donderdag 30 juni 2011

Dagje sprinkhaneren en libelleren met een bonus!

Vanochtend vertrok ik om een uur of tien van huis om een deel van IJsselmonde te doorzoeken voor sprinkhanen en libellen. Zo begon ik in het Develbos waar nog een sprinkhaanzanger en een bosrietzanger zaten te zingen maar al gauw hoorde ik ook al de beestjes waar ik voor gekomen was.

Langs de slootkanten en in de ruigtes die ik controleerde zaten vooral veel krassers met her en der af en toe wat gewone spitskopjes. Na een tijdje hoor ik op verschillende plekken ook enkele bruine sprinkhanen en een kustsprinkhaan. Verder 'sluipen' er door de hoge vegetatie verschillende grote groene sabelsprinkhanen en uit de struiken komt af en toe hun 'zang'.

Grote groene sabelsprinkhaan

Gewoon spitskopje
Verder zie ik nog verschillende houtpantserjuffers, wat kleine roodoogjuffers en de bloed-, steen- en bruinrode heidelibel.

Bloedrode heidelibel

Kleine roodoogjuffer
Hierna stap ik weer op de fiets en zet koers richting de Oude-Maas om zo via Zwijndrecht weer terug te fietsen naar huis. Langs het fietspad hoor ik heel de tijd het geratel van krasser, bruine sprinkhanen en ratelaars. Bij de Oude-Maas aangekomen hoor vreselijk veel krassers en overal zitten ze. Tussen hun 'gekras' door klinkt het zachte geratel van enkele gewone spitskopjes en zie ik nog een bramensprinkhaan.


Krassers
Qua vogels is het ook nog wel leuk met een matkop, een ijsvogel en een stukje verderop zie ik twee paartjes roodborsttapuit. Tevens zie ik ook een jong dus ze hebben hier succesvol gebroed, erg leuk!

Roodborsttapuit (juveniel)
Als ik hierna weer een eindje verder door wat gras loop hoor ik tussen de grote groene sabelsprinkhanen ook een andere ratel. Na naar het geluid te zijn toegelopen zie ik dat het om de greppelsprinkhaan gaat, heel erg leuk want deze soort is nog nooit op IJsselmonde waargenomen!! Na de soort vastgelegd te hebben fiets ik met een blij gevoel weer verder en dan hoor ik nog een greppelsprinkhaan!! Gaaf!!

Greppelsprinkhaan
Al met al wel een leuk dagje sprinkhaneren en libelleren met een erg gave soort, dat moet ik vaker doen!

woensdag 29 juni 2011

Stilte na de storm

Vanochtend eerst maar weer het 'land' in om te kijken naar de schade van de knotwilgen. In totaal zijn er iets van 5 kapot gewaaid maar  verder valt het nog wel mee. Behalve kapotte en hele knotwilgen zie ik ook nog een groene specht, spotvogel, roeken, bruine kiekendief, steenuil, ringmussen en een boomvalk.Hierna vermaak ik me wat met het fotograferen van vogels op en rond de boerderij wat ook niet gauw verveelt. Eerst zijn een paar jonge boerenzwaluwen in de dakgoot het slachtoffer maar even later zijn ook een groene specht en bruine kiekendief de dupe. 


Boerenzwaluwen 
Groene specht

Bruine kiekendief
Als ik hierna hoor dat er langs een nabij gelegen weg aardig wat bomen zijn omgewaaid kan ik het niet laten er even heen te fietsen. Uit de verte zag ik de bomen al liggen dichterbij gekomen was het een bijzonder gezicht. De grote populieren waar niet afgebroken maar met wortel en al omgewaaid, hierdoor waren ook stukken asfalt verbrijzelt dus het moet met een gigantische kracht gegaan zijn.Na het middageten stap ik weer op de fiets en om drie uur ben ik weer thuis al terugkijkend op een paar leuke dagen in de Weverwijk.


dinsdag 28 juni 2011

Stilte voor de storm

Vanochtend moesten dus ook de gewikkelde grasbalen opgehaald worden en het liefst zo snel mogelijk. De reden daarvoor is dat de kauwen en roeken bijzonder gefascineerd zijn door de grote zwarte vierkanten en pikken er veel gaten in. Hierdoor komt er lucht in de balen waardoor het gras kan gaan rotten en schimmelen. Uiteraard waren we al te laat maar sterk plakband kan de ramp gelukkig voorkomen en twee voor twee werden de balen naar de boerderij gebracht.Wat op de boerderij rond gelopen en wat in het land gekeken. Zo zag ik nog een spotvogel, grauwe vliegenvanger, grutto's, groene spechten, ringmussen en hoorde ik nog een veenmol. Om 8 uur vanavond brak hier het noodweer los met een gigantische wind. De volgende dag zou blijken wat die wind allemaal had veroorzaakt..

Turkse tortel

Huismus

maandag 27 juni 2011

Libellen en ander gewemel

Vandaag zou ik naar mijn opa en oma gaan fietsen in Leerbroek om daar tot woensdag te blijven. Als ik om half zeven zie dat er gisteren een kwartel in de Crezéepolder was gehoord fiets ik er toch gauw nog even heen. Helaas laat de vogel zich niet horen en ook later op de dag is hij door anderen niet meer gehoord. Er zaten nog een paar gele kwikstaarten maar verder was het erg rustig.

Om ongeveer half negen fiets ik weg van huis om zo'n 35 kilometer langs de A15 richting een gebiedje nabij Arkel te fietsen waar voor mij twee nieuwe libellen zitten, de bruine korenbout en de plasrombout. De lange weg wordt opgevrolijkt door de vele zingende krassers, ratelaars, bruine sprinkhanen en gewone spitskopjes die in de berm zitten. Tussen Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam hoor ik opeens een andere soort sprinkhaan. Gauw rem ik en als ik afstap blijkt het om de greppelsprinkhaan te gaan, deze schitterende soort is voor mij nieuw en laat zich geweldig bekijken. In totaal tel ik op dat stuk zo'n 18 zingende beesten, gaaf!!


Greppelsprinkhaan
Hierna kom ik om een uur of tien aan bij het bewuste gebiedje in Arkel waar ik wordt ontvangen door een luidzingende bosrietzanger en het zoeken naar de libellen kan beginnen. Eerst zie ik nog wat gewone oeverlibellen, bruin- en bloedrode heidelibellen en na iets van een uur vind ik opeens 2 bruine korenbouten bij elkaar. Als ik deze aan het bekijken ben zie ik ook opeens een plasrombout. Mission completed!! Helaas lukt het me niet de beesten vast te leggen dus verlaat ik zonder foto's het gebied.


Onderweg naar mijn opa en oma zie ik nog een purperreiger, koekoek, grauwe vliegenvanger, ooievaars en de nodige sprinkhanen. Op de boerderij aangekomen ga ik eerst maar weer eens de boerenzwaluwen tellen. Ik kom uit op 12 nesten waarop een deel van de zwaluwen al weer bezig is met hun tweede broedsel. Op andere plaatsen staan de zwaluwen op uitvliegen of zijn al uitgevlogen.


Boerenzwaluwen
Hierna stap ik weer over op de insecten. Op en rond het erf zitten erg veel kustsprinkhanen en bruine sprinkhanen maar ook zie ik enkele gewone spitskopjes. Wat libellen betreft zie ik een azuurwaterjuffer, lantaarntjes en een vroege glazenmaker!


Kustsprinkhaan
Mijn oom die nog op de boerderij woont had afgelopen vrijdag een stuk land van ongeveer 2 morgen  (1 bunder (hecatare) is gelijk aan 7 hont en 6 hont is gelijk aan 1 morgen) eengemaaid en hoopte op zaterdag, zondag en maandag goed weer zodat hij dinsdag zou kunnen hooien. Zaterdag en zondag was het echter erg slecht weer met in ieder geval geen zon. Omdat er voor dinsdag zware buien waren opgegeven nam hij het zekere voor het onzekere en kwam er maandagavond een grootpakpers. Die zat echter al tot elf uur vol want alle boeren hadden hetzelfde.

Vanavond dus maar iets eerder het land ingegaan wat nog een paartje grutto's, de nodige kieviten, scholeksters, bruine kiekendief, regenwulpen en een purperreiger opleverde. Om een uur of tien zag ik in een rij knotwilgen wat bewegen en kwam er een steenuil voor de dag. Het bleek een jong te zijn en even later zag ik er nog één. Eén van de drie paartjes heeft dus sowieso met succes gebroed! Even later zie ik ook een oudere vogel. 


Steenuil
Ik hoop eigenlijk nog op kwartels omdat er nog een grote stuk land 'vast' staat ('vast staan' betekent dat er dit jaar nog geen vee op is geweest en het nog niet gemaaid is, het gras is dus erg lang). Helaas hoor ik geen kwartel maar wel beginnen er na een tijdje verschillende veenmollen te snorren. Deze sprinkhanensoort is eigenlijk alleen 's nachts actief en komt voor in vochtig grasland en laat zich meestal alleen horen. 

Om een uur of twaalf komt de grootpakpers en is ongeveer een half uur bezig. Hierna gaat de 'chauffeur' door naar nog een andere boer om hierna nog bij zichzelf thuis te gaan persen. Als hij hiermee klaar is gaat hij wat eten en komt om kwart over zes het erf weer op om de pakken te wikkelen nadat hij een nacht heeft overgeslagen. En die leraren maar mopperen op hun slechte rooster.... 


vrijdag 24 juni 2011

Bruine sprinkhaan

Vanmiddag moest ik mijn boeken naar school brengen en zou het jaar op school afgesloten worden. Hierdoor had ik vanochtend vrij en daar heb ik dan ook gebruik van gemaakt. Eerst even bij het Perenlaantje geweest waar de oeverzwaluwen nog druk boven de hopen zand vlogen waar iets van 40 gaten in zitten. Even later zag ik bij de Karwei ook een oeverzwaluwkolonie, leuk! Tevens hebben de kleine plevieren met succes op de zandvlakte gebroed want er liepen 3 juveniele vogels rond. Van fotograferen kwam weinig terecht dus moeten jullie het doen met een bruine sprinkhaan....

woensdag 22 juni 2011

Bramensprinkhanen!

Deze week heb ik toetsen dus ook vrij veel tijd. Na vanochtend mijn toetsen gemaakt te hebben nog even naar de Gorzen geweest waar een nieuwe soort sprinkhaan zit, de bramensprinkhaan.

Op de plek aangekomen kan ik ze nog niet gelijk vinden maar even later zie ik er toch één. Als ik deze aan het bewonderen ben zie ik in mijn andere ooghoek nog iets bewegen wat er ook een blijkt te zijn. Leuk!

Bramensprinkhaan
Qua vogels is het ook nog wel leuk met zingende zwartkoppen, tuinfluiters, tjiftjaffen en een koekoek. Op het Stille meer foerageren enkele zwarte sterns afkomstig uit Kinderdijk en er vliegt nog een purperreiger over. Tevens zitten er in het gras nog wat kustsprinkhanen en een grote roodoogjuffer.

Kustsprinkhaan
Hierna kijk ik nog even in de Crezéepolder waar nog steeds enkele gele kwikstaarten zaten te zingen maar ook zag ik de eerste juveniele vogel weer van het jaar. Tevens zat er nog een mannetje roodboorsttapuit.

maandag 20 juni 2011

20000ste waarneming!

Afgelopen week weinig gevogeld maar nog wel een paar keer op sprinkhanen uit geweest in de buurt waarbij ik uiteraard nog wel wat vogels heb gezien maar niet iets om een stukje aan te wijden.

Grote groene sabelsprinkhaa
Vandaag was dat echter anders en na mijn toetsen Duits en natuurkunde vertrok ik met de trein vanaf Lombardijen naar Alphen aan den Rijn voor de gemelde grauwe fitis. De vogel was zaterdag al gehoord maar nog niet zeker en omdat het gisteren zondag was had ik vandaag mijn eerste kans om erheen te gaan.

Na een uurtje in de trein te hebben gezeten was de bestemming bereikt en kon ik beginnen aan een wandeling van 5 minuten naar de plek. Voordat ik er was hoorde ik hem al uit de  verte zingen en even later stond ik eronder. Wat een gaaf beest!! Fotograferen ging helaas niet omdat hij vaak in de kruinen van de bomen verbleef en erg bewegelijk was maar desondanks een schitterende 312ste soort en tevens mijn 20000ste waarneming op waarneming.nl!

maandag 13 juni 2011

Nationale bruggendag

Vanochtend krijg ik een sms'je van Herman dat hij richting de Terekruiter nabij Sneek gaat. Uiteraard voel ik daar wel wat voor. Zeker ook omdat er in het gebied ook een rosse franjepoot en steltkluten zitten en we op de terugweg nog even de zwarte ibis mee zullen pakken.

Na zo'n 20 minuten sta ik dan ook bij de bekende fietshalte en wordt ik samen met Jan opgehaald door Herman die altijd klaar staat bij een goede soort. De reis verloopt voorspoedig tot de Ketelbrug die helaas open staat waardoor we kostbare tijd verliezen. Hierna gaat het wel weer en eenmaal van de snelweg af duurt het ook niet lang voordat we, na het nodige oponthoud van de Fiets-Elfstedentocht, voor de eerste open brug stranden. Als deze gezakt is wordt hij weer snel gevolgd door een tweede zodat we er al aardig zat van worden.

Als we in de buurt komen zien we bij een paar huizen op staan maar in de verste verte is erg geen plasdras gebiedje te bekennen. Dankzij de dutchbirding-stickers op de auto's weten we dat we goed zitten en lopen het fietspad ernaast op wat ons zowaar naar de plek brengt. De vogelaars die we tegenkomen hebben geen goed nieuws: 'De terekruiter is maar door één iemand gezien vanochtend en verder niet meer'. Ze meldden echter ook dat er ook nog een grauwe franjepoot zit wat natuurlijk wel erg leuk is!We planten ons op de uitkijkbult tussen de vele andere vogelaars en telescopen en beginnen ook met het scannen van het grote gebied. De steltkluten zijn gauw binnen en niet veel later zien we ook de grauwe franjepoot. Verder lopen er in het gebied de nodige kemphanen, zwarte ruiters, witgatjes, 2 krombekstrandlopers, bontbek- en kleine plevieren en een zwartkopmeeuw. Na iets van een uur wordt ook de rosse franjepoot gevonden zodat allebei de franjepoten weer op de jaarlijst staan!

Zwarte ruiter
Omdat het zoeken vanaf de bult een beetje vruchteloos is besluiten een paar vogelaars het op een bultje in het fietspad waar je ook net over het spoor kan kijken en vinden vanaf daar de terekruiter. Gauw snelt iedereen zich hiertoe en na enkele minuten staat hij op de lijst. In eerste instantie staat de vogel met z'n kop in de veren maar gaat na een tijdje toch lopen waarbij de omhoog gewipte snavel goed te zien is!

Terekruiter
Fotograaf: Herman vd Brand
Hierna verlaten we in de regen de plek en stappen in de auto op weg naar Schokland van de zwarte ibis en misschien het kleinst waterhoen. Uiteraard komen we weer de nodige open bruggen tegen en eenmaal op de snelweg zijn we daar gelukkig vanaf.

In Schokland aangekomen worden we op het aanwezig zijn van het kleinst waterhoen gewezen zodat een iegelijk op de paden moet blijven, wat we uiteraard graag willen doen.


We lopen eerst een rondje door het gebied wat roepende kwartels en een lepelaar oplevert. Omdat de zwarte ibis bijna alleen zichtbaar is als hij vliegt gaan we maar op de plek van de kleinst waterhoen posten en na zo'n half uur komt hetgeen waar we op hoopt. Een herriemakend vliegtuig vliegt laag over het gebied en zowaar zien we kort de zwarte ibis vliegen! We zijn tevreden met onze waarneming en hebben geen zin om nog meer tijd in de ibis te steken en keer tevreden naar huis.

'Gebiedje' Schokland

Eenmaal op de snelweg denken we van de bruggen af te zijn maar hoe kan het ook anders, de Ketelbrug staat weer open! Hiermee roept onze geliefde chauffeur deze dag met 3 jaarsoorten en een lifer uit tot de Nationale bruggendag.

zaterdag 11 juni 2011

Leuk nestje en rode wouw!

Vanochtend regende het eerste wat en het was dan ook pas half elf toen ik op de fiets stapte. In de Polder Sandelingen zwom alweer de eerste kuifeend met jongen en opvallend genoeg zwom er heel de tijd een mannetje tafeleend bij. Zou die met het vrouwtje gepaard zijn zodat we nu leuke hybriden krijgen?
Kuifeend, tafeleend en pulli
Verder zingen er nog de nodige bosrietzangers en jaagt er een paartje bruine kiekendieven boven het gebied.

Hierna verplaats ik me richting Waalbos waar nog steeds de kieviten om de oren vliegen en verder zit er nog een kleine plevier, een tureluur en wat mannetjes kuifeend. De vrouwtjes zullen waarschijnlijk op de eieren zitten en over enkele weken met hun jonge grut in de sloten zwemmen.

Aan de andere kant van het gebied zagen we gisteren al een kleine plevier wegrennen op het pad en nu let ik dus extra goed op en met resultaat. Zodra ik hem weg zien rennen fiets ik naar de plek toe en zo vind ik mijn eerste kleine plevieren-nest met 4 eitjes inbegrepen. Het is dat het gebied helemaal niet in gebruik wordt genomen door recreanten want zo heel handig is het nou ook niet om je nest op het pad te leggen;)


Nest kleine plevier
In het gebied vliegen verder nog 4 tureluurs, een aardige groep kieviten waarvan de meeste jonge van dit jaar, er lopen wat gele kwikken en de tapuit van gisteren zit er ook nog steeds. Als ik een aardige bui aan zie komen stap ik gauw op de fiets richting huis. Onderweg noteer ik nog een paar gele kwikken en ook de huismussen noteer ik omdat we proberen zoveel mogelijk huismussen op de kaart in te tekenen op IJsselmonde.

Tapuit
Boven de akkers jagen wat bruine kiekendieven en opeens zie ik wat hoger in de lucht nog een rover. Kijker erop 'Rode wouw'!!! De vogel glijdt af naar ZW en verdwijnt achter de bomen. Gauw fiets ik naar een open plek maar kan tot mijn grote teleurstelling de vogel niet meer terugvinden... Inmiddels begint het te regen maar het kwaad is al geschied. Na tien minuten water geabsorbeerd te hebben kom ik drijfnat thuis..

Tureluur

vrijdag 10 juni 2011

Kerkuilen ringen!

Eerder deze week had ik een telefoontje gehad dat vandaag de kerkuilen geringd zouden worden. Uiteraard voelde Jan en ik daar wel wat voor en zo stonden we om vijf uur bij de betreffende boerderij.

Toen de kast werd opgedaan vloog het vrouwtje eruit die hierna buiten ging zitten. Leuk was om te horen hoe gelijk alle eksters, gaai en kraaien hierop reageerde, een kabaal van jewelste.

In de kast bleken maarliefst 5 jonge kerkuilen te zitten waarbij om de beurt alle gegevens (vleugellengte, snavel, klauw, gewicht en de achternagel) van werden gemeten. Door het droge voorjaar is het ook een heel goed jaar voor de muizen waardoor de jongen al erg oud waren. Er zou misschien nog wel één en misschien nog wel een derde broedsel kunnen volgen.

Op de terugweg fiets ik met Jan nog even langs de Oude-Barendrechse brug waar we helaas geen nachtegalen horen maar tot onze verbazing zit hier wel een cetti's zanger te zingen. Weer een nieuwe plek! In de regen kijken we ook nog even in Waalbos waar we nog wat tureluurs, kleine plevieren en een late tapuit zien.