zaterdag 26 september 2015

Aziatische robotap op de Maasvlakte!

Na een zo goed als windstille nacht zou er vandaag wellicht eindelijk weer eens wat te halen zijn op de Maasvlakte, na een tweetal weken met weinig nieuws daar. Om half acht stappen Herman van den Brand, Laurens van der Padt, Albert en Jacob Molenaar en ik uit bij de Westplaat om dat eerst maar eens uit te pluizen. De lucht is vol met geluid van overtrekkende graspiepers, roepende heggenmussen en tikken zanglijster: najaar!


Ook de bosjes langs het pad bruisen van vogels, en tussen de vele mezen, zwartkoppen, (vuur)goudhanen en tjiftjaffen zien we uiteindelijk nog een bladkoning en bonte vliegenvanger als beste soorten. Verder zingen er nog wat cetti's zangers, roepen er wat haviken en trekt er natuurlijk geregeld wat over. Om half negen is het een luid roepende morinelplevier die (voor ons helaas onzichtbaar) overvliegt, en een kwartiertje later een ijsgors! Dat zijn leuke verrassingen!
Bladkoning                               ©Jacob Molenaar
Rond half tien lopen we, na nog de eerste zwarte mees van de dag te hebben gezien, weer richting de auto om op de rest van de Maasvlakte nog een blik te werpen. Rond de energiecentrale en bij Bayer is het erg rustig met nog een enkele zwarte mees, wat tjiftjaffen en een bonte vliegenvanger.
Zwarte mees                                               ©Jacob Molenaar
Dan dus maar door richting de Stuifdijk, waar we nog wat wat vuurgoudhaantjes, tjiftjaffen, zwartkoppen en nog een paar zwarte mezen treffen, en onderweg nog een fraaie smelleken langs de weg. Verder is het ook hier erg stil, met op het Papegaaienbekeiland nog wel een kuifaalscholver. Ook het Luzerneveld is uitgestorven dus als laatst moet de Nieuwste Stuifdijk er maar aan geloven.
Smelleken                      ©Albert Molenaar
Jacob en ik stapte aan het begin van de duindoorntjes uit om een stuk te lopen, terwijl de rest even over zee zou kijken. We zijn nog maar net een minuutje door de struikjes aan het lopen of ik wordt alweer gebeld door Laurens, oei! Herman blijkt een spannend roodborsttapuit uit de auto gevonden te hebben, dus linea recta naar ze toe! Bij de auto het beest gelijk in beeld in de duindoorntjes, en dat ziet er zeker heel spannend uit voor Aziatische roodborsttapuit. Na 'm een paar keer te hebben zien vliegen zijn we er zeker van door o.a. de hele lichte stuit en pikzwarte oksels. Ook Kaspische roodborsttapuit, een ondersoort van de Aziaat, kunnen we uitsluiten omdat de staarttekening daar helemaal niet goed voor is.
© Albert Molenaar
© Jacob Molenaar
Aziatische roodborsttapuit
De vogel wordt dus gepiept en niet veel later nadat de eerste twitchers zijn gearriveerd vliegt hij helaas de weg over en liet zich vanaf dat moment dus van een flink grotere afstand bekijken. Ondanks dat blijft de vogel gelukkig in beeld en blijft deze eerste Aziatische roodborsttapuit na 2000 voor de Maasvlakte de hele middag twitchbaar. Voor ons is het allemaal ook nog eens een nieuwe voor Zuid-Holland, wat 't natuurlijk nog wel wat mooier maakt.
Aziatische roodborsttapuit
De duindoorntjes moeten hierna natuurlijk nog wel even gecheckt worden, maar verder dan een grasmus, 2 goudhaantjes en een tjiftjaf komen we niet. Een poging om nog een gemelde kleine vliegenvanger bij de Westplaat te vinden mislukt helaas, maar levert nog wel een bladkoning op.

Al met al weer een gave dag op de Maasvlakte met weer niet erg veel vogels, maar wel wat leuke krentjes en de eerste échte goede soort van het najaar!

vrijdag 25 september 2015

Een blako in de netten

Na een behoorlijke wisselvallige paar dagen leek het weer vanaf vandaag eindelijk wat op te knappen. Aangezien ik vanochtend vrij was maar weer eens naar Meijendel geweest om te ringen. De aantallen vielen zoals wel vaker niet helemaal mee, maar dat werd wel goed gemaakt door een bladkoning en grote gele kwikstaart. Vier kleine barmsijzen op de baan en een wat zwarte mezen wilde helaas niet in het net vliegen, maar goed, zo'n 'blakootje' in de hand is wel bijzonder fraai!
Grote gele kwikstaart
Bladkoning
Voor de volledige telling zie hier.

zaterdag 19 september 2015

De eerste blako's en laatste purren

Gisterenavond was ik weer in Ambacht, en een kort rondje door Ambacht leverde toen in de Crezéepolder wat bonte strandlopers en bontbekplevieren ook. Deze polder is dus ook al in trek bij strandlopers, ben benieuwd wat dat nog gaat opleveren!
Bontbekplever
Bonte strandloper
Vandaag staat de Maasvlakte weer op het programma en zo rond kwart voor acht komen Laurens vd Padt, Laurens van den Wind en ik aan bij de Vuurtorenvlakte. Er lopen al wat mensen rond, maar gelukkig is het niet zo heel druk, altijd wel prettig aangezien je anders vaak achter de feiten aanloopt. In de bosjes is het echter ook niet erg druk en verder dan een gekraagde roodstaart, een enkele vuurgoudhaan en een boompieper naast de algemenere meuk (roodborst/zwartkop/tjiftjaf) komen we niet. Ook bij de MOT-bosjes is het rustig, dus besluiten we maar weer wat kilometers te maken langs de duindoorntjes van de nieuwste Stuifdijk. 

Het haagje is ondertussen al behoorlijk gegroeid dus al behoorlijk spannend vogelen. Het moet daar toch wel een keer gaan gebeuren met die mega zou je denken... Vandaag is het nog niet het geval, want na zo'n 3 kilometer duindoorn staan we op 10 roodborsten, 6 tjiftjaffen, 2 fitissen, een zwartkop, gekraagde roodstaart en een tuinfluiter. Een smelleken vliegt verder nog langs en op het strand lezen we nog 2 geringde meeuwen af. 

 Bij het Distripark is het hierna ook rustig met wat tapuiten, paapjes en nog een gekraagde roodstaart. Ook de andere plekken op 'oude' Maasvlakte zijn stil met nog een grauwe vliegenvanger langs de Missouriweg maar al wel de eerste bladkoning bij de Bayer P-plaats, leuk! Hij was echter al wel gemeld, dus een blako moesten we ook nog zien te vinden vandaag natuurlijk. Daarom als laatste nog maar even het pad langs de Westplaat bezocht, altijd wel een goeie plek voor de soort. En na een kwartiertje zit er inderdaad opeens eentje voor m'n neus, net zo zwijgzaam als de eerste van vandaag, maar dat maakt de waarneming er niet minder op. Verder is het hier nog leuk vogelen met bonte en grauwe vliegenvanger, braamsluiper, een late nachtegaal en een visarend.

Op het Oostvoornse meer zien we hierna nog 2 zeekoeten, veel geoorde futen en dodaarzen en horen we nog een cetti's zanger. In de Strypse Wetering, die we natuurlijk ook altijd nog even aandoen, is het ook rustig met vogels, en dus zetten we maar weer koers richting Ambacht.

De wind is noordelijk sinds een behoorlijk tijd, dus vanavond zou de reigers wel weer eens goed kunnen gaan vliegen. Ik ben dit najaar nog geen één keer geweest op de bult in de Gorzen, vroeger voor de ontdekking van de telpost in de Dordtse Biesbosch de beste voor purperreigertrek, maar vanavond ben ik vroeg van de partij. Laurens van der Padt is er ook al als ik arriveer, en hij heeft de eerste groepjes reigers al genoteerd. Het moeten vanavond de laatste reigers zijn die vertrekken, aangezien de piek rond eind augustus ligt. Hoge aantallen zijn er nog niet geweest, maar bij ontbreken van goede wind vertrekken ze ongemerkt. Samen met de later gearriveerd Sander Elzerman zien we uiteindelijk 141 purperreigers, nog 75 blauwe reigers en een kleine zilverreiger overtrekken. Al met al een erg geslaagde avond!
Purperregiers
Uitzicht op de Crezéepolder
Voor de volledige telling zie hier

zaterdag 12 september 2015

Maasvlakte zonder krenten

Een paar dagen oostenwind leverde de afgelopen dagen gelijk al soorten als sperwergrasmus, roodmus, ortolaan, draaihals en duinpieper op, dus vandaag moest er vast ook nog wel wat uit te halen zijn. Iets over zeven komen Herman vd Brand, Hugo Moerman, Jacob en Albert Molenaar en ik aan en beginnen eerst maar bij de Westplaat, in de hoop op wellicht weer de eerste bladkoning. Langs het pad zitten wel aardig wat vogels, vooral veel zwartkoppen en vuurgoudhanen en een enkele bonte vliegenvanger, maar een 'blako' zien of horen we niet. Op palen in de Westplaat zien we bij elkaar nog wel 3 visarenden en een luid roepende overvliegende duinpieper is nog wel een aangename verrassing!

We gaan hierna het gedeelte van de 'oude' Maasvlakte op, dus rond de centrale, Distripark en Missouriweg. Vogels zitten er overal wel, maar verder dan paapjes, tapuiten, tuinfluiters, gekraagde roodstaarten, vuurgoudhanen, zwarte roodstaarten, grauwe vliegenvanger en een boomvalk komen we niet. Ook een eerder gemelde grauwe klauwier kunnen we helaas niet vinden.

Van de rest van de Maasvlakte hebben we nog niks gehoord, maar we zetten toch maar koers rihcting de Vuurtorenvlakte en omgeving. Onderweg zien we langs de weg opeens een smelleken op een paaltje zitten, altijd leuk en weer de eerste van het najaar!
Smelleken
Bij het Luzerneveld enz. aangekomen lopen er inderdaad al flink wat andere vogelaars, maar vogels zitten ook hier genoeg. Veel tapuiten, wat paapjes, boompieper, braamsluipers, kuifaalscholvers op het Papegaaienbekeiland en als leukste wel een sneeuwgors bij het brandweerkazerne die zich erg fraai laat bekijken. Een kilometer lopen door de duindoorntjes op de nieuwste stuifdijk levert nog twee vuurgoudhaantjes en een zwartkop op, maar we blijven volhouden op die plek...
Sneeuwgors
Aangezien er een steppekiekendief min of meer ter plaatse was gemeld op Tholen, bij het Stinkgat, gingen we daar nog even een poging voor wagen. Onderweg levert stoppen bij de Westplaat en Strypse Wetering niet heel veel speciaals op, en als we op de plek aankomen blijkt ook de steppekiekendief nog niet in beeld. In het uurtje dat we daar posten met o.a. André Strootman komt hij helaas ook niet voorbij, maar wel zien we nog de eerste rotganzen, wat zwarte ruiters, pijlstaarten en een langs flappende zeearend.
Stinkgat
Al met al toch weer een dag met aardig wat vogels op de Maasvlakte, maar voor ons helaas geen spectaculaire soorten. Later op de middag werden er nog wel een sperwergrasmus op de Stuifdijk en een kleine vliegenvanger in de MOT-bosjes gevonden. Volgende week weer nieuwe kansen!

vrijdag 11 september 2015

Huiszwaluwen in het net

De afgelopen paar dagen werd er weer gevangen in Meijendel, en dat leverde toen leuke soorten op als sperwergrasmus, paapje en huiszwaluwen. Vandaag lukte het me ook weer eens om naar de ringbaan te komen, dus rond half zeven fiets ik de duinen in naar de baan waar Maarten Verrips en Peter Spierenburg al aanwezig zijn. De verwachtingen zijn natuurlijk hoog gespannen, maar het blijkt al snel erg mee te vallen met de vangsten. Wat in het net hangt zijn vooral veel zwartkoppen en daarnaast zo goed als niks, mijn eerste vuurgoudhaantje van het jaar is wel weer leuk, want wat zijn die beestjes klein! Onvoorstelbaar dat 4,9 gram zo rondvliegt en honderden kilometers kan vliegen.
Vuurgoudhaan
De huiszwaluwen zitten even later ook weer met honderden boven de naastgelegen plas, dus een net wordt flink verhoogd en met speakers erbij is het wachten tot ze erin vliegen. In mijn bijzijn was het nog niet gelukt, maar nu moet het haast wel goedkomen als even later de struiken ernaast vol zitten met huiszaluwen. De aantallen die in het net belandden vallen tegen, maar uiteindelijk hangen er twee in, gave beestjes!

Huiszwaluwen
Voor de volledige vangst zie hier.

's Avonds vogel ik nog wat rond Ambacht met wat bonte strandlopers en een geelpootmeeuw op de Sophiapolder en nog een eenzame tapuit. Met Herman van de Brand rijd ik daarna nog even richting Rhoon om kerkuil om de eeuwige maandlijst te zetten, dat gaat weer heel makkelijk en ook een bosuil zit hier nog te roepen.
Tapuit

donderdag 10 september 2015

Krekels

Voordat ik me verdiepte in sprinkhanen en krekels, dacht ik dat al het gezoem dat 's zomers uit het gras klinkt afkomstig was van krekels, en nog steeds is dat toch wel aardig de term die in de volksmond wordt gebruikt. Het is echter helemaal niet het geval want over het algemeen zijn dat sprinkhanen, Nederland kent slecht 6 soorten krekels, waarvan er eigenlijk maar 3 inheems zijn (boom-, bos- en veldkrekel). De andere drie soorten zijn oorspronkelijk afkomstig uit de dierenwinkel, als voer voor reptielen (huis- en dierentuinkrekel) en eentje werd pas in 2010 gevonden op het station Ede-Wageningen: de spoorkrekel. Deze soort verplaatst zich vermoedelijk via treinen of met stenen, zodat ze ook in Duitsland vrijwel alleen op rangeerterreinen worden gevonden.
Boskrekel nimf
Boskrekel imago
Ondanks het feit dat ik al een jaar in de buurt van de plek in Nederland zit voor deze soort, had ik 'm nog steeds niet gedaan en samen met de dierentuinkrekel ontbreekt die dus nog op m'n lijst. Aan de ene kant natuurlijk omdat hij niet als volwaardig 'telbaar' wordt gezien (al werkt dat met sprinkhanen en krekels wel weer iets anders) en omdat ze vaak pas laat in de middag en op de avond gaan zingen. Vanavond komt er dan eindelijk van en hoor ik zo'n vijf exemplaren roepen tussen de kiezels van het spoor, leuk en weer eens een soortje erbij! Overigens, de enige echte inheemse sprinkhaan/krekel die ik nog moet is de kleine wrattenbijter, maar aangezien die op een streng verboden schietterrein zit acht ik de kans om die ooit eens te zien vrij laag in. Deze exoten zijn dan af en toe nog wel leuk om mee te pakken.
Plek spoorkrekel

dinsdag 8 september 2015

Zwarte specht

Bepaalde soorten zijn altijd toch ietwat mysterieus. Neem nou bijvoorbeeld de zwarte specht, normaal gesproken een soort die je in het voorjaar 'doet' maar zie die maar eens te vinden in de zomer of najaar! De soort leeft dan diep in de Nederlandse bossen en is doordat ze geen geluid maken zo goed als onvindbaar. Normaal gesproken zoek je dan ook niet in september naar spechten, maar aangezien ik zwarte specht nog moet in september vertoefde ik vorige week 2 uurtjes op de Utrechtse Heuvelrug, het bos achter m'n kamer. Toen lukte het overigens niet (wel nog 18 boomleeuweriken, ook nieuw voor de eeuwige maandlijst...), maar vanmiddag had ik een practicum in het bos bij Bennekom, dus daarna een nieuwe poging gedaan.
Boomleeuwerik
Naar mijn idee was de enige mogelijk om een zwarte specht te vinden puur langzaam door de bossen fietsen en dan maar hopen op een zichtwaarneming of toch een roep uit het bos. Zoals elke middag in het bos is het ook nu erg stil met af en toe wat mezen, wat roepende goudvinken en een overvliegende krassende raaf. Na verloop van tijd hoor ik echter toch opeens flink wat gestommel in het bos, wat zal dat nou zijn?! Het lijkt wel gehak, maar door het dichte struikgewas zie ik niks. Even later hoor ik de vogel wel wegvliegen en even later zie ik een zwarte schim laag over de bosbodem verder het bos in verdwijnen. Was het er eentje?! Een stukje verder vind ik 'm weer terug, en nu zit die op een dode boom laag boven de grond te hakken; inderdaad een zwarte specht! Een kwartier geniet ik van deze mysterieuze bosbewoner alvorens hij weer verder het bos in verdwijnt. In oktober mogen we weer ;).
Zwarte specht (zegt alles over de waarneming)

maandag 7 september 2015

Siberische strandloper in De Putten!

Gisterenmiddag werd in De Putten bij Camperduin een heuse Siberische strandloper gevonden. Het was de 9de voor Nederland na voor het laatste twee gevallen in 2007, en aangezien ik toen 11 was staat de soort nog niet op m'n lijst. Het beestje dat in NO-Siberië broedt en in Australië overwintert, werd gelukkig vanochtend even na zeven weer gemeld. Het ochtendcollege kon ik wel missen en als ik de auto zou pakken zou ik vanmiddag op tijd weer in Wageningen kunnen zijn. Laurens van den Wind was ook thuis dus vol goeden moed ging het richting Noord-Holland.

Voor Rotterdam ging het echter al fout met een buitje en de eerste lichten begonnen te knipperen boven de snelweg; dat betekent niet veel goeds... Na nog files rond Den Haag, Delft, Leiden en Amsterdam kunnen we eindelijk doorrijden en ze we rond kwart voor 10 op de plaats waar we gelukkig gelijk kunnen aanschuiven. Op korte afstand van de weg laat het steltlopertje zich schitterend bekijken tussen tientallen bonte strandlopers en bontbekplevieren, super!
Siberische strandloper
Dit is pas m'n 5de lifer van 't jaar na voor het laatst de Iberische tjiftjaf van Leeuwarenden. Na een kleine vier maanden geen nieuwe soort werd het dus wel weer eens tijd. Door het fileleed van de heenweg lukte het me niet om op tijd weer in Wageningen te zijn, maar een half uurtje te laat was natuurlijk wel de moeite voor deze soort!
De Putten

zaterdag 5 september 2015

Nosto's langs de Mavla en wat puntjes

Het fenomeen 'zeetrek' is toch wel iets waar ik graag een staartje van mee wil pakken. Elk najaar is er wel ergens een periode met een goede noordwestenwind, maar lang niet altijd komt het dan gelegen om aan zee te gaan zitten voor jagers, pijlstormvogels en meer van dat soort fraais. Vorig jaar kwam die ene dag voor mijn dan wel gelegen uit, maar ook voor vandaag ziet het er niet slecht uit met een voorspelde NW 5-6. Ondanks dat het nog wat vroeg in het seizoen is kan natuurlijk alles al voorbij komen, dus rond half acht komen Laurens vd, Herman vd Brand en ik aan bij de Maasmond. Bij aankomst hebben we nog niks gemist, altijd iets wat toch even een fijn gevoel geeft...

De wind is nu nog niet bijzonder hard, maar ondanks dat zien we in de twee uur die we er zitten wat jan-van- genten, één kleine jager en maar liefst 4 noordse stormvogels voorbij komen. Vooral die laatste laten zich bijzonder fraai bekijken, wat een gave beest! 'Nosto's' zijn de afgelopen jaren niet erg dik gezaaid meer langs de Zuid-Hollandse kust, maar vandaag worden ze overal wel in aardige aantallen gezien, leuk! Verder zien we nog enkele zilverplevieren, 2 roodkeelduikers en een dwergmeeuw langstrekken. Pijlstormvogels en jagers ontbreken helaas op het toneel.
Maasmond
Aangezien er flink wat buien naderen besluiten we de telling af te breken en maar wat te gaan vogelen. Bij het Papegaaienbekeiland zitten weer 2 kuifaalscholvers en in de Nijlhaven zwemt weer een groepje eiders. Het Oostvoornse meer is hierna door stevige buien niet goed te checken dus steken we maar door richting de Strypse Wetering. Een reuzenstern is daar het eerste puntje voor de eeuwige maandlijst vandaag, maar verder valt ook hier het hemelwater met bakken uit de lucht.
Reuzenstern
We rijden dus maar gelijk verder richting Schouwen-Duivenland om de grote zee-eend nu op de septemberlijst te kunnen schrijven. Hij laat het helaas afweten, maar we zien hier langs de Oosterschelde nog wel zo'n 15 kleine zilverreigers en enkele geoorde futen. Op de terugweg pakken we de Brouwersdam nog even mee waar op de kant een tweetal fraaie kanoeten rondloopt en wat bontbekplevieren. Over zee vliegen nog wat jan-van-genten en zien we maar liefst 4 roodhalsfuten! Leuk zoveel!
Bontbekplevier
Kanoeten
Bij de Strypse Wetering is het hierna wel mooi weer en de gewenste porseleinhoen is nu wel gelijk in beeld, blijft toch leuk. Ook de reuzenstern laat zich weer bijzonder fraai bekijken.
Reuzenstern 
Porseleinhoen
Het Oostvoornse meer is even later gelukkig wel goed te checken, maar de zeekoeten zijn helaas onvindbaar. Een brilduiker is nog wel een leuke verrassing, en die is net zoals een zingende cetti's zanger ook weer nieuw voor de eeuwige maandlijst. Bij de Westplaat is hierna de visarend aanwezig, maar wel lopen ook hier weer wat kleine zilverreigers rond en veel normaal spul.
Kleine zilverreiger
Aangezien de wind in de middag zou aantrekken gaan we nog weer even aan de Maasmond zitten. Zeevogels willen in de middag/avond nog wel eens een piek hebben, dus daar is de hoop een beetje op gevestigd. Samen met Dave vd Spoel en Hans Meijer zien we in twee uurtjes niet meer dan nog een noordse stormvogel en een jan-van-gent. Een verre jager en mogelijke pijlstormvogel zijn helaas volkomen waardeloos. Maar wie weet wordt de wind de komende weken nog wel weer eens goed!

Vanavond loop ik met Laurens nog een rondje door de Crezéepolder, je weet immers nooit wat daar op kan duiken, en door de vele regenval van de afgelopen water staat er heel veel water in de polder waardoor het er schitterend uitziet voor steltlopers. Die zitten er wel wat, maar niet meer dan zo'n 15 oeverlopers, wat witgatten en een kemphaan. De leuke soort in de polder is deze keer een Engelse kwikstaart die even voor ons open in de vegetatie zit, om daarna weer onzichtbaar verder te foerageren tussen de distels en troep. Een leuke afsluiting van de dag!

dinsdag 1 september 2015

Als de nacht invalt...

September is inmiddels weer aangebroken, en dan is het altijd weer even op de eeuwige maandlijst kijken wel soorten nog ontbreken. Zo bleek dat ik nog nachtzwaluw en bosuil moest, en aangezien het vanavond wel een mooie avond leek te worden besloot ik dus maar een poging te wagen op wat heideveldjes ten zuidwesten van Veenendaal.

Door een langzaam steeds donkerder wordend bos fiets ik richting de heideveldjes, waar als ik aankom, langzaam de horizon verkleurd van oranje naar het zwart van de donkere nacht... Het is nog stil op het veld en enkele wat boskrekels tsjirpen door de zwoele avondlucht. Langzaam worden dan de eerste sterren zichtbaar aan de hemel en alsof dat het teken is van het aanbreken van de nacht begint her en der een nachtzwaluw te roepen. Na nog een tiental minuten is het nog een stukje donkerder geworden waarop een nachtzwaluw de nacht al snorrend beantwoord met zijn vredige zang. De nacht is ingevallen en ook de bosuilen krijgen het door. Hier en daar roept een vrouwtje, en als dus ook die binnen is besluit ik de nachtvogels maar van de nacht te laten genieten en keer ik tevreden huiswaarts. Het blijft altijd toch weer verbazingwekkend hoe die nachtvogels afhankelijk zijn van het donker...