zaterdag 31 maart 2018

Kleine bonte spechten, de eerste dwergmeeuw en meer...

Afgelopen week deden we al een ronde in de grienden langs de Oude-Maas, maar om de kleine bonte spechten wat beter in beeld te brengen lopen Laurens van der Wind en z'n vader, Laurens van der Padt, Matthieu Plaissier en ik weer de griend in rond 7 uur. We besluiten eerst richting het openbare gedeelte van het Klein Profijt te gaan, omdat daar van de winter ook kleine bonte spechten waren gezien. Wellicht willen die vanochtend ook wel...

Het weer is ideaal dus genoeg vogelzang komt ons tegemoet, maar helaas geen kleine bonte specht. Wel zitten er een groene en wat grote bonte spechten, maar in het algemeen lijken er echt minder spechten te zitten dan rond de eendenkooi. Een viertal matkoppen worden uiteraard wel goed ingestipt, net als nog een tweetal roepende waterrallen. Zullen die hier misschien gaan broeden?
Planten schieten de grond uit, zoals ook het groot hoefblad
In het afgesloten gedeelte vonden we de vorige keer een nest van een havik, en nu blijkt daar een vrouwtje op te zitten. Erg gaaf!
Havik
Bij de eendenkooi blijkt het ook nu weer erg rumoerig te zijn met spechten en als snel zien we een vrouwtje kleine bonte specht langsvliegen. Niet veel later horen we een tweede en laten ze zich allebei erg fraai zien in de topjes. Gaaf! Uiteindelijk komt er zelfs nog een mannetje bij zodat we hier dus twee territoria hebben. Wat een prachtige beestjes!
Man (onder) en vrouw kleine bonte specht
Verder is het hier, nu de zon doorbreekt, echt genieten met veel zingende matkoppen, wat appelvinken, een zingende zwarte mees, een hinnikende dodaars op de plas, overvliegende zwartkopmeeuwen en de eerste fitis weer van het jaar. Heerlijk!

Als we weer bijna bij de auto zijn horen we ook weer een zwartkopmeeuw overkomen. Als ik de lucht afkijk zie ik echter een heel ander meeuwtje: een dwergmeeuw! Erg leuk om al zo vroeg in het seizoen deze soort te hebben op IJsselmonde. Doorgaans trekken deze pas eind april door.
Dwergmeeuw                                                                 ©Matthieu Plaisier
Aangezien het weer opgeknapt is, gaan we nog even richting de Crezéepolder in de hoop op wellicht nog wat rovertrek. Dat valt helaas tegen, maar er komen nog wel een aantal fraaie groepen kokmeeuwen met daarbij ook wat zwartkopmeeuwen langs. Leuk! Verder zit onderaan de dijk niet alleen continu luid een cetti's zanger te roepen, maar ook blijkt al een rietzanger te zijn gearriveerd die af en toe een strofe laat horen. Mooi op tijd!

Na een ruim uur zijn we het toch wel zat, zeker omdat het beduidend minder gaat vliegen. Vandaar dat we de Crezéepolder zelf nog maar even goed gaan uitkammen, want vogels zitten er genoeg. Naast de vele kemphanen, waaronder nog twee Nederlands geringde exemplaren, zien we qua steltlopers nog een zwarte ruiter die al even aanwezig is, wat grutto's, een groepje bontbekplevieren en bonte strandlopers. Ook lopen er met ruim 70 exemplaren opvallend veel kluten, waaronder ook een geringd exemplaar. Door de afstand lukt het me helaas niet om de ring af te lezen.
Veel soorten, minimaal 13 op de foto...
Zwarte ruiter
Geringde kluut

Naast steltlopers is het ook vermakelijk met nog flink wat waterpiepers, die al mooi aan het verkleuren zijn richting het broedkleed, met een roze borst. Verder zit tussen de wintertaling weer de eerste zomertaling van het seizoen, en wel een vrouwtje.
Waterpieper
Zomertaling
Tijdens het vogelen houden we uiteraard ook de lucht in de gaten, wat nog de eerste twee boerenzwaluwen van het voorjaar oplevert. Een groepje kraanvogels dat aan het begin van de middag langs Breskens kwam, zien we helaas niet verschijnen. Deze beesten willen nog weleens over IJsselmonde komen, maar vanmiddag helaas niet. 

Via het bekende braakliggende terrein bij de Karwei fiets ik weer terug naar huis. Op het veld lopen weer 12 kleine plevieren, waarvan sommigen ongetwijfeld ook weer hier zullen gaan broeden. In een groepje putters is daarnaast een grote en een kleine barmsijs aanwezig, wat het tot een succesvol einde van een mooie voorjaarsdag maakt!
Kleine plevier

vrijdag 30 maart 2018

Voor cetti's zangers het eiland af

Vanochtend ga ik weer eens mee met Roel Meijer en Kees Goudswaard om cetti's zangers te vangen in de Brabantse Biesbosch. Na lange tijd dus weer eens buiten IJsselmonde vogelen, want ook de afgelopen dagen ben ik veel buiten geweest op het eiland. Met Sander Elzerman heb ik nog een gedeelte langs de Oude-Maas geïnventariseerd waar de nodige matkoppen, cetti's zangers en groene spechten zaten, en ben ik ook nog enkele kere 's nachts op pad geweest voor bosuilen. Die staan nu goed op de kaart in ieder geval! Naast de broedvogels wordt het ook steeds leuker met doortrekkers, zoals een rouwkwikstaart in Waalbos en de eerste zwarte ruiter weer in de Crezéepolder. Maar vanochtend dus weer eens wat anders, net als vorig jaar toen we ook meerdere cetti's zangers konden vangen voor onderzoek naar overleving en locatiebinding van deze soort.

Het begint vandaag goed, want in twee territoria hebben we de zingende mannetjes al snel in het net hangen. Daarna komt de klad er echter in en wil het niet meer vlotten. We stoppen uiteindelijk dus met twee gevangen vogels, wat opvallend genoeg twee ongeringde exemplaren zijn. In exact dezelfde territoria als vorig jaar zitten nu dus weer nieuwe mannetjes. Wat er allemaal gaande is in de cetti's zangerwereld is lastig voor te stellen. Een hoge concurrentie op de beste plekken?
Cetti's zanger
Vanmiddag check ik nog even de Galgenplaat met Matthieu Plaissier. Dat levert naast wat natte voeten (het water komt toch altijd sneller op dan je denkt...) nog de gebruikelijke havik, groene specht en ijsvogels op. Rond de Volgerlanden zie ik nog een groepje kneuen en een zwarte roodstaart, maar helaas nog steeds geen zeldzaamheid. In het Baxpark loopt ook weer een bekende scholekster rond die nu al enkele zomers succesvol op het gemeentehuis broedt en ooit in het vogelasiel heeft gezeten. Lekker tam is die in ieder geval wel...
Scholekster

zaterdag 24 maart 2018

Eerste broedvogeltelling met mooie bonus!

Om 6 uur rijden Laurens van der Padt, Laurens van der Wind en ik weg ui Ambacht richting het Klein Profijt. Dit jaar zijn we namelijk een project gestart om al de buitendijkse gebieden langs de Oude-Maas te inventariseren op een aantal schaarse vogelsoorten. Het totale gebied is verdeeld in zes stukken vanaf Zwijndrecht tot aan Hoogvliet. Wij nemen een groot stuk nabij Rhoon voor onze rekening, waar de Rhoonse grienden, de golfbaan en het Klein Profijt onder vallen. Een veelbelovend stuk met misschien wel de hoogste ecologische waarde van IJsselmonde. Het beslaat namelijk al de zoetwatergetijdengebieden die bestaan uit grienden en rietvelden. Aangezien hier nog een getijdenverschil is van een meter, is dit gedeelte van IJsselmonde uniek voor Europa. Genoeg redenen dus om eens goed de vogelstand in kaart te brengen.

Dankzij het Zuid-Hollands Landschap mogen we ook in het afgesloten deel van het Klein Profijt, waar onder andere nog een oude eendenkooi ligt. Als we aankomen is het al een kabaal van jewelste, aangezien grote bonte spechten volop in de weer zijn. En daar blijken er nogal wat van te zitten... Ook treffen we enkele groene spechten aan en uiteindelijk ook een vrouwtje kleine bonte specht. We vermoeden dat minimaal één territoria aanwezig is van deze laatste soort, maar dat vereist nog wat meer aandacht de komende tijd.
Klein Profijt
Verder komen we tijdens ons vier uur durende wandeling wat luidruchtige appelvinken, zingende matkoppen, baltsende haviken, een vijftal cetti's zangers en een kleine kolonie blauwe reigers tegen. Daarnaast vormen twaalf overvliegende zwartkopmeeuwen en een mooie bever een leuke afwisseling tijdens deze eerste geslaagde ronde! Als we weer bij de auto aankomen wordt het nog beter, want er komt precies een rode wouw langs zeilen. We staan midden tussen de bomen, maar we kunnen de vogel even later gelukkig weer oppikken in de polder. Bij de Gaatkensplas komt hij uiterlijk mooi recht over en verdwijnt over Barendrecht richting noord. Gaaf!
Rode wouw                                                          ©Laurens van der Padt
Nu we toch bij de Gaatkensplas zijn gaan we gelijk even zoeken naar een roerdomp die hier al enige tijd zit. Als we langs het rietkraagje lopen treffen we snel de eerste blauwborst van het jaar, maar even later ook de roerdomp. Dood. Hij blijft namelijk wel erg roerloos en niet veel later staan we ermee in onze handen. Erg mooi om 'm zo een keer te zien, maar het liefst zie je dat natuurlijk niet... Wel erg indrukwekkend die poten waar ze mee door het riet kunnen sluipen.
Dode roerdomp
's Middags bezoeken we eerst nog de Crezéepolder, waar het leuk vogelen is met veel rietgorzen, wat bontbekplevieren, kemphanen en een laat bokje. Ook staat er nog een fraaie zwartkopmeeuw. Die komen nu hard binnen!

Met Laurens van der Wind en Matthieu Plaissier doe ik ten slotte nog de wintervogeltelling op de Sophiapolder. In tegenstelling tot vorige week, toen het niet doorging vanwege de kou, is het nu erg lekker. Zeker als het zonnetje doorbreekt! Qua vogels is het ook niet slecht, met een kleine 200 grutto's, 150 kemphanen, 20 tureluurs en nog een aardig groepje bontbekplevieren. Tussen de steltlopers kunnen we echter geen geringde vogels vinden, maar tussen de meeuwen staan nog wel wat (bekende) Nederlandse kleine mantelmeeuwen, maar ook een Poolse kokmeeuw. Overigens is niet per se een ring nodig om een vogel te herkennen, want in de groep kemphanen loopt een afwijkend exemplaar die ik ook in augustus 2016 hier heb gezien. Leuk!
Afwijkende kemphaan
Grutto's
Ten slotte kunnen we bij het schelpenstuk ook concluderen dat het er schitterend bij ligt voor het nieuwe broedseizoen. De visdieven, kluten en dergelijke vinden weer een gespreid bedje als ze aankomen!
Broedplek visdieven

vrijdag 23 maart 2018

Crezéepolder komt weer in trek

Vandaag ben ik in Ambacht en ik maak dus even een rondje door de Crezéepolder. Het is namelijk de laatste tijd erg spannend geworden met hoge aantallen steltlopers. Zo werden er tot over de honderd bontbekplevieren en zestig bonte strandlopers gezien! Ondanks dat het voor de échte leuke steltlopers nog te vroeg in het seizoen is, weet je het natuurlijk nooit. Een strandplevier of iets dergelijks kan natuurlijk zomaar...
Bontbekplevier
Het is vandaag echter ook nog niet prijs helaas, want ondanks de aantallen bontbekplevieren en kemphanen zit er geen zeldzaamheid tussen. Een geringde kemphaan uit het Friese Stavorden is nog wel leuk!
Geringde kemphaan
Verder is het gewoon leuk met wat pijlstaarten, waterpiepers, kluten, ca. 50 rietgorzen en nog een bokje. Ook zitten de tureluurs, kleine plevieren en kieviten weer volop te baltsen, wat er op lijkt te wijzen dat we ook dit jaar weer een heel aantal broedparen van deze soorten gaan krijgen. Erg leuk om altijd in de gaten te blijven houden!

dinsdag 20 maart 2018

Broeders zoeken in de Zwijndrechtse Waard

Gisterenavond leverde slaapplaatstellingen in de Crezée- en Sophiapolder op beide locaties tachtig grutto's en ook tientallen kemphanen, bonte strandlopers en bontbekplevieren op. Ook sliepen op de Sophiapolder nog honderden zilver- en kleine mantelmeeuwen en een enkele geelpoot- en pontische meeuw. Veel van deze slapers, hetzij steltlopers of meeuwen, zijn vermoedelijk doortrekkers. De voorjaarstrek is immers nu in volle gang en het broedseizoen komt snel dichterbij. Vandaar dat ik vandaag een rondje maak door de Zwijndrechtse Waard om te kijken of wat schaarse broedvogels weer zijn teruggekeerd of waar dit jaar mogelijk gebroed gaat worden.

Eén van de belangrijkste soorten met het voorjaar in de bol is wel de kievit. Op wat akkers buitelen vogels door de lucht met de prachtige baltsgeluiden, maar vermoedelijk is het tevergeefs. Het lijkt voor deze beesten een prachtige kale bodem om op te broeden, waarin ze zelf tal van wormen kunnen vinden. Zodra de eieren uitkomen blijkt door de afwezigheid van kruiden geen voedsel voor ze te vinden. De meeste kuikens blijken dan ook op dit soort percelen op IJsselmonde binnen een week dood te gaan, helaas... In het Waalbos zie ik daarentegen weer een kleine twintig baltsende beesten. In zulke natuurgebieden worden vaak wel grote succes geboekt door kieviten, maar op de lange termijn zijn ze waardeloos. Binnen vijf jaar zijn de bomen te hoog en is het voor weidevogels als de kievit niet meer interessant. Helaas...
Speenkruid komt als één van de eerste bloeiers op sommige plekken massaal tevoorschijn
De ringmus is een andere soort waar ik mijn zinnen op heb gezet. Het vermoeden was dat enkel nog in polders bij Rhoon deze soort als broedvogel voorkwam op IJsselmonde, maar een waarneming langs de Lindtsedijk afgelopen jaar veranderde dat. Vervolgwaarnemingen bleven uit, maar vandaag checken ik Achter-Lindt en de Lindtsedijk minutieus. Huismussen blijken volop aanwezig en op vrijwel exact dezelfde plek als vorig jaar tref ik weer een ringmus aan! Kennelijk is de soort dus tóch nog niet verdwenen uit de Zwijndrechtse Waard!

Andere leuke waarnemingen zijn nog wat torenvalken, waarbij het een raadsel blijft waar ze broeden, een baltsende havik en meerdere paartjes roodborsttapuit. Deze soort is na jaren van afwezigheid weer volop aanwezig en weet overal de kleine ruigtes in het landschap te vinden. Geen straf om deze soort als broedvogel te hebben! Qua wintergasten is het overigens ook nog niet afgelopen, want soorten als waterpieper en kramsvogel zijn nog volop aanwezig.

zaterdag 17 maart 2018

Het is voorjaar, maar toch niet...

Het voorjaar kwam ook de afgelopen week niet echt uit de verf. Het lijkt wel winter! Desalniettemin zijn de eerste zomergasten en Afrikagangers alweer teruggekeerd, wat het altijd toch weer leuk maakt om naar buiten te gaan. Zeker de laatste jaren ben ik erg gefascineerd door de IJsselmondse broedvogels. Waar gaat dit jaar dus weer gebroed worden door bijvoorbeeld kieviten, roodborsttapuiten en kleine plevieren. Om maar wat te noemen...We zijn momenteel ook druk bezig met de voorbereiden voor de uitgave van een Avifauna van IJsselmonde, waarin we zoveel mogelijk over het vogelleven op IJsselmonde willen publiceren. Ook daarvoor is het van belang om op de hoogte te zijn van de huidige stand van zaken!

Afgelopen week was ik vrij veel vrij en ook in Ambacht, dus ondanks een tentamen heb ik toch af en toe wel weer wat gebieden bezocht om te kijken hoe de zaken er voor het komende broedseizoen ervoor staan. Dat leverde alweer veel op, maar ook zijn er nog genoeg doortrekkers die het vogelen aantrekkelijk maken in deze tijd van het jaar. In de Crezéepolder zag ik zo afgelopen dinsdag niet alleen dat de eerste kleine plevieren weer waren teruggekeerd, maar ook zaten tientallen doortrekkende rietgorzen, bonte strandlopers en bontbekplevieren.
Kleine plevier
Een hinkende kemphaan kreeg ook nog de nodige aandacht. Niet vanwege het feit dat hij mank was, maar vooral ook omdat hij geringd was! Het lukt gelukkig om de ringcombinatie af te lezen, waaruit bleek dat het een exemplaar was dat de vorige winter in het Friese Stavoren was geringd. Leuk! En hopelijk trekt dat pootje nog bij...
Friese kemphaan
's Avonds was ik nog even in het buitendijkse gebied bij Rhoon, om bosuilen te inventariseren. Voor dezelfde Avifauna willen we namelijk een goed beeld krijgen van de waarde van de grienden, waar de bosuilen uiteraard bij horen. De omstandigheden waren nu goed en het was een zeer geslaagde ronde met veel activiteit. Het blijft toch fantastisch om die beesten te horen, erg gaaf!

Ook het Waalbos bij Rijsoord is weer volop in ontwikkeling, nadat het afgelopen jaar min of meer is ingericht als recreatiegebied. In die ontwikkelingsfase was het gelijk in trek van vele kieviten, die met groot succes hebben gebroed. Nu is de vegetatie echter hoger en zijn ook op grote schaal boompjes aangeplant door Staatsbosbeheer. De weidevogels hebben vermoedelijk dus geen lang lot beschoren in dit gebied, wat ik zelf een gemiste kans vind van de beheerder. Nu gaat het echter nog goed, want naast nog steeds flinke aantallen kieviten lijkt het aantal territoria van veldleeuweriken zich te hebben verdubbeld tot vier! Prachtig om die zang weer zo luid te horen op IJsselmonde, nadat de soort in 2016 voor het eerst sinds een paar jaar zich weer wist te settelen in dit gebied. Hopelijk kan de waarde van Waalbos voor de veldleeuwerik ook in de toekomst gewaarborgd blijven!

Waalbos vol met paaltjes en boompjes...
Ondanks al die voorjaarsperikelen was ook wel duidelijk afgelopen week dat het nog geen voorjaar is. Zo zag ik op de begraafplaats in Zwijndrecht nog een dertigtal appelvinken, van de ca. 50 die daar overwinteren! Mogelijk gaan er ook nog wel exemplaren broeden, wat erg gaaf zou zijn uiteraard! Het voorjaar kan niet wachten, wat ook wel duidelijk was toen ik op de ijsbaan in Ambacht nog een kleine vijftig grutto's bekeek. Sommigen liepen met de ijspegels aan het lijf en het was continu foerageren om warm te blijven. Hierdoor waren de poten wel weer goed te controleren, waardoor ik twee Nederlands geringde exemplaren kon aflezen. Leuk! En komende week zullen die pegels wel ontdooien, want het wordt warmer. Zeggen ze tenminste...
Grutto's op de ijsbaan

zaterdag 10 maart 2018

Laatste wintermeeuwendagje weer

Gisterenmiddag heb ik aardig wat kruimels verzameld, zodat ik vandaag voor de laatste keer weer deze winter Rotterdam-Zuid in kan gaan. Wie weet levert dat nog wat doortrekkende kokmeeuwen op en ook zullen ongetwijfeld de eerste kleine mantelmeeuwen weer gearriveerd zijn. Gelukkig is er goed weer opgegeven, dat scheelt uiteraard ook altijd. 

Na de eerste plekken is al snel duidelijk dat al veel kokmeeuwen de stad uit zijn getrokken. De groepen zijn overal geslonken, en daarmee ook het aantal geringde exemplaren. Ondanks dat lees ik uiteindelijk nog een kleine vijftien kokmeeuwen af, waarvan gelukkig nog wel een viertal nieuw is voor deze winter. Leuke aflezingen, zoals een Spanjaard op doortrek of iets dergelijks, zitten er helaas niet bij. 

Het voordeel is echter dat als de kokmeeuwen vertrokken zijn, hun plaats gelijk wordt ingenomen door grote meeuwen. Zilver- en kleine mantelmeeuwen zijn namelijk weer volop vertegenwoordigd in de stad. De vogelgemeenschap is wat dat betreft binnen twee weken compleet omgedraaid. Tussen deze beesten zitten nog wel de nodige geringde exemplaren uit de Rotterdamse havens, maar een Deense zilvermeeuw en een Spaanse kleine mantelmeeuw zijn nog wel leuke gevallen! 
Kleine mantelmeeuw R-A||J
Een overwinterende jonge zwartkopmeeuw blijkt ook nog steeds aanwezig, maar deze is pas te grazen genomen door Frank Majoor en van een mooie kleurring voorzien. Hopelijk kunnen we dit exemplaar dus de komende tijd gaan volgen! Wellicht komt hij de volgende winter terug?
2kj zwartkopmeeuw W-3ELT
Ten slotte is één van de laatste aflezingen de beste. Op één van de schepen op de Nieuwe-Maas rust namelijk een prachtige eerste winter pontische meeuw uit Tsjechië, met een witte kleurring 279:U. Het is pas de eerste Tsjechische pontische meeuw voor de stad. Overigens was hij voor deze aflezing nog nergens anders gezien. Een mooie afsluiter van de laatste wintermeeuwendag van de winter. 
Tsjechische pontische meeuw W-279:U

vrijdag 9 maart 2018

Maartochtendje met een witkopgors!

Dankzij de het feit dat de Wageningen Universiteit vandaag 100 jaar bestaat, heb ik een heerlijk dagje vrij. Het voorjaar is nu toch wel een beetje aangebroken, dus ik kan 'm prima vullen... Vanochtend vroeg fiets ik zo weer eens een rondje door Polder Sandelingen, waar op de ijsbaan al enkele dagen een grote groep grutto's zich ophoudt. Nu is dat ook het geval, erg gaaf! Het gaat om maar liefst tachtig exemplaren met daartussen ook nog twee geringde beesten. Leuk om te zien is overigens ook nog dat wanneer een grutto overvliegt ze luidkeels beginnen te roepen, waarna ik ook een exemplaar zie invallen. Kennelijk weten ze toch de boodschap over te brengen dat er voedsel en veiligheid te vinden is...
Grutto's waaronder rechts een geringde
Naast de vele grutto's loopt ook nog een kemphaan rond, die zich van dichtbij leuk laat bekijken. Ook wat stormmeeuwen zitten tussen de groep meeuwen, maar af en toe gaan ze plots achter een grutto of de kemphaan aan als die een prooi hebben. Ze blijven net zo lang etteren tot het slachtoffer de worm gaat vallen. Leuk gedrag om zo te zien!
Kemphaan

Grutto's worden geschaduwd door een stormmeeuw
Verder is het in het gebied een echte maartochtend, met alweer wat zingende rietgorzen en baltsende kieviten, maar ook nog veel wintertalingen, kramsvogels en de bekende overwinterende geelpootmeeuw. De aanwezigheid van kieviten is wel weer leuk te noemen, aangezien afgelopen jaar 0 broedparen in het gebied zaten. Het nabijgelegen Waalbos stroomde toen echter over van de kieviten, want gezien de uiterst geschikte omstandigheden aldaar heeft dat als een magneet al de andere gebieden in de buurt leeggezogen. Nu het daar aan het dichtgroeien is worden de 'normale' plekken weer ingenomen. Ik ben benieuwd wat dat gaat worden dit jaar!
Kramsvogels

Na een afspraak bij Ecoresult, waar ik dit jaar in de drukke tijd zal bijspringen met broedvogelonderzoek, ga ik richting Goedereede. Nabij het plaatsje Havenhoofd zit namelijk al bijna twee weken een fraai mannetje witkopgors. Een goede soort voor de Zuid-Hollandlijst, die daarop natuurlijk niet mag ontbreken.

Bij aankomst rond half 12 is de vogel nog niet gezien. Aangezien hij de afgelopen tijd op een akker bleek te foerageren, en af en toe in wat meidoorns komt zitten, is het wachten geblazen óf even een rondje over de akker lopen. Aangezien het beest de hele dag nog niet is gezien kiezen we voor het laatste, waar na een tijdje het beest inderdaad opvliegt. Erg mooi! Hij vliegt richting Havenhoofd, dus we gaan snel die kant op in de hoop op een betere waarneming.
Polder nabij Havenhoofd
Het is eventjes zoeken, maar dan komt die betere waarneming ook. Na een kwartiertje gaat het beest namelijk op een klein mesthoopje zitten, zowat in een achtertuin, en laat zich daarbij op een tiental meters schitterend bekijken! Het blijft een supermooi beest vanuit Siberië, ook al is het alweer mijn derde exemplaar van deze soort.
Witkopgors
Nadat de vogel weer is verdwenen ga ik er maar van tussen en ik neem nog even een kijkje in de haven van Stellendam. Daar blijkt nog een mooie Noorse grote mantelmeeuw te zitten en ook een mannetje grote zaagbek laat zich nog leuk bekijken.
Noorse grote mantelmeeuw Z-JZH53
Op de terugweg stop ik vervolgens nog eventjes in Zwartewaal. In dit dorpje op Voorne-Putten bleek pas al de hele winter een braamsluiper te overwinteren. Zeer waarschijnlijk gaat het om de Siberische soort, wat net als de witkopgors een goede is voor Zuid-Holland. In het half uurtje dat ik in de vogel steek kan ik 'm helaas niet vinden, maar het is ondanks dat wel een vogelrijke buurt met veel ringmussen, sijzen en een groene specht.

Al met al een mooie maartdag met een bijzonder fraaie Siberische soort!

zaterdag 3 maart 2018

Ringdag met een lange adem...

Met vorst hebben mensen het meestal vooral koud, maar ringers krijgen het altijd warm van binnen. Vorst betekent namelijk dat er vogels gevangen kunnen gaan voor onderzoek worden in de anders zo saaie winter. De afgelopen dagen draaide een enkel ringstation langs de kust dan ook op volle toeren, met jaloersmakende aantallen en soorten. Op VRS Meijendel ging het wat minder soepel, maar ondanks dat werden daar toch ook enkele vogels gevangen. Aangezien ik nog nooit met vorst of sneeuw op de baan ben geweest, moest ik vandaag natuurlijk wel gaan. Nadat vannacht nog een laagje sneeuw was gevallen en het vanaf morgen echt gaat dooien, was dit de laatste kans op wat spektakel.

In de vroege ochtend beginnen Maarten Verrips en z'n vriendin en ik dan ook, waarbij we hopen op soorten als wulp, kievit, bonte strandloper en misschien zelfs ook pijlstaart, die door de vorst in beweging zijn gekomen. Zodra dus vogels gaan overvliegen is het zaak om ze aan de grond te krijgen en het liefst op het slagnet, zodat we de vogels kunnen vangen en ringen. Verder vermaken we ons ook prima met een vos, ree, grote zaagbek, wat houtsnippen en ook een langsflappende roerdomp.
De ringbaan
Terwijl wij de hele ochtend naar een lege lucht staren, horen we van ringstations ten noorden van ons dat ze daar al wel wulpen vangen. Eén keer komt een tweetal over, maar samen met een slechtvalk, dus het duo vliegt uiteraard hard door. Wat pijlstaarten reageren daarentegen verrassend genoeg wel op het geluid en vliegen rakelings over het slagnet. Zitten doen ze helaas niet, maar ze laten zich wel schitterend bekijken. Een mooie ervaring.

Zodra de sneeuw rond het middaguur voor een groot deel is gesmolten lijkt er meer beweging te komen. Mogelijk zijn veel vogels opgehouden vanuit het noorden door het sneeuwdek, en aangezien dat nu verdwijnt komen ze nu door naar het zuiden. Om half twee levert dat opeens een kievit op die landt voor de hut en vervolgens keurig naar de goede plek loopt. Even later hebben we de tweede kievit voor het ringstation in handen. Een erg fraaie vogel zo in de hand!
Kievit vrouw
Hierna lijkt er leven in de brouwerij te komen en verschijnen ook de eerste groepjes wulpen in de lucht. Plotseling komen ze dan opeens naar beneden en lopen er veertien wulpen voor de hut! Uiteraard niet op het slagnet, dus een vangst zit er helaas niet in. Zeker als vervolgens een buizerd de boel ook weer opjaagt, maar ze komen terug. Leuk is overigens ook een geringd exemplaar ertussen, die vermoedelijk in Castricum of IJmuiden is geringd deze week, of mogelijk dezelfde dag.
Foeragerende wulpen
Als ze even later toch het slagnet oplopen slaan we dat individu echter niet, maar wel een andere. Wat een fraaie en grote vogel zo in de hand! Uiteindelijk weten we er nog twee te vangen. Erg gaaf!
Wulp
Later op de middag is het plotseling een bonte strandloper die op het toneel verschijnt. Na de eerste slag weet hij te ontvluchten, maar een ander exemplaar (of dezelfde?) is even later wel de pineut. Weer al zo'n fraaie vogel in de hand! Het wordt echter wat overschaduwd, doordat Vincent van de Spek en ik wat geconcentreerd het beestje bestuderen en daarmee de slag uit het oog verliezen. Als we terugkomen vliegt er gelijk een kanoet op. Helaas, helaas... Een tweede bonte strandloper kunnen we hierna wel vangen, zodat de eindscore op zes vogels komt na een lange dag. Daarop moeten we uiteraard benadrukken wat we wél hebben gevangen, ook al was daar wel een lange adem voor nodig...
Bonte strandloper
Zie hier voor de details.