donderdag 31 maart 2011

Develbos en kwikkenspektakel.

Van de week niet erg veel gevogeld. In Polder Sandelingen nog wel 2 blauwborsten, een kleine plevieren, rietgorzen, tureluurs en slobeenden gezien maar verder erg weinig. Toen ook nog leuk een paartje krakeenden op de foto gezet.
Krakeenden
Omdat er in het develbos alweer fitissen waren gemeld daar maar heen gegaan. Op de heenweg harde tegenwind maar na zo'n 20 minuten puffen kwam ik dan toch in het gebied aan. In de grote plas zwommen wat krakeenden, slobeenden en futen en zag ik mijn eerste meerkoeten-nest met eieren. Toen ik wat futen en krakeenden aan het fotograferen was hoorde ik mijn eerste fitis-zang uit de bosjes en kwam er een boerenzwaluw over. 
Futen
Hierna vervolgde ik mijn route naar het andere deel van het 'bos'. Ik zag hier onder het genot van 3 zingende fitissen enkele wintertalingen, een smient, zo'n 40 slobeenden en wat tafeleenden. Toen ik even op mijn mobiel keek zag ik dat er een sms'je was aangekomen. Het was een sms'je van Jan dat er een rouwkwik langs de Pruimendijk zat. Gelijk mijn telescoop en alles ingepakt en richting Ambacht vertrokken. 

Op de plek aangekomen zag ik al gauw een groep kwikstaarten en al snel had ik een schitterend mannetje rouwkwik in beeld. Helaas vloog hij erg snel op om in een weilandje van de nabijgelegen manege te landen. Na zo'n half uur de groep van ca. 30 witte kwikken bekeken te hebben heb ik er nog 2 zekere rouwkwikken uit kunnen halen. Rouwkwik is een best goede soort voor IJsselmonde en zo'n grote groep kwikken is niet minder leuk! Helaas lukt foto's maken erg slecht doordat het erg hard waaide en de kwikken erg bewegelijk waren. 

Rouwkwikstaart (excuus voor slechte foto)

zaterdag 26 maart 2011

300!!!

Dit jaar nog geen één nieuwe soort en dus ook nog steeds niet de 300! Donderdag begon mijn hart iets sneller te kloppen toen er een steppekievit in het Lauwersmeer werd ontdekt. Eindelijk zou er weer een twitchbare nieuwe voor me in NL zitten! Vorig jaar was dat wel anders met Baltimoretroepiaal en Oosterse tortel in januarie! Vrijdag zat hij er nog steeds en vandaag ben ik dus afgereisd naar de steppekievit in de Ezumakeeg.

De wekker begon vanochtend om  half vijf te piepen en een halfuur later stapte ik samen met Laurens&Laurens en Jan bij Herman vdB in de auto. De 2,5 uur durende rit verliep vrij vlot en het was kwart voor acht toen we in het gebied aankwamen. Onderweg hadden we helaas geen uil gezien maar wel de daglijst op meer dan 40 soorten gezet.

De vogel was nog niet gevonden en begonnen we dus ook met ijverig zoeken. In de zuidkant van de Keeg zat het vol met slobeenden, wintertalingen, pijlstaarten, grutto's maar ook leukere dingen als 2 bontbekplevieren, zo'n 10 kemphanen, wat zilverplevieren, kluten, brilduikers en kleine plevieren. Tevens scoorde ik ook nog twee jaarsoorten in vorm van een mannetje zomertaling en een mannetje rouwkwikstaart. Helaas was de rouwkwik weer erg snel uit beeld. Ook een erg leuke aanwinst was een juveniele ruigpootbuizerd die zich samen met een buizerd goed liet bekijken. Leuk!!

Zomertaling (man)
Toen we hier waren uitgekeken zijn we naar het noordelijke deel van de Keeg gereden. Er zaten hier net als in zuid veel pijlstaarten, slobeenden, grutto's, kluten en kemphanen maar hier zagen we ook nog 2 wilde zwanen en enkele bonte strandlopers. Behalve de ruigpootbuizerd die zich ook hier liet zien zagen we ook nog een blauwe kiek (vrouw), bruine kiek (man) en een slechtvalk die alle drie aan het jagen waren.

