zaterdag 29 september 2018

Onderhoudende telling met leuke soorten!

Vanochtend staan we weer met een mannetje of vijf in de Crezéepolder om trek te tellen. Het weer is prachtig met een zachte oostenwind, maar dat levert meestal alleen maar 'hoge trek' op. Daar zie je dus niet zoveel van. Desalniettemin kan er zomaar wat leuks overvliegen, en dat gebeurt gelukkig ook! In de schemering komt er bijvoorbeeld mooi een kleine zilverreiger langs, die de rest van de ochtend nog gevolgd wordt door een twee- en drietal. Zes exemplaren is niet slecht!

Even na tien uur komt op enige afstand nog een blauwe kiekendief langs geflapt. Ook altijd leuk en de eerste weer van het naar. Een kwartiertje later komt een velduil hoog over de Noord, en langzaam maar zeker gaat deze naar west. Het blijft toch een mooi gezicht om zo'n uil op klaarlichte dag op grote hoogte te zien flappen!
Velduil
Qua soorten viel het dus zeker niet tegen vanochtend, maar de aantallen waren niet echt denderend. Het eerste bokje en een groepje bontbekplevieren zijn overigens ook nog wel het noemen waard. Zie voor de totalen hier.
Crezéepolder
De rest van de ochtend vogelen we nog wat rond Ambacht. Wat veldjes worden afgestruind wat nog wat paapjes, boompiepers en roodborsttapuiten oplevert. Echt veel spannender wordt het echter niet, maar de telling van de ochtend maakt dat dan wel weer goed.

vrijdag 28 september 2018

Weer geslaagde ringacties in de Zegenpolder

Ook deze week ben ik nog in de Zegenpolder actief. Wel niet meer zo gestuctureerd als voorheen, maar desalniettemin ben ik erg nuttig geweest! Al zeg ik het zelf... Zo ving ik maandag een torenvalk, die vlak voor m'n netje een muis zat op te eten. Na het opvliegen belandde die zo keurig in m'n net, een gave vangst van dit jonge mannetje!
Torenvalk 1kj man (let op lichte punten op de handpendekveren - 1kj, staart- en koppatroon - man)
Verder ving ik een mannetje paapje maar liefst twee keer deze week. Maandag en vandaag. Het is nog het enige paapje in de polder wat ik heb gezien, maar deze heeft het dus wel naar z'n zin! Vandaag heb ik overigens ook een poging gedaan om graspiepers te vangen, wat met elf vangsten ook zeker niet onaardig was! Een sperwer ontsnapte helaas dan weer wel uit m'n netje, maar dat mocht de pret niet drukken.
Mannetje 1kj paap (let op zwartwitte staart)
Graspieper
Qua vogelwaarnemingen was het verder niet heel spectaculair, maar het najaar vordert wel gestaag. De eerste veldleeuweriken vlogen ook, en ook regelmatig wat grote gele kwikstaarten en sijzen. En natuurlijk veel graspiepers.

zaterdag 22 september 2018

Dagje aalscholver...

Vanochtend staan Matthieu Plaissier, Laurens van der Wind en ik weer traditiegetrouw in de Crezéepolder, hopend op wat trek. Vandaag zit het er echter niet in. Vogels vliegen er nauwelijks en het zijn wat bruine kiekendieven, wat groepjes eenden en een bontbekplevier die ons nog tot 11u kunnen amuseren. Een visarend die al weken rondhangt en nog even op de Noord komt jagen, draagt daar ook nog wat aan bij.

Voor de telling zie hier.

We nemen hierna maar weer eens een kijkje op de Sophiapolder, maar qua goede soorten is het daar weer helemaal niks. Wel is een paar honderd aalscholvers erg indrukkend om te zien! Ze foerageren in een grote groep bij de inlaat, en tevens staan er velen op de steigers uit te buiken en te drogen. Een prachtige gezicht om zo'n (vermoedelijke doortrekkende) groep te zien!

Aalscholvers
Verder is er op een paar duizend eenden na niet veel te beleven, en komt er ook een fikse regenbui aan. Die was niet voorspeld... Maar dat zegt natuurlijk niks. Uiteindelijk bleef het ook de hele middag regenen. Volgende keer maar weer beter!

vrijdag 21 september 2018

Vermakelijke ochtend aan zee

Voor vandaag stond al enige tijd een stevige wind (7 bft) in de voorspelling. De richting was wat variabel, maar uiteindelijk zou die toch wel west worden vandaag. Dat betekent dat het leuk kan worden aan zee, en zo zat ik dan ook om 8:00 met Hans Bossenbroek op de Tweede Maasvlakte. Voor zeetrek ga ik toch nog graag IJsselmonde af... Genieten, als het vliegt tenminste...

En dat duurde wel even vanochtend. Al vrij vlot hadden we al wel een grauwe pijlstormvogel, wat natuurlijk een prachtig beest is. Een broedvogel uit Argentinië en nu dus onderweg om te gaan broeden. Voor hem is het nu lente... Vanaf 10:00 gaat het echter wat beter vliegen, zodat we uiteindelijk op 10 grauwe pijlen uitkomen. Een mooi aantal!

Grauwe pijlstormvogel
De noordse pijlen vliegen wat minder, maar uiteindelijk zien we daar ook nog vijf exemplaren van. Dezen komen doorgaans prachtig voorlangs. De jagers deden het vanochtend overiges rustig, maar met tien kleine, drie grote en vooral een prachtige adult middelste jager hoor je mij niet klagen. Vooral die laatste blijven schitterend in hun volwassen kleed. Het duurde jaren voordat ik 'm voor het eerst zag, maar het blijven voor mij toch wel de mooiste. Deze was ook nog in het broedkleed, dus met prachtige verlengde staartpennen in de vorm van lepels.
Grote jager
Een vaal stormvogeltje of een ander extraatje zat er overigens verder niet in, maar alle zeesoorten zijn natuurlijk uiterst vermakelijk. En dat was de ochtend dus ook!

donderdag 20 september 2018

Een handsoort en nuttig (leuk!) werk

Deze week ben ik weer enkele dagen wezen vangen in de Zegenpolder. Mét succes, want naast een enkel paapje lukt het met ook om nog twee witte kwikstaarten te vangen! Een nieuwe handsoort voor me nota bene, aangezien dat nooit lukte om die te vangen in Meijendel. Forse beesten zo in de hand!
Paapje (vrouw)

Witte kwikstaart
Andere waarnemingen in de polder waren niet erg spectaculair. De gebruikelijke overvliegende boompiepers en goudplevieren, zeg maar.

Overigens kon ik me ook nog nuttig maken als ZZP'er, door een controle in Zwijndrecht uit te voeren voor het maaien van de bermen. Aangezien het al laat in het seizoen is leverde dat niet gek veel op, maar een aantal plantensoorten waren niet onaardig en het lukte me om ook een heelblaadjesboorvlieg te vinden! Een zeer zeldzame soort, maar ik vermoed dat er jaren overheen gekeken is...
Kleine majer
Heelblaadjesboorvlieg
Verder was het vanavond één van de laatste avonden met vleermuizenonderzoek dit seizoen. Ook wel lekker dat dat weer voorbij is, maar het was rustig vanavond. Daarom ook nog even genoten van een struiksprinkhaan die bezig was eitjes in de stam van een linde te leggen. Een prachtig gezicht!
Struiksprinkhaan

zaterdag 15 september 2018

Eindelijk die échte goede soorten op zaterdag!

Gisteren was ik zoals gebruikelijk in de Zegenpolder, wat een dag was als vele anderen. Op de terugweg ben ik nog wel even via Heijplaat gereden. In de Waalhaven staat daar stinkend streepzaad. Een zeer zeldzame plant die maar van een klein aantal locaties in Nederland bekend is. Overigens stond ook zeegerst daar, ook een zeldzaamheid! Een kort bezoekje aan de begraafplaats van Pernis leverde even later ook weer de nodige doortrekkende zanglijsters, zwartkoppen en roodborsten op. Deze plek lijkt toch echt een bijzonder aantrekkingskracht te hebben op doortrekkers. Wie weet wat dat dit najaar nog gaat opleveren...
Stinkend streepzaad
Zeegerst
Vanochtend staat Matthieu Plaissier, Laurens van der Wind en ik traditiegetrouw in de Crezéepolder om te tellen. Er vliegt echter nagenoeg niks, en verder dan de eerste graspiepers en grote gele kwikstaart van het seizoen komen we dan ook niet. Om 9:00 scheiden we ermee uit en vogelen nog wat in de polder zelf. Dat levert nagenoeg niks op, zodat we maar terreintjes gaan checken. Bij de Karwei is het nog even spannend met een zwijgzame vogel, maar uiteindelijk blijkt het toch een normale boompieper te zijn. Ook zien we dat hier veel smal vlieszaad staat, een zeldzame plant! 
Smal vlieszaad
Bij het pontje naar de Sophiapolder struinen we ook nog rond, wat ook nog twee boompiepers oplevert. Een draaihals of andere zeldzaamheid laat het dit jaar nog steeds afweten! Alleen de porseleinhoentjes van een krappe maand terug waren het resultaat van die zaterdagen vogelen van de afgelopen tijd. Met die gedachte fietsen we weer door naar het volgende terrein, maar onderweg worden we ruw verstoord door een appje uit de Krimpenerwaard. Bij telpost de Hoekse Sluis in Bergambacht is namelijk een zwarte zee-eend gepasseerd richting het westen! Dat is dus de Lek uit richting IJsselmonde! Het adrenalinepeil stijgt als een razende, en een hoofdsommetje leert dat we een kans hebben als de vogel ergens invalt. Het moet namelijk iets van 10 km zijn, maar die eenden vliegen nogal door natuurlijk...

De pedalen worden stevig ingetrapt richting de rivierendriesprong bij Ridderkerk. Onderweg kunnen we instappen bij Kees van der Wind, zodat we om 11:34 zaten. Een kwartier nadat de vogel bij de Hoekse Sluis was gezien, dus wie weet?! De minuten verstrijken, maar geen eend komt de hoek om zeilen. Afwachten maar, want er is niks ergers dan dat de vogel bijv. bij Kinderdijk wordt opgepikt als we al zijn verdwenen. Met de ondertussen gearriveerde Laurens van der Padt wordt continu de Lek in gestaard. Daar moet hij toch uit gaan komen, of hij is tóch sneller geweest dan wij. Ook goed mogelijk! 
Daar rechts moet hij de Lek uit komen...
Om 12:06 is het dan toch Laurens van der Wind die voor opschudding zorgt: 'Hé, daar komt hij!!'. En ja hoor, een prachtig mannetje komt met hoge snelheid de Lek uit en stuurt zonder enige twijfel de Nieuwe-Maas op. Een nieuwe IJsselmondesoort! Een erg fijne inhaler, omdat ik een twitchbare in 2012 mistte door een kansloze poging voor ruigpootuilen in Drenthe. Overigens moet dit exemplaar wel degelijk ergens ter plaatse hebben gezeten, want hij ging echt wel een stukje harder dan 12 km/h. Het maakt natuurlijk nu ook niet meer uit, binnen is binnen! En Matthieu lukte het zowaar nog om een plaatje te schieten...
Zwarte zee-eend                                                            ©Matthieu Plaisier
Ondanks dat de soort van de dag (en eigenlijk afgelopen weken) binnen is, gaan we toch nog even het laatste braakliggende stuk checken. Dat levert in eerste instantie alleen een boompieper en twee paapjes op, maar als we bijna bij de fietsen zijn vliegt er opeens luid roepend een roodkeelpieper op! Altijd een erg fijne soort, ondanks dat het alweer mijn vijfde op IJsselmonde is! Het is landelijk gezien overigens een tamelijk vroege waarneming, wat de waarneming zeker niet minder leuk maakt. Zo zie je maar, als je eenmaal die goede soorten ziet, komen ze vanzelf...  

Ten slotte struin ik vanmiddag nog even door het Waalbos. Het ligt er op zich prachtig bij, met vele paaltjes, ruige stukken en kleine boompjes. Ideaal voor een klauwier bijvoorbeeld... Die zit er helaas niet, maar wel tel ik zeker wel 22 paapjes, wat tapuiten en enkele roodborsttapuiten! Mooie aantallen! Het sinus-beheer waarmee gemaaid is heeft geresulteerd in een divers grasland, wat zeker bijdraagt aan de insecten en dus ook aan deze jongen. Mooi dat de samenwerking met Staatsbosbeheer daarin heeft geresulteerd!  
Waalbos

donderdag 13 september 2018

Rustig in Meijendel

Vanochtend had ik weer eens tijd om richting Meijendel te gaan om te ringen. Samen met Rinse van der Vliet, Maarten Verrips en Wijnand Bleumink ben ik de hele ochtend op de baan. De aantallen vallen echter tegen, ondanks het mooie weer. Vermoedelijk is de geluidsstoring van afgelopen nacht (er heeft geen geluid gespeeld) daar de oorzaak van. Geen aantallen dus, en ook de soorten vallen tegen. Dat zijn de momenten op juist van die gewone soorten te genieten... Met name zwartkoppen vangen we, maar ook nog wat kleine karekieten, roodborsten, heggenmussen en wat vuurgoudhaantjes. Het blijft bijzonder die laatsten. Eentje weegt maar 5,1 gram, en dan kunnen vliegen... De anderen wegen overigens maar enkele tienden van een gram meer... En ook al de andere soorten blijven natuurlijk fijn oefenmateriaal om op leeftijd te brengen. Bij roodborsten wijzen bijvoorbeeld een gele bovensnavel en lichte topjes op de handpendekveren op een jonge vogel. Bij heggenmus is de iriskleur weer doorslaggevend. Het blijft boeiend!
1kj roodborst
1kj heggenmus
Verder stond na weken het geluid van ortolaan niet meer aan overdag. Dat bleek te werken, want pardoes zat er opeens eentje ter plaatse! Voordat het geluid aan stond was hij er echter al van tussen, keurig over het net en weg. Jammer maar helaas! Om te zien is het natuurlijk ook geen straf, maar toch...

Voor de totalen zie hier.

donderdag 6 september 2018

Morinelplevieren én een ortolaan!

In eerste instantie was ik niet van plan vandaag naar de Zegenpolder te gaan, maar omdat het de afgelopen dagen lekker liep ga ik toch maar. Wellicht lukt het me om nog een paar vogeltjes te vangen. Zo ben ik dus pas rond 9u in de polder en als ik wat paapjes naar mijn netjes leidt schrik ik opeens op door een zachte roller. Het klinkt van ver, maar het klinkt toch verdraait veel op morinelplevieren! Snel grits ik m'n opnameapparatuur uit m'n zak en scan ik de lucht af. De roepjes hoor ik niet meer, maar wel zie ik nog net drie plevieren een halve kilometer verderop invallen. Het zal toch niet...

Ik haast me gelijk die kant op en inderdaad lopen er gewoon zomaar drie morinelplevieren op de akker! Fantastisch! Deze prachtige steltlopers uit het hoge noorden trekken in hele lage aantallen door, maar duiken vrijwel alleen op standaardplekken langs de kust op. Heel erg gaaf om deze nu dus hier te vinden, want het is ook nog eens een nieuwe voor m'n IJsselmondelijst! Snel contact ik enkele vogelaars uit de buurt en niet veel later sta ik niet meer alleen. Na een belletje ben ik alleen de vogels opeens kwijt. Uiteindelijk blijken ze tijdens het bellen over me heen gevlogen te zijn, terwijl ik dat niet zag. Op de opname is het echter ook mooi te horen... 
Morinelplevier
Omdat ik nog wat netjes heb staan kan ik niet bij de vogels blijven, en loop dus snel weer naar de andere kant van de polder. Daar lukt het me nog om een blauwborst te vangen, maar terwijl ik de netten opruim hoor ik opeens een ander gek roepje. Een ortolaan! De vogel zie ik gelijk aankomen en ik weet nog net twee roepjes op te nemen. Hij valt in in het maïs, maar met Dave van der Spoel lukt het me even later niet om de vogel terug te vinden. Jammer! Maar toch bizar om deze twee knallers voor IJsselmonde zo een uurtje na elkaar te vinden!

Vanavond ga ik met Laurens van der Padt en Laurens van der Wind nog even terug naar de polder. Wanneer de plevieren niet lopen vallen ze niet op en zijn soms echt onvindbaar. Bizar wat een schutkleur deze fraaie juveniele vogels hebben.
Morinelplevier
Een zoektocht met een mannetje of tien naar de ortolaan heeft even later geen succes. Het mag voor het succes van vandaag uiteraard niet baten! Ongekend!

woensdag 5 september 2018

Prachtige vangsten in de Zegenpolder!

De afgelopen dagen gaat het erg lekker in de Zegenpolder! Veel tapuiten en paapjes hangen daar momenteel rond, en het is me ook gelukt om er daar resp. twee en vier van te vangen! Wat een prachtige vogels zo in de hand. Helemaal leuk was één van de tapuiten, wat op basis van de vleugellengte een Groenlandse tapuit bleek te zijn. Deze ondersoort komt dus van nog verder en heeft vleugels die ongeveer een centimeter langer zijn. Ze vliegen dan ook een stuk verder en zijn daarom een stuk groter.
Paapje
Groenlandse tapuit
Tapuit
Groenlandse tapuit (links) en tapuit
De meeste paapjes zitten overigens goed in het vet. Dit vet leggen vogels aan voordat ze gaan trekken, zodat ze dat kunnen opbranden tijdens het vliegen. Kennelijk is er genoeg voedsel in de polder om een stevige voorraad aan te leggen...
Moddervet...
Naast deze tapuiten en paapjes doen de andere insecteneters het ook goed. Zo wist ik nog wat grasmussen te vangen, maar ook een bosrietzanger en een graspieper. Van die laatste soort gaan er de komende weken nog wel meer volgen als het goed is. Zou mooi zijn, want ook dat zijn schitterende vogeltjes!
Graspieper
Bosrietzanger
Als kers op de taart ving ik maandag ook nog eens een ijsvogel! Het was de eerste vogel van de week. Een goed begin dus! Op basis van de donkere kleur van de pootjes is het een jong exemplaar. Een goed teken dus, want met de vorst zijn veel vogels doodgegaan afgelopen winter. Ze kunnen dus wel wat jong grut gebruiken...
IJsvogel
In de polder is het verder ook niet saai met dagelijks overvliegende goudplevieren en boompiepers, maar ook nog een bonte strandloper, wulp en grote gele kwikstaart. Ook vermaken dagelijks haviken, boomvalken en soms een slechtvalk zich in de polder!  

zaterdag 1 september 2018

Alleen maar zeldzame muggen

Op de standaard leuke soorten na is het nog erg rustig de laatste weken op IJsselmonde. Die onverwachte soort wil nog maar niet vallen. Met Matthieu Plaisier en Laurens van der Wind moet het vandaag dan maar gebeuren om wat te vinden. September is immers aangebroken, dus alles kan! Zou je zeggen...

We beginnen met trektellen in Crezéepolder, maar tot half elf is het niet veel soeps. De aantallen zijn laag en ook de krentjes blijven uit. Leuke soorten zij nog wel twee bosruiters, een tapuit die bijna op onze hoofden landt, drie kleine plevieren en een zestal boompiepers. Die zes boompiepers is een evenaring van het dagrecord. Schandalig laag natuurlijk, maar dan kunnen we tenminste nog 's wat verbreken... Voor de totalen zie hier.
Grote zilverreiger
De polder zelf heeft op wat paapjes na ook niet veel te bieden, waarna we dus maar doorgaan naar de terreintjes langs de Rietbaan. Al struinend komen we zo wat boompiepers, paapjes en een tapuit tegen, maar meer ook niet qua vogels. Die krent wil maar niet vallen. Wel genieten we nog even van een zeer zeldzame vlieg, de heelblaadjesboorvlieg... Deze zijn hier recent gevonden na een gerichte zoekactie, toch leuk. Maar wat een klein spul...

Heelblaadjesboorvlieg
In Polder Sandelingen treffen we hierna nog een groepje paapjes, terwijl we in het Waalbos wel zo'n 15 exemplaren zien. Een mooi aantal! Daar trekken ze op met nog wat roodborsttapuiten en tapuiten. In de plasjes zwemmen daar tevens nog wat dodaarzen en blijkt na een week in ieder geval nog één porseleinhoen ter plaatse te zijn. Ook loopt nog een waterral rond.

Als we het gebied uitfietsen is het alweer over vijven, dus de dag zit er weer op. En weer een vrij tamme dag op het eiland, alhoewel die mugjes dan wel weer zeldzaam waren natuurlijk...