zaterdag 30 maart 2019

Holenduiven en andere schaarse broedvogels

Dit jaar is het doel om op IJsselmonde van een aantal schaarse soorten alle territoria in te stippen. Daarvoor maak ik vanochtend een grote ronde door de Zwijndrechtse Waard, wat veel nieuwe territoria oplevert! Zo kom ik de nodige groene specht en kleine plevieren, maar ook opvallend veel holenduiven tegen. Een soort waar we maar een slecht beeld van hebben, maar eigenlijk algemeen verspreid is. In een boomgaard tref ik uiteindelijk wel zeven territoria bij elkaar! Een leuke verrassing!
Holenduif
Verder zingen in het Waalbos nog zeker twee veldleeuweriken, maar ook hoor ik twee zwarte roodstaarten bij twee boerderijen. Leuk! De nodige scholeksters en kieviten stip ik in, maar ik kom ook nog een enkele roodborsttapuit en zowaar ook nog een ringmus tegen. Naast deze broedvogeles zijn ook nog enkele wintergasten aanwezig, zoals een groepje waterpiepers dat ik tref. Al met al een leuk afwisselende rond voor een project wat hopelijk nog veel gaat opleveren!
Waterpiepers

vrijdag 29 maart 2019

De eerste grote sterns en een stadse 'papduiker'!

Vanochtend was het plan om voor het eerst richting de zandplaten te gaan nabij Renesse en de Maasvlakte. Voor mijn stage bij Bureau Waardenburg ga ik daar de komende tijd onderzoek doen naar grote sterns. Voordat ik word opgehaald maak ik eerst nog een rondje in de Crezéepolder, waar ik de aantallen broedvogels instip. Zo zijn er weer volop kleine plevieren, tureluurs, kieviten en scholeksters aanwezig en is het een drukte van belang! Ook zitten in de randen veel waterhoenen, leuk!
Scholekster en kieviten
Waterhoen
Nadat ik ook nog langs de Pruimendijk de akkers heb afgezocht, met bitter weinig kieviten en een paartje scholekster, ga ik met mijn begeleider richting de Delta. We komen de eerste grote sterns tegen en het beloofd een mooie tijd te gaan worden op het strand!
Grote sterns
Eenmaal daar aan het vogelen komt het bericht me ter ore dat er een papegaaiduiker is gevonden in Dordrecht! Dat is me nog al een vreemde plek voor deze zeevogel! Eenmaal thuis aangekomen ga ik dus nog maar snel door, omdat hij nog op mijn Zuid-Hollandlijst ontbreekt. In 2016 zag ik daarentegen al wel een keer een papegaaiduiker langs Camperduin, eigenlijk zoals het hoort... Maar deze mag ik natuurlijk ook niet missen.
De plek...
En dat blijkt ook niet lastig te zijn, want bij aankomst in het wijkje is de vogel snel gevonden. Apart, zo middenin de wijk! Hij zwemt actief door het slootje, maar iets vangen lijkt hij niet te doen. Hoe die hier terecht is gekomen is natuurlijk een groot raadsel, maar het feit dat hij ook wat stookolie in zijn veren heeft pleit toch wel enigszins voor wilde herkomst... In dat geval is hij vermoedelijk over de Oude-Maas, langs IJsselmonde, gekomen. Maar we zullen het nooit weten...
Papegaaiduiker

zaterdag 23 maart 2019

Zwerven over IJsselmonde

Vanochtend loop ik vanaf half 8 door de Zegenpolder bij Rhoon, om te kijken hoe het erbij ligt en of er misschien nog wat vangbare Roodborsttapuiten of Rietgorzen zitten. Dat blijkt helaas tegen te vallen, maar ondanks dat is het niet saai in de polder. Zo tref ik nog steeds op enkele plaatsen veldleeuweriken aan en zwerven enkele groepjes kneuen door de polder. Een zingende veldleeuwerik hoor of ik zie helaas niet, zou het nog gaan lukken dit jaar?!

Hierna vervolg ik mijn route naar de havens van IJsselmonde. Het plan is om dit jaar het voorkomen van enkele schaarse broedvogels op IJsselmonde in kaart te brengen. Daar vallen ook soorten onder als zwarte roodstaart en scholekster, die ook in de havens nog tot broeden weten te komen. Zo weet ik diverse paartje scholeksters in te stippen, waaronder ook een Belgisch exemplaar. Leuk, zo'n geringd individu!
Scholekster uit België
Verder blijken de kolonies weer bezet door stormmeeuwen en kleine mantelmeeuwen, zie ik op een tweetal schoorstenen de lokale slechtvalken rondhangen. Dat zijn maar kleine beestjes op die machtige torens...
Slechtvalk
Heel veel meer soorten dan Heggenmussen, Houtduiven en wat Krakeenden zit er echter niet in de havens, maar toch zit overal wel iets qua vogels... Een wandelingen door het dorpje Pernis levert overigens ook nog wel geschikt biotoop op voor ringmussen, maar de soort zelf blijkt er helaas niet te zitten. Dat had natuurlijk zomaar gekund!

Op de terugweg stop ik nog even in Polder Oud-Reijerwaard, waar grote percelen braak liggen, wachtend om bebouwd te worden. Deze voormalige tuingronden gaan in de toekomst worden ingepikt door de veiling, maar nu blijkt het nog in trek bij weidevogels. Op de vochtige graslanden blijken zeker wel 30 paar kieviten een territorium te hebben en zie ik vele vogels op het nest liggen. Goed nieuws!
Kievitnest in het landschap
Ook zitten op de velden nog veel watersnippen, met daartussen ook nog een tweetal bokjes. Dat zijn uiteraard doortrekkers, terwijl enkele kleine plevieren en tureluurs wellicht wel een broedpoging gaan wagen. Iets om in de gaten te houden!
Uitgestrekte velden in Oud-Reijerwaard
Eenmaal thuis aangekomen stap ik nog even op de fiets richting de Volgerlanden, waar op een braakliggend veld volop werkzaamheden aan de gang zijn. Een boomleeuwerik die daar vorig jaar een territorium had zit er dit jaar dus niet meer in, maar wel tref ik nog 34 kneuen. Een mooi aantal! Leuk zijn ook nog enkele paartjes holenduif en helemaal interessant is een groep van 14 ringmussen die ik tref in een klein wijkje. Een soort waarvan ik dacht dat die al lang verdwenen was als broedvogel in Ambacht, maar wellicht toch niet?! Het veld bij de Karwei blijkt ten slotte ook weer bezet door de nodige kleine plevieren. Prachtige beestjes!
Kleine plevier
Vanavond doe ik ten slotte nog een poging om weer eens waterpiepers te ringen op de slaapplaats in de Devel. Samen met Matthieu Plaissier zet ik een drietal netten op, maar waterpiepers blijven helaas uit de netten, ondanks dat nog steeds zeker 15 exemplaren in het riet invallen. Uiteindelijk vangen we slechts één vogel, een rietgors. Maar wel een hele leuke, namelijk eentje met een Franse ring! Een mooie afsluiter van een afwisselend dagje zo, al zwervend over het eiland...
Rietgors uit Frankrijk

vrijdag 22 maart 2019

Volop weidevogels in het Waalbos!

Vanmiddag heb ik de tijd en gelegenheid om weer eens richting het Waalbos te gaan. Aangezien ik weer woonachtig ben in Ambacht, kan ik dit gebied en andere mooie gebieden op IJsselmonde weer wat vaker bezoeken! Het blijkt weer heerlijk thuiskomen in het aangelegde recreatiegebied. In het gebied kom ik weer tientallen paartjes kieviten tegen die druk bezig zijn met baltsen of al op de eieren zitten. Zeker zo'n 15 kieviten zie ik broeden. Prachtig! Kennelijk zijn de boompjes nog laag genoeg en verder ligt het er prachtig bij. De greppels staan vol met water. Mede ook dankzij het goede werk van Staatsbosbeheer met betrekking tot het waterpeil!
De ijsbaan blijft voorlopig ook nat voor de weidevogels!
Kievitnest
Naast de vele kieviten zitten ook verspreid door het gebied weer meerdere paartjes slobeend en tureluur. Deze lijken nog net wat minder ver te zijn dan de kieviten en ze vliegen nog de hele polder door. Op één locatie klimt ook weer een veldleeuwerik luidkeels zingend omhoog. Prachtig! Geweldig dat deze soort ook dit jaar weer aanwezig blijkt te zijn. Wie weet hoeveel territoria er dit jaar zullen zijn? Opmerkelijk is ook het aantal van vier paar scholeksters. Drie meer dan vorig jaar, dus dat zou mooi zijn als die gaan broeden in het gebied!
Prachtig natte weilanden
Naast al die broedvogels zitten echter ook nog tientallen smienten en wintertalingen in het gebied, wat er toch op wijst dat de zomer nog niet helemaal is gearriveerd. Ook stoot ik nog ruim 50 watersnippen en een bokje op. Ook een teken dat de voorjaarstrek in gang is!
Smient
In het Waalbos blijkt gelukkig dus ook dit jaar nog genoeg te beleven. De komende weken hoop ik wat tijd vrij te kunnen maken om het allemaal een beetje te volgen hier. Toch wel een uniek gebied zo, met natuurlijk prachtige soorten!

zaterdag 9 maart 2019

't Was de moeite!

In het voorjaar ringen op VRS Meijendel doe ik doorgaans niet zoveel, maar aangezien ik vandaag de tijd en zin heb, besluit ik eens een poging te wagen. In maart is kans op soorten als bonte strandloper en witte kwikstaarten, dus toch wel de moeite waard om wat te proberen! Vooral werk voor het slagnet dus, maar gelijk na aankomst zet ik ook nog wat mistnetjes op voor het geval dat het heel saai gaat worden.

Al snel hoor ik de eerste witte kwikstaart overkomen, als ik uiteraard nog niet voorbereid ben. Het blijft niet bij die ene, want niet veel later landt een kwikstaart op de netrand. Met de verrekijker erop is het gelijk duidelijk dat het om een prachtig mannetje rouwkwikstaart gaat! De vogel blijft eerst enige tijd op de rand zitten en is dus niet te vangen, maar zodra hij opvliegt weet ik 'm te 'slaan' en heb ik snel in de handen. Wat een prachtige vogel!

Rouwkwikstaart - 2k man
Het blijkt een 2kj vogel, wat goed te zien is aan een ruicontrast in de staart. Daar zitten nog juveniele staartpennen die zijn leeftijd verraden.
Rouwkwikstaart - 2kj man
Later op de ochtend vang ik ook nog een prachtig mannetje witte kwikstaart. Ironisch genoeg is dat een soort die ik nog nooit ving op dit ringstation, in tegenstelling tot rouwkwikstaart die ik al eens eerder in de handen had hier.Witte kwikstaart - 2kj man
De netjes waren ook nog goed voor wat 'normale' soorten en zorgen uiteindelijk voor acht gevangen vogels vandaag, ondanks de stevige zuidwestenwind. 't Was de moeite! Voor de totalen zie hier.
Koolmees

zaterdag 2 maart 2019

Veldleeuwerik en 'robotap' als hoogtepunt

Als we in maart zijn aanbelandt ligt de winter toch vaak echt achter ons. De trek van vogels komt op gang, waaronder van rietgorzen. Normaliter een soort waarvan de doortrek met name in maart zich afspeelt. Een reden dus om weer eens naar de Zegenpolder te gaan om rietgorzen te vangen. Wellicht zijn nieuwe exemplaren aangekomen? Voordat ik de netten opzet voor de rietgorzen doe ik in het donker eerst nog een poging voor wintertalingen. Het vangen lukt helaas weer niet, de netten blijven akelig leeg.

Bij het opruimen van de netten wordt dat echter ruimschoots goed gemaakt door het plotseling gezang van een veldleeuwerik! Eindelijk! Jaren geleden verdween deze soort uit de polders van Rhoon als broedvogel. Door het experiment in de Zegenpolder namen de aantallen overwinterende veldleeuweriken hard toe, maar een broedgeval bleef vorig jaar uit. De hoop was dat het dit jaar wellicht wel ging lukken, en dit zingende exemplaar is daar dan toch misschien de voorbode van. Een spannende ontwikkeling!

In tegenstelling tot de wintertalingen lukt het met de rietgorzen wel wat beter. Toch blijft het lastig om ze te vangen en van tijd tot tijd zijn ze erg vliegerig. Uiteindelijk belandt een tiental exemplaren in het net, waarvan ook enkele al zijn geringd. Alle overwinteraars zijn dus nog niet vertrokken.
Rietgors
Tijdens een rondje door de polder kom ik ook zowaar nog een roodborsttapuit tegen. Het blijkt een koud kunstje om deze 'robotap' te vangen en te ringen. Het zou leuk zijn als het een broedvogel blijkt te zijn in de polder! Een prachtige beest is het in ieder geval en samen met de veldleeuwerik toch wel het hoogtepunt van deze dag.

Roodborsttapuit - 2kj man