O.a. kluten, grutto's, pijlstaarten, slob- en bergeenden
Opeens kwam er een auto de bocht om scheuren die het blijde nieuws kwam vertellen dat de Steppekievit was gevonden in het zuidelijke deel van de Keeg (waarvoor dank!!). Meteen werd het gaspedaal in gedrukt en niet veel later stond ik naar mijn 300ste soort te kijken. Geweldig!! Wat een stoer beest!! Hij liet zich gedurende zo'n 3 kwartier schitterend bekijken in een groep kieviten en kemphanen. Hij foerageerde, was een paar keer agressief tegen kieviten en vloog geregeld op waarbij hij zich schitterend liet bekijken. En tot slot kwam hij over ons heen vliegen om in het water met tegenlicht te landen. Een teken voor ons om te vertrekken van deze schitterende soort en verder in het Lauwersmeer te gaan vogelen.


Steppekievit + publiek
De volgende bestemming is de Bantpolder voor ganzen maar deze is helaas is er geen gans te  bekennen op wat brandganzen na. Verder zien we hier ook nog wat witte kwikken, graspiepers, een kemphaan, grutto's (waaronder enkele IJslandse) en pijlstaarten. Als we even een kijkje over de dijk nemen zien we erg veel bonte strandlopers, wulpen en enkele bontbekplevieren.
Bonte strandlopers
Grutto
We vervolgen hierna onze route richting het Jaap Deensgat. In het riet horen we enkele baardmannetjes hun roepje voortbrengen. Op het gras foerageert een grote groep vogeltjes bestaand uit voornamelijk rietgorzen, graspiepers, 2 waterpiepers, witte kwikstaarten en een mogelijke rouwkwik die helaas te snel wegvliegt om zeker te zijn. Verder lopen er ook nog 2 bontbekplevieren, bonte strandloper, kluten, pijlstaarten en een grote zilverreiger.
Kluten
De volgende stop, de Kollumerwaard, staat in het teken van de zeearend. Als we naar de plek toelopen vanwaar je het zeearendnest kan zien, zien we nog 2 roodborsttapuiten en horen we een blauwborst zingen. Als we aankomen zit het vrouwtje op nest maar na even wachten wordt ons geduld beloond en komt ook het mannetje op het bizarre grote nest zitten. Ze laten zich ondanks de afstand leuk bekijken en het wordt nog leuker als er even later eerste één ruigpootbuizerd langs komt vliegen die kort daarna gevolgd wordt door twee RPB's die samen boven het gebied gaan stoeien. Stoer!!

Roodborsttapuit (man)
Zeearendnest met zeearend
Aangezien Herman weer op tijd thuis wil zijn rijden we als laatste stop nog even naar de Bantpolder in de hoop dat er nu wel ganzen zitten. Als er door de anderen eerste een bak patat naar binnen wordt gewerkt vermaak ik me nog even met een rotgans en kijk de Waddenzee nog even af wat nog bonte strandlopers, zilverplevieren, een slechtvalk en kluten oplevert.

Rotgans
 In het eerste deel van de Bantpolder vinden we niks tussen de brandganzen. Wel lopen hier nog steeds enkele grutto's, kemphanen, pijlstaarten en witte kwikstaarten. Tussen de witte kwikken vinden we opeens een schitterend mannetje rouwkwik die zich schitterend laat bekijken. Gaaf!!


Rouwkwikstaart (man)
Een stukje verderop zien we nog wat andere vogelaars staan en zij vertellen ons dat er een roodhalsgans en een zwarte rotgans zitten. De roodhalsgans laat zich vlakbij schitterend bekijken en is ook zeker mijn mooiste roodhals ooit. De zwarte rotgans daarentegen loopt iets verder en rent vaak achter een rotgans aan waardoor het moeilijk is hem normaal vast te leggen maar uiteindelijk staat hij er wel herkenbaar op. 


Zwarte rotgans
Roodhalsgans
Hierna is het mooi geweest en verlaten we het noorden des lands weer richting het westen. Als we om vier uur weer bij de brug staan besluiten we nog even naar de gemelde kleine barmsijzen te gaan zoeken in Ridderkerk. Omdat we dan toch langs de Crezéepolder komen kijken we daar nog even wat nog enkele watersnippen en de eerste purperreiger weer van het jaar oplevert. Hij kwam mooi laag over en de snelle vleugelslag en lange tenen waren mooi te zien. 

Bij de palletfabriek zien we geen zwarte roodstaart en ook laten de kleine barmsijzen zich even later niet vinden. In het Donckse Bos horen we nog wel een groene specht en een boomklever die als afsluiting van deze geweldige dag moeten zorgen. 


donderdag 24 maart 2011

Versierde velduil-dip

Vlak voor het eind van het zesde uur gaat krijg ik een sms van Sander E. dat hij een velduil heeft bij Rhoon in de polder. Als ik om half drie van het schoolplein fiets duurt het zo'n 20 minuten voordat ik de Buffelkopeend zie maar ik neem niet de moeite om te stoppen en fiets weer verder. Snel hierna kom ik Sander tegen en samen fietsen we verder naar de plek. Jammer genoeg  worden we en gearriveerde Hans B. teleurgesteld omdat er een boer het land aan het bewerken is. Helaas...

Dan gaan we maar al vogelend weer terug. De Buffelkopeend wordt nu iets langer bekeken maar verder zwemt er niet veel schokkends op de plas. Bij de Jan Gerritsenpolder nabij de Oude-Maas zien we nog 2 bergeenden, een grote mantel, 4 kleine plevieren en uit het riet komt de zang van een cetti's zanger en blauwborst. Ook een paartje roodborsttapuit blijft niet onopgemerkt aan de drie paar ogen. 

In het nieuwe gebiedje ten oosten van de A29 zien we 4 paartjes kluut, een baltsende kleine plevier, 2 slobeenden en er foerageren enkele witte kwikstaarten. Van deze vogeltjes zien we er ook een paar bij de Kleine Duiker waar we tevens ook een paartje bergeenden en 3 wintertalingen zien. Helaas omdat het al een tijd té mooi weer is zijn er erg weinig plasjes voor witte kwikstaarten en is er dus ook weinig kans op een rouwkwikstaart. Het zou toch leuk zijn als het komende nachten hard zou gaan regen! 

Als we ook in dit gebiedje zijn uitgekeken zetten we weer koers richting huis. Dankzij o.a. de kleine plevieren, blauwborst, roodborsttapuiten en cetti's zanger is de dip van de velduil gelukkig nog wat op versierd. 


(Geen fototoestel of iets bij me omdat ik gelijk uit school ben gegaan, vandaar..)

woensdag 23 maart 2011

Polderen op IJsselmonde

Vanmiddag uit school eerst naar de bekkentrekker geweest en daarna even naar Polder Sandelingen. In het gebied zie ik in totaal 9 slobeenden waarvan 4 paartjes en een vrouwtje. Eén paartje laat zich leuk bekijken als ze op de kant zitten en het lukt me om een aardig foto ervan te maken net als van een mannetje krakeend.


Slobeend (bovenste twee man, onderste vrouw)
Verder zie ik in het gebied nog 2 paartjes wintertaling, een paartje smient en verder eigenlijk niks noemenswaardig.
Krakeend (man)
Aan de overkant van de snelweg, in Polder Sandelingen West zit erg weinig maar wel lukt het me om mooie foto's van een mannetje torenvalk te maken. Ik ben er zelf erg content mee en vind het ook erg leuk dat het steeds beter gaat met foto's maken!

Torenvalk (man)
Bij Waalbos struin ik nog even door wat weilandjes of er misschien al zomertalingen zitten. Helaas is dat neit het geval maar er zitten nog wel 3 paartjes wintertaling, een paartje bergeend, 2 paartjes slobeend, 7 smienten, groene spechten en 19 watersnippen.

Terwijl polderen eigenlijk onmogelijk is op IJsselmonde is het me toch gelukt om vanmiddag alleen maar in polders te vogelen en niet zonder succes!P=


maandag 21 maart 2011

Leuke tuinsoort en karwei

Als ik vanochtend op weg naar school ben hoor ik in het veld de blauwborst uit volle borst zingen. Verder zie ik nog wat wintertalingen en hoor ik nog vele tjiftjaffen. Op school krijg ik te horen dat er een zwarte roodstaart bij de Karwei zit dus besluit ik daar uit school heen te gaan. Thuis echter zie ik in de tuin een erg leuke soort rondscharrelen. Ringmus!! In deze omstreken en erg schaarse soort en zeker midden in de bebouwde kom. De vogel laat zich leuk bekijken en ook als ik terug van de karwei kom is de vogel nog steeds aanwezig.

