zaterdag 19 mei 2018

Nachtwerk en leuke steltlopertjes!

Vanochtend ben ik weer in alle vroegte in Zoetermeer, om samen met Garry Bakker een vleermuisonderzoek uit te voeren. Het is rustig, maar we kunnen nog een verblijfplaats van een gewone dwergvleermuis ontdekken. Toch altijd leuk als zo'n bezoek wat oplevert! Verder loopt ook nog een egel over het grasveld. Typisch een nachtdier dat je overdag vrijwel nooit ziet, maar ik de laatste tijd toch wel af en toe tegenkom 's nachts. Leuke beesten!
Egel
Zodra het licht begint te worden en de vleermuizen zijn gaan slapen, ga ik richting het Bentwoud om mijn vierde broedvogelinventarisatie te doen in het westelijk stuk van het gebied. Het is duidelijk dat het ondertussen alweer half mei is geweest, want met name de bosrietzangers zijn gearriveerd. Een zestal zingende exemplaren kan ik in stippen, naast verder ook nog wat gebruikelijk zingende roodborsttapuiten, wat dodaarzen, een koekoek, zomertaling en vooral weer erg veel fitissen. Verder zijn de slootjes natuurlijk ook goed gevuld met meerkoeten en dergelijke, waarvan nu ook de eerste met jongen rondzwemmen. Van het drietal paartje kievit dat in het gebied broedden moet ik helaas vast stellen dat het is mislukt, want het is stil in het stuk van het terrein. Wel lijkt een paartje een tweede poging te gaan doen, wie weet met succes...

Eenmaal thuis kruip ik nog even m'n bed in om wat slaap van de afgelopen nacht in te halen, waarna ik vanmiddag nog even naar de Crezéepolder ga. Vanochtend zijn daar namelijk veel leuke steltlopers ontdekt, namelijk kanoeten en kleine strandlopers. Typische soorten die in deze tijd van het jaar bij ons in het binnenland op kunnen duiken, maar het is toch elk jaar weer anders qua soorten. Vorig jaar hadden we bijvoorbeeld alleen in februari een overwinterende kanoet, terwijl het nu een groepje van vier exemplaren in zomerkleed is. Die wil je niet missen!

 In de polder is de groep steltlopers snel gevonden, een prachtig gezicht! Het viertal kanoeten en de negen kleine strandlopers lopen samen met zo'n 20 bontbekplevieren. Alle vogels in zomerkleed. Dan zijn die steltlopers wel op z'n mooist, en mooie vogels zijn het! Elders lopen zelfs nog twintig bontbekplevieren, zodat er totaal wel veertig zitten. In deze tijd van het jaar kan daar natuurlijk ook een hele andere soort bijzitten, zoals een breedbekstrandloper. Maar met dezen mogen we ook niet klagen!
Kanoeten, kleine strandlopers en bontbekplevieren
Kanoeten
Naast deze leuke steltlopers, die allemaal nog duizenden kilometers moeten vliegen naar hun broedgebied, zitten er ook veel 'Nederlandse' soorten die al jongen hebben of ze al verloren hebben. Zo lopen er ook alweer wat grutto's rond, waarvan de nesten vermoedelijk al zijn uitgemaaid. Jammer, jammer...
Grutto's
Het grut in de Crezéepolder is er wat dat betreft een heel stuk beter af. Vele paartjes tureluur zitten nu hun jongen te verdedigen, maar ook zag ik al acht paar kluten met kuikens. De meeste lagen nog te broeden, maar de eerste jongen zijn nu bijna een week oud. Hopelijk gaan er geen verrassingen komen en worden er veel vogels vliegvlug! Tot nu toe ziet het er allemaal wel goed uit gelukkig.
Ouder tureluur op wacht
Kluut met kuikens
Verder hangen er ook nog wat eenden rond, waarvan je je altijd afvraagt waar ze broeden. Zo zie ik drie mannetjes zomertaling waarvan de vrouwtjes misschien wel in de polder zitten te broeden? Ook loopt er nog een mannetje smient rond, maar die heeft waarschijnlijk besloten om te gaan overzomeren. En ach, waarom niet. Eten zat ten slotte. 
Smient
Daarnaast hangen er nog opvallend veel boerenzwaluwen rond, met daartussen een enkele oeverzwaluw. Op het hek laten ze zich leuk bekijken! De napoleonwever die hier de laatste tijd vaker wordt gezien kom ik nu ook tegen. Ongetwijfeld een ontsnapte vogel, maar wel leuk om te zien zo...
Boerenzwaluwen met een oeverzwaluw
Napoleonwever
Ten slotte kijk ik nog even op de Sophiapolder. Als er immers in de Crezéepolder steltlopers lopen, dan moet het daar toch ook kunnen! Verder dan een zestal bontbekplevieren kom ik wat dat betreft helaas niet. Het is daarentegen wel fijn om te zien dat de kolonie visdieven nog bezet is, en dat er ook een paartje kluten aanwezig is. Wellicht gaat deze soort ook weer op de Sophiapolder broeden?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten