maandag 28 februari 2011

Eerste vakantiedag

Vandaag was weer de eerste vakantiedag dus moest ik maar weer eens wat aan de jaarlijst op IJsselmonde gaan doen. Dat werd dus weer richting Barendrecht en omstreken.

Als ik bij de Oude-Maas bij Zwijndrecht begint miezert het nog wat. Ik hoor dan ook weinig vogels zingen op een merel na. Een ijsvogel die wegvliegt in een slootje is nog wel het noemen waard. Helaas laat hij zich niet goed bekijken/fotograferen. Op een piertje langs de Oude-Maas rusten een paartje bergeenden en een paartje scholeksters. Op het water zwemmen verder nog wat groepjes krak- en kuifeenden met daartussen nog een vrouwtje brilduiker en 2 wintertalingen.

Oude-Maas
Als ik hier ben uitgekeken fiets ik weer verder totdat ik een groepje mezen tegen het lijf loop die bestaat uit voornamelijk staart- en pimpelmezen maar er zitten ook nog 2 matkoppen tussen. Terwijl ik het groepje bekijk hoor ik tot mijn grote vreugde opeens een Cetti's zanger zingen! Een nieuwjaarsoort voor IJsselmonde maar ook een hele nieuwe plek voor deze soort op IJsselmonde! Gaaf!!

Eigenlijk is een groepje van 6 brilduikers wel net zo gaaf als die Cetti's zanger. Ze zitten vlak langs de kant en de vier mannetjes zijn volop aan het baltsen en laten zich werkelijk schitterend bekijken!! Supergave beesten en dat dan op zo'n afstand! Na een tijdje splitst het groepje in 2 waarna ze zich ook gaaf verplaatsen. Verder zwommen er hier ook nog 2 grote zaagbekken, nog een paartje brilduikers en er riep nog een waterral.


Brilduikers
Na van al dit moois te hebben genoten vervolg ik mijn route weer verder langs de Oude-Maas. Zo zie ik ter hoogte van het pannenkoekenhuis weer de 2 grote zaagbekken, een mannetje brilduiker en een scholekster. Bij de Oude-Barendrechtse brug zit een leuke groep sijzen die druk zijn met het foerageren in een els en met badderen op een schuurdakje. Ook vliegt er nog een mooie havik over. 

Bij de Jan Gerritsenpolder zitten ook nog 3 brilduikers, nog 5 kleine mantelmeeuwen en 2 scholeksters. Helaas is het geen laagwater dus mijn hoop om wat steltjes te zien gaat verloren. Dat wordt echter al gauw goed gemaakt als ik ook hier opeens een Cetti's zanger hoor zingen. In het najaar van vorig jaar was er hier al een Cetti's zanger gemeld, maar aangezien hij dit jaar nog niet gehoord of gezien was, is het erg leuk om te weten dat hij de winter heeft overleefd! 
Habitat Cetti's Zanger
Ik besluit om vandaag niet langs de grienden te gaan maar naar de polders van Rhoon in de hoop op grutto's op ondergelopen weilandjes of andere leuke dingen. Aangezien ik dan nog langs de Gaatkensplas kom kijk ik deze nog wel even af maar ik kan de Buffelkopeend niet zo gauw vinden. Dan nog maar een keer op de terugweg proberen. 

Bij 't Weegje zit een grote groep wulpen die bestaat uit 46 vogels, verder foerageren hier nog wat scholeksters en kieviten, 1250 spreeuwen en een groepje knobbelzwanen. Als ik dit alles aanschouw zie ik opeens een groepje kieviten aan komen vliegen met daar tussen wat kleinere vogeltjes. Dat blijken tot mijn grote vreugde steltlopertjes te zijn waar ik de naam: 'bonte strandloper' aan hang. Gelukkig valt het groepje op een nabij gelegen akker in en kan ze goed bekijken. Helaas gaat het fotograferen heel wat minder door het licht en dergelijke omstandigheden. 
Akker met de kieviten en bonte strandlopers
Als ik ben uitgekeken met deze vogels ga ik op zoek naar groepen meeuwen om daar misschien zwartkopmeeuwen tussen te vinden. Ik loop al gauw tegen een groep meeuwen aan en vind daar tot mijn grote verbazing erg snel een zwartkopmeeuw tussen. Hij laat zich leuk bekijken op de grond en vliegt ook nog even op zodat ik mooi zijn spierwitte ondervleugels kan bekijken. Als de groep weer opvliegt ga ik er niet meer achteraan maar ga via de Gaatkensplas weer richting Ambacht
Polder met meeuwen
In tegenstelling tot eerder vandaag is de Buffelkopeend gauw gevonden maar is verschrikkelijk veel aan het duiken. En als je camera dan niet scherp stelt is foto´s maken erg lastig..
In een nieuw gebiedje ten oosten van de A29 zijn ook een aantal plasjes aangelegd. Omdat daar misschien al wat leuks op de slikrandjes kan lopen, loop ik even het gebiedje in om de plasjes te bekijken. En daar krijg ik spijt van...

Hierna fiets ik in één ruk door richting Heerjansdam. Bij de tennisbanen hoor ik een hoop gezang uit de bomen dat afkomstig blijkt te zijn uit de kelen van vele koperwieken. Een erg leuk geluid en ook niet alledaags vind ik dat, zingende koperwieken! Verder vind ik ook al gauw een grote lijster. 
Als ik een sms'je van Jan krijg dat hij boomleeuweriken bij hem achter heeft stap ik gauw op de fiets en peddel ik weer verder richting Ambacht. 
Als ik zie dat er in Polder Sandelingen ook stukken onder water staan fiets ik daar ook nog maar even door heen. Dat levert zowaar mijn eerste witte kwikstaart voor IJsselmonde 2011 op! Verder zitten er nog wat smienten en 7 scholeksters. 
Polder Sandelingen
Na thuis wat gegeten te hebben fiets ik gauw naar Jan voor de boomleeuweriken. Wil ik bij het terreintje komen moeten we eerst nog 2 sloten over maar dan zijn we er dan toch. Als we langs het bewuste veldje lopen vliegt er inderdaad een groepje van 5 boomleeuweriken op die hierna mooi gaan foerageren. Leuk!! Verder is er hier ook nog een witte kwikstaart in gezelschap van een waterpieper aanwezig en vliegen er nog wat kepen en sijzen over. 
Boomleeuwerik (zit rechts op de foto boven de rechtse groene strook)

Boomleeuwerik (midden in beeld)
Al met al vormde dit een mooie afsluiter van een dag met in totaal 5 nieuwe voor mijn jaarlijst op IJsselmonde. (bonte strandloper, cetti's zanger, zwartkopmeeuw, witte kwikstaart en boomleeuwerik) waarvan één helemaal nieuw is voor de jaarlijst (zwartkopmeeuw). 

zaterdag 26 februari 2011

Polderochtend met een verzopen eind

Aangezien ik vandaag geen chauffeur had of iets wat daar op lijkt moest ik er maar op de fiets uit. In de Alblasserwaard zaten heel de winter al verschillende Ruigpootbuizerds en verder waren ook de eerste grutto's weer terug volgens waarneming.nl. Helaas hadden ze vandaag erg veel regen opgegeven maar ondanks dat fietste ik vanochtend toch om half negen van het eiland af. De route ging zoals altijd dwars door Alblasserdam, langs de kinderboerderij om dan in de polder uit te komen.

Altijd als ik hier bij het Achterwaterschap kom (heel erg weinig) moet ik aan die Blauwvleugeltaling denken die hier gewoon tezamen met wat kuifeenden zwom! Maar goed, het is nu 2011 en er zat helaas geen taling met blauwe vleugels, wel waren er zoals altijd wat kuifeenden aanwezig. Ook zie ik als ik eenmaal in de polder ben 2 ooievaars lopen en er zitten overal scholeksters te roepen en achter elkaar aan te rennen. Het is immers ook al weer bijna maart!

Ooievaar
Ik vervolg mijn route langs het Achterwaterschap waar overal rietgorzen weer zitten te zingen. Heerlijk!! In het water zwemmen regelmatig groepjes kuifeenden, wat krakeenden, 5 knobbelzwanen en ik maak een voor mijn doen succesvolle foto van een fuut.

Fuut
Al gauw krijg ik het plasdras gebiedje naast de eendenkooi in het vizier en mijn hart begint sneller te kloppen als de eerste 'gruttooo' roep mijn oor binnendringt. In het plasdras tel ik 71 van deze schitterende steltlopers en telkens vallen er weer in. Als er weer een  grutto aankomt word hij met luid gejuich van de andere ontvangen, een schitterend gezicht! Andere vogels in het plasdras zijn nog 2 pijlstaart, wintertalingen, smienten, een slobeend en erg veel kieviten en krakeenden. In wat slootjes naast de plasdras foerageren ook de eerste grote zilverreigers van de dag.

Plasdras met achteraan de grutto's, op de voorgrond wat smienten
Als ik langs de eendenkooi fiets zie ik in het slootje ernaast een bergeend zwemmen. Hij is erg tam maar zijn vleugels zijn ook niet helemaal in orde.
Bergeend
Na de eendenkooi zit mijn tweede jaarsoort, in vorm van een krooneend, voor de dag al op met te wachten samen met z'n vrouwtje. Ze laten zich leuk bekijken, zijn ongeringd, maar voor mijn doen te tam. Al met al lukt het me wel om nog wat leuke fotootjes te maken. Het zijn immers schitterende eendjes!!

Krooneenden
Even verderop is er waarschijnlijk net gegierd want er zitten erg veel kok- en stormmeeuwen. Ik neem het maar voor lief en vervolg mijn route, achteraf gezien heeft daar waarschijnlijk een zwartkopmeeuw tussen gezeten dus een beetje dom was het wel.. Na de Zijdebrug over te zijn gegaan fiets ik langzaam weer verder richting het oosten. Er zitten hier erg veel brand- en kolganzen die heel de tijd erg onrustig heen en weer vliegen. Ook vliegen er af en toe enkele grutto's en smienten over. Als ik links af wil slaan richting de Donckse Laagten hoor ik opeens een witte kwikstaart. Als ik achterom kijk zie ik dan ook een mannetje boven op een wilg zitten die geknot is. Jaarsoort 160!!
Witte kwikstaart


Onderweg richting Den Donk vliegt er opeens een slechtvalk over die vervolgens in de polder gaat jagen. Gaaf!! In het gehucht Den Donk zitten verder nog wat ringmussen, 2 roeken en een grote zilverreiger. Ook kom ik hier Jaap H tegen die verteld dat hij al een zwartkopmeeuw had bij de eendenkooi, 3 ruigpoten en een bontbekplevier. Ik heb dus nog wat te doen! 

Bij de Donckse Laagten aangekomen staan er al wat vogelaars maar op dat moment is het erg rustig. Desondanks zitten er wel erg veel vogels in de plasdras waarvan het merendeel uit kievit bestaat. Verder ook nog aardig wat grutto's, wintertalingen, enkele bergeenden en 5 pijlstaarten. Ook vallen er heel de tijd grutto's in die vervolgens onzichtbaar achter wat planten e.d. gaan foerageren/rusten. Daardoor heb ik waarschijnlijk maar een klein deel van de grutto's gezien. Verder foerageert er nog een groepje van 8 witte kwikstaarten en jubelen er 5 veldleeuweriken boven in de lucht. Het is nu dus écht voorjaar!! 

O.a. grot zilverreiger, bergeend, brandganzen, kieviten en wintertalingen. 
Na een tijdje wordt mij een zittende ruigpootbuizerd aangewezen door een medevogelaar. Helaas vliegt de vogel erg snel op en landt achter een rietkraagje waar de vogel ook niet meer achter vandaan komt. In het uur wat ik hier nog sta vliegt er nog een groepje van 19 goudplevieren over, zie ik de slechtvalk in het land zitten en even later komt er ook opeens een geelpootmeeuw aangevlogen. Hij zit even in het land en vliegt dan weer terug naar waar hij vandaan kwam, het Achterwaterschap. 
Als ik wat buizerds scan of er misschien nog een ruigpoot tussen zit blijkt dat ook het geval. Erg leuk 2 ruigpoten zo dicht bij huis!! Als ik een paar mooie foto's van wintertalingen heb gemaakt begint het ' eindelijk' te regenen. Niet dat ik dat leuk vind ofzo maar vogels de mensen in De Bilt zou het al veel eerder moeten gaan regenen. Gelukkig dat ze ongelijk hadden!

Grutto's
Wintertalingen

Als ik mijn regenpak heb dichtgemaakt pendaal ik weer terug richting het westen. Op een plek waar de laatste dagen vaak een ruigpoot werd gezien kan ik er helaas nu geen vinden. Wel kom ik nog een slechtvalk en een eenzame brandgans tegen. De groep kokmeeuwen bij de eendenkooi is erg uitgedund en ik neem dan ook niet de moeite om er een zwartkopmeeuw tussen te gaan zoeken. Aanstaande week heb ik vakantie dus die komt nog wel denk ik. De krooneenden zitten er nog steeds en ook arriveren er nog steeds grutto's in het plasdras. 
De terugweg gaat zoals die meestal gaat, veel sneller en om half twee sta ik als een verzopen katje thuis voor de deur. Nat en voldaan van dit ochtendje polderen wat je gelukkig nog in de Alblasserwaard kan doen. Helaas is IJsselmonde tegenwoordig bijna meer steen dan natuur...
Grauwe ganzen

woensdag 23 februari 2011

Helaas geen steltjes maar wel....

Eergisteren ben ik nog even in Polder Sandelingen geweest waar alweer volop kieviten, 2 scholeksters en zo,n 12 wintertalingen aanwezig waren.
Gisteren ben ik met school naar Xanten, in Duitsland, geweest om archeologische dingen te bekijken. Uiteraard hoopte ik nog op kraanvogels maar deze heb ik helaas niet gezien. Wel nog aardig wat roeken en een grote gele kwikstaart.
Scholeksters
Vanmiddag ben ik uit school weer even richting de Oude-Maas gegaan omdat het om 12:49 laag water zou zijn. Aangezien er dan kans is op bonte strandlopers en dergelijke zou het dus leuk kunnen worden. Helaas kwam ik niet verder dan 12 scholeksters en wat wintertalingen. Wel leuk waren 4 lepelaars die opeens over kwamen zeilen!!

Ik vervolgde mijn route richting de Carnisse grienden waar het ook erg rustig was. Er zaten wat wilde en kuifeenden en daar was dan ook alles mee gezegd. Toen ik bij de Rhoonse grienden even op de rivier keek zag ik 2 grote zaagbekken overvliegen die even later gevolgd werden door 3 grote zilverreigers!! Erg leuk dus! Verder zat er hier in een bosje een luid roepende tjiftjaf, oftewel 157 jaarsoorten!! Verder erg veel koperwieken waarvan zich enkelen mooi lieten bekijken.

Op de golfbaan zaten erg veel vinkachtigen. Zo zwierf er heel de tijd een groepje van zo'n 20 sijzen rond en zat er nog een groep van 60 exemplaren heel de tijd op dezelfde plek. Ze lieten zich schitterend bekijken tezamen met een groep staartmezen. Ook leuk was een zingende boomklever die ergens in de groep zat het noemen waard.Verder zat er een gemengd groepje van zo'n 5 kepen en 12 vinken.

 In de Rhoonse grienden was net als in de Carnisse grienden er weinig te beleven. Wel had ik hier dan toch nog een matkop. Ook in de polders van Rhoon was het erg rustig met als hoogtepunt een groep van 31 wulpen.

Toen ik langs de Gaatkensplas fietste kon ik in eerste instantie de Buffelkopeend niet vinden maar al snel kwam hij opeens aangevlogen en liet zich in vlucht erg leuk bekijken. Ook de standaard patrijzen waren weer op de normale plek aanwezig. Aangezien het water nog steeds wel laag zou zijn ben ik nog even naar de rivier gefietst waar de groep scholeksters was aangegroeid tot 27 exemplaren. Verder zaten er ook nog een kleine en grote mantelmeeuw.

Het begon te sneeuwen dus de weg richting huis moest weer worden opgezocht. De route lag langs de Oude-Maas waar nog wat scholeksters, 2 bergeenden, zo'n 30 wintertalingen en een matkop zaten.

(Had vandaag helaas niet de mogelijkheid om m'n fototoestel mee te nemen dus vandaar..)

zaterdag 19 februari 2011

Weer 5 nieuw-jaarsoorten!!

Vanochtend vertrokken we rond acht uur uit Ambacht, met wat vertraging toch richting Breda, om daar in het Mastbosch middelste bonte spechten te zoeken. Bij aankomst zien we dat het bos druk wordt gebruikt op deze zaterdagmorgen door trimmers en mensen met honden e.d. Desondanks gaan we toch de poging wagen en hebben we een groot rondje in het bos gelopen.

