vrijdag 30 december 2016

100 soorten in de Delta!

Elke winter probeer ik wel een rondje te maken met wat studiegenoten, vandaag is ook zo'n dag en samen met Niek Eilander begin ik in de haven van Stellendam. Het neerzetten van een mooi soortenaantal is natuurlijk het doel, dus ijverig worden hier de eerste middelste zaagbekken, steenlopers, tureluurs, kluten, zilverplevier, pijlstaarten en ook een groepje grote zaagbekken bijgeschreven.

We vervolgens onze route naar de Kwade Hoek waar we een poging gaan wagen voor diverse leuke wintergasten als ijs- en sneeuwgorzen en strandleeuweriken die hier weer overwinteren. Het is heerlijk weer en door de mist hangt om elk takje een mooi ijslaagje. Prachtig!

Kwade hoek
De groep sneeuwgorzen krijgen we bij aankomst op het strand gelijk aangewezen, dus op enige afstand is die gelijk binnen! We besluiten hierna gelijk door te lopen naar de punt waar de ijsgorzen zouden moeten zitten. Als we de nodige meters hebben afgelegd komen we inderdaad een mooie groep ijsgorzen tegen, fraai! Ze zijn aardig tam en dat is natuurlijk altijd extra leuk!

IJsgors
Strandleeuweriken vinden we niet (blijken later juist verder naar het zuidwesten te zitten), maar het is leuk met nog oeverpiepers, een eenzame kneu, een tamme bonte strandloper, een slechtvalk die een postduif probeert te verschalken en een geringde drieteenstrandloper die rond hinkt. Bij die laatste leek het niet heel lang meer te duren voordat die het hoekje om gaat; figuurlijk dan natuurlijk...
Geringde drieteenstrandloper

Van arriverende vogelaars vernemen we dat de Aziatische goudplevier weer present is in de polders bij Goedereede. Net als afgelopen winter heeft dit beestje van de Aziatische toendra de gewoonte om bij vorst daar tussen de goudplevieren rond te lopen, en bij temperaturen boven nul onvindbaar te zijn. In het eerste de beste groepje goudplevieren dat we checken blijkt het beestje inderdaad rond te lopen, fraai! De groepen zijn helaas ril en even later is het beestje weer onvindbaar, een plaatje zat er dus helaas niet in.

We rijden hierna door richting de Brouwerdam, en daar is het zoals al de hele winter goed toeven wat vogels betreft! Op de blokken lopen veel kanoeten, bonte, paarse en drieteenstrandlopers, terwijl op zee het een drukte van belang is. Zo zitten er flinke groepen eiders, zwarte zee-eenden, middelste zaagbekken en brilduikers, en zien we in mindere maten nog wat geoorde futen, roodkeelduikers, twee grote zee-eenden en als krentjes een alk, zeekoet, kuifaalscholver en een ijseend.
Kuifaalscholver
Alk

 We rijden hierna rond door de Prunjepolders die vol zitten met steltlopers. Vele bonte strandlopers, rosse grutto's, zilverplevieren, kluten en scholeksters, een indrukwekkend gezicht!
Scholeksters
Verder zitten er nog wat grutto's, een drietal kleine strandlopers, zwarte ruiters, een leuk groepje nonnetjes, veel pijlstaarten, lepelaars, kleine zilverreigers en een zwarte rotgans.
Pijlstaarten
Het einde van de dag nadert en aangezien we niet per se verder Zeeland in willen en hoeven, gaan we weer noordwaarts. Onderweg komen we nog een mooie groep kleine zwanen tegen uit de auto en op de Grevelingendam is een groep toppers in één van de plasjes aangenaam!  
Toppers
We zoeken bij Maasdam nog even naar een sneeuwgans, maar die blijkt onvindbaar. De buffelkopeend in Barendrecht waar we onze dag willen afsluiten werkt gelukkig wel goed mee, en laat zich nog aardig bekijken. Het blijkt uiteindelijk de 100ste soort voor vandaag te zijn, toch een prachtige score!

zaterdag 24 december 2016

Weer eens een rondje Delta

Het is alweer een tijdje geleden dat ik de Delta heb bezocht, maar aangezien er op IJsselmonde weinig te beleven is en het opgegeven weer niet ideaal is voor meeuwen in Rotterdam, besluit ik maar weer eens die kant op te gaan. Samen met Laurens vd Wind, Jacob & Albert Molenaar en Herman vd Brand beginnen we in Heinenoord waar al eventjes een mogelijke Siberische braamsluiper rond hangt. Deze ondersoort van Humes braamsluiper zou nog een nieuwe voor mijn Zuid-Hollandlijst zijn, mits die aanvaard wordt en er poep wordt verzameld voor DNA-analyse. Dat komt echter helemaal niet ter sprake vanochtend, want het lukt ons helaas niet om het beestje te vinden. Dan maar door naar Tiengemeten waar een steltkluut probeert te overwinteren.
Pontje

Met het pontje varen we naar het eiland in het Haringvliet waar we zo'n 2 uurtjes rondstruinen. De steltkluut krijgen we helaas niet gevonden, maar het is niet onaardig vogelen met veel grote zilverreigers, nonnetjes, pijlstaarten, bruine en blauwe kiekendieven, een zwarte ruiter, bonte strandlopers en een slechtvalk.
Pijlstaarten (waarom zouden ze zo heten...)
Grote zilverreiger
In de Grevelingen zien we hierna de bekende groep flamingo's staan, maar is een drietal toppers in een plasje op de Philipsdam is net zo leuk. We rijden hierna door richting de prunjepolders waar we de gebruikelijke kleine zilverreigers, zwarte en groenpootruiters, witgatjes, vele rotganzen, een groep kleine zwanen, zilverplevieren, rosse grutto's en als leukste een heel fraaie kleine strandloper tussen veel bonte strandlopers. Leuk en eindelijk m'n eerste winterwaarneming van deze soort in de Delta.


Kleine strandloper (onder)
De Brouwersdam is hierna ook erg leuk vogelen, met veel zwarte zeeëenden, middelste zaagbekken, brilduikers en ook 5 ijseenden redelijk dicht op de kant. Verder nog een kuifaalscholver bij de Spuisluis en een fraaie alk vlakbij de kust! Al met al een mooie afsluiting van weer eens een rondje door de Delta.
IJseend (man)
Alk

zaterdag 17 december 2016

Saaie wintertelling op Sophiapolder

De wintertelling hopen we vandaag weer te doen op de Sophiapolder, dus in de schemering vertrekken Laurens vd Padt, Laurens vd Wind, Dave vd Spoel, een schipper en ik met het pontje naar het eiland in de Noord. Het eiland oogt wel wat anders dan normaal, aangezien door een communicatiefout met Rijkswaterstaat een heel stuk van de dijk is 'ontbost'.
Sophiapolder
Het is nog steeds grauw en mistig weer, maar vogels zitten er op zich in flinke aantallen. Met name veel eenden en kokmeeuwen, verder is het behoorlijk rustig. Een groep pijlstaarten, waterpieper, wat witgatjes, wat kemphanen, een pontische en wat geelpootmeeuwen zorgen voor wat afwisseling, maar het is een rustig telling. Vermoedelijk ook deels door het feit dat een gedeelte van de vogels is verkast naar de naastgelegen Crezéepolder.

Een spoor van een bever die aan een flinke boom is begonnen blijft indrukwekkend om te zien en ook het nieuwe aangelegde schelpenstuk doet de verwachtingen voor het komende jaar reizen. Wellicht komt er een mooie kolonie visdieven en kluten bijv., wie weet.
Beversporen
Schelpenstuk
Met Laurens en Laurens fiets ik vervolgens nog een stuk langs de Oude-Maas richting Barendrecht, maar dat levert niet echt veel op. Wat brilduikers, matkoppen en de grote aalscholver bij de Jan Gerritsepolder zijn de hoogtepunten. Op de terugweg zien we nog een bokje in Waalbos maar een groepje fraters of een andere leuke verrassing komen we helaas niet tegen. Wie weet later nog wel deze winter..
Kneu

maandag 12 december 2016

De nieuwe Crezéepolder

De Crezéepolder is alweer enkele weken teruggeven aan de natuur en ook de eerste goede vogelsoort heeft dat al opgeleverd in de vorm van een kleine rietgans. Echt gevogeld na het doorsteken van de dijk had ik er nog niet, dus vanmiddag fiets ik het rondje om de polder. Die ziet er vanuit de lucht overigens ook schitterend uit, getuigen dit filmpje wat ik tegen kwam.

Vandaag is het alleen grijzig weer, maar ondanks dat zitten er vogels genoeg in de polder. Het is opkomend tij, dus het water dat in de noordkant het gebied instroomt, klimt langs tegen de zuidelijke dijk omhoog. Op het vele aanspoelsel langs de randen foerageren zo'n 50 waterpiepers totaal, een mooi aantal!
Waterpieper
Op het water zwemmen verder nog aardige aantallen smienten, krakeenden, wintertalingen, kuifeenden en nog een tweetal pijlstaarten. Verder is het rustig, op wat roodborsten in de rietkraagjes na. Ook een enkele haas zit nog tegen de dijk aan, veel van hun leefgebied is natuurlijk verloren gegaan.
Haas
Al met al is het nog afwachten op hoe het gebied zich zal gaan ontwikkelen, verwachtingen zijn in ieder geval hoog!


Crezéepolder

zaterdag 10 december 2016

Grauw meeuwenrondje door R'dam-Zuid

Vandaag moet het eerste echte meeuwenrondje door Rotterdam-Zuid maar plaatsvinden, ondanks dat het weer wat opgegeven is niet denderend is. Met Laurens van der Padt vertrek ik uit Ambacht eerst richting Ridderkerk, waar we langs de dijk in de Crezéepolder de fraaie kleine rietgans zien die dus nog steeds ter plaatse is. Leuk! Hij laat zich nu toch wel fraaier zien dat afgelopen zaterdag.
Kleine rietgans
In Ridderkerk beginnen we op wat gebruikelijke plekjes te voeren. Kokmeeuwen zitten er wel, maar geringde komen we uiteindelijk pas tegen in Keizerswaard. In nog meer parkjes die we checken komen we enkele geringde kokmeeuwen tegen en als we in het eind van de middag in de Kop van Zuid zijn gearriveerd blijken er toch wel flink wat kokmeeuwen van afgelopen winters weer te zijn teruggekeerd: Denen, Litouwers, een Wit-Rus, een Noor, Duitser, Belgen en een Fin, allemaal hebben ze Rotterdam weer gevonden. In de Kop van Zuid lopen we even later tegen een zilvermeeuw aan uit de Rotterdamse haven, die we eerder op de dag in Zuidwijk zagen, altijd leuk!
Deense kokmeeuw W-SCX
Nederlandse zilvermeeuw GW-7D
De plaatjes laten het beeld van de dag wel zien. Het was grijs, grauw, druilerig weer. Zo'n dag waarop alles nat is, koud en klam. Ondanks dat houden we vol, maar het aflezen werkt niet soepel met beslagen telescopen. De Kop van Zuid levert qua ringen vervolgens niet veel op, maar wel zien we hier nog wat pontische en geelpootmeeuwen. Deze fraaie beestjes geven de burger moed.


1kj pontische meeuwen
Uiteindelijk komen we vandaag op een ringetje of 22 dat we afgelezen hebben. Eigenlijk was gezien het weer vandaag elke ring er één, dus dat viel op zich nog niet tegen. Hopelijk krijgen we deze winter echter nog écht goed winter, zodat we nog een mooie afleesperiode tegemoet gaan. Wie weet...
Nieuwe-Maas in nevelen gehuld

zaterdag 3 december 2016

Kleine rietgans in de Crezéepolder!

Voor vandaag stond vogelen niet echt op de planning, maar als ik rond kwart over elf door Laurens van der Padt wordt gebeld dat er een kleine rietgans in de Crezéepolder zit, duur het niet lang voordat ik er ben. Het beestje loopt op een aardige afstand in een grote groep grauwe ganzen, maar dat doet niks af aan het feit dat het weer een fijne nieuwe soort is voor de IJsselmondelijst! Eentje waar we al een tijd op zaten te wachten, maar waarvan we dachten dat het wel een keer een overvliegend exemplaar zou worden. Maar niet dus, erg fijn om deze soort zo te zien en alweer de 9de nieuwe voor mijn IJsselmondelijst dit jaar. Die staat nu op 234!

Daarnaast is het ook alweer de eerste echte krent in de Crezéepolder nadat de dijk is doorgeprikt, hopelijk gaan er nog velen volgen!
Kleine rietgans