zaterdag 17 augustus 2019

Weer de alaska en ander vertier

Vandaag is Laurens van der Wind van plan richting Westhoek te gaan voor de alaskastrandloper. Ondanks dat ik 'm gisteren al heb gezien besluit ik ook maar in te stappen. Ze geven immers geen best weer op, dus vogelen in de omgeving zit er waarschijnlijk niet in. Samen met ook Arne van Wingerden rijden we dus rond acht uur Ambacht uit richting het hoge noorden. Na een voorspoedige reis komen we daar rond kwart over tien aan. Het is op die plek eigenlijk net pas droog en de vogel is dan ook nog niet gezien vandaag. Het water komt nu langzaam omhoog dus de timing lijkt uitstekend te zijn! Na nog geen half uur is het dan ook inderdaad opeens raak, als de vogel in een groepje bonte strandlopers recht voor de menigte neerstrijkt! Vanaf dat moment loopt hij eigenlijk continue recht voor de grote groep vogelaars en is dus prachtig te zien!
Alaskastrandloper
Het afspeuren van de vele steltlopers is een hele vermakelijke bezigheid, dus ik doe verwoede pogingen om ook nog een breedbekstrandloper te vinden. Dat lukt helaas niet en na een half uurtje verdwijnen de eerste grote groepen de dijk over. Ook de alaskastrandloper verdwijnt op deze manier en de akker raakt weer gevuld met duizenden strandlopers. Wat een bizar gezicht, fantastisch!

Bonte en krombekstrandlopers
Na van al deze strandlopers genoten te hebben zetten we koers richting de plasjes langs de N31, waar een grauwe franjepoot en drie witwangsterns snel weer in beeld zijn. Leuke soorten om te zien, zeker omdat ik ze zo'n 4-5 jaar niet meer in de kijker heb gehad. Het vogelen op IJsselmonde levert ten slotte minder van deze soorten op dan kilometers door Nederland touren...
Plasjes langs de N31
Ook lachsterns heb ik al vijf jaar niet meer gezien, dus op de terugweg rijden we ook nog langs Schagen. In wat bollenveldjes zien we nog wat krombekstrandlopers, bosruiters, een zilverplevier en veel andere steltlopers, maar gelukkig ook drie lachsterns. Twee adulten en een jong exemplaar laten zich van afstand mooi zien. Wat een gave vogels!
Lachsterns
De laatste bestemming van de dag licht in de Waverhoek, waar al enige dagen een steltstrandloper rondhangt. Het is pas het vijfde geval van deze Noord-Amerikaanse dwaalgast die in Nederland wordt gezien. Een paar jaar geleden zag ik al een exemplaar in Limburg, maar het blijft natuurlijk een leuke soort. Dit exemplaar is daarbij nog extra bijzonder, omdat hij twee dagen voor zijn aankomst in Nederland nog in Ierland werd gezien...

Bij aankomst is de vogel echter niet meer aanwezig in het natuurgebied, dus we moeten gaan zoeken. Enkele dagen geleden was de vogel een paar kilometer naar het zuiden neergestreken, dus we rijden ook nu maar die kant op. Daar blijkt hij inderdaad te lopen en vanaf de weg is hij daar mooi te zien. Een prachtige soort en mooie afsluiter van deze succesvolle dag!
Steltstrandloper

vrijdag 16 augustus 2019

Alaskastrandloper!!

Gisterenavond was ik weer gearriveerd in Meijendel voor een nachtvangst en met het plan om vandaag ook de hele ochtend te ringen. Het duurde even voordat ik hulp had geregeld, maar uiteindelijk zouden vanochtend Erik-Jan Visser, Jeroen van der Giessen en Hans Bossenbroek mij helpen. Gisterenavond werd echter wel duidelijk dat een alaskastrandloper was gefotografeerd in Westhoek, langs de Friese Waddenkust. De mogelijkheid om eerder af te haken was dus wel ruim aanwezig.

Vannacht viel de vangst tegen en bleven de netten helaas leeg. Ook vanochtend blijkt tijdens de eerste ronde dat er vrijwel geen aankomst is. De meeste netten zijn leeg, helaas. Al vroeg komt echter al de melding dat de alaskastrandloper al in beeld is. Zo vroeg had ik dat niet verwacht, aangezien het nog even zou duren voor het hoog water is. We kunnen dus gaan afbreken en als de netten zijn opgeruimd verlaten we de ringbaan om af te reizen richting Friesland. De uiteindelijk totalen zijn hier terug te vinden, met toch nog een spotvogel als leukste soort van de ochtend.
Spotvogel
Onderweg naar het noorden stijgt de spanning of de Noord-Amerikaanse dwaalgast nog in beeld zou zijn als we daar aankomen. Het is per slot van rekening pas de eerste waarneming in Nederland, dus nogal een zeldzaamheid... Bij aankomst is de vogel echter al even uit beeld, want de duizenden strandlopers zijn binnendijks op de akker gaan zitten. Door het hoge water zijn ze van het slik gekomen, maar het is lastig zoeken tussen de vele bonte en krombekstrandlopers. Na een half uurtje is het even spannend, maar het blijkt om een breedbekstrandloper te gaan. Ook leuk!

Na een uurtje gaat het water weer zakken en trekken de eerste steltlopers weer het wad op. Wat een prachtige gezicht om die duizenden strandlopers over te zien trekken. Ongelofelijk, wat een plek. De hoop is dat de vogel nu weer zal worden gevonden, maar dat duurt nog even. Het blijft maar scannen, scannen en nog eens scannen van de vele strandlopers. Zo lopen er wel een tiental kleine strandlopers op het Wad, maar de alaska krijgen we niet gelijk gevonden.
Publiek...
Opeens is er rond kwart over één paniek, een stuk verderop dan waar wij zitten te zoeken. Na een sprint zijn we ter plaatse en zien we de vogel al snel lopen voor de enorme groep steltlopers. Hij loopt eigenlijk helemaal in zijn eentje en valt daarom toch wel erg op. Prachtig! Hij laat zich op afstand mooi bekijken en we kunnen deze fraaie soort dus bijschrijven. Na een tijdje gaat hij steeds verder weg tot hij uiteindelijk uit beeld verdwijnt.
Alaskastrandloper
We vertrekken daarom ook maar van deze locatie en besluiten de schildraaf in Leeuwarden op te zoeken. Deze vogel zwerft al weken door Noord-Nederland, nadat hij eerst door heel Engeland heeft gevlogen. De uiteindelijk herkomst is echter dubieus en de kans is aanzienlijk dat hij is ontsnapt of per schip hier is gekomen. De soort, die ten zuiden van de Sahara voorkomt, vertoont immers niet veel trekgedrag. Ondanks die onzekerheid wil je zo'n vogel natuurlijk wel even zien, maar dat valt toch niet mee. Na een dik half uur rondrijden en posten willen we 't eigenlijk voor gezien houden, maar dan loopt hij toch opeens op het dak. Mooi!
Schildraaf
Op de terugweg stoppen we nog even bij de plasjes langs de N31, nabij Harlingen. Daar werden vandaag twee grauwe franjepoten en drie witwangsterns ontdekt. We vinden in de gauwigheid één exemplaar van de eerste soort, en twee van de tweede soort. De jonge witwangsterns, want die zien we, laten zich mooi foeragerend bekijken boven de slootjes. Een leuk kleed wat je niet veel ziet! Al met al dus een fantastische dag met een nieuwe soort voor Nederland en ook het nodige vertier daaromheen...

woensdag 14 augustus 2019

1000 plantensoorten op de lijst!

De afgelopen dagen heb ik weinig noemenswaardige activiteiten gedaan. Zaterdag waaide het hard, dus die dag heeft me enkel een paar nieuwe plantensoorten opgeleverd in Rotterdam, zoals kransnaaldaar en bleke basterdwederik. Ook het begin van de week zag ik nog wat nieuwe plantensoorten in Ambacht. In sloten bleek dwergkroos veel voorkomend, en zag ik ook gekroesd fonteinkruid, om maar wat te noemen. De vogelrondjes naar de Crezéepolder leverde de gebruikelijke grutto's op, waarvan ik nog twee ringen aflas, enkele bosruiters en twee zwarte sterns. Een rondje in Waalbos leverde gisteren de eerste verrassing op van de laatste tijd: een zeearend vloog plotseling boven het gebied. Het onvolwassen beest had ik zo'n 20 minuten in beeld en verdween uiteindelijk hoog richting de Sophiapolder. Altijd een leuke soort!
Kransnaaldaar
Dwergkroos
Watersnip
Zeearend
Vanochtend plaatste ik weer eens wat netjes in de veldbonen in de Zegenpolder, maar de meeste vogels zijn verdwenen. Ondanks dat ving ik nog twee rietgorzen, maar ook twee blauwborsten. Toch leuk!
Blauwborst
Na deze vangst reis ik af naar de Hoekse Waard om akkerranden te tellen voor insecten. Dat gaat uitstekend en levert ook nog een roepende kwartel op. Halverwege maak ik bij Strijensas nog even een uitstapje naar de APL-polder. Een prachtig natuurgebied langs het Haringvliet. Op de natte oevers zie ik daar o.a. bruin cypergras, veerdelig tandzaad, klein kattenkruid, driekantige bies, welriekende ganzevoet en slijkgroen. Prachtige soorten! Op de dijk tref ik uiteindelijk nog slanke mantelanjer. Mijn 1000ste plantensoort!!
Bruin cypergras
Veerdelig tandzaad
Slijkgroen
Kleine kattenstaart

vrijdag 9 augustus 2019

Kwartels, grauwe vliegenvanger en meer in de duinen

Omdat ik nu vakantie heb, is er ook weer tijd om een nachtvangst te doen in Meijendel. Gisterenmiddag ben ik dan ook via wat planten in Den Haag naar de ringbaan gegaan, wat nog een heel aantal leuke en nieuwe soorten opleverde. Na een speurtocht op waarneming.nl kon ik zo boskortsteel, oorsilene, hartgespan, wilde sorge en berglook vinden, maar ook nog andere soorten kon ik toevoegen aan mijn plantenlijst.
Oorsilene
Berglook
Eenmaal in de duinen is het hard werken geblazen om alle netten op te zetten, maar in de avond verschijnt helaas geen steltloper op het toneel. De wind is oostelijk vannacht, wat goed is voor nachttrek langs de kust. Rond twee uur heb ik dan ook opeens twee opvliegende kwartels in de zaklamp, maar helaas nog lege netten. Uiteindelijk lukt het me in de vreoge ochtend om twee kwartels op te stoten die in een net belanden. Nog zeker vijf andere exemplaren vliegen nog steeds ongeringd rond. Deze vlogen elders in de buurt van de vangplek op. Maar geen slechte score! Het betreft weer een mannetje en een vrouwtje, waarvan de laatste zijn handpennen aan het ruien is. Kennelijk toch een vogel die ergens uit de buurt komt?!

Kwartel man (boven) en vrouw
In de vroege ochtend arriveren ook Maarten Verrips en Rinse van der Vliet. Eén van de eerste vogels die Rinse de hut inbrengt is een heuse grauwe vliegenvanger! Een erg gave soort, die ik nog nooit eerder ringde of in m'n hand had. Een vogel met bijzondere slanke, lange vleugels en ranke pootjes. Een goed begin!
Grauwe vliegenvanger
Zo goed als de start is wordt het de rest van de ochtend niet, maar saai is het zeker niet. Ondanks wat kleien buitjes is het prima vangweer, wat uiteindelijk 24 verschillende soorten oplevert. Leuke vangsten zijn zo nog een ijsvogel, spotvogel, twee boompiepers, huiszwaluw en weer eens een witgatje. Erg lang geleden dat ik deze laatste soort hier ving!
Huiszwaluw
Spotvogel
Witgat
Voor de totalen zie hier.

Op de terugweg door het duin kan ik nog weer zandlangbaardgras, sering en alpenbes bijschrijven. Een kort ommetje levert elders langs de kust nog zwarte engbloem, rozetsteenkers en duinaveruit op. Zo is dat ringen ook nog wel te combineren met het vinden van zeldzame planten. Maar al met al was het weer prima toeven in Meijendel!
Rozetsteenkers
Zwarte engbloem
Zandlangbaardgras

woensdag 7 augustus 2019

Op naar de 1000 planten!

Aangezien ik nog maar tientallen soorten verwijderd ben van de mijlpaal van 1000 plantensoorten, ben ik vandaag en gisteren met Arne van Wingerden op pad geweest om hier wat aan te doen. Gisterenochtend op IJsselmonde zo nog wat algemene soorten opgezocht, zoals muurfijnstraal en zegekruid. Prachtige planten.
Muurfijnstraal
's Middags leverde een rondje in de Alblasserwaard ook nog wat zeldzame plantensoorten op. In Sliedrecht zagen we zo vertakte paardenstaart, moesdistel en middelste ganzerik. Meer richting het oosten langs de Merwede waren geoorde zuring, dichtbloemige kruidkers en springzaadveldkers op bekende plekken goed te vinden. Een enkele soort mistten we ook, maar over het algemeen ging het planten 'twitchen' aardig soepel.
Vertakte paardenstaart
Springveldkers
Wat dieper in de Alblasserwaard kwamen we nog dauwnetel tegen, maar bleek ook een smalle waterweegbree nog aanwezig op een plek van eerdere jaren. Een close-up van het vruchtje van deze plant was hiervoor wel noodzakelijk, maar het bleek de soort! Eenmaal weer in Ambacht kon ik daar ook nog een nieuwe scoren: sikkelklaver.
Dauwnetel
Nootje met 2 groeven - smalle waterweegbree
Sikkelklaver
Op IJsselmonde valt immers nog genoeg te halen, en voor vandaag heb ik een aardig rondje uitgestippeld over het eiland. Het levert algemene soorten op, zoals moerasmelkdistel, maar ook wat zeldzamere zoals het ruige klokje, waar we ook nog even voor moeten zoeken. Langs de Oude-Maas zien we verder nog kleine kaardenbol, glad biggenkruid, aardpeer en groot moerasscherm. Elders in de Albrandswaard zijn brede waterpest, wollige sneeuwbal en rechte alsem makkelijk te vinden.
Kleine kaardenbol
We besluiten het rondje in Rotterdam, waar we in de havens onder andere het zeldzame kamferalant treffen. Het staat in de spoorrails dus is wat klein, zodat we er in eerste instantie flink overheen kijken. Rond zes uur houden we het wel voor gezien, als we de sachalinse duizendknoop als laatste hebben kunnen opschrijven. Toch wel leuk die planten, en er valt nog genoeg te ontdekken!

Kamferalant
Naast al die planten komen we niet echt leuke vogelwaarnemingen tegen, maar wel nog enkele noemenswaardige insecten. Bij het Klein Profijt zit er zo opeens een boomsprinkhaan op de auto, wat toch wel onverwachts is. De zuidelijke boomsprinkhaan is op IJsselmonde een stuk zeldzamer, en ik heb dan ook nog maar een paar van deze exemplaren. Deze soort heeft in tegenstelling tot de zuidelijke soort wél vleugels. In de Alblasserwaard kwamen we daarnaast ook nog drie argusvlinders tegen. Een soort die op IJsselmonde de afgelopen jaren helaas is verdwenen. Helaas, helaas. Zou die ooit nog terugkomen? Een prachtige soort is het...
Boomsprinkhaan
Argusvlinder

maandag 5 augustus 2019

Van blauwborst tot struiksprinkhaan

Vanochtend ben ik weer op tijd in de Zegenpolder waar gelukkig nog een randje veldbonen is blijven staan. Met een paar netjes lukt het me om daar toch nog een aantal rietgorzen, kneuen, grasmus en een mooie blauwborst te ringen. Erg leuk!
Blauwborst
Kneu
In de Zegenpolder zitten verder nog de nodige witgatjes, kleine plevieren en ik hoor ook weer een bosruiter langs komen. Ook de omliggende polders zijn niet saai, met name een perceel in de Molenpolder blijkt aantrekkelijk voor vogels. Afgelopen week telde ik door de grote hoeveelheid muizen maar liefst 18 buizerds, maar nu wordt het perceel geëgd. Ondanks dat zitten er nog de nodige buizerds en blauwe reigers, die om de haverklap een muis in de snavel hebben. Het eggen heeft weer een aantrekkingskracht om veel meeuwen, waaronder ook een aantal geelpoot- en pontische meeuwen.
Buizerd

Blauwe reigers
Geelpootmeeuw
's Middags fiets ik nog wat door Ambacht en kom zo nog wat algemene planten tegen die ik nooit eerder zag. Altijd leuk om zo nieuwe soorten te scoren, zoals grove varkenskers en bultkroos.
Grove varkenskers
Bultkroos
In de Crezéepolder is het overigens hetzelfde als de afgelopen weken: vooral veel kemphanen, oeverlopers en grutto's. Leuk is wel dat het me lukt om nog een tweetal grutto's af te lezen, die dit jaar waarschijnlijk ergens in Friesland uit het ei zijn gekropen.
Geringde grutto
Gezien de aantallen witgatjes en andere steltlopers in de Zegenpolder eerder op de dag, doe ik daar vanavond een poging om wat van deze steltlopers te vangen. Het is even geduld hebben, maar uiteindelijk hangt toch een witgatje in het net. Erg leuk om deze te vangen en wie weet lukt het de komende tijd om er nog meer te ringen!
Witgatje
Na de vangactie spoed ik me nog naar Alblasserdam, waar ik nog een ronde doe voor vleermuizen. Deze nacht is de eerste keer dat er ook weer volop struiksprinkhanen zitten te zingen. Al vrij snel heb ik enkele exemplaren in het plantsoen gevonden. Een soort die ik eigenlijk alleen maar 's nachts tegenkom met een batdetector die hoge geluiden kan detecteren, maar het moet één van de algemeenste sprinkhanen in de bebouwde kom zijn. Zo niet dé algemeenste.
Struiksprinkhaan