donderdag 10 mei 2018

Genieten van de Crezéepolder

Vanaf half 4 sta ik vanochtend twee uur rondom een flat in Zoetermeer, en wel voor vleermuizen. In het zomerseizoen is het namelijk spitsuur voor ecologische adviesbureau's, omdat op vele plekken onderzoek moet worden gedaan naar vleermuizen. Op het moment dat een gebouw gesloopt moet worden, of geïsoleerd, moet uitgesloten worden dat er vleermuizen zitten. Mochten ze er wel zitten, dan moeten maatregelen genomen worden. In het zomerseizoen spring ik als ZZP'er de laatste jaren bij om de druk wat ontlasten. Vanochtend ben ik dus in Zoetermeer, waarna ik in alle vroegte (6 uur is nog steeds vroeg) wat over IJsselmonde rijd. Het is stil overal en verder een groepje overvliegende grutto's is het enige onverwachte, naast een snor en braamsluiper.

Uiteindelijk komt ik in de Crezéepolder uit, wat met dit miezerige weer zomaar een zeldzaamheid op kan leveren. Veel steltlopers blijken helaas niet aanwezig, want naast vier bontbekplevieren valt er weinig te ontdekken. Een twee dwergmeeuwen wat staat te rusten op het slik is daarentegen natuurlijk wel een erg leuke verrassing! Deze soort trekt toch wel jaarlijks door hier, maar ter plaatse zie ik ze vrijwel nooit. Leuke beestjes!
Dwergmeeuwen
Tevens hoor ik vanuit de verte nog de roodkeelpieper opvliegen vanaf het veld. Deze is dus nog ter plaatse, maar ik doe geen moeite de vogel te zien. Hij zit namelijk tussen veel kieviten en tureluurs met nesten en jongen. Vandaar ook dat ik gelijk maar actie onderneem en de vogel laat vervagen. Dat scheelt toch een hoop volk!

Vanavond ben ik ook nog even in de polder en het weer is nu flink opgeknapt. Terwijl de zon ondergaat geniet ik nog van een groep van ca. 20 noordse kwikstaarten, een groep van 10 temmincks strandlopers (helaas op afstand) en twee pontische en een geelpootmeeuw die wat grote mantelmeeuwen helpen om een wat vissen te slachten.
Noordse kwikstaart
Bontbekplevier
Geelpootmeeuw (rechts) kijkt toe
Ten slotte blijkt het jonge grut ook weer aardig te zijn gegroeid. Zo lopen er toch wel een aantal stevige kuikens over het slik, maar zie ik ook al wat jonge tureluurtjes. Mooi dat jonge leven! Hopen dat ze de eerste weken overleven, daarna komt het meestal wel goed.
Jonge kievit
Crezéepolder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten