zaterdag 28 januari 2012

Ondanks pech geen pechdag

Na wat gebel en gedoe gisterenavond was dan uiteindelijk de reis voor de dag beslist. En zoals gisterenavond besloten stonden Herman, 2x Laurens, Rick en ik met het eerste licht in het Lauwersmeer, bij het Jaap Deensgat. De bedoeling  was dat we hier bonte kraai, strandleeuwerik en roodhalsgans zouden scoren en dan via Noord-Holland en/of Flevoland terug te gaan om met de witoogeend te eindigen.

In het Jaap Deensgat zaten aardig wat bergeenden, wat pijlstaarten en er vloog een slechtvalk over. In de omringende plasjes zwommen verschillende wilde zwanen, nonnetjes en brilduikers maar helaas konden we de bonte kraaien op de desbetreffende plek niet vinden.
Wilde zwanen (+ een brilduiker, tafel- en kuifeend)
In het Nieuwe Robbengat zien we naast een mooi aantal wilde zwanen ook een kleine zwaan. En verder nog de nodige nonnetjes, brilduikers en een kuifduiker. Omdat er alweer wat tijd is verstreken hebben we de hoop dat er inmiddels bonte kraaien zullen rondlopen bij het Oude-Robbengat. Daar aangekomen zie we uit de auto inderdaad een vogel op iets zitten en hij laat zich erg leuk bekijken, gaaf!! De laatste keer dat ik bonte kraaien zag was alweer vier jaar geleden dus dat maakt het extra leuk!


Bonte kraai
Na erg van dit beest genoten te hebben zetten we koers richting de Bantpolder. Een korte stop in de haven van Lauwersoog levert naast wat steenlopers niets spectaculairs op. In de Bantpolder aangekomen worden we door een auto vol met vogelaars verteld waar de roodhalsgans rondloopt. Na enig zoekwerk vinden we inderdaad de vogel maar helaas zit hij helemaal aan de achterkant van het gebied. Een aantal paaltjes zijn ook nog goed voor een slechtvalk en een havik.

Grote mantelmeeuw
De volgende bestemming is Ternaard waar een groepje strandleeuweriken zou moeten zitten. Als we over de dijk lopen duurt het niet lang voordat een twintigtal strandleeuweriken aankomt vliegen en mooi dichtbij komt foerageren, erg fraai beestjes.

Standleeuwerik
Een blik over het wad levert ook nog enkele zilverplevieren op voor je jaarlijst die tussen vele bonte strandlopers en wulpen aan het foerageren zijn!

Inmiddels hebben we ook de melding doorgekregen dat de mogelijke Amerikaanse zilvermeeuw weer ter plaatse is in Den Oever. De coördinaten worden ingetikt en we zijn op weg naar een mogelijke nieuwe soort voor Nederland. Onderweg wordt elke buizerd gelijk ingevoerd en dat heeft resultaat ook, uiteindelijk zien we er deze dag maarliefst 96!!

In Den Oever aangekomen wordt ons de meeuw direct aangewezen. De mogelijke Amerikaanse zilvermeeuw zit vlakbij de kant op een paal en laat zich leuk bekijken. Verstand van zulk kaliber meeuwen heb ik niet dus na enige tijd sta ik maar genietend naar een schitterende tweede winter grote burgemeester te kijken..Mogelijke Amerikaanse zilvermeeuw
Grote burgemeester (2de winter)
Als we hier uitgekeken zijn rijden we richting de Dijkwielen. In de grote groep kuif- en tafeleenden zijn enkele toppers gauw gevonden. In Waterpark Oude Zeug zien we een nonnetje een 14 grote zaagbekken.

Grote zaagbekken met tafel- en kuifeenden
Als we richting de Pampushaven van Almere rijden voor grote zee-eend zet Herman de auto op de A1 ter hoogte van Muiden opeens aan de kant. Het metertje van de koelvloeistof steeg namelijk naar het rode gedeelte.. Na even gewacht te hebben op de vluchtstrook rijden we weer de rijbanen op maar weer gaat het metertje omhoog en de auto heeft erg weinig power meer. Op de afslag zetten we de wagen neer en als de wegenwacht gebeld is kunnen we gaan wachten. We zien nog drie buizerds en enkele grote zilverreigers..

Als de wegenwacht gearriveerd is wordt er geconstateerd dat alles zo in orde lijkt en dat we toch weer door kunnen rijden. We zitten echter nog maar net op de snelweg of het metertje gaat weer naar rood... Bij het eerste volgende benzinestation staat de auto weer stil en kan het wachten weer beginnen, alleen worden we nu weggesleept naar Amsterdam.


Nadat de leenauto na in totaal drie uur vertraging in ontvangst is genomen wordt meteen de locatie van witoog- en witkopeend in de TomTom gezet. Na een drie kwartier rijden komen we aan op de plek waar de witoog- en witkopeend gauw gevonden zijn. 

Witoogeend
Ondanks de pech toch een erg leuk dagje met weer een aantal jaarsoorten erbij en met die meeuw is het even afwachten..

woensdag 25 januari 2012

Fietstochtje

Uit school besluit ik met een klein omweggetje naar huis te fietsen om bokje op de jaarlijst te zetten. Het zoeken levert eerst een watersnip, een groepje kneuen en een graspieper op. Na eventjes zoeken vind ik dan eindelijk m'n doelsoort, het bokje vliegt, zoals gebruikelijk, vlak voor me weg. Na even doorzoeken vind ik een twee
de en uiteindelijk zie ik zeven bokjes voor of onder mijn voeten wegvliegen, gaaf! Er zullen er vast nog wel wat meer gezeten hebben omdat alles er goed uit zag.

Thuis aangekomen zie ik dat ik nog wel even tijd heb dus het besluit om het de Devel nog even met een bezoek te vereren is gauw genomen. Een zoektocht naar een roodborsttapuit die al enige tijd in een ruig veldje rondhangt levert helaas niks op, op een groep van 12 waterpiepers na. In de Devel zelf is echter de tweede doelsoort voor dit fietsttochtje, een nonnetje, gauw gevonden.

Nonnetje
Als het niet vriest kan dit nog een lastige soort zijn op IJsselmonde dus een welkome soort op de IJsselmonde-jaarlijst.

Als ik aan de andere kant van de weg kijk zie ik een grote groep kolganzen voor IJsselmondse begrippen, bestaand uit 79 vogels. In Waalbos is het erg rustig en ik sluit de middag af met een ransuil op de begraafplaats van Hendrik-Ido-Ambacht.
Kolgans

zaterdag 21 januari 2012

Weer geen giervalk..

Om half negen stappen Laurens vd Padt, Laurens vd Wind, Rick Schonewille, Herman vd Brandt en ik uit de auto in Oostvoorne, nabij de Tenellaplas. Naast het bezoekenscentrum staat een boom met maretakken waar heel de week al een groepje van 7 pestvogels is gezien. We zien ze eerst niet zo snel zitten dus lopen we een rondje om de plas heen. Dat levert grote en kleine barmsijzen en een paar mooie goudvinken op! Als we terugkomen zien we de pestvogels vrijwel gelijk in het boompje zitten waar ze zich mooi in laten bekijken, fraai!

Pestvogel
Als we bij de Shell staan krijgen we opeens de melding door van de giervalk in de Autrichepolder en daar besluiten we dus direct heen te gaan. Na een autorit van anderhalf uur en met 5 kleine zilverreigers, kluten en dergelijke komen we aan in de Autrichepolder. Daar krijgen we het verhaal te horen dat de vogel 'ergens' in het hoge gras geland zou moeten zijn en dat hij dus nog in het gebied aanwezig is. Vol goede moed zoeken we alles af maar verder dan een slechtvalk, wat pijlstaarten, een tureluur en 3 waterpiepers komen we helaas niet.

Na wat nummers uitgewisseld te hebben besluiten we wat rond te gaan rijden en even de koereiger binnen te koppen. Helaas loopt hij niet op z'n stekje, wel zien we nog een witgatje en een grote zilverreiger.

Omdat er al veel gezocht wordt naar de giervalk en omdat de rest van de inzittenden de giervalk hier vorig jaar al had besluiten we richting de Westerschelde te rijden. Op een schor langs de Schelde werd de afgelopen tijd een groepje grauwe gorzen gezien, altijd leuk. Als we de dijk overgelopen zijn vliegt er opeens een groepje van 5 dikke gorzen op, bingo! Ze vliegen over de dijk en laten zich niet meer zien.


Omdat de giervalk nog steeds niet is gevonden besluiten we Zeeuws-Vlaanderen weer te verlaten en koers te zitten richting Westkapelle om het aldaar aanwezige koppel witbuikrotganzen te zien. We zien de vogels uit de auto al lopen en ze laten zich erg goed aan ons bekijken!

Witbuikrotgans
Een paar honderd meter verderop staat nog een jaarsoort in de vorm van een casarca! Na dit succes rijden we weer gauw naar het noorden richting de Brouwersdam. Onderweg zien we nog een dwergmeeuw en de nodige kleine zilverreigers. Als we de dam op rijden begint het te regenen en helaas blijft de regen aanhouden. Ondanks dat weet Herman toch nog een schitterend mannetje ijseend uit de zee te trekken, wat een gaaf beest! Verder zien we niet erg veel en door de regen verlaten we de dam weer snel.

Bij de Kwade Hoek doen we een poging om topper op de jaarlijst te zetten. Helaas zitten de kuif- en tafeleenden erg ver weg dus we kunnen er zo gauw niks uithalen. Overvliegende groepen rosse grutto's en bonte strandlopers zijn nog wel het noemen waard.

In de Buitenhaven van Stellendam is de kleine burgemeester snel gevonden en hij laat zich weer erg fraai bekijken!


Kleine burgemeester
We sluiten de dag af bij de Karwei in Ambacht waar we nog twee ransuilen kunnen vinden.

Al met al vandaag weer een leuke dag met weer een paar fraaie jaarsoorten maar wel weer erg jammer van de giervalk, zeker als je om half vijf deze melding weer langs ziet komen..

donderdag 19 januari 2012

Ransuilen

Vanmiddag weer even bij de Sophiapolder wezen kijken. Het water stond erg hoog dus naast een dikke honderd smienten, wat wintertalingen en dergelijke was er niet veel te beleven. Daarom heb ik me maar even met de 8 ransuilen vermaakt bij de Karwei.Ransuilen

maandag 16 januari 2012

Vijf jaarsoorten

Deze week heb ik toetsweek dus veel vrije tijd. Als ik om half twee klaar ben met m'n toetsen besluit ik via het EZH-bos, bij Krimpen a/d IJssel terug naar huis te rijden omdat daar grote en kleine barmsijzen en goudvinken zouden moeten zitten.

Na wat gezoek kom ik uiteindelijk bij het goede bos uit en in het eerste kleine groepje sijzen en putters zie ik al een kleine barmsijs. De vogel gaat even open bovenin een els zitten en laat zich erg leuk bekijken! Omdat er dus meerdere vogels in het gebied moeten zitten besluiten ik verder te zoeken naar de volgende groep putters en vinkachtige. Als ik er een groep gevonden heb haal ik daar na enig zoeken twee kleine barmsijzen uit en even later ook een grote, leuk!

Nu deze twee soorten binnen zijn blijft alleen de goudvink over, gelukkig hoor ik na een rondje door het bos gefietst te hebben er eentje roepen.

EZH-bos
 Ondanks dat ik vijf cent te weinig heb wordt ik gelukkig toch door de pontbaas van Krimpen a/d Lek naar Kinderdijk gebracht. Vandaar fiets ik over de dijk gauw richting Ambacht maar hou de rietkragen goed in de gaten. En met succes want opeens zie ik vanaf de fiets een roerdomp in het water vissen, super! Snel rij ik terug en kan de vogel mooi vanaf de dijk bekijken!


Roerdomp
Het is een mooie avond dus ik besluit bij het Perenlaantje de bosuilen te gaan proberen die Jan ongeveer elke dag uit z'n huis heeft. Als ik een kwartier in de kou heb staan wachten hoor ik opeens achter een grote dikke coniferenhaag het vrouwtje roepen. Snel loop ik in de richting van het geluid waarna ik het vrouwtje nog een enkele keer hoor. Daarna valt ze stil en besluit ik naar huis te gaan, de vijfde jaarsoort van de dag is binnen!

zaterdag 14 januari 2012

Jaarsoorten scoren in Zuid-Holland

Omdat er nog vrij veel jaarsoorten in de buurt zitten als humes bladkoning en witkopeend, deze vandaag maar opgezocht met Herman, Laurens vd Padt en Rick. We begonnen bij de Reeuwijksche plassen voor de witkopeend waar we in de schemer al stonden. Hij bleek echter heel makkelijk en zwom in z'n eentje vrij dichtbij de kant. De witoogeend die tevens op de plas aanwezig zou moeten zijn liet zich helaas niet vinden in de groep met kuifeenden waarin nog wel 2 kuifduikers en een nonnetje zaten. Verder zaten er op de plas nog enkele nonnetjes, brilduikers, dodaarzen en tussen de vele meeuwen nog een mooie pontische meeuw.

De volgende bestemming was Katwijk voor de humes bladkoning. Vijf minuten nadat we uitgestapt zijn horen we de vogel al in het betreffende parkje roepen en in de de paar minuten die volgen zie ik de vogel mooier dan dat ik hem tot nu toe gezien heb, gaaf!! Als hij weer verder het parkje invliegt gaan wij er ook weer vandoor en wel naar de Berkheide waar al enige tijd een bonte kraai rondhangt.

In het duingebied aangekomen kunnen we zo gauw de groep kraaien niet vinden. We besluiten hiermee geen tijd te verliezen en dus wordt Scheveningen in de TomTom gezet.

Berkheide
 Bij het Noorderhavenhoofd in Scheveningen kunnen we helaas de rosse franjepoot waar we op hoopten niet vinden. Wel kan ik nog oeverpieper op de jaarlijst beschrijven en we zien nog erg veel drieteenmeeuwen en enkele eiders, alk/zeekoeten en paarse strandlopers.

Drieteenmeeuw (adult)
De volgende bestemming is Hoek van Holland waar het niet lang duurt voordat we een huiskraai vinden. Er zit er namelijk eentje op het Vispaleis. Later zien we nog vier vogels op de draden als we vanaf de kade een groep meeuwen afzoeken naar de gemelde kleine burgemeester. Deze zit niet in de groep maar er zit nog wel een mooie adult zwartkopmeeuw en drieteenmeeuw in de groep!

Zwartkopmeeuw
Na wat gevraag aan aanwezige vogelaars komen we te weten dat de kleine burgemeester vermoedelijk de Nieuwe Waterweg is overgestoken. Na nog wat bontbekplevieren te hebben bekeken besluiten we dan ook weer weg te gaan. 

Na een tocht door woonwijken en dergelijke komen we uiteindelijk aan bij Vockestaert voor buidelmezen. Als we bij de groep fotograferen arriveren krijgen we het nieuws dat de vogels al een uur niet meer gehoord zijn. Na een half uurtje horen we een buidelmees even roepen. Na wat heen en weer geloop en geduld krijgen we drie vogels schitterend te zien op een paar meter, super!! Tevens horen we nog wat baardmannetjes en een waterral in het gebied.

De volgende bestemming is Schipluiden voor kleine rietganzen. Op de plek aangekomen zijn de vogels gauw gevonden en we vinden er twee met een halsband waarvan er eentje in Denemarken is geringd, leuk! 


Kleine rietganzen
Een korte stop bij de Ackerdijkse plassen en omgeving levert niks bijzonders meer op. Al met al vandaag dus weer een leuke dag met weer 9 soorten voor de jaarlijst!

maandag 9 januari 2012

Middagje Strijen

Deze maandag had ik nog vrij en omdat ik weer niet naar Zeeland kon komen voor die giervalk vanmiddag maar even naar het Oudeland van Strijen gefietst om dwerggans aan de jaarlijst toe te voegen. Na een kwartier was ik bij het pontje in Zwijndrecht die me naar Puttershoek bracht. Vanaf de pont zie ik nog een groepje van 5 brilduikers, leuk!

Pontje
Na zo'n 20 minuten kom ik aan op de Hoekseweg waarlangs al vele kol- en brandganzen zitten, ook een kolgans met een zwarte halsband met de code LAA. Na thuis even gezocht te hebben blijkt hij geringd te zijn in Littouwen!

Kolgans LAA
Als ik de Voorweg op fiets zie ik in een groepje overvliegende kieviten m'n eerste jaarsoort van de dag, een kemphaan! Hierna zoek ik alle graslanden tussen de Molen-, Wale- en Vlaamseweg af voor dwergganzen en met succes! Uiteindelijk vind ik er 14 in groepjes van 9, 3 en 2, helaas zitten ze wel allemaal op een aardige afstand en soms zijn ze erg lastig terug te vinden omdat ze met z'n alle in een greppel kunnen verdwijnen.

Kolganzen
Om half drie besluit ik maar weer richting Ambacht te vertrekken. Als ik weer op IJsselmonde ben fiets ik nog een rondje door de Zwijndrechtse polders maar dat levert vrijwel niks op.

Puttershoek

zaterdag 7 januari 2012

Vogelen in Zeeland

Vandaag samen met Herman, Laurens vd Padt en Rick naar Zeeland met als doel zoveel mogelijk soorten voor de jaarlijst te scoren. We begonnen op de Oesterdam voor fraters en sneeuwgorzen waar we dan ook in het donker aankwamen. De sneeuwgorzen vlogen in het licht van de auto op maar helaas moesten we voor de fraters even wachten totdat het licht werd. Toen dat eenmaal zover was werden ze gauw gevonden en kwamen ze naast de auto foerageren, gaaf!!

Fraters
De volgende bestemming licht in Zeeuws-Vlaanderen, de koereiger. Na de toestand van de Belgische wegen ervaren te hebben is het weer een opluchting als we de grens overgaan. We stoppen eerst nog even op een plek waar krooneenden waren gezien maar deze blijken helaas afwezig. Wel zien we hier nog een nonnetje en een bruine kiekendief.

De koereiger blijkt een inkoppertje want we zien hem uit de verte al lopen, leuk!

Koereiger
Omdat de giervalk nog niet gemeld is besluiten we niet te gaan zoeken en richting Zuid-Beveland te gaan. We hadden onze zinnen gezet op een paar velduilen die nabij Wilhelminadorp waren gezien. Als we op de plek aankomen zien we er gelijk al twee vliegen die zich leuk laten bekijken! Vanaf afstand fotografeer ik ze maar het resultaat is hier niet mee te vergelijken...Velduil
De volgende bestemming is de grote geelpootruiter bij Colijnsplaat. Vader en zoon Martens geeft ons de tip om vanaf de Ringweg de ruiter te bekijken omdat er vanaf het bruggetje niet in de Valkreek naast het Zeeuwse dorpje te kijken is door het tegenlicht. Onderweg naar de Ringweg schrijf ik nog kleine zilverreiger, tureluur en goudplevier bij op de jaarlijst. 

De tip van Martens blijkt erg handig en de vogel laat zich vanaf de Ringweg tussen de bomen door bekijken, dank!! Tevens krijgen we de melding door dat de ijsduiker nog steeds ter plaatse is bij het Veerse Meer. De coördinaten worden in de TomTom gezet en een kwartier later hebben we de ijsduiker in beeld. De vogel zwemt aan de zuidkant van het Veerse Meer en laat zich geweldig van korte afstand bekijken! Tevens worden hier zeekoet en geoorde fuut gretig op de jaarlijst bijgeschreven.


IJsduiker
Als we over de sluizen van Neeltje Jans rijden zien we tussen de foeragerende meeuwen enkele drieteen- en dwergmeeuwen, altijd leuke vogels! Als we in de Mattenhaven arriveren op zoek naar kuifaalscholvers omdat ze niet op de gele boeien zitten attenderen een paar vogelaars ons erop dat er een grote burgemeester tussen de meeuwen zwemt. Zij hadden net de vogel van het Noordland gezien en zien dat dit dus de tweede is, leuk!  Helaas zien we in deze haven geen kuifaalscholvers rondzwemmen. 

Op de zuidelijke pier aan de buitenkant van Neeltje Jans zien we de nodige vogelaars staan dus besluiten we daarheen te rijden. Hier wijzen ze ons op een aanwezige grote burgemeester op de noordelijke pier, het zijn dus echt twee vogels! Verder staat er nog een geelpootmeeuw tussen en er komt een alk snoeihard langs gevlogen!
Mattenhaven
Dan maar richting de Mosselkwekerij en onderweg vliegt er een ruigpootbuizerd over de weg, fraai! In de Mosselkwekerij wordt als ik uitstap gelijk een vliegende grote burgemeester aangewezen. De vogel verdwijnt gauw richting de Mattenhaven dus dat zal hetzelfde beest wel zijn. Tevens zwemt hier een mooie kuifaalscholver rond en even later landt er zowaar nog een kleine burgemeester tussen de aanwezige meeuwen, super!

Kuifaalscholver
Langs de andere sluizen zien we ook nog aardige aantallen dwerg- en drieteenmeeuwen foerageren, toch niet voor niks die harde wind van de afgelopen dagen!

De kraanvogel bij Burgh-Haamstede zit niet bij z'n maïsveldje maar aan de andere kant van de weg. De juveniele zwarte rotgans zit nog steeds tussen de groep aanwezige rotganzen maar helaas kunnen we een witbuikrotgans er niet tussenuit vissen. Een overvliegende juveniele drieteenmeeuw doet de wenkbrauwen even rijzen, toch vreemd zo'n beest in de polder. 

In de inlagen langs de Oosterschelde staan in een groep wulpen zowel een grutto als een rosse grutto. Verder zijn er nog een ruigpootbuizerd en een blauwe kiekendief aan het jagen en er zit een adult dwergmeeuw op een akker uit te rusten.  

Groep rotganzen
We hebben inmiddels al aardig wat verhalen over de Brouwersdam gehoord dus daar moeten we dan ook maar ons geluk gaan beproeven. Helaas vinden we op de dam geen alken of ijseenden maar we zien wel vele foeragerende drieteen- en dwergmeeuwen vlak voor de kust, 2 zeekoeten, de nodige brilduikers en middelste zaagbekken en als gaafste wel 2 adulte jan-van-genten die zeer fraai langs komen zijlen, super!! 

Na het nodige naar binnen gewerkt te hebben in een snackbar proberen we in Stellendam nog even de kleine burgemeester. In de haven kunnen we hem zo gauw niet vinden maar als we op de dam staan komt hij opeens overgevlogen.

Al met al vandaag erg veel soorten gezien en mijn jaarlijst verhoogd tot maarliefst 132 soorten!! 

vrijdag 6 januari 2012

Ach ja..

Vandaag helaas geen vervoer kunnen regelen naar de kust dus maar met Laurens van de Padt op IJsselmonde naar zeevogels gezocht, je weet maar nooit.. We begonnen zoals gewoonlijk langs de Oude-Maas waar het riet als stille  getuigen op de kant lag van het hoge water van gisteren. Nu stond het water nog wel vrij hoog maar niet extreem.


Langs de Oude-Maas zien we niet erg veel maar ik kan wel sperwer en ijsvogel aan mijn IJsselmonde-jaarlijst toevoegen. Uit het riet bij de Heinenoordtunnel roept een waterral maar verder is het overal erg stil. De bokjes in de Zuidpolder kunnen we helaas weer niet vinden, we komen niet verder dan 2 watersnippen en wat graspiepers en rietgorzen.

De buffelkopeend is zoals gewoonlijk erg makkelijk en gauw gevonden maar helaas kunnen we de patrijzen weer niet vinden. Als we over het water bij de Jan Gerritsenpolder staan te kijken wordt ik opeens gebeld door Jaap Hamelink dat ze zojuist een Jan-van-gent over Kinderdijk hadden! Even later krijgen we het sms'je dat de vogel tp zit op de splitsing van de Noord, Lek en Nieuwe Maas dus besluiten we als de wiedeweerga naar de plek te rijden. Als we langs het patrijzenveldje scheuren zien we de patrijzen opeens lopen, toch weer een soort voor de jaarlijst!

Een telefoontje doet ons na enkele minuten al weer omkeren omdat de vogel weer opgevlogen is de Nieuwe-Maas op. We besluiten dus gewoon weer ons oude plannetje te volgen en rijden weer terug richting de grienden en het haventje van Rhoon. We zien hier helemaal niks dus gaan we maar weer door naar de havens van IJsselmonde in de hoop daar iets leuks aan te treffen.

Bijna op de punt van IJsselmonde aangekomen besluiten we de telescopen op te stellen en de Nieuwe-Maas af te gaan kijken maar helaas levert ook dit helemaal niks op.


Een zoektocht in bos Valckestijn naar Appelvinken en in de Kasteelgaarde Rhoon naar boomklevers zijn beide niet succesvol en leveren alleen wat roeken, sijzen en een groene specht op. De terugweg door de polders van Rhoon brengt ons nog wat ringmussen en een groep wulpen. Tevens heeft een zoektocht naar bokjes weer een negatief resultaat en hierna zien we verder ook weinig.

Al met al niet erg veel gezien ondanks een kleine 70 kilometer op de teller, ach ja, dat gebeurd ook wel eens..

Hier zouden bokjes moeten zitten...

woensdag 4 januari 2012

Hoogwater in de Brabibo

Om iets over acht arriveert Arie Zoeteman, een actieve  (nog) jongere vogelaar uit Ambacht, bij mij voor de deur want we gaan een dagje in de Biesbosch vogelen. Onderweg naar de pont zien we al de eerste reeën en de steenuil zit op z'n vertrouwde schuur. Vanaf de pont zie ik mijn eerste jaarsoort van de dag, 4 nonnetjes vliegen over. Tevens zien we dat Thomas van der Es samen met nog andere mensen van staatbosbeheer aan het filmen is. Een kort gesprek leert ons dat ze bezig zijn met een jaarverslag van de Biesbosch, dat kan dus nog voor problemen gaan zorgen....

In Noord-Brabant aangekomen beginnen we uiteraard gelijk in Polder Hardenhoek waar we met de neus in de boter vallen. De twee zeearend die sinds kort met een nest bezig zijn in de Biesbosch zitten samen op het eiland, helaas vliegen te snel weg om nog een foto van ze te maken. Verder zitten er in het water pijlstaarten, enkele wilde zwanen en een fraai groep kleine zwanen, vooral de laatste laten zich erg fraai zien en horen!

Kleine zwanen met grauwe ganzen
We vervolgen onze weg langs de uitgestrekte ondergelopen polder en zien vele eenden (pijlstaarten, wintertalingen, smienten en krakeenden), wat waterpiepers en maarliefst 3 slechtvalken!

Pijlstaart (man) met een paartje krakeend
Aan het eind van de fietsersdijk gaan we de polders door op zoek naar kleine zilverreiger, bosuil en witgatjes. Helaas kunnen we geen van deze vinden dus gaan we richting Polder Malta. We snijden een stukje af door een wandelingetje door een bos te maken wat nog enkele matkoppen, een sperwer, 2 ijsvogels en een vuurgoudhaan oplevert.

Grote zilverreiger
Omdat er al enkele dagen grote zee-eenden in het water langs Polder Malta zitten kijken we bij de Reugteweg over de dijk of we ze kunnen vinden. Na enkele brilduikers, grote zaagbekken en dodaarzen komen er inderdaad 2 grote zee-eenden mijn beeld in zwemmen, leuk!

Grote zee-eenden
Als we in Polder Malta aankomen zien we dat het water erg hoog is en dat het hele pad onderaan de dijk onderwater staat, bizar! Nadat we wat gegeten hebben in de hut en naar de zang van een cetti's zanger naast de hut hebben geluisterd gaan we weer maar we kunnen nog maar net op het droge komen..

Pad bij Polder Malta
In Polder Malta zien we verder nog een mooi mannetje nonnetje, een slechtvalk en een waterral. We zijn net weggefietst als het telefoontje komt of we misschien naar de Ema-hoeve willen komen voor een interview. Dat willen we op zich wel dus zetten we koers richting de Ema-hoeve, we komen er immers toch langs omdat er op het fietspad langs Malta niet normaal gefietst kan worden...


Onderweg komen we nog wel  twee witgatjes tegen, leuk! Bij de Ema-hoeve aangekomen moeten we even gaan 'vogelen' en daarna krijgen we wat vragen te horen waarvan enkele beelden op het jaaroverzicht van de Biesbosch zullen verschijnen, we zullen wel zien..

Thomas als slachtoffer van z'n collega
Als het klaar is wil Thomas met ons nog wel even door de Biesbosch rijden, altijd beter dan op de fiets. We rijden eerst richting Polder de Kroon en de Zalm  waar we op de akkers vele reeën zien die uit de grienden zijn gevlucht. Verder is er ook nog een mooi mannetje blauwe kiekendief aan het jagen. Via een omweggetje komen we weer in Polder Hardenhoek uit waar we een schitterende adulte zeearend over de weg zien vliegen, gaaf! Hierna bekijken we nog even de kleine zwanen en rijden richting de Deeneplaatweg.

In het water rond de Deeneplaat zien we nog enkele grote zaagbekken, een nonnetje en opeens een schitterende bever! Het beest, dat waarschijnlijk z'n burcht uit is gejaagd door het hoge water, zit te slapen op een tak en laat zich uit de auto erg gaaf bekijken! Helaas duikt hij het water in als we de auto uitstappen om een foto te maken. Wel horen we hem hierna nog een paar keer met zijn staart in het water slaan, gaaf!

Nadat we weer bij de fietsen zijn afgezet moeten we nog even de tegenwind trotseren en dan staan we om half vijf weer op de Kop van 't Land. We kijken nog even of de sneeuwgans nog aanwezig is en dat blijkt het geval, hij zwemt samen met wat soepganzen op het water...

Al met al een erg leuk dagje in de Biesbosch die mijn jaarlijst naar de 96 soorten heeft gebracht en nu maar even wachten wat er van het interview terecht is gekomen...