zaterdag 28 april 2018

Al de hoekjes van IJsselmonde weer gehad

Om half 7 komen Laurens van der Padt, Laurens van der Wind en ik aan op de golfbaan bij Rhoon, om weer een grote ronde te lopen om de schaarse vogelsoorten in de grienden te inventariseren. Bij de parkeerplaats horen we gelijk een matkop, wat de eerste blijkt te zijn van totaal negen exemplaren die we kunnen opschrijven. Vermoedelijk zit in ons deel wel tegen de twintig territoria van deze toch wel bedreigde soort!
Rhoonse grienden
Al snel blijkt dat ook de gekraagde roodstaarten vanuit zuidelijk Afrika de weg weer hebben gevonden richting de knotwilgen en struwelen waar ze elk jaar hun jongen weer weten groot te brengen. We komen deze ochtend totaal wel 14 vogels tegen in het Klein Profijt en de Rhoonse Grienden, maar vermoedelijk zal dat nog een onderschatting zijn. Verder roepen er nog twee koekoeken, blijken er enkele blauwe reigernesten te zijn bijgekomen, loopt er een verdachte brandgans die hier zomaar zou kunnen gaan broeden en zien we eindelijk de eerste ijsvogel dit voorjaar. Ze lijken een harde dreun te hebben gehad van de laatste winter, want in voorgaande jaren was er wel minimaal één broedgeval, terwijl dat nu zeker niet het geval is. Een zingende snor is uiteindelijk wel de grootste verrassingen van deze ochtendronde, aangezien dat hier zeker geen jaarlijkse broedvogel is!
Klein profijt
Verder is het natuurlijk gewoon genieten, want in deze tijd zijn de grienden op z'n mooist! De slenkjes groeien vol met spindotterbloemen en hier en daar staan prachtige zomerklokjes te bloeien. Wat een schitterend gebied is het dan toch!
Zomerklokjes en spindotterbloemen
Zomerklokje
Ter voorbereiding van de Big Day op IJsselmonde die volgende week zal zijn, rijden we even later richting de havens van Rotterdam, in de hoop op een baltsende graspieper. Die blijkt helaas dit jaar (nog?) niet aanwezig te zijn, maar wel liggen overal weer volop stormmeeuwen te broeden en is de kolonie kleine mantelmeeuwen goed gevuld. Ook klinkt nog de zang van een zwarte roodstaart boven de herrie van de industrie uit.

Via het Donckse Bos, waar we opvallend makkelijk boomklevers horen en waar ook een havik blijkt te zitten, rijden we nog even richting de Crezéepolder. De strandplevier die vanochtend nog gemeld was kunnen we niet vinden, maar wel treffen we nog een zwarte ruiter en bosruiter aan. Daarnaast lopen er ook nog steeds de nodige kemphanen en wat bontbekplevieren.
Bosruiter
Zwarte ruiter
Naast die doortrekkers is het met name een drukte van belang door de vele broedvogels. Zo lopen overal volop jonge kieviten rond, maar zitten ook nog veel vogels te broeden. In de jonge aanplant vinden we zo een nest van een tureluur. Erg leuk, want nog nooit heb ik zo'n nest gevonden! Normaal gesproken zijn ze dan ook heel lastig te vinden, omdat ze in het hoge gras zitten. Dit is een mooie uitzondering op die regel.
Jonge kieviten
Tureluurnest
Overigens zie je dat veel soorten creatief met het gebied omgaan. Meerkoeten zitten bijvoorbeeld ook in een lastig parket, want een drijvend nest maken met een meter getij is toch wat lastig. Sommige gaan daarom ver op de kant liggen broeden, andere bouwen een bouwsel 2 hoog in het riet. Een opvallend gezicht!
Meerkoetnest
Vervolgens checken we ook weer eens de Sophiapolder, waar nog een aantal groenpootruiters rondloopt en nog zeker vijftig wintertalingen aanwezig zijn. Ook een paartje pijlstaart is nog aanwezig, leuk! Een geringde grote mantelmeeuw uit Denemarken die een vis aan het verorberen is kan nog worden afgelezen, terwijl ook een putter zich van nabij zich nog leuk laat bekijken. Al met al vermaken we ons zo prima voor een half uurtje op dit eiland, wat eigenlijk niet meer de aandacht krijgt die het verdient, sinds de Crezéepolder opnieuw is ingericht.
Putter
Grote mantelmeeuw
Via de Lindtsedijk, waar we heel makkelijk een slechtvalk scoren (handig op de Big Day!), rijden we nog naar Heerjansdam om de roepjes van de Iberische tjiftjaf op te nemen. De roep is in tegenstelling tot de zang veel belangrijker en draagt veel bij aan de zekerheid van de determinatie. Bij aankomst horen we al snel de roep en die klinkt goed. Mooi! Al met al een leuk gevulde dag gehad op IJsselmonde, waarbij we al de hoeken van het eiland weer eens hebben bekeken! Wat een prachtige eiland is het toch!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten