donderdag 3 mei 2018

Diverse tellingen op IJsselmonde met resultaat!

De afgelopen dagen heb ik gevuld met nog wat BMP-tellingen, namelijk in Tilburg en weer in het Loetbos en Krimpenerhout in de Krimpenerwaard. Dat leverde onder andere weer de eerste spotvogel en grauwe vliegenvanger op, waaruit blijkt dat het voorjaar nu toch wel richting het einde gaat. De zomer komt eraan! Verder waren de afgelopen dagen gezien het weer ook uitermate geschikt om wat voor een aankomend tentamen te leren. Vanochtend is het echter weer mooi zonnig weer, en besluit ik dus nog een telling te doen in de Jan Gerritsepolder langs de Oude-Maas.

Hier is in het verleden veel grond opgespoten uit de havens van Rotterdam, waardoor het een hoog talud vormt tot de rivier. Op de helling staan echter veel meidoorns en ander struweel, waardoor het met name wemelt van de kneuen en groenlingen. Prachtig in die bloeiende meidoorns! Ook zit er nog een nachtegaal, braamsluiper en een tweetal spotvogels te zingen. Deze laatsten waren vermoedelijk doortrekkers, want ze zongen mondjesmaat en verplaatsten zich aanzienlijk.
Prachtig meidoornstruweel in de Jan Gerritsepolder
Verder is hier ook nog steeds een kleine bouwdok aanwezig, waar in het verleden wel werkzaamheden zijn uitgevoerd. Nu is deze dichtgegroeid met jonge wilgen, waardoor het een gedekte tafel is voor bevers. Ik zie dan ook maar liefst drie van deze beesten, waarvan eentje vlak voor me oversteekt. Hij schrikt flink van me en ik sta ook wel even raar te kijken, wat een beesten zijn het toch.

Na de telling rijd ik nog even door richting de golfbaan, om te kijken of daar nog een vuurgoudhaan zit, ter voorbereiding van de Big Day van aanstaande zaterdag. Het duurt niet heel lang voordat ik het luid zingende beest gevonden heb. Erg leuk! Een soort die namelijk vroeger helemaal niet voorkwam als broedvogel in West-Nederland, laat staan IJsselmonde, terwijl we nu jaarlijks toch wel enkele broedgevallen lijken te hebben.

Langs de Langeweg bij H.I.Ambacht doe ik sinds dit jaar ook enkele zogenaamde MAS-tellingen voor de Werkgroep Grauwe Kiekendief. Daarmee wordt een beeld geïllustreerd van de broedvogels in het agrarisch gebied. De terreinen die doorgaans niet structureel geteld worden. Mijn eerste punt ligt in een stukje intensief akkerbouwgebied, maar er vliegen toch wat kieviten rond die pullen lijken te hebben. Verder zit er nog een enkele gele kwikstaart, dus het is nog niet helemaal uitgestorven.
Akkerbouw op IJsselmonde
Even later loop ik met een boswachter van Staatsbosbeheer het nieuw ingerichte Waalbos in, waar we ook zo'n telling uitvoeren. Het Waalbos is echter in bepaalde delen zeer nat, waardoor nu hoge concentraties weidevogels aanwezig zijn. Zo horen we twee veldleeuweriken zingen en zitten er misschien wel acht paar slobeend, naast vele kieviten en tureluurs. Toch wel wat anders dan die 'saaie' akkers.

Opvallend is ook nog een tweetal grutto's dat luid roepend in het gebied invalt. Helaas vliegen ze al vrij snel weer hoog op richting het noorden, maar wellicht is het nog mogelijk om weer grutto's als broedvogel op IJsselmonde te krijgen? Het laatste paartje verdween enkele jaren terug toen de Sophiapolder weer teruggegeven werd aan de rivier.

De beste soort van de ochtend komt echter pas over al ik terug loop richting de auto. Vanuit de verte hoor ik 'm al aankomen met z'n ijle roepje: een roodkeelpieper! Om een goed roepje op te nemen ben ik helaas te laat, maar de roep zegt genoeg! Deze tijd is overigens dé tijd voor doortrekkende roodkeelpiepers, een soort uit Zuidoost-Europa. Tijdens de doortrek willen ze daarbij ook nog weleens aan de grond zitten in natte vegetatie. Deze ging richting de Crezéepolder, dus wie weet...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten