zaterdag 30 juni 2012

Topdag in Drenthe

Om zes uur vanochtend stapte ik bij Laurens vd Pad en Laurens vd Windt en zijn vader in voor een dagje vlinderen in Drenthe. In deze schitterende provincie van ons landje zitten namelijk enkele soorten waar het erg slecht mee gaat in Nederland. Dat zijn het veenbesblauwtje en de veenbesparelmoervlinder, reden te meer dus om naar het noorden af te reizen.

Omdat het nog wat vroeg is voor de vlinders besluiten we eerst naar de Kropswolderbuitenpolder te gaan waar witwangsterns tot broeden zijn gekomen. Deze eerste broedgevallen van witwangsterns in Nederland sinds 1999 willen we niet missen en dus lopen we zo'n 2,5 half uur later het fietspad op. De eerste vlinders van de dag laten zich al zien in de vorm van klein koolwitje, klein geaderd witje en gehakkelde aurelia.

Kropswolderbuitenpolder
Als we in de polder aankomen duurt het niet lang voordat we de eerste witwangsterns zien en ook horen, een leuk geluid! Na nog een paar honderd meter over het fietspad te hebben gelopen komen we bij de kolonie waar we zo'n 10 vogels op nest tellen! Verder vliegen er uiteraard ook nog vele vogels rond, een geweldig gezicht en de vogels komen vaak tot vlak langs het fietspad foerageren, super!Witwangsterns
Behalve deze fraaie Oost-Europese moerassterns zijn er uiteraard nog tal van andere vogels. Zo zitten er tussen de witwangsterns nog een dikke tien geoorde futen op nest, vliegt er een waterral op uit een slootje, foerageren er her en der kemphanen en zien we nog twee bosruiters over komen. Al met al een schitterend gebied om de hele dag door te brengen. Er staat echter nog meer op het programma dus besluiten we het gebied te verlaten. 
Geoorde fuut
De volgende bestemming is het Fochterloërveen waar we de grootste populatie veenhooibeestjes van ons land te bezoeken. Bij de parkeerplaats vermaken we ons eerst even met wat koraaljuffers, een boomblauwtje en een gewone pantserjuffer alvorens we het gebied in lopen.

Gewone pantserjuffer
Als we het gebied in zijn duurt het niet lang voordat we het eerste veenhooibeestje zien vliegen. Hierna volgen er nog velen maar helaas blijkt het erg moeilijk ze op de foto te krijgen omdat ze meestal ver en verborgen van het pad gaan zitten. Ondanks dat lukt het ons er eentje mooi te bekijken maar voor een goede foto is helaas te ver.

Veenhooibeestje
Behalve deze fraaie vlindertjes hoeven we ons qua vogels ook niet te vervelen, zo zien we erg dichtbij een paartje geoorde futen met een jongen en zie ik mijn eerste paapje van het jaar, een erg fraai vogeltje in zomerkleed!

Het eerste 'veen-vlindertje' voor vandaag is binnen en de locatie van de tweede wordt in de TomTom gezet, het veenbesblauwtje, een soort die slechts nog op enkele hoogveentjes voorkomt. Op de bewuste plek aangekomen duurt het gelukkig niet zolang voordat we er eentje gevonden hebben. Ondanks de fikse wind die er staat laat het beestje zich erg fraai bekijken en fotograferen, gaaf!!


Veenbesblauwtje
Nu ook de tweede vlindersoort van de dag gelukt is, is er nog eentje over, de veenbesparelmoervlinder. Ook met deze vlinder gaat het zoals eerder gezegd erg slecht en komt nog maar op enkele veengebiedjes voor. Ook deze blijkt gelukkig niet al te lastig want als eenmaal de zon doorbreekt zien we drie vlinders boven het veldje vliegen en ook prachtig zitten in de telescoop, super!

Veldje van de veenbesparelmoervlinders
Nu alle vlinders binnen zijn besluiten we de dag te besluiten met de slangenarend(en) in het Dwingelderveld. Op de plek aangekomen duurt het niet heel erg lang voordat we een van de twee vogels zien vliegen. De vogel laat zich op afstand biddend en jagend leuk bekijken. 

Dwingelderveld
Al met al vandaag een schitterende dag qua vlinders met deze slangenarend als absolute kers op de taart, en laten we uiteraard de witwangsterns niet vergeten. 

zaterdag 23 juni 2012

Vogelen in Ambacht

In deze rustige tijd qua vogels is er niet veel te doen op een zaterdag. Dat is ook de reden dat ik om een uur of elf door het parkje om de hoek naar wat libellen loop te zoeken. Ondanks de wind vliegen er aardig wat van deze kleine beestjes en vind ik nog zeven verschillende soorten. Het leukst zijn wel een azuurwaterjuffer en mijn eerste houtpantserjuffer weer van het jaar.

Houtpantserjuffer
De Sophiapolder is nou elke zaterdat t/m eind oktober te bezoeken, van 13:00-17:00 vaar het pontje gratis naar de overkant. Om twee uur brengen twee vrijwilligers van het Zuid-Hollands Landschap mij naar de overkant.
Sophiapolder
Over de vlonderpaden loop ik eerst naar de kijkhut waaruit je enigszins een blik kan werpen op het noordelijke deel van het eiland. Daar zitten naast de vele honderden kokmeeuwen ook 36 grutto's, een groep van 22 lepelaars waaronder 7 juveniele vogels, wat kluten en één van de overzomerende smienten.  


Lepelaars
In de kijhut heb ik het na een uurtje wel weer gezien en besluit dan om de zuidpunt van het eiland te lopen. Dit blijkt geen verkeerde keuze want naast een paartje kleine plevieren zie ik hier 7 zomer- en 10 wintertalingen! Vooral de eersten zijn een welkome verrassing!

Zomertaling
Wintertaling
Kleine plevier
Slobeend
Naast deze eenden zie ik ook enkele families bergeenden die met een groep hele kleine kuikens en wat grotere jongen rondzwemmen. Een leuk gezicht en iets wat ik nooit eerder gezien heb.

Familie bergeenden
Om vier uur houd ik het voor gezien en word ik door de vrijwilligers weer veilig op de vast wal afgeleverd.

woensdag 20 juni 2012

Waterhoenennacht

Sinds 12 juni zit er een klein waterhoen te roepen in de Beulakerpolder in de Wieden en in het gebied De Onlanden, onder de rook van Groningen, zijn de afgelopen week tot maarliefst 24 kleinst waterhoenen gehoord. Omdat beide soorten nog op de jaarlijst ontbraken en we dit spektakel niet wilde missen was er reden te meer om naar deze soorten af te reizen. Deze waterhoentjes zijn helaas bijna alleen maar 's avonds en 's nachts te horen en dus stonden Laurens vd Padt, Jan, Hugo en ik om 18:15 bij de bushalte waar we opgehaald werden door Herman.

Na een lange rit kwamen we rond kwart voor negen in het waterbergingsgebied in de Kop-van-Drenthe aan.  Uit de begroeiing hoorde we al gauw twee waterrallen roepen en het wachten op de kleinst waterhoenen was absoluut geen straf. Zo kwam mijn eerste baltsende watersnip over die schitterend vluchtte maakte maar helaas konden we het blaten niet horen, helaas. Verder zagen we nog een paar groepjes schitterende kemphanen, riep er een zwarte ruiter, hoempte een roerdomp en 'koekoekte' een koekoek.

Na een kwartiertje wachten riep de eerste kleinst waterhoen en hierna hoorde we minimaal nog twee andere vogels. Ze zaten niet gek ver van de weg maar lieten zich uiteraard niet zien. Omdat er nog meer te doen was verlieten we na een kwartiertje luisteren tevreden dit schitterende gebied.

De Onlanden
In Polder Oude Riet waren afgelopen week enkele kwartelkoningen gehoord en omdat deze nog op menig lijstje ontbrak was de plek gauw gevonden. Na enig wachten hoorde we tussen de sprinkhaanzangers, boompiepers en bosrietzanger het kenmerkende 'crex-crex' en de soort was binnen.

Na een McDonalds te hebben gezocht wordt het laatste stukje naar de Wieden voor het klein waterhoen afgelegd. Als we om 11 uur in het gebied aankomen begint de vogel gelijk te roepen en na zo'n tien minuten geroepen te hebben houdt de vogel weer z'n snavel. Ook liet de vogel één keertje zijn mooie versnelling horen, al met al een erg gave waarneming! 

Als we net weer onderweg zijn steekt er opeens een steenmarter over en gaat dan in de berm staan, erg leuk! Verder is de terugweg weer eens uil-loos en om vijf voor half twee ben ik weer thuis na een schitterende avond met allebei de waterhoentjes! 

zaterdag 9 juni 2012

Kleine kokmeeuw op Texel!!

Afgelopen maandag fotografeerde Hennie Wien een kleine kokmeeuw bij de Robbenjager, op Texel.  Omdat ik deze gewoon uiteraard gewoon school had en Herman ook gewoon moest werken was er helaas geen mogelijkheid om van de week al naar dit grote waddeneiland af te reizen. Zeker ook omdat de vogel met het hoogwater op het eiland werd gezien en dat was aan het begin van de week vooral aan het begin en aan het einde van de dag.  Gelukkig werd het steeds hoger water en zo werd de vogel gisteren om half negen en later in de middag waargenomen.

Al met al dus rede temeer om vandaag met de eerste boot om half zeven naar deze vijfde kleine kokmeeuw af te reizen. We zijn niet de enige met dit idee want de enige passagiers zijn op een paar vrachtwagenchauffeurs na vogelaars. Op het eiland aangekomen gaat het alles in stoet naar de waterzuivering waar de vogel gisteren is gezien en kan het wachten in de auto door de harde wind en regen beginnen.

Wachtende vogelaars
Dan is er opeens paniek, er wordt uitgestapt, gerend, gewezen. Aan de andere kant van de dijk is door enkele vogelaars de kleine kokmeeuw gezien terwijl die al foeragerend boven de Waddenzee vloog. Helaas is de vogel als de hele meute op de dijk staat niet meer terug te vinden. Het duurt dan ook niet lang meer voordat alle vogelaars weer zijn opgeslokt door de auto's. Als we hierna even de motor proberen te starten blijkt deze tot onze grote schrik niet te reageren. Gelukkig is daar altijd de onmisbare Wietze Janse die ook deze keer ons uit de brand hielp door met zijn startkabels onze auto weer aan te krijgen.

Als de auto al weer enige tijd aan het draaien is vertrekken er opeens auto's uit de rij en wordt er gewezen richting de Robbenjager, dat kan maar één ding betekenen. We hoeven de auto niet meer te starten en dus staan we even later met vele andere gelukkige naar dit mooie Noord-Amerikaanse meeuwtje te kijken terwijl deze rustig aan trappelen, wassen en foerageren is op het zogenaamde Renvogelveld. 


Publiek bij de kleine kokmeeuw
Na een half uurtje houdt het meeuwtje het weer voor gezien en vliegt zonder enige aanleiding weg richting het oosten. 
Kleine kokmeeuw (links) met kokmeeuw
Omdat het weer niet uitnodigt om nog lekker even verder op het eiland te gaan vogelen besluiten we maar gewoon richting de pont te rijden en weer richting het westen te gaan. Om half twaalf komen we weer in Den Helder aan en na een stop bij de alom bekende Mc Donalds zijn we rond half drie weer thuis met een schitterende nieuwe soort op zak!

zaterdag 2 juni 2012

Europese kanaries!!

Voor deze dag stond de orpheusspotvogel in de planning en dus kwamen Laurens&Laurens, Rick, Herman en ik om half zeven aan op de plek nabij Horst. Er was hier al enkele dagen een orpheusspotvogel gezien en het duurt ook niet lang voordat wij de vogel gevonden hebben. De vogel zit in wat laag struikgewas maar laat zich af en toe leuk bekijken!


Orpheusspotvogel
Omdat je nooit teveel Europese kanaries kan hebben gezien besluiten we een bezoekje te brengen aan het Noord-Limburgse dorpje Lottum. We zijn nog maar net het dorpje ingereden als we uit het open raam de eerste Europese kanarie horen zingen. In het volgende drie kwartier als we door het dorpje lopen zien we een paar zingende mannetjes, enkele jonge vogels en vrouwtjes, waarvan er een bezig is met het maken van een nest. Al met al erg leuk om dit alles zo in de bebouwde kom te zien!Europese kanaries
De volgende bestemming is de bekende parkeerplaats nabij Venlo maar tot mijn grote spijt laten de kuifleeuweriken zich niet vinden. Ook de Europese kanaries bij Blerick laten het afweten, wel zien we hier nog een braamsluiper, twee zwarte roodstaarten en een spotvogel.

Omdat er verder niet veel 'te halen' is in Limburg besluiten we nog even rond te lopen bij de 'Roer'. Dit levert echter alleen maar een zingende wielewaal en weidebeekjuffers op dus zit er niks anders op om maar weer naar het westen terug te gaan. 

De Roer
Als we net onderweg zijn richting Den Bosch om daar eens kuifleeuwerik te proberen krijgen we de melding van roodpootvalken op de Hoge Veluwe. Na drie kwartier rijden komen we op de plek aan maar helaas zien we het volgende anderhalf uur geen zekere roodpootvalken. Alle valken foerageren erg ver weg en zijn door de trillingen er slecht te zien. Enkele zogenaamde 'goede kandidaten' kunnen we dus helaas niet 'afmaken'.  

Boomvalk
Behalve deze valken zien we ook nog twee appelvinken en twee noordse witsnuitlibellen. 

Vogelaars bij de Hoge Veluwe