vrijdag 18 april 2014

Voorbereidingen op de Big Day en goeie Sophia

Vandaag besluiten Laurens van de Wind en ik maar weer eens het rondje te gaan fietsen in de Zwijndrechtse Waard. Zoals altijd beginnen we weer in Waalbos, maar zoals meestal de laatste tijd is het erg rustig met wat gele kwikstaarten en een lepelaar. Een sloot die helemaal bomvol staat met waterviolier is wel een erg fraai gezicht.


Waterviolier
Als we even later langs de Devel fietsen zitten daar weer de nodige snorren en rietzangers te zingen. We steken hierna door richting de Oude-Maas, maar checken eerst nog wat akkers waren een tiental graspiepers en wat witte en gele kwikstaarten blijken te lopen. 

Op een luid zingende cetti's zanger is het erg rustig langs de Oude-Maas, maar het is er prachtig met honderden bloeiende spindotters en ook een tweetal vuurjuffers en een oranjetipje zijn heel erg fraai. 
Spindotters
Vuurjuffer 
We krijgen ondertussen ook door dat Leo Boon een groep van wel 30 dwergmeeuwen ter plaatse heeft boven de Sophiapolder. Het begint nu toch wat te kriebelen, dus we besluiten maar die kant op te gaan. Bij aankomst is Gerrit Heester er nog en die heeft nog wel een paar dwergmeeuwen gezien, dus vol goede moed richten we onze kijkers op het eiland. Het duurt inderdaad niet lang voordat we de eerste zien, en even later blijkt dat er nog een flinke groep aanwezig is die heen-en-weer boven het slik. Opvallend is het om te zien dat ze trappelend en fladderend boven het slik foerageren en niet gaan zitten, in tegenstelling tot de vele kokmeeuwen die wel op het slik lopen.

Dwergmeeuw
Als we even later vanaf de noordelijke inlaat op de polder kijken, komen er opeens twee mannetjes en een vrouwtje krooneend over de geul gezwommen, gaaf! Deze goede soort voor IJsselmonde verdwijnt helaas weer snel aan de andere kant van de geul. Daarnaast loopt er nu ook een groep van 9 zwarte ruiters op het eiland, het hoogste aantal ooit voor IJsselmonde!

Krooneenden
Als voorbereiding op de Big Day die we op 10 mei op het eiland willen houden, besluiten Laurens en ik om in de auto te stappen om te kijken hoe het staat met de grote lijsters bij de golfbaan van Rhoon. Eerder dit jaar was daar namelijk een exemplaar gezien, en het is zeker een plek waar een broedgeval zou kunnen. Even later zijn we op de plek en na niet al te lang wachten horen we vrijwel gelijk een vogel roepen, waarna ze zich geweldig aan ons laten zien, wat een gave beesten!
Grote lijster
Terwijl we van deze schaarse lijsters zitten te genieten, horen we ook opeens de roep van een kleine bonte specht vanuit het Kleine Profijt! Ze zitten hier dus toch, wat eigenlijk ook niet anders zou kunnen, maar de soort was hier nog eigenlijk nooit met zekerheid gezien.Deze is uiteraard ook altijd prettig om in het achterhoofd te houden op de Big Day.

Kleine bonte specht
We lopen hierna nog een rondje door de Carnisse Grienden met de hoop op een draaihals die in deze tijd weleens in de grienden wil zitten, maar helaas. Wel zien we naast honderden spindotters nog het zeldzame zomerklokje en de donkere ooievaarsbek.

Donkere ooievaarsbek
Weer terug in Ambacht werpen we nog even een blik op de Sophiapolder waar de dwergmeeuwen nog steeds aanwezig zijn, en ook de krooneenden zijn weer voor de dag gekomen. Al met al vandaag toch een erg fraaie dag met een hoop leuke en interessante soorten!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten