donderdag 25 april 2019

Kalanderleeuwerik!!

Bijna ben ik vanochtend gearriveerd bij de Verklikkerplaat in Renesse, als ik een belletje krijg dat een heuse kalanderleeuwerik is ontdekt nabij Ouddorp! Dat is lekker in de buurt en een hele goede soort! Deze grote leeuwerik uit Zuid-Europa is nog nooit twitchbaar geweest in Nederland en meer dan wat langsvliegende of kort ter plaatse gevallen zijn er niet. Na een korte blik op het strand sta ik dan even later ook van deze soort aan het genieten die rustig foerageert op een akker Wat een gave nieuwe soort!

Kalanderleeuwerik
Niet veel later ben ik op het strand weer druk met grote sterns en ook lopen er de nodige drieteenstrandlopers. Ook een Finse stormmeeuw en een Belgische kleine mantelmeeuw zorgt nog voor wat afwisseling. Vervelende stage...
Drieteenstrandloper
Belgische kleine mantelmeeuw

dinsdag 23 april 2019

Broeders en doortrekkers in Waalbos

Vanochtend struin ik het hele Waalbos door om alle weidevogels en andere broedvogels in kaart te brengen. Een hele leuke bezigheid, die vele slobeenden, een zomertaling, tureluurs en kieviten oplevert. Ook zijn op zeker drie plekken 'kolonies' van kneuen aanwezig in bramenstruiken, wat totaal wel zo'n 20 paar kneu betekend. Een baltsende grutto is ook erg opmerkelijk. Een exemplaar wat zich duidelijk territoriaal gedraagt maar helaas alleen lijkt te zijn. Geen broedgeval dus..
Kneu
Grutto
De meest gave territoriale vogel van de ochtend is overigens een watersnip. Nadat ik 'm heb opgestoten gaat hij baltsende rondes maken, waar ik het geluid helaas niet van kan horen door de wind. Overigens een fenomeen wat ik nu jaarlijks vaststel in het Waalbos en wat ik nergens op IJsselmonde heb gezien. Helaas verdwijnen ook deze baltsende vogels en lijkt van een broedgeval geen sprake...
IJsbaan met mooie groep bosruiters en kemphanen
Naast de broedvogels is het leuk met doortrekkende vogelsoorten. Zo loopt op de ijsbaan een mooi groepje bosruiters en komt nog een zwarte ruiter langs vliegen. Verder komen nog vijf beflijsters over en hangen in het gebied meerdere tapuiten en een paapje rond. Een overwinterende blauwe kiekendief is nog steeds aanwezig en opeens is er paniek onder de vele weidevogels door een jagende velduil. Een prachtige soort natuurlijk en een mooie bonus op deze ochtend in het Waalbos!
Bosruiter
Velduil

Tapuit
Na nog een bezoek aan de Maasvlakte is het op de terugweg alweer donker als ik huiswaarts keer. Een aantal stops langs de Devel levert zo nog wat roepende waterrallen, een hoempende roerdomp en op twee plekken kerkuilen op. Al met al een uiterst vermakelijke dag!

zaterdag 20 april 2019

Geslaagde eerste CES-ronde in Meijendel!

Afgelopen week heb ik me goed vermaakt op het strand tijdens mijn stage. Naast de grote sterns die alweer in aardige aantallen terug zijn gekeerd, was het vooral leuk om de nodige zandvogels uit zee te zien komen. Onder andere tapuiten, gekraagde roodstaart, fitis en tjiftjaffen zag ik uit zee komen en achter de duinen neerploffen. De bosjes op de Maasvlakte bleken dan ook aardig gevuld en het was leuk vogelen, maar een echte zeldzaamheid zat er helaas niet in...
Dwergmeeuwen op de Verklikkerplaat
Zwartkop, roodborst en tjiftjaf in bosje...
Vanochtend ben ik ook weer vroeg uit de veren om de eerste CES-ronde te doen in Meijendel. In dit onderzoek wordt gekeken naar de lokale broedpopulatie, om met name ook de overleving te kunnen bepalen. Deze eerste ronde zal vooral in het teken staan van terugkerende broedvogels. Met ruim 50 vangsten is het zeker geen saaie ochtend, en de eerste braamsluipers, grasmussen, nachtegaal en sprinkhaanzanger zijn weer aanwezig!
Nachtegaal
De vangst van een kneu is daarnaast ook een aangename verrassing, die worden maar heel zelden gevangen op de ringbaan. Staartmezen vangen we ook niet veel, maar ook daarvan belandt er eentje in het net. Ook een prachtige soort!
Staartmees
Kneu
De beste vangst komt echter op het eind van de vangst. Vlak voordat we de netten gaan sluiten horen we dat naast de ringbaan een draaihals is ingevoerd. Omdat tijdens de CES een geluid afgespeeld mag worden van broedvogels hopen we maar dat hij gewoon zo de baan op komt vliegen. En dat doet 'tie! Tot onze grote verrassing hangt hij gewoon in het net! De eerste vangst van deze soort in het voorjaar voor Meijendel en natuurlijk een prachtig beest zo in de hand!

Draaihals
Overigens probeerden we vanochtend naast de CES-netten ook nog wat met het slagnet te vangen, maar dat mislukte helaas. Gele kwikstaarten kwamen wel af en toe even langs, maar slecht een enkele keer aan de grond. Twee keer ook zelfs een prachtige Engelse gele kwikstaart, maar helaas niet op de slag...

Voor de totalen, zie hier.

Op de terugweg naar huis rijd ik via Rhoon, waar ik in de polder de eerste kievitpullen van het jaar ring. Wie weet worden ze later nog teruggemeld en komen we meer te weten over hoe deze soort het doet in de polder. De overleving van de kuikens is namelijk erg laag hier, zo bleek de afgelopen jaren.
Kievit

zaterdag 13 april 2019

Afwisselende dag met twee zeearenden!

De afgelopen week was het weer goed toeven op de zandplaten, met naast grote sterns ook veel doortrekkende pontische meeuwen, groepjes dwergmeeuwen en een enkele strandplevier. Daarnaast hebben we nog een keer een poging gedaan om knoflookpadden en vinpootsalamanders te vinden in Noord-Brabant, wat voornamelijk veel boomkikkers en een enkele kamsalamander heeft opgeleverd. De twee doelsoorten moeten dus nog een keertje opgezocht worden... Afgelopen donderdag hoorde ik daarnaast bij de Slingelandse plassen, een gebied waar ik dit jaar de broedvogels tel, plotseling een hop zingen! De vogel liet twee roepsessies horen, waarna het geluid in de verte verdween. Helaas dus niks gezien, maar wel een verrassende waarneming!
Strandplevier
Poolse pontische meeuw
Vanochtend sta ik na vooral met broedvogels bezig te zijn geweest weer eens present in de Crezéepolder voor een trektelling. Leuk voor de afwisseling... Het is echter rustig met in de ochtend nog wat graspiepertrek en verder gebruikelijke soorten als bruine kiekendief en regenwulp. Iets over elf verschijnt in de verte echter plotseling een grote rover in beeld: zeearend! De vogel komt uiteindelijk prachtig langs vliegen en maakt het toch nog tot een geslaagde telling. Wat een beest is dat toch! Het is ook pas mijn vierde waarneming van zeearend op IJsselmonde. Het blijft een lastige soort!
Zeearend
Voor de totalen zie hier.

In de Crezéepolder zelf is op zo'n 250 grutto's na niet veel te beleven, zodat we doorgaan naar de Volgerlanden. Als we daar nog even rondstruinen checken we natuurlijk constant de lucht voor een spannende rover. Al snel levert dat een bruine kiekendief op en natuurlijk gebruikelijke buizerds, maar we zien ook zowaar wéér een zeearend! Bizar om twee verschillende exemplaren zo snel achter elkaar te zien! Deze verdwijnt uiteindelijk richting zuidoost en gaat het hier dus vermoedelijk om een zwervend beest uit de Biesbosch. 

Al vogelend gaan we vervolgens richting het Waalbos, waar een zwarte ruiter nog een leuke verrassing is. Verder levert het geen andere nieuwe soorten op en vinden we het eigenlijk wel weer mooi geweest voor vandaag.
Zwarte ruiter
Als we terug door Polder Sandelingen komen kan ik het echter niet laten om nog even te posten bij het porseleinhoen wat daar al enige tijd in een klein rietkraagje zit. Het duurt even, maar dan laat hij zich prachtig bekijken. Wat een schitterende vogel! Erg leuk en een mooie afsluiter van een fijne vogeldag met maar liefst twee zeearenden!
Porseleinhoen
Plek porseleinhoen

maandag 8 april 2019

Rustige stranden en veel broedvogels tellen

Afgelopen week ben ik voor het eerst veel op het strand geweest om grote sterns te tellen. Veel zijn er nog niet teruggekeerd, maar het was uiterst vermakelijk. Ook door de aanwezigheid van andere soorten als strandplevier, slechtvalk en drieteenstrandlopers was het zeker niet saai.
Drieteenstrandlopers
Duitse strandplevier
Slechtvalk
Zaterdag heb ik daarnaast weer een ronde gemaakt voor broedvogels op IJsselmonde, met weer de nodige veldleeuweriken en nieuwe plekken voor kneuen, groene specht, cetti's zangers en holenduiven. Ook kwam ik nog enkele dodaarzen tegen, wat wellicht weer eens een broedgeval zal betekenen op Oost-IJsselmonde. Dat zou leuk zijn!
Tureluur
Kievit
IJslandse grutto
Ook vanochtend maak ik weer een rondje voor broedvogels, wat zowaar twee zingende matkoppen oplevert in het Develbos. Een leuke verrassing, want deze soort doet het eigenlijk alleen goed langs de Oude-Maas! Ook vanavond was ik overigens weer bij de Devel te vinden, maar nu voor een poging om nog waterpiepers of slapende gele kwikstaarten te vangen. Het lukt van beide soorten helaas niet. De aantallen zijn ook laag. Wel vliegen nog enkele rietvogels in het net zoals een sprinkhaanzanger, rietzanger en roodborsttapuit. 
Sprinkhaanzanger
Rietzanger
Na de vangactie rijd ik nog een rondje door de polders, wat me zowaar nog twee kerkuilen en een ransuil oplevert! Zo blijkt de vogeldiversiteit van de Zwijndrechtse Waard toch telkens weer verrassend hoog, wat het aantrekkelijk maakt om te vogelen!