Ringmus
Bij de Karwei aangekomen kan ik de zwarte roodstaart niet gelijk vinden dus vermaak ik me even met wat kneuen en graspiepers. Foto's maken lukt erg goed maar dat zal ongetwijfeld ook komen door het goede gedrag van de kneuen die zich erg fraai laten bekijken!

Kneu (man)
Hierna duurt het niet heel lang voordat ik de zwarte roodstaart gevonden heb. Hij is wat schuwer dan de kneuen maar ook van hem kan ik een paar leuke fotootjes maken.


Zwarte roodstaart

zaterdag 19 maart 2011

2 lekke banden en jaarsoorten

Om half acht vertrok ik vanochtend richting Polder Sandelingen. In de eerste soort van plasjes zitten wat slobeenden, wat wintertalingen en een tureluur. Als ik de zingende rietgorzen tel en fotografeer hoor ik opeens een blauwborst zingen! Voorjaar!! Als ik echter richting het geluid loop houdt hij stijf z'n mond dicht en kan ik hem dus niet vinden. Hierna loop ik weer terug en wat vliegt er voor me uit? Een blauwborst! Even zit hij nog stil in een wilg waarbij hij mooi zijn blauwe borst laat zien om daarna in het riet te verdwijnen.
Rietgors (man)
Bij de weilandjes zitten 2 tureluurs, 9 aalscholvers, een paartje bergeenden, mannetje smient, 4 slobeenden en een paartje wintertalingen. Verder zingt er hier ook nog een rietgors net als enkele tjiftjaffen en er vliegen wat witte kwikstaarten over.

Bergeenden met een grauwe gans
Aan de andere kant van de snelweg is het ook vrij stil. Wel vliegen er nog 2 grutto's over en zingt er een tjiftjaf. Bij Waalbos voel ik opeens dat ik op m'n velg rijd. Verdraait! Bij een boer nog een pompje gevraagd maar het mocht niet baten. M'n achterband was zo lek als een mandje. Dat wordt lopen maar dat werd ook beloond want al na zo'n 5 minuten zie ik een groepje steltlopers aankomen wat 16 kemphanen blijken te zijn! Een erg goede soort voor IJsselmonde en vaak lastig te scoren!

Thuis aangekomen was de band snel geplakt en nadat mijn oma weer vertrokken was kon de reis weer hervat worden. Die reis ging richting het Develbos maar ook deze reis werd abrupt beëindigd omdat ik weer het ijzer van m'n wiel voelde. Gauw naar huis gebeld en toen kwam m'n vader even mijn fiets wisselen. Dat is wat je aardig noemt! 

In het Develbos dus verder nog wat groene spechten, 2 watersnippen, een blauwborst die ik even hoorde zingen en dat was het al wel weer. Vooral de watersnippen waren leuk omdat ze zich er goed lieten bekijken!

Watersnip
Op de Oude-Maas bij Heerjansdam is het erg rustig met wat kuif- en tafeleenden en een dodaars. Verder komt er uit het riet de aarzelende zang van een blauwborst die helaas al weer gauw stil valt. In tegenstelling tot de tjiftjaffen die je al weer overal hoort zingen!

Bij de Kleine Duiker bekijk ik samen met Peter G 8 witte kwikstaarten maar er blijken helaas weer geen rouwkwikken tussen te lopen. Verder zitten er hier nog wel 2 bergeenden, een wintertalingen en er foerageert nog een graspieper.

In de nieuwe plasjes ten oosten van de A29 is het in tegenstelling tot de vorige keren echt feest! Bij aankomst zie ik al gelijk 7 kluten staan en even later volgen 3 kleine plevieren (nieuwe voor het jaar!) en een bonte strandloper. Vooral de bonte strandloper is best wel tam te noemen en laat zich werkelijk schitterend bekijken en fotograferen!!
Bonte strandloper

Kleine plevieren
In de bouwdok zitten 2 kluten en ook zie ik nog 3 watersnippen tussen de begroeiing staan. Op de rivier zie ik als ik de kuifeenden check al gauw de Buffelkopeend zwemmen. Hij zit nu echt steeds vaker op de rivier!! Terwijl ik de rivier afkijk hoor ik 2 waterrallen roepen, een cetti's zanger zingen en ook hoor ik een blauwborst. Deze komt onverwachts opeens vlak voor me in een struik zitten en laat zich enkele seconden in volle glorie bekijken! Wat een gave beesten zijn het eigenlijk! Een stukje verder zit er in het struikgewas een paartje roodborsttapuiten die zich ook leuk laten bekijken.
Roodborsttapuit (man)
Als ik bij de Gaatkensplas aankom zie ik 2 vogelaars die al een uur naar de buffelkopeend aan het zoeken zijn. Nadat ik gezegd heb dat ik 'm net op de rivier heb gezien willen ze graag weten waar het is maar omdat ze helemaal uit Drenthe zijn gekomen leid ik ze er even naar toe. Op de plek aangekomen zien we de buffelkopeenden al gauw en tevens horen we weer de cetti's en een waterral. 

Omdat ze nog niet zo heel veel soorten hebben en ook de bonte strandloper nog niet manoeuvreer ik ze ook daar naar toe. Onderweg staan we nog even stil bij de patrijzen die ook nog als paartje present zijn en bij de plasjes aangekomen laat de bonte strandloper zich net als de kluten gelijk zien. De kleine plevieren zijn echter verdwenen maar goedmakers daarvoor zijn 3 zwartkopmeeuwen die luid roepend overvliegen. Gaaf!! 

Een kluut tussen de kokmeeuwen
Hierna neem ik afscheid en ga gauw richting huis. Onderweg krijg ik nog even de schrik van m'n leven maar het blijkt 'helaas' toch om een ooievaar te gaan..

Al met al een leuk dagje met 2 lekke banden en 2 jaarsoorten (blauwborst en kleine plevier).
Bonte strandloper

donderdag 17 maart 2011

Geen witachtig vogeltje...

Toen ik net uit was kreeg ik sms van Jan dat hij een mogelijke sneeuwgors bij de Karwei had. In een groepje kneuen zat een vogel met witte vleugels maar hij had een afwijkende kneu of iets van die aard niet uitgesloten. Hij had de vogel namelijk op zien vliegen richting de Sophiapolder waar hij vermoedelijk was geland.

Bij de Karwei aangekomen zie ik Jan al staan maar hij had net alles weer uitgekamd maar geen witachtig vogeltje gevonden. Dan maar even aar de Crezéepolder. In de polder is het net zoals de laatste dagen vrij rustig. We zien een roek, 5 rietgorzen, een witte kwikstaart en dan houd het wel weer op.

Holenduiven
Terug bij de Karwei zien we nog 8 kneuen, 2 graspiepers en een rietgors maar helaas blijft het 'witte vogeltje' onvindbaar. 

Links grauwe gans, midden kauwen en rechts een roek

woensdag 16 maart 2011

Nieuwe telescoop!

Vandaag heb ik officieel mijn nieuwe telescoop in gebruik genomen, de Swarovski Habicht AT 80. Deze telescoop is heel wat beter dan mijn oudere telescoop. Aangezien ik vandaag ook jarig ben kan ik maar even naar buiten na schooltijd om hem uit te gaan proberen. Niet lang nadat ik uit school ben thuis gekomen ga ik richting de Crezéepolder. Ik zie een kramsvogel, 2 roeken, een rietgors en een torenvalk. Ook probeer ik wat foto's te maken door de telescoop wat erg goed lukt! Ik fiets hierna nog even gauw richting de Veerse Dijk om te kijken of de zwarte roodstaart al weer terug is bij de broedplek. Dat blijkt helaas niet het geval maar wel erg leuk is mijn eerste boerenzwaluw die laag over de dijk richting noordoost vliegt. Vroeg!! 

Torenvalk
Roek


Rietgors
Als de visite thuis is maak ik wat foto's in de tuin waarvan het resultaat niet slecht is al zeg ik het zelf!

Heggenmus

Roodborst


Paartje vink

Turkse tortels

Nadat de visite vertrokken is ga ik nog even naar Polder Sandelingen samen met Jan. We zien in totaal 7 paartjes wintertaling, 10 slobeenden, 3 tureluurs waarvan één er fanatiek aan het baltsen is en een ander zich mooi laat bekijken, een dodaars en enkele watersnippen. 

Tureluur

Knobbelzwaan

Kievit