zondag 6 juni 2010

Moerasstern nummer 2 & 3

Vanochtend even in Polder Sandelingen Ambacht gevogeld waar inmiddels al weer aardig wat bosrietzangers zitten. Vanochtend had ik er 15. Verder zaten er ook 2 tuinfluiters, grasmussen, fitissen, blauwborsten, rietzangers en kleine karekieten hun lied te zingen. Schitterend. Daarna ben ik met Hugo M, Jan willem V en Jan J naar de galgenplaat (schiereilandje in de Noord ter hoogte van Zwijndrecht) geweest voor cetti's zanger. Deze na een tijdje 3 keer mooi horen zingen. Verder hadden we zingende bosrietzangers, kleine karekieten en ook hier ergens een jonge ransuil op een nest. 's Middags even naar de Crezéepolder (polder tussen H.I.A. en Ridderkerk) geweest. Het was hier goed vertoeven met een jagend vrouwtje bruine kiekendief, zingende blauwborst en kleine karekiet, foeragerende gele kwikstaarten en jonge kieviten die al dapper rondstapten. Een kijkje langs de Noord leverde geen zwarte sterns op. Vervogels bij Donkersloot ook weer op de Noord gekeken voor zwarte sterns maar weer niks. Wel een overvliegende koekoek. Daarna toch maar het eiland IJsselmonde verlaten en naar Kinderdijk gefietst. Bij aankomst was de witvleugelstern ter plaatse en liet zich schitterend vliegend en zittend zien tussen zwarte sterns. Alle moerassterns heb ik dus in 1 week! Na een tijdje vertrok hij weer naar wat noordelijkere plasjes. Ik ben toen even langs de Noord gaan zitten of er zwarte sterns aan het foerageren waren aan de andere kant van de rivier (dus IJsselmonde) en dat was het geval. Minimaal 3 dus die staan ook weer op de jaarlijst van IJsselmonde.Vervolgens weer terug gegaan naar de plek van de witvleugelstern en samen met Garry B gewacht maar tot 17:55 is er geen witvleugelstern langsgekomen. Wel een purperreiger, rietzanger, uiteraard heel de tijd zwarte sterns en ook leuk was de prooioverdracht van bruine kiekendieven die een jonge waterhoen of iets dergelijks naar elkaar gooide. Om 17:55 vertrokken en om 18:13 was ik weer thuis.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten