zaterdag 26 mei 2018

Laatste telronde en een goede libel

Vanochtend trekken Laurens van der Wind, Matthieu Plaissier en ik weer het Klein Profijt in om broedvogels te inventariseren. Zo eind mei kan er heel veel, en de hoop is wel gevestigd op wat leuke soorten als grauwe vliegenvangers, appelvinken en misschien wel een wielewaal. Het valt het echter niet mee, want we komen tot slechts één grauwe vliegenvanger. Daarvan hadden we wel op hogere aantallen gehoopt. Tweemaal komt ook een appelvink overvliegen, maar een rondtrekkend familiegroepje kunnen we helaas nog niet vinden. Dat er gebroed wordt in het gebied is daarentegen wel duidelijk. Dodaarzen, die dat de afgelopen jaren ook deden, zijn helaas ook nu weer niet aanwezig op de eendenkooi. Deze soort kan echter nog zeer laat in de zomer beginnen met broeden, dus wie weet komen ze nog...
Klein Profijt
Verder kunnen we nog twaalf gekraagde roodstaarten in stippen, horen we nog een enkele bosrietzanger en vliegt er plotseling een bosuil uit een knotwilg weg. In van die kleine knotwilgjes zitten namelijk flinke holtes waar deze uilen in broeden. Hij laat zich op deze manier schitterend vliegend bekijken, maar een nest kunnen we niet met zekerheid vaststellen. Het is dan ook een flink hol. Desalniettemin wel een leuke waarneming!
Klein Profijt
Als we het gebied rond zijn gaan we voor een heuse venwitsnuitlibel naar Rhoon. Afgelopen week werd deze daar namelijk bij een plasje gezien en betrof daarmee één van de eerste waarnemingen voor Zuid-Holland! Ook voor IJsselmonde was het een nieuwe soort. Bij het plasje aangekomen kunnen we de venwitsnuitlibel niet vinden, maar wel zien we al snel een gevlekte witsnuitlibel. Ook een hele nieuwe soort voor IJsselmonde!!
Gevlekte witsnuitlibel
Vanaf een elzenblad jaagt maakt hij zo nu en dan een rondje. Een smaragdlibel daarentegen, ook een hele goede voor IJsselmonde, vliegt continue rondjes boven de plas.
Libellenplasje bij Rhoon
Over het eiland rijden we weer terug richting Ambacht, waarbij we in het Develbos nog een stop maken om te kijken of daar nog smaragdlibellen zitten, aangezien die daar afgelopen jaar zaten. Die vinden we niet, maar een overvliegende wespendief blijft toch ook leuk!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten