dinsdag 29 juni 2010

2 uilensoorten

Vanmiddag mocht ik getuigen zijn dat 4 jonge kerkuilen werden geringd. Een onvergetelijke gebeurtenis. Bij aankomst vloog de oude vogel weg en werden door een ringer de vier jonge uit de kast gehaald. Vervolgens werden ze op het gras gelegd en werden allerlei gegevens opgeschreven. Echt geweldig:


Ikzelf met een kerkuil

's Avonds in de Gorzen nog 2 zwarte sterns en een roepende bosuil.
Bij elkaar een geslaagde dag met maarliefst twee uilen!

maandag 28 juni 2010

Rondje IJsselmonde

Vanochtend een rondje door IJsselmonde gefietst. Ik begon bij het develbos waar een koekoek, sprinkhaanzanger, blauwborst en rietzangers zaten te zingen. Tussen de grauwe ganzen die aan het foerageren waren bevond zich ook een eenzame brandgans. Op het water dreven veel vrouwtjes kuifeenden met jong kroost, een erg leuk gezicht. Langs de devel een stukje verder zat een snor druk te roepen in het riet en zat een rietzanger luidkeels te zingen van een paaltje, een erg leuk gezicht en ik had nog nooit zoiets gezien! Ook waren er hier nog 2 roodborsttapuiten aan het foerageren. Één van de weinige plekken waar ze op IJsselmonde zitten. Vervolgens langs de Oude Maas gefietst richting Barendrecht. Aan de andere kant van de rivier stonden 11 lepelaars te suffen in het water en zaten er nog aardig wat grauwe ganzen. Bij de plek waar eens een brug heeft gestaan over de Oude Maas zat nu een zomertortel vrolijk te koeren bovenop een hijskraan. Een schitterend geluid en gezicht! In een bouwdok bij de inmiddels welbekende Gaatkensplas zaten 4 kleine plevieren, 12 kluten en er zat driftig een sprinkhaanzanger te zingen die zich ook schitterend liet bekijken. op een pier in de Oude Maas stond tussen wat kleine mantels ook een adult grote mantel. Erg leuk! In de Carnisse grienden lieten 2 matkoppen zich leuk bekijken en in de naast gelegen polder waren wat oeverzwaluwen aan het foerageren en zat een gele kwikstaart vrolijk te zingen in een korenveld. Op de golfbaan bij Rhoon ook even naar libellen gekeken. Er zaten onder andere viervlekken, variabele waterjuffer, grote keizerlibel en een vroege glazenmaker. Ook meerkoeten lieten zich van zeer dichtbij bekijken. Ze zijn dan wel zo algemeen maar mooi blijven ze!:


Ook vlogen hier nog mooi 5 lepelaars over maar het was weer tijd om naar huis te gaan. Vanavond ben ik met Jan weer naar het Develbos geweest. Nu hadden we 2 sprinkhaanzangers, snor en een ransuil. Vandaag was dus een zeer geslaagde dag.

zaterdag 26 juni 2010

Dagje Limburg

Vanochtend stonden Jaap H, Sietse K, Johan J, Jan J, Wim Z en ik bij Jan want zijn vader zou ons vandaag door Limburg lootsen naar verschillende plekken. De eerste bestemming was de Grote Peel voor de Orpheusspotvogel die daar was gemeld. Om ongeveer 8 uur kwamen we daar aan. Toen we uit de auto stapte zat er al gelijk een grauwe vliegenvanger boven ons te zingen en hoorde we in de verte een grasmus. Hierna zijn we naar de plek toegelopen en uit de verte hoorde we al een stuk of 4 spotvogels, koekoek, veldleeuwerik en grasmussen zingen. Toen we er een tijdje naar stonden te luisteren begon ook opeens de Orpheus te zingen en na een tijdje zat hij ook even schitterend boven in een braamstruik. Echt super!! Voor mij was dit een nieuwe soort en dan wel 284 en jaarsoort 227. Ook zaten hier nog wielewalen en goudhaantjes te zingen. Toen we daarna weer weg reden kwam er een rover aan wat een wespendief bleek te zijn! De volgende bestemming waren de kuifleeuweriken bij Venlo maar ondanks goed zoeken bleef het bij putters en een braamsluiper. Hierna vervolgde we onze weg richting een plaatsje dat de naam Baarlo draagt voor Europese kanarie's. Toen we de auto uit stapte hoorde we gelijk een mannetje zingen en had ik weer een nieuw soort, 285 en jaarsoort 228. Jammer genoeg zat hij in een tuin met een hoge heg er om heen. Na een tijdje liepen de bewoners door de tuin en kwam de eurokan er uit gevlogen. Jammer genoeg zag ik dat niet. Toen we dus weer achter het beest aanliepen ontdekte ik een vrouwtje in een boom langs de weg en na een tijdje zagen we het mannetje weer wegvliegen door de wijk heen.

Vrouwtje Europese kanarie

Fotograaf: Jan de Jong

We waren allen tevreden en gingen op weg naar het eigenlijke hoofddoel van deze reis, Bijeneters. We hadden de plek gauw gevonden en zagen er al mensen. Na 3 kwartier wachten met alleen weidebeekjuffers, wielewalen, zomertortel, bosrietzanger, ijsvogel en oeverzwaluwen gingen we weer langzaam aan richting de auto waar we onderweg ook nog bekende uit H.I.A. tegenkwamen. 2 van onze groep waren heel erg langzaam wat uiteindelijk heel erg fijn was want toen ze er eindelijk waren begonnen de mensen te zwaaien en er vlogen maar liefst 3 bijeneters in de lucht die aan het foerageren waren (soort nr. 286, jaarsoort nr. 229). Ééntje kwam ook recht over ons heen en een ander ging ook even in een boom zitten, echt super.


Bijeneter
Fotograaf: Jan de Jong

Toen de bijeneters waren vertrokken gingen wij ook weer en de bedoeling was om af te zakken naar Zuid-Limburg en dan wel naar Epen. Toen we op een plek bij Epen aankwamen zaten daar al geelgorzen, spotvogel en een tuinfluiter te zingen. Toen we het weggetje in gingen waar we ook in moesten zagen we algauw onze doelsoort: grauwe klauwier, het was een schitterend mannetje en jaarsoort nr. 230. Verder hadden we hier nog bruin zandoogjes en kleine vossen. Vervolgens zijn we naar het Vijlenerbos gegaan. In kleine drie kwartier in het bos gelopen wat vrij veel grauwe vliegenvangers, een middelste bonte specht, zwarte mees, matkoppen, glanskoppen, goudhaantjes en erg veel boomklevers opleverde. Hierna zijn we naar Maastricht gegaan voor oehoe's. Die helaas na goed zoeken niet gevonden. Wel hadden we hier een tuinfluiter en een matkop. We moesten inmiddels toch wel weer naar huis en op de terugweg zijn we bij Tilburg nog even van de snelweg gegaan om nog te zoeken naar kuifleeuweriken. Helaas ook zonder resultaat. Wel hadden we hier nog zwarte roodstaarten, witte kwikstaarten, roodborsttapuit, ringmus en kleine karekiet. Ik was om 18:15 weer tevreden thuis met een daglijst van 82 soorten, 4 nieuwe jaarsoorten en 3 nieuwe soorten.


Limburgs uitzicht

Fotograaf: Jan de Jong

vrijdag 11 juni 2010

Zomaar wat vogelen

Vanmiddag in de buurt van Rotterdam wezen vogelen. Eigenlijk had dat niet veel zin maar ik had toch nog een paar bosrietzangers, visdieven, kleine plevieren en grote canadese ganzen met jongen. Vanavond naar mijn opa en oma geweest die op een boerderij in Leerbroek wonen. Op de boerderij waren de eerste boerenzwaluwen al weer uitgevlogen en kwetterde al vrolijk rond. Daarna even de weiland ingelopen. Ik had algauw een steenuil in een knotwilg welke zich schitterend liet zien. Verder ook nog wat ringmussen en vinken in knotwilgen. Vervolgens verder het land ingelopen waar de grutto's boven mijn hoofd vlogen en een tureluur me uit de verte toeriep. Na een tijdje komt er een groep van maar liefst 14 grote lijsters aan vliegen. Erg leuk en even later zie ik ze foerageren tussen de hoogstambomen. Als ik even stil hou hoor ik tot mijn grote verbazing een kwartel roepen!! Vorig jaar heb ik die hier voor het eerst gehoord en schijnbaar zit hij er dit jaar weer. Na een tijdje ga ik weer naar de boerderij als ik ook nog 2 purperreigers zie die van de zouweboezem vandaan komen om hier te foerageren. Onderweg naar huis zie ik ook nog een stel roeken. Met de Kwartel erbij staat mijn jaarlijst nu op 226!

zondag 6 juni 2010

Moerasstern nummer 2 & 3

Vanochtend even in Polder Sandelingen Ambacht gevogeld waar inmiddels al weer aardig wat bosrietzangers zitten. Vanochtend had ik er 15. Verder zaten er ook 2 tuinfluiters, grasmussen, fitissen, blauwborsten, rietzangers en kleine karekieten hun lied te zingen. Schitterend. Daarna ben ik met Hugo M, Jan willem V en Jan J naar de galgenplaat (schiereilandje in de Noord ter hoogte van Zwijndrecht) geweest voor cetti's zanger. Deze na een tijdje 3 keer mooi horen zingen. Verder hadden we zingende bosrietzangers, kleine karekieten en ook hier ergens een jonge ransuil op een nest. 's Middags even naar de Crezéepolder (polder tussen H.I.A. en Ridderkerk) geweest. Het was hier goed vertoeven met een jagend vrouwtje bruine kiekendief, zingende blauwborst en kleine karekiet, foeragerende gele kwikstaarten en jonge kieviten die al dapper rondstapten. Een kijkje langs de Noord leverde geen zwarte sterns op. Vervogels bij Donkersloot ook weer op de Noord gekeken voor zwarte sterns maar weer niks. Wel een overvliegende koekoek. Daarna toch maar het eiland IJsselmonde verlaten en naar Kinderdijk gefietst. Bij aankomst was de witvleugelstern ter plaatse en liet zich schitterend vliegend en zittend zien tussen zwarte sterns. Alle moerassterns heb ik dus in 1 week! Na een tijdje vertrok hij weer naar wat noordelijkere plasjes. Ik ben toen even langs de Noord gaan zitten of er zwarte sterns aan het foerageren waren aan de andere kant van de rivier (dus IJsselmonde) en dat was het geval. Minimaal 3 dus die staan ook weer op de jaarlijst van IJsselmonde.Vervolgens weer terug gegaan naar de plek van de witvleugelstern en samen met Garry B gewacht maar tot 17:55 is er geen witvleugelstern langsgekomen. Wel een purperreiger, rietzanger, uiteraard heel de tijd zwarte sterns en ook leuk was de prooioverdracht van bruine kiekendieven die een jonge waterhoen of iets dergelijks naar elkaar gooide. Om 17:55 vertrokken en om 18:13 was ik weer thuis.

woensdag 2 juni 2010

Zomaar een Witwangstern!

Vanmiddag was ik vrij dus ik wou graag de Buffelkopeend aan mijn juni lijst toevoegen. Ik stapte dus op de fiets en reed richting de Gaatkensplas. Onderweg echter bij Waalbos, bij Rijsoord, zag ik een donkere stern foerageren boven akkers met kokmeeuwen en gierzwaluwen. Toen ik beter keek zag ik duidelijk de eerste witwangstern voor IJsselmonde! Uiteraard gelijk verschillende mensen gebeld maar helaas raakte ik hem kwijt toen ik even op mijn mobiel keek. Na een tijdje kwam en de eerste vogelaar en dan wel met de vuilniswagen. Helaas had ik hem nog niet teruggevonden. Toen hij net weer weg was gegaan vloog hij er opeens toch weer en een vogelaar die er ook al was had hem een tijd zien zitten op een hoge paal. Vandaar dat hij dus 'weg' was. Toen ze weg waren gegaan ben ik toch ook nog even naar de Gaatkensplas gereden en was de Buffelkopeend heel gauw gevonden, die staat op de juni-lijst. Verder zaten hier nog een spotvogel, bosrietzangers en een slobeend. In het bouwdok liepen ook een aardig aantal kluten met jong. Toen hier weer weg 'gefietst' en binnen 13 minuten stond ik weer bij Waalbos. 4 jongens die uit school waren stonden daar ook inmiddels maar hadden geen van alle een verrekijker. Ik was dus de redder in nood en al gauw werd de witwangstern opgemerkt. Daarna bij mensen vanaf het erf nog veel beter bekeken wat hij vloog daar schitterend vlakbij. Gelijk 's avonds naar het eten weer gegaan. Heel de avond nu ook weer schitterend gezien maar er zaten nu ook nog 2 zwartkopmeeuwen, grote zilverreiger en er zat nog een tapuit in een kas. Voor mij was de witwangstern welgeteld jaarsoort nr. 224.

Fotograaf: Dave van der Spoel