zaterdag 13 april 2013

Beflijsters en een drieteentje!!

Om kwart over zeven had ik met Laurens vd Wind afgesproken om een ronde te maken over IJsselmonde. Als ik om kwart over zeven de deur uitstap en naar Laurens toe loop hoor ik opeens een bekend 'miauwtje', zwartkopmeeuw! Een snelle blik in de lucht levert een tweetal van deze fraaie meeuwen op die recht over m'n huis komen, leuke tuinsoort en een mooi begin van de dag!

Nog geen kwartiertje later als we over het viaduct van de A16 fietsen horen we wederom een bekend roepje, deze keer van een appelvink, die luid roepend naar het zuiden vliegt, leuk zo in april! Als we dan toch stilstaan zien we naast een paar groepjes brandganzen ook nog een tweetal lepelaars overtrekken naar het noorden.

Het hoofddoel voor vandaag is eigenlijk beflijster en de eerste plek waar we ons geluk gaan beproeven is het develbos. Als we het bos inrijden schrijven we gelijk de eerste jaarsoort alweer bij in de vorm van fitis die alweer in grote getale aanwezig zijn. Verder zien we in het bos nog wat blauwborsten, een zwarte roodstaart en uiteindelijk ook twee mannetjes beflijster, wat een schitterende vogels!

Beflijster
Nu dé soort van de al binnen is, denken we, fietsen we rustig verder. Een groepje van 8 overvliegende regenwulpen is de derde jaarsoort van de dag en een zingende rietzanger langs de devel de vierde, dat gaat lekker zo! Verder zingen her en der blauwborsten en zitten roodborsttapuiten in hun favoriete boomtopjes. Bij Heerjansdam is een groep van 75 opvliegende koperwieken opvallend voor de tijd van het jaar en vliegen er twee oeverzwaluwen over.

Bij de Veerplaat langs de Oude-Maas aangekomen zien we opeens ook hier een tweetal beflijsters, ze zijn erg vliegerig en vliegen het hele terreintje langs de rivier over. Op de Oude-Maas zelf is het erg rustig maar in de blauwe reigerkolonie is het een drukte van belang met aanvliegende vogels. De nesten zijn helaas hier niet te zien maar wellicht zijn er al jongen?! Een paar kale plekken op het wilgenhout verklaren de aanwezigheid van bevers en uit het struweel roept een havik.

Tot de Zuidpolder is het erg rustig maar in de Zuidpolder wel erg leuk. In de plasjes blijken geen drie zomertalingen zoals de afgelopen dagen, maar vijf exemplaren van dit fraaie eendje aanwezig te zijn. Verder lopen er wat kluten en kleine plevieren rond en vallen er opeens 3 beflijsters in als we dit alles aan het bekijken zijn, leuk!

Zuidpolder
Een bezoekje aan de Jan-Gerritsenpolder om het aantal beflijsters voor de dag nog wat te vergroten levert bitter weinig op, het hele stukje zit dan ook vol met honden.. We rijden dus maar gauw door naar de Carnisse grienden maar door het inmiddels wat grauwe weer is het verdacht stil. De eerste gekraagde roodstaart maakt echter veel goed, leuk! Als we hierna doorfietsen naar het Kleine Profijt lijkt het wel alsof het hele 'park' ervoor leeg stroomt met koperwieken, een groep van werkelijk honderden maakt grote hoogte en vertrekt naar het noorden, een gaaf gezicht!

Het kleine profijt blijkt even later ook behoorlijk stil maar er loopt nog wel een kleine plevier en een witgatje rond. Als we terug door de polders fietsen en we zien een groepje knobbels kunnen we het niet laten ze even te controleren op ringen. Er blijken er maar liefst vier geringd die, zoals wel te verwachten was, allen langs de Oude-Maas zijn geringd.
Geringde knobbelzwaan
Om twaalf uur gaat het pontje weer naar de Sophiapolder, we zijn hier mooi op tijd 'klaar' dus we gaan maar weer snel richting ambacht. Mijn voorband blijkt even later plat maar het pompje van Laurens zorgt ervoor dat ik gelukkig tot het pontje kan fietsen, oef.. Vanaf de het pontje naar de Sophiapolder laten gelijk de ijsvogels zich al zien bij de Galgenplaat en de hele middag horen we ze druk roepen en laten ze zich vaak fraai bekijken, spannend!


IJsvogels
Bij de inlaat zit een groep meeuwen die we gelijk maar checken op ringen, er blijken 3 geringde kleine mantels en een geringde zilver tussen te zitten, leuk! Verder blijkt het eiland qua steltlopers opvallend leeg met nog maar tientallen (IJslandse) grutto's, tureluurs, kleine plevieren en kemphanen. We zien nog maar 3 bontbekplevieren en vijf bonte strandlopers dus die aantallen zijn ook behoorlijk afgenomen. Leuk zijn dan wel weer 6 groenpootruiters, ongeveer evenveel witgatjes, een zwarte ruiter, een regenwulp en nog een tweetal pijlstaarten tussen de laatste smienten.
 
Kleine plevier 
Regenwulp
De leukste verrassing komt pas als we een groepje stelten voor de zoveelste keer afkijken. Opeens zie ik in mijn beeld een klein licht strandlopertje lopen, en het is dan gelijk duidelijk, drieteenstrandloper! De vogel loopt op behoorlijk afstand maar laat zich overduidelijk bekijken, nadat de sms verzonden is probeer ik wat foto's te maken wat nog behoorlijk lastig is.
Drieteenstrandloper
Even later met de gearriveerde Laurens vd Padt zit de vogel wat dichterbij en lukt het wat beter. Nadat ook Dave vd Spoel even later deze eerste drieteenstrandloper voor IJsselmonde op z'n lijst heeft gezet besluiten we, na een bezoekje aan een verzwakte grote mantelmeeuw, het eiland te verlaten.

Grote mantelmeeuw
Al met al een erg geslaagde dag met 7 beflijsters en natuurlijk de drieteenstranderloper!

1 opmerking: