zaterdag 31 juli 2010

Cetti's zanger!!

Vandaag weer de omgeving verkend nadat ik gisteren ben thuisgekomen van vakantie. De laatste twee dagen had ik nog wat bergeenden, drieteenstrandlopers, zwartkopmeeuwen en Jan-van-genten. De vakantie afgesloten met 104 soorten en voor mij was hij geslaagd.

Vandaag eerst even naar Waalbos. Daar aardig wat gele kwikstaarten en een witgat gehoord. Toen ik langs de Waal reed begon er plotseling een cetti's zanger te zingen. Erg leuk!! Des te meer omdat het ook nog eens een nieuw soort was voor Ridderkerk. Verder vandaag ook nog even naar Barendrecht gereden. Dat leverde nog verschillende rietgorzen, gele kwikstaarten en een oeverloper op. Qua vlinders was het ook niet verkeerd met een zwartsprietdikkopje, oranje zandoogje en erg veel icarusblauwtjes. Ik als beginnend vlinderaar vond dat nog wel leuk.


Oranje Zandoogje


Icarusblauwtje

woensdag 28 juli 2010

Lachsterns in de Kop van Noord-holland

Vanochtend net als elke andere ochtend weer naar de zee gegaan. Gisteren leverde dat nog een vrouwtje roodborsttapuit, een spotvogel en 5 kruisbekken op in de duinen en 9 drieteenstrandlopers over zee. Vandaag echter had ik 5 mooie Jan-van-genten die overvlogen, 16 overvliegende bergeenden, 2 zwarte zee-eenden en 2 drieteenstrandlopers. Ook was er nog een zwartkopmeeuw ter plaatse op het strand.


Zilvermeeuw

Vanavond zijn we nadat we onze vader lief hadden aangekeken naar Noord-Holland gereden voor lachsterns. De plek waar we heen moesten was de Korte Ruigeweg. Toen we daar aankwamen stond daar al een vogelaar uit Leiden die 10 minuten geleden daar een voorbij foeragerende lachstern had. Toen we er een tijdje stonden en de nummers hadden uitgewisseld zouden wij ergens anders gaan zoeken. We waren nauwlijks weg of we werden gebeld dat er eentje tussen de meeuwen was ingevallen. Wij dus gelijk terug en toen mooi een adult in zomerkleed kunnen bewonderen. Erg gaaf en zeker omdat hij nog nieuw voor mij was. Verder zaten er bij dit bollenveldje ook nog wat kemphanen, 2 witgatjes, een grutto, lepelaar, wat kluten en nog een paar bergeenden. Op een akker liepen ook nog mooi twee patrijzen. Deze lachstern zorgde ervoor dat mijn lijst nu op 288 staat en dat we een prettige terugreis hadden.

maandag 26 juli 2010

Zeetrek!!

Vanochtend iets minder dan een uur over de zee gekeken wat erg succesvol was!! Bij aankomst was er gelijk al een juveniel Jan-van-gent aan het foerageren en was ook volop aan het duiken enz. een schitterend gezicht zo vlak voor de kust. Verder vlogen er over zee ook aardig wat Jan-van-genten in vergelijking met de afgelopen dagen. Ver op zee waren er nog minimaal 13 aan het foerageren en er vlogen er ook nog eens 13 naar Noord en nog eentje naar zuid. Verder waren 2 eiders en 6 zwarte zee-eenden ook de moeite waard. Terug door het bos ook nog een glanskop en een boomklever. Na het eten gelijk weer naar de zee gegaan. Bij aankomst gelijk weer een groep van 8 Jan-van-genten naar noord waaronder ook een paar schitterende adulte vogels. Na een tijdje ook weer een groep van 9 naar Noord. Verder hadden we (ik was met mijn broer en zusje) ook nog twee bonte strandlopers, 2 zwartkopmeeuwen en nu 14 Jan-van-genten foeragerend. Toen mijn broer en zusje naar huis gingen riep ik drieteenmeeuw!! Een schitterende juveniele vogel vloog door de branding en ging zelfs even zwemmen! Gelukkig konden ze hem nog goed zien. Voor mij was dat een nieuw soort dus dat was wel erg leuk. Daarna nog even gebleven wat een mooie groep van 8 kluten, 7 zwarte zee-eenden en 2 drieteenstrandlopers opleverde. Daarna had ik nog gekraagde roodstaarten in de duinen en 's middags in de omgeving nog een mooie zomertortel wat een mooie afsluiting was van deze schitterende dag met zeetrek!

zaterdag 24 juli 2010

Hotel Savoy en Warmond

Vanochtend samen met mijn broer op de zeetrektelpost van Katwijk geweest bij Hotel Savoy. Het was erg leuk met o.a. 4 zwarte zee-eenden, 2 bontbekplevieren, een groenpootruiter en een groepje van maarliefst 10 dwergsterns. Andere tellers op de post waren o.a. Luuk Punt en Frank van Duivenvoorde. Op 9 uur hadden we het allemaal wel gezien en zijn we weer richting Noordwijk gegaan. Voor volledige telling: http://www.trektellen.nl/trektelling.asp?telpost=110&site=0&land=1&taal=1&datum=20100724


De Binnenwatering bij Katwijk

Bij Noordwijk hadden ik in de duinen ook een paar vlinders: een lantkaartje, kleine parelmoervlinders, een heivlinder en wat koevinkjes. Qua vogels was het ook nog wel leuk met in het bos een paar boomklevers, glanskoppen en 3 kuifmezen. Verder zag ik in de duinen nog een boomleeuwerik, een roodborsttapuit en wat grasmussen.

Vanmiddag ben ik afgezet in Warmond in de Klaas Hennepoelpolder waar vorig jaar de kleinst waterhoentjes hebben gezeten. Het was er erg leuk. Ik begon in het westen en heb het toen tegen de klok in rond gelopen. Het begon met een paar watersnippen, 2 tafeleenden en wat bergeenden. Een stukje verder liepen twee schitterende bonte strandlopers te foerageren er zwommen wat slobeenden, 4 grutto's kozen het luchtruim en er foerageerde een kemphaan tussen een groep grauwe ganzen. In het stukje waar vorig jaar de kleinst waterhoen zat had ik nu 4 dodaarzen die zich geweldig lieten horen en zien, 2 kemphanen, kleine plevier, nog 2 grutto's en twee waterrallen die achter elkaar aan zaten. Echt geweldig dus. Na een tijdje moet er ook een lepelaar zijn ingevallen want die stond opeens tussen de grauwe ganzen. Om een uur of vier werd ik weer opgehaald met iets van 13 nieuwe vakantiesoorten erbij.

vrijdag 23 juli 2010

Noordwijks vogelen (2)

Vanochtend zoals altijd weer naar de zee gefietst. Dat leverde nu in het bos 2 glanskoppen op. Bij de zee zag ik wat grote sterns foerageren en er vloog ook een dwergstern naar noord. Een rosse grutto trok echt naar het zuiden. Verder vlogen er ook nog drie drieteenstrandlopers naar het noorden. Daarna had ik in de duinen nog 3 boomleeuweriken die zich mooi lieten bekijken, een braamsluiper, grasmussen, wat gekraagde roodstaarten en twee groepjes sijzen die naar het zuiden vlogen. Een groepje van 9 en een groepje van 22. 's Middags zijn we door de duinen naar Zandvoort gefietst. Erg mooi om te fietsten. We hadden 3 damherten, wat roodborsttapuiten en daar moesten we het dan ook mee doen.


De duinen

Vanavond zat er op het strand nog een mooie adult zwartkopmeeuw met een lamme poot, hij liet zich soms van heel dichtbij bekijken.

donderdag 22 juli 2010

Polyphylla fulla

Vanochtend op weg naar de duinen vloog er ergens een zomertortel uit een boom. Helaas niet meer terug kunnen vinden. In de duinen zelf hoorde ik het lululu van een boomleeuwerik die vrolijk zat te zingen. Er zaten ook nog een mannetje en een vrouwtje roodborsttapuit op wat paaltjes. Bij de zee aangekomen zag ik gelijk wat grote sterns foerageren en 2 drieteenstrandlopers vlogen naar het noorden. Ook vloog er nog een zwartkopmeeuw naar zuid.

Later op de dag nog even over zee gekeken wat een dwergstern opleverde. Verder zaten er in de duinen een hoop kleine parelmoervlinders en er kwam opeens een Julikever aangevlogen. Echt een gaaf beest en heel erg groot:
Julikever - Polyphylla fulla

Verder zag ik vandaag nog een grauwe vliegen vanger en verschillende veldleeuweriken.

dinsdag 20 juli 2010

Noordwijks vogelen

Vanochtend zoals bijna elke ochtend weer wezen vogelen in de duinen, bos en zee. De afgelopen dagen heeft dat voor mij ook al wat kruisbekken, grote sterns, noordse stern en een roodborsttapuit opgeleverd. In het bos zaten vanochtend een boomklever en zag ik een groene specht. In de duinen kwam ik Rein G tegen op weg naar zijn werk. Toen we aan het praten waren zagen we een havik vliegen en we zagen een groep kruisbekken van 19 exemplaren. In duinen zag ik verder nog een boomleeuwerik, een boompieper en wat graspiepers. Toen ik in de duinen uitgekeken was ben ik bij de zee gaan kijken. Daar zat een geringde juveniele zwartkopmeeuw met 1 poot. Helaas heb ik de ring niet af kunnen lezen. Verder zaten er een hoop grote sterns rond. Erg leuk was ook een juveniele Jan-van-gent die naar Noord vloog. Verder vlogen er ook nog 2 bonte strandlopers naar noord en wat sijzen en regenwulpen spoedden zich naar het zuiden.


Een leeg strand

Toen ik weer terug fietste door de duinen zag ik daar ook een paar kleine parelmoervlinders:


Kleine parelmoervlinder

's Middags in Katwijk zag ik de eerste zwartsprietdikkopjes van mijn vlindercarrière en verder hier nog een oeverloper.

zaterdag 17 juli 2010

Bos, Duin en Zee

Vandaag gevogeld bij Noordwijk in Bos, duin en bij de zee. In het bos zat een glanskop vrolijk zijn deuntje te fluiten. In de duinen zat nog een buizerd en er vlogen 3 regenwulpen naar het zuiden. Ook een gele kwikstaart was onderweg naar zuidelijke richting. Al roepend vloog hij over. Op het strand zaten een juveniele en adult zwartkopmeeuw, schitterende beesten zijn dat. Er vlogen ook nog 2 bonte strandlopers net achter de branding naar noord. Een bergeend vloog naar zuid en er was een grote stern aan het jagen op de zee. Op de terugweg weer door het bos wat een groep van maarliefst 25 kruisbekken opleverde. Erg leuk!

vrijdag 16 juli 2010

Noordwijk

Vandaag op vakantie gegaan naar Noordwijk om daar twee weken te blijven. Bij het huisje hadden we vandaag gelijk al een overvliegende kruisbek waar ik er de afgelopen dagen al wel meer van had gezien. 's Avonds hebben we een rondje gefietst door de duinen en door het bos. Dat leverde gelijk al een roodborsttapuit en een veldleeuwerik op. Verder viel het een beetje tegen. Hopelijk wordt het een mooie vakantie met veel leuk soorten.

dinsdag 13 juli 2010

Yellow-legged gull

Vanmiddag in de Crezéepolder wezen vogelen. Dat leverde niet zo heel erg veel op maar wel een stuk of 10 gele kwikstaarten die zich soms verrassend mooi lieten zien, wat kneuen, 2 bosrietzangers die nog aan het zingen waren en 2 bruine kiekdieven die probeerde nog iets te vinden in de polder wat tot hun gading was. Daarna nog even naar de Alblasserdamse brug met Jan de Jong voor geelpootmeeuw. Het was niet voor niks want hij zat heel mooi vlakbij op een houten schot. Verder waren er ook heel erg veel kokmeeuwen en kleine mantelmeeuwen aan het foerageren boven de Noordt.


Geelpootmeeuw
Fotograaf: Jan de Jong

Een stukje verder op een braakliggend terreintje zagen een mooie kleine vuurvlinder. Helaas deed hij zijn vleugels niet open maar dat mocht de pret niet drukken.


Kleine vuurvlinder
Fotograaf: Jan de Jong

zaterdag 10 juli 2010

Elspeets vogelen (1)

Vanochtend weer voor het laatst hier gevogeld omdat ik 's middags weer opgehaald werd. Vanochtend vooral gevogeld in het bos. Dat leverde al gauw een heel mooi mannetje goudvink op welke zich ook even liet zien en vooral ook liet horen. Echt een gaaf geluid! Verder zaten er verschillende zwarte mezen te zingen en waren er wat kuifmezen die zich mooi lieten zien. Op de hei zaten verschillende geelgorzen te zingen, er zaten wat boomleeuweriken en in een topje van een struikje zat een roodborsttapuit. Bij een vennetje zaten ook weer verschillende libellen waaronder deze venwitsnuitlibel:


Venwitsnuitlibel

Ook heel gaaf was een fluiter die zat te zingen. Deze fluiter zorgde voor een mooie afsluiting van een paar dagen op de Veluwe.

vrijdag 9 juli 2010

Polsmaten

Vanochtend zijn we op de fiets naar Polsmaten gegaan, dat ligt bij het Veluwemeer . Onderweg zat er een steenuil op een schuur en vlogen er 3 appelvinken over. Bij Polsmaten hadden we bergeenden die met kuikens rondzwommen, brandganzen, verschrikkelijk veel knobbelzwanen die op het veluwemeer zwommen, er zaten 4 casarca's en een kleine plevier. Verder liepen er op het slik 5 kluten, 2 kemphanen en 18 grutto's. We hoorden een wulp roepen en in het riet zat een baarmannetje. Op het meer zwommen nog 3 krooneenden en was een zwarte stern aan het foerageren. Op de nabij gelegen camping zaten ook verschrikkelijk veel ringmussen. Al met al was het hier dus aardig vertoeven. 's Middags hebben we nog wat in de buurt van Elspeet gevogeld. We hadden toen nog aardig wat zwarte mezen, maarliefst 8 boomleeuweriken, kuifmezen, roodborsttapuiten en een wespendief. Ook zagen we nog een groepje van 8 kruisbekken. Bij elkaar toch een leuke dag in het midden des lands.

donderdag 8 juli 2010

Oostvaardersplassen

Vanochtend zijn we naar de oostvaardersplassen geweest. Op de heenweg hadden we een ooievaar, grote zilverreigers, lepelaars en een bruine kiekendief. We begonnen zoals altijd bij de kijkhut 'De kluut'. Daar zaten erg veel slobeenden en er riep een waterral uit het riet. Daar moesten we het mee doen. Hierna gingen we richting de hut 'De Zeearend' lopen. Onderweg hadden we een roepende kleine bonte specht, boomklever, tuinfluiters, grauwe vliegenvangers en bosrietzangers. We besloten eerste naar de hut bij het Wigbels eiland te gaan. Daar zaten iets van 30 kemphanen, 4 bontbekplevieren, 25 kluten, 4 wintertalingen, tureluurs en wat grutto's. Toen we hier uitgekeken waren zijn we naar 'De Zeearend'gelopen. Weer hadden we opvallend veel grauwe vliegenvangers en 2 sijzen. Vanuit 'De Zeearend' zagen we een schitterende vos, wat grote zilverreigers en wat lepelaars. Op de terugweg hadden we mooie lepelaars die schitterend overkwamen, roepende waterral, hinnikende dodaarzen, blauwborst en rietgorzen. Uit de auto op weg naar huis hadden we maarliefst 9 ooievaars die hun nesten op hoogspanningsmasten hadden gemaakt. Een erg leuk gezicht! 's Avonds hebben we nog een rondje door het bos gefietst wat nog een everzwijn en een edelhert opleverde. Qua vogels hadden we nog heel mooi 2 zwarte spechten wel achter elkaar aan vlogen, geelgrozen, kuifmezen, glasnkop en wat sijzen.

woensdag 7 juli 2010

Vlinder twitch

Vanochtend zijn we naar een plek geweest van de bosparelmoervlinder. Onderweg hadden we op de hei schitterend 6 raven. Echt gaaf om zo'n groep te zien. In het dorpje Vierhouten hadden we 6 appelvinken en vonden we nog een dood vliegend hert. Een schitterend beest alleen jammer dat hij dood was. Bij Vierhouten gingen we ergens het bos in waar we heel mooi 4 boomleeuweriken op het pad aan het foerageren waren. Er zat verder nog een goudhaan te zingen, we hoorde en zagen ongeveer 4 goudvinken, er vlogen nog 2 appelvinken over en heel de tijd hadden we groepjes kruisbekken die varieerde van 2 tot 17.

Boomleeuweriken

Toen we een eind door het bos hadden gefietst en nog wat sijzen, platbuik en een boompieper hadden gezien kwamen we op de plek van bestemming aan. Al gauw zagen we een bosparelmoervlinder vliegen en al gauw zaten we aan een stuk of 5 van deze schitterende vlinders. Verder zaten hier ook nog een kleine poppenrover (zeldzaam kevertje), een levendbare hagedis en wat bosbesbruintjes (zeldzame nachtvlindertjes).

Bosparelmoervlinder


Kleine poppenrover

Hier ergens in de buurt heeft naar alle waarschijnlijkheid ook een draaihals gebroed en deze hoorde we ook 3 keer roepen. Erg gaaf al die zeldzaamheden op zo'n klein stukje! Op weg naar huis over de Elspeetse heide hadden we nog kneuen, boompiepers, roodborsttapuiten en een nachtzwaluw!!

's Middags zijn we naar Staverden geweest voor libellen. We hadden daar een paar smaragdlibelles, vuurjuffers, 3 weidebeekjuffers, bloedrode heidelibel en 2 glanskoppen.


Smaragdlibel


Vuurjuffer

's Avonds flapte er een mooi adult wespendief over Elspeet wat de dag tot een mooi einde bracht.

dinsdag 6 juli 2010

Elspeets vogelen

Vanochtend gelijk met Evert M in bos en hei gevogeld. In het dorp zelf nog 2 appelvinken. Daar gewoon maar ik vond het toch wel gaaf wat het was een nieuw jaarsoort voor mij! In het bos hadden we al gauw wat goudhaantjes en een zingende kuifmees. Voor mij nog zelfs een nieuw jaarsoort!! (Dit jaar heb ik nu intotaal 233 soorten.) Na een tijdje hoorde we een goudvink en deze kwam na een tijdje schitterend over ons heen vliegen. Super! Verder zagen we nog erg veel grote bonte spechten en we hoorde 2 kruisbekken roepen. Toen we op de hei kwamen zaten daar geelgorzen te zingen, roodborsttapuiten, boompiepers en veldleeuweriken hingen in de lucht, kneuen en graspiepers vlogen voor ons op van het zandpad, er vloog een grote lijster uit een den en ook hier op de hei heeft naar alle waarschijnlijkheid een grauwe klauwier succesvol gebroed. Wij zagen een mannetje en een vrouwtje. Bij een vennetje even naar libellen gekeken. Daar had ik erg veel nieuwe want hier heb je weer hele andere. Er zaten o.a. erg veel viervlekken, venwitsnuitlibellen, gewone pantserjuffers, tangpantserjuffers, tengere pantserjuffers, azuurwaterjuffers, blauwe glazenmaker en koraaljuffers. Voor mij erg veel nieuwe libellen soorten. Ook zat hier nog een sijs te roepen en had ik nog twee nieuwe vlinders: groot dikkopje en heideblauwtje.

Tengere pantserjuffer


Heideblauwtje

Onderweg naar het dorp een juveniele appelvink en wat ringmussen. Daarna weer naar het bos gegaan. Bij wat boerderijtjes hadden we een zwarte roodstaart en grauwe vliegenvangers. In het bos zagen we erg veel mezen soorten: boomklevers, zwarte mezen, goudhanen en kuifmezen. Verder zagen we ook nog mooi 6 kruisbekken foerageren in dennen, 10 sijzen bij een plasje om te drinken en we hoorde een zwarte specht roepen. Een schitterend geluid. Helaas moesten we al weer gauw terug voor het middageten. Na het eten We naar 2 vennetjes gegaan voor libellen. Op de weg er heen hadden we nog een steenuil die op een schuur zat. Bij de vennetjes veel libellen waaronder nu ook de zwarte heidelibel.

Zwarte heidelibel

Ook zagen we nog 2 boomleeuweriken en 3 appelvinken. 's Avonds hadden we over het dorp een schitterende raaf welke een mooie afsluiting van deze dag was.

maandag 5 juli 2010

Libelleren

Sinds korte tijd kijk ik tegenwoordig ook naar libelles. Vanochtend ging ik mijn geluk beproeven in Polder Sandelingen. Er zaten verschrikkelijk veel lantaarntjes, watersnuffels en gewone oeverlibelles. Er zaten verder ook nog wat kleine en grote roodoogjuffers, grote keizerlibellen, een houtpantserjuffer die ik nog nooit had gezien en een bruinrode heidelibel. Al met al erg leuk.


Houtpantserjuffer


Watersnuffel

Qua vogels was het een beetje stil maar wel leuk was een zwarte stern welke soms heel dichtbij aan het foerageren was. Waarschijnlijk afkomstig van de kolonie bij Kinderdijk:


Zwarte stern

Na een tijdje belde mijn broer dat hij een gekke vlinder in de tuin had. Ik gelijk naar huis gereden en het bleek een lindepijlstaart te zijn. Echt een heel apart beest maar wel super mooi!!


Lindepijlstaart

's Avonds werd ik afgezet in Zeist op daar opgehaald te worden door een vriend van me uit Elspeet om daar tot zaterdag te blijven.

vrijdag 2 juli 2010

Leerbroeks vogelen (2)

Vanochtend met mijn broer naar de Zouwenboezem gefietst. Onderweg hadden we weer grauwe vliegenvangers. Nu 2 adulten en 2 juvenielen. Langs de Zederik hadden we een matkop in wat elzen en er zat een rietzanger te zingen. Ook hoorde we in de verte een koekoek roepen. In de Zouweboezem zelf hadden we eigenlijk niet zo heel erg veel dingen. Er zaten nog 2 zwarte sterns, uiteraard erg veel purperreigers, een slobeend die in een slootkant zat, er stond nog een lepelaar te slapen en bij een boerderij zat nog een groep ringmussen. Daar moesten we het mee doen. Op de terugweg in dat nieuwe natuurgebiedje weer kleine plevieren, nu 4 grutto's en een bruine kiekendief. Op de boerderij een zwarte roodstaart. Op de terugweg naar IJsselmonde stond de ooievaar nog steeds op de kerk. Alsof tie het expres doet...

Leerbroeks vogelen (1)

Vanochtend in het land gelijk aan m'n juli lijst gaan werken. Al gauw kwamen de soorten er al weer op als ringmussen, weer 20 roeken, spotvogel en een steenuil die in een goot naar me zat te kijken:

Steenuil

Verder in het land zaten nu ook een wulp, een groene specht riep uit een boomgaard en een purperreiger vloog op uit de slootkant om weer terug te keren naar de Zouweboezem waar de grootste purperreigerkolonie van Nederland huist.
's Avonds weer een rondje gefietst alleen nu richting de Zouweboezem. Onderweg zagen we in een klein boomgaardje een grauwe vliegenvanger met 2 juvenielen die hard zaten te piepen tot er iets in hun bekje werd gestopt. Langs de Zouwendijk is ook een klein nieuw gebiedje waar kleine plevier met succes heeft gebroed. Er liep een adult met 3 kuikens rond te stappen en er stonden 2 grutto's te rusten. Ook kwam er een jagende boomvalk voorbij en zat een bosrietzanger luid te zingen. In de begroeing langs de Zouwendijk zaten nog een fitis en matkop. Heel de tijd vlogen er ook foeragerende purperreigers vanuit de polder naar de kolonie en weer terug. Op de terugweg die over een weg ging met veel boerderijtjes hadden we minimaal 5 roepende grauwe vliegenvangers.

donderdag 1 juli 2010

Leerbroeks vogelen

Vanochtend naar mijn opa en oma weggebracht die in Leerbroek wonen. Op de heenweg de ooievaar gezien die een nest heeft gebouwd op de kerk van Nieuwland. Hierdoor ligt de restauratie van de kerk al weken stil.. Bij mijn opa en oma zaten ook dit jaar weer een stuk of 10 boerenzwaluwnesten. De meeste jongen vlogen al rond maar ook waren er weer verschillende bezig met het tweede broedsel. Altijd erg leuk die zwaluwen! In de knotwilgen langs het huis zaten 4 ringmussen te kwetteren. In een es zat een spotvogel luid te zingen. In knotwilgen verder in het land zat een steenuil en de populatie roeken die in Leerbroek op de begraafplaats broeden waren aan het foerageren terwijl ze een hoop kabaal maakte. 's Avonds een rondje gefietst in de omgeving wat een steenuil, 6 kolganzen en een late grutto opleverde.