Toen we gewoon het bos inliepen zaten gelijk overal goudhanen, zwarte en kuifmezen en roffelde door het hele bos grote bonte spechten. Aangezien de mibo's meer richting het noorden waren gezien gaan wij ook die kant op. Op waarneming.nl was gezegd dat de vogels reageerde op geluid dus dat hadden we ook paraat. Op ongeveer de echte plek aangekomen kon het 'tapen' dan beginnen. Er reageerde echter helemaal niks dus vervolgde we onze route. Opeens hoorde we toch een nieuw-jaarsoort in de vorm van een kruisbek maar helaas liet hij zich niet bekijken. Ook hoorde we nog veel boomklevers en een matkop.
Boomklever
Fotograaf: Jan de Jong
Na het bos nog verder door gestruind te hebben en nog zo'n 10 grote bonte spechten te hebben gezien keerde we maar rechtsomkeert om het in een ander, minder recreatief bos, het nog eens te proberen. Toen we echter langs een druk restaurant liepen kwam er opeens een specht aangevlogen die even vlak voor ons in een boom ging zitten. En ja hoor, een schitterende middelste bonte specht!! Helaas stelde mijn camera heel de tijd verkeerd scherp dus heb ik helaas geen goede foto kunnen maken.

Middelste bonte specht
Fotograaf: Jan de Jong (heeft er een beetje mee gefotoshopt, lijken er nu twee..)

Nadat de specht het bos was ingevlogen keerde wij ook weer terug richting de auto om daar de Tomtom op de volgende bestemming te zetten. Onderweg naar de bestemming zagen we nog 2 grote lijsters die zich leuk lieten bekijken op een grasveldje. Bij de bestemming, ook een bos, aangekomen te zijn, zijn we gaan lopen omdat auto's niet op de zandwegen waren toegestaan. Nog voordat we op de plek van de zwarte specht aankwamen hoorde we er al eentje roepen! Een schitterend geluid en het was helemaal mooi toen er nog eens eentje luid roepend voorbij kwam vliegen, super!! Toen we dit zo alles aanschouwde hoorde we opeens de zang van boomleeuweriken, lente!! Er zaten zo'n 5 boomleeuweriken op een grasveldje te zingen, een geweldig geluid!!

Veldje van de boomleeuweriken
Na hiervan genoten te hebben gingen we verder zoeken naar de klapekster die we na zo'n half uurtje gevonden hadden. Hij liet zich op redelijke afstand goed bekijken maar ging je iets te dichtbij voor de foto dan vloog hij op een kwikstaartachtige naar een volgend paaltje. Jan was het echter wel gelukt nog een foto te maken.
In het gebied hier zagen we verder nog een grote zilverreiger, kuifmezen en wat grote lijsters.
Klapekster
Fotograaf: Jan de Jong
Toen we hier waren uitgekeken volgde er een felle discussie wat de volgende bestemming zou worden maar uiteindelijk werd dat toch de Biesbosch. De A27 werd genomen richting Werkendam en zo'n dik half uur later stonden we op de Reugtweg waar geen één toendrarietgans te bekennen was, laat staan een kleine rietgans, allemaal pleite dus. Bij Polder Malta aangekomen zagen we vrijwel meteen een zeearend boven het gebied vliegen!! Hij vloog wat rondjes en verdween toen in het onbereikbare deel van de Biesbosch. Qua eenden was het erg stil en ook de klapekster was onvindbaar.
Zeearend
Fotograaf: Jan de Jong
Op nabijgelegen akkers foerageert nog wel een kleine groepje toendrarietganzen maar helaas zonder kleine rietgans.
Toendrarietganzen
Het was erg laag water dus bijna heel de Hardenhoek stond droog. Desondanks zaten er nog wel veel krak- en bergeenden maar verder was het rustig. In de Spieringpolders stonden nog 2 grote zilverreigers en er zwom een nonnetje. Dan nog maar even de Deeneplaat uitrijden waar in het eerste gedeelte erg weinig zat. Toen we het water zagen waar de laatste tijd een kuifduiker was gezien zagen we daar nog 3 nonnetjes maar helaas geen kuifduiker. Aangezien we de pont van kwart over drie wilde hebben werd de voet op het gaspedaal gedrukt en de auto richting de pont gedirigeerd.
Matige foto van Nonnetjes
De steenuilen op de normale plek dus reden we gelijk door richting het Oudeland van Strijen. Over het gebied verspreidt zaten erg veel brandganzen maar helaas konden we er geen andere gans tussen uit halen, ook de dwergganzen konden we niet vinden. Toen we echter naar een groep wulpen aan het kijken waren of er perrongeluk niet een grutto stond dook er opeens een slechtvalk boven op en begon schitterend op spreeuwen en ook kieviten te jagen. 'Helaas' kreeg hij niks te pakken maar wel vond ik het een erg leuk gezicht om te zien hoe spreeuwen bij de aanval gelijk onder het riet en andere dingen kropen. Al met al niet een verkeerd dagje met weer 5 nieuw-jaarsoorten!

Smienten
Brandganzen

donderdag 17 februari 2011

Delta natuur

Vanmiddag weer vrij dankzij uitval. Het was nog steeds schitterend weer dus nu maar richting Ridderkerk. Vanmiddag heb ik heel de Crezéepolder rondgelopen wat niet heel erg verveelde moet ik zeggen. Bij aankomst liepen er een paar holenduiven vrij dichtbij waar ik wat foto's van heb gemaakt. Toen ik te dichtbij kwam vlogen ze op en gingen richting de grote groep hout-, holenduiven en kraaien die foerageerde op de ingezaaide tarwe.
Holenduiven
Als ik al lopend bij de rivier aankom zie ik dat het water erg hoog staat maar helaas is het wel vrij rustig, er drijft alleen een fuut rond. Terug loop ik over de dijk tussen de akkers en de rivier. Met soorten als sneeuwgors in mijn gedachten kijk ik de keien langs het water af, opeens vliegt er dan toch wat op maar dat blijkt helaas om een graspieper te gaan. In tegenstelling tot de meeste graspiepers laat hij zich erg leuk bekijken!
Graspieper
Regelmatig kijk ik de lucht af in de hoop op een groepje grutto's of van die aard maar die krijg ik helaas niet in de kijker. Wel vliegen er regelmatig groepjes kieviten en grauwe ganzen over. Een leukere soort is nog een goudplevier die overvliegt en mijn IJsselmondse jaarlijst op 100 soorten brengt! Als de dijk 'op' is ga ik over een sloot en struin nog een niet geploegde akker af. Er zitten al wat kieviten en er vliegen nog 2 watersnippen roepend op maar verder is het erg rustig. Daarom verlaat ik deze akkers die komende jaren worden verandert in een getijdengebied, zie hier.

Bij de Karwei aangekomen zit ook hier geen sneeuwgors op het o zo mooie braakliggend terrein. Ik kijk nog even naar de werkzaamheden op de Sophiapolder waar ze ook al echt bezig zijn met het project van Delta natuur. Aan de ene kant wel leuk omdat je als het klaar is er ook met een pontje op kan en het waarschijnlijk ook wel steltlopers aan zal trekken. Maar aan de andere kant is het ook wel erg jammer dat hiermee de laatste broedplek van grutto van IJsselmonde is verdwenen.Het is geven en nemen zullen we maar zeggen. 

In de wilgen naast het haventje vind ik al snel een ransuil en hiermee vind ik het ook wel weer genoeg voor vanmiddag. 

Ransuil

woensdag 16 februari 2011

Vanmiddag was ik zoals gewoonlijk weer vrij en ben dus maar gaan vogelen. In het veld nog even gezocht naar een nonnetje wat ik eerder deze week op weg naar school al in een sloot had zien zitten. Hij laat zich echter niet vinden. Wel zitten er grauwe, canadese ganzen, nog steeds 3 smienten, een slobeend en ook de eerste scholekster en kleine mantelmeeuw weer. Vooral van de ganzen heb ik voor mijn doen erg mooie foto's kunnen maken.
Canadese ganzen
Grauwe ganzen
Ik vervolg mijn route door Rijsoord maar zie daar helaas weinig. Dan maar weer richting Waalbos. Al gauw zie ik tussen wat kok- en stormmeeuwen een kleine mantelmeeuw staan, ze zijn dus weer echt terug! Verder staat er ook nog een grote zilverreiger langs een sloot. Ik fiets weer verder langs het Waaltje maar zie verder weinig. Enkele buizerds, 5 blauwe reigers en verder meerkoeten etc. 

Grote zilverreiger
Bij de tennisbanen en voetbalvelden in Heerjansdam zoek ik nog even naar de grote lijsters maar ik kan ze dit keer niet vinden. Verder zitten er nog wel wat putters, sijzen, een groene specht en een vrij tamme knobbelzwaan die ik goed op de foto kan krijgen!

Knobbelzwaan
Aangezien ik nog wat tijd heb trap ik nog even door richting de Oude-Maas. Als ik er bijna ben hoor ik uit een bos(je) opeens goudvinken roepen! Ondanks dat ze zich niet laten zien een erg leuke waarneming!! 
Op de Oude-Maas zwemt tussen de kuifeenden zowaar nog een paartje brilduikers. Als ik probeer een normale foto van ze te maken vliegt er opeens een grote zaagbek over, niet verkeerd! Als ik langs de Oude-Maas terug naar huis fiets zie ik nog wat matkoppen en 2 scholeksters. 

Oude-Maas

zaterdag 12 februari 2011

Biesbosch

Om half negen vertrok ik samen met Jan uit Ambacht richting de Kop van 't Land. In Ambacht reden we nog even langs wat elzen wat 5 kepen, sijzen, putters, groenlingen en vinken opleverde. Vooral de kepen waren erg leuk! Als we de brug bij Dordrecht op fietsen bedenken we dat er van de week regelmatig slechtvalken op waren gezien. En ja hoor, als we er onder gaan stilstaan zien we er al gauw één zitten, hij vliegt op en gaat weer ergens zitten maar dat kunnen we helaas niet zien.

Slechtvalk
Fotograaf: Jan de Jong
Als we door de Dordrechtse binnenstad fietsen zien we opeens 3 pijlstaarten overvliegen! Erg leuk zo midden in de stad! We vervolgen onze we hier weer naar de pont en maken onderweg nog even een uitstapje om steenuil op de jaarlijst te zetten. Als we bij de bewuste  boerderij komen zitten er ondanks de miezer 2 steenuilen op het dak. De eerste jaarsoort is weer binnen vandaag!

Omdat we nog iets te vroeg waren voor de pont nog even bij een klein gebiedje gekeken. Er vlogen nog 6 grote zaagbekken over en er zaten nog een grote zilverreiger en een grote zaagbek.

Kop van 't Land
Toen we eenmaal in Noord-Brabant waren konden we beginnen. De Spieringpolders leverde behalve een roepende waterral niet veel bijzonders op. Polder Hardenhoek was dicht bevolkt met veel wintertalingen, bergeenden, krakeenden, pijlstaarten en ook de eerste nonnetjes van de dag lieten zich zien, 4 vrouwtje en een mannetje. Op de kanten liepen overal groepjes met veldleeuweriken, graspiepers en putters. Qua steltlopertjes was het ook erg rustig en er zaten dan ook alleen maar wat kieviten met daar tussen 2 bonte strandlopers. Een druk foerageerde lepelaar is ook het noemen waard!

Lepelaar
Als we het fietsdijkje uitgereden hebben komen we bij het Boomgat uit. Er zwemmen 2 mannetjes nonnetje en een mannetje grote zaagbek die even later vergezelt worden met 3 vrouwtjes nonnetje en een mannetje pijlstaart. Ze laten zich erg leuk bekijken!

Nonnetjes
Fotograaf: Jan de Jong
Hierna rijden we gauw door richting Malta. Onderweg zien we nog een dodaars en er roept ergens nog een waterral. We hopen langs de Reugteweg een kleine rietgans tussen een grote groep toendrarietganzen te halen maar als we er aankomen zakt de moed ons in de schoenen. De ganzen zitten erg ver een de groep is heel erg compact. Het lukt ons dus helaas niet om de gewenste soort eruit te halen, een roepende kleine bonte specht, 3 kleine  en 6 overvliegende wilde zwanen maken gelukkig wel wat goed.

Toendrariet- en kolganzen
We gaan weer terug richting Malta voor o.a. de klapekster maar deze laat zich helaas niet vinden. Bij het huisje horen we echter wel een keer de cetti's zanger zingen! Een leuke aanvulling op de jaarlijst! Vanuit de hut zien we maarliefst 13 nonnetjes, verschillende brilduikers, wat dodaarzen en een tafeleend.
Vanaf de fiets zien we als we langs het gebied fietsen wat rietgorzen en Jan ziet nog 2 roerdompen invallen die ik helaas niet te zien krijg. In een geul zien we nog 4 nonnetjes zwemmen en we zien opeens 6 appelvinken uit een boom vliegen, die hadden we hier niet verwacht!!
Omdat mijn oma jarig was moest ik de pont van 14:55 hebben. We konden daarom nog even naar Polder Hardenhoek om de zeearend te zoeken. Als ik m'n kijker op het water richt zie ik zowaar boven een groepje wintertalingen de zeearend vliegen! Hij verdwijnt helaas na een paar seconden in de mist zodat Jan de vogel niet ziet. Omdat Jan de vogel niet had gezien is hij nog even in de Biesbosch gebleven en ik heb net de pont. Om vier uur ben ik weer thuis van een dagje Biesbosch met weer 5  nieuw-jaarsoorten!

Steenuil
Fotograaf: Jan de Jong

woensdag 9 februari 2011

Even uit school...

Heel de school was vandaag het vijfde uit en ik kreeg dus tijdens het vierde een sms'je van Jan of ik zin had in een rondje kwakken, Pontische meeuw en witkopstaartmezen. Zodra ik uitwas gelijk naar Jan gelopen en de route iets gewijzigd. We gingen nu namelijk richting de Pendrechtse Molen bij Rotterdam-zuid voor grote barmsijzen. Onderweg ernaar toe zien we ook al verschillende sijzen en verder nog een grote groep vinken en koperwieken.

Op de plek aangekomen hebben we snel een groep sijzen/putters gevonden. Even later zie ik opeens een grote barmsijs als ik even de verrekijker van Jan leen. Na heel het bosje te hebben uitgekamd komen we op 9 grote barmsijzen! Zo'n groep is voor IJsselmondse begrippen helemaal niet verkeerd!! In het gebied zoeken we ook nog even naar een gemelde roerdomp maar deze laat zich helaas niet vinden. Wel zien we nog de nodige slobeenden en een bergeend.

Grote Barmsijzen
Fotograaf: Jan de Jong
Hierna zetten we koers richting het Valckestijnse bos. Onder fietsten we nog tegen 4 roeken aan en als we ze aan het bewonderen zijn vliegt er een grote gele kwikstaart over, mijn eerste dit jaar voor IJsselmonde! 


Roeken
Fotograaf: Jan de Jong
Bij het bos aangekomen gaan we eerst maar even naar de bekende plek van de appelvinken. Hier zitten nu echter alleen maar wat sijzen en mezen.

We fietsen dus verder door het bos en als we in een soort van vaart kijken vliegt daar opeens een vrouwtje grote zaagbek op. We gaan even kijken waar ze is gebleven maar vinden haar niet terug. Wel stuitten we op een grote groep koperwieken met daartussen 2 appelvinken!! Helaas vliegen ze erg snel weg. In een vaartje verderop zitten nog 2 grote zaagbekken. Als we er heen lopen zitten ze echt vlakbij en ze roepen ook!, een grappig geluid. Als we weer terug bij de fiets zijn zit daar een opeens een appelvink boven. Hij laat zich mooi bekijken en is ook volop aan het roepen. 
Grote zaagbekken
Fotograaf: Jan de Jong
Als de appelvink is weggevlogen vervolgen we onze route in de bebouwde kom. Omdat we allebei geen brood meer bij ons hadden hebben we razende 'honger'. In Poortugaal lukt het ons niet om een snackbar of iets van die aard te vinden. In Rhoon heeft het meer succes en dus eten we daar een flik portie patat. 

Toen alles op was zijn we even langs een plek van roerdompen gefietst. Bij aankomst liet de nieuw-jaarsoort zich schitterend bekijken. Even later bleken het er zelfs twee te zijn!! Ik had er eentje op een paar meter maar had helaas geen camera bij me. Jan die aan de andere kant van de sloot liep kon dus ook geen goed foto maken.

Als we hier zijn uitgekeken fietsen we nog een stukje langs de Oude-Maas waar we nog een keep en wat sijzen zien. We gaan nog gauw even de polder in waar we opeens de wilde zwaan zien lopen. Hij laat zich erg mooi bekijken!

Wilde zwaan
Fotograaf: Jan de Jong
Hierna rijden we nog even richting de gaatkensplas om de buffelkopeend te zoeken. Hij laat zich helaas niet vinden,wel zien we nog 4 dodaarzen. Ook de 5 patrijzen zitten weer in het gebruikelijke weilandje en op de Oude-Maas zien we nog 7 scholeksters en 3 bergeenden. Aangezien het begint te schemeren besluiten we nog even langs een plek van kerkuilen te fietsen. Als we er een tijdje staan te wachten zien we opeens een witte schim en even later horen we hem nog sissen. Ook vliegt er nog een houtsnip over. Nadat de nieuw-jaarsoort is genoteerd zetten we gauw koers richting ambacht. 
Toch wel leuk om even uit school te vogelen;)
Fotograaf: Jan de Jong