dinsdag 10 april 2018

Tellingen met leuke soorten!

Nu ik weer regelmatig thuis ben doordeweeks is het wel erg lekker om af en toe wat tellingen te kunnen doen op IJsselmonde. Gisteren was ik zo overdag nog even in de Crezéepolder, waar ik maar liefst 3 Nederlands geringde kemphanen zag en een fraaie geelpootmeeuw. 's Avonds leverde een slaapplaatstelling op de Sophiapolder een mooi aantal van 700 grutto's op. In april slapen er al jaren honderden exemplaren op het eiland, erg mooi! Ook de kleine rietgans die ik zaterdag in de buurt vond kwam op het eiland slapen.
3kj geelpootmeeuw
Geringde kemphaan
Vanochtend ben ik alweer vroeg bij de Jan Gerritsenpolder, om daar nog een stuk van de Oude-Maas te tellen. Het is een leuk afwisselend stuk, met onder andere wat cetti's zangers, veel groenlingen en een matkop. Het leukste is uiteindelijk echter een ware 'speeltuin' voor bevers. In het stuk zit namelijk ook een oud bouwdok, wat helemaal volstaat met jonge, mals wilgen. Een koningsmaal dus voor bevers, maar ze moeten er wel een dijkje voor over rennen. En dat laat nogal wat sporen achter...
Beverglijbaan
Oude-Maas
Aangezien het nog vroeg in de ochtend is rijd ik nog even door richting het Klein Profijt, omdat er recentelijk weer waarnemingen waren van kleine bonte spechten op een stuk waar we nog geen territorium hadden. Bij aankomst heb ik warempel vrijwel meteen een vrouwtje in beeld, die zich bijzonder fraai laat bekijken! Hiermee zitten er toch minimaal drie territoria in het Klein Profijt, gaaf! En dat terwijl we tot een aantal jaar terug niet eens wisten dat deze soort op IJsselmonde broedde, of broedden ze er toen ook niet?

Kleine bonte specht
Het rondje dat ik loop levert verder nog een havik, cetti's zanger en een mooie zingende appelvink op. Ook al zo'n soort die de laatste jaren in de grienden lijkt te broeden, maar eentje die je er goed bij kan hebben!
Appelvink
Naast de tellingen langs de Oude-Maas ga ik dit jaar ook twee MAS-punten tellen in het Waalbos en langs het rangeerterrein Kijfhoek. Dit is voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief die al op meer plaatsen punten hebben in het agrarisch gebied, waar met korte tellingen (2 x 5 minuten) de broedvogels moeten worden ingestipt. Zo willen ze ook een goed beeld krijgen van de vogels in het agrarisch gebied, omdat deze stukken doorgaans buiten de monitoring vallen.

Het punt in het Waalbos doe ik als eerste, maar het is hier ook wel echt genieten. Bij het punt zitten enkele veldleeuweriken te zingen, wat paartje slobeenden, veel nestelende kieviten, zingende gele kwikstaarten en rietgorzen. Een warm bad, om het zo maar te noemen... De aanplant is immers nu nog jong, want binnen enkele jaren zal de soortensamenstelling hier (helaas) totaal verschillend zijn.
Veldleeuwerik
Het tweede punt ligt midden in intensief beheerder akkerland, maar toch zitten er nog een aantal territoria van kievit en een paartje scholekster. Meer is het niet, maar het geeft (helaas) wel een goed beeld van de akkerbouw op IJsselmonde. Die is doorgaans niet echt rijk aan vogels...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten