zaterdag 30 juni 2018

Nuttig telwerk en bijzondere insecten!

Na het tripje naar Terschelling zijn sommige klusjes opgehoopt voor vandaag. Donderdagavond had ik er ook al gelijk weer gierzwaluw- en vleermuisronde opzitten, en ook vanochtend moet er gewerkt worden. Om kwart voor zes loop ik dan ook het Bentwoud in voor de laatste BMP-ronde van dit jaar. Het is qua zangvogels stil geworden, want het is nu de tijd om volop de jongen te voeren. Toch hoor ik nog een enkele blauwborst voor het tweede legsel zingen, zijn de grasmussen ook nog opvallend luiddruchtig en alarmeert ergens nog een nachtegaal waar ik 'm niet verwachtte. Overigens zijn wat gezinnetjes roodborsttapuit eigenlijk wel het leukste, en zijn de eendenkuikens het belangrijkste van de ochtend! Dat zegt immers wat over het aantal broedgevallen, aangezien veel eenden lang niet elk jaar tot broeden komen.

Eenmaal thuis stap ik op de fiets op de twee MAS-tellingen langs de Langeweg toen. Deze telling voor het Meetnet Agrarische Soorten is ook alweer de laatste in rij. Het eerste punt, nabij het rangeerterrein in intensieve akkerbouw, is heel stil. De gele kwikstaarten lijken alweer verdwenen en ook de kieviten zijn verkast. Van die laatste vermoed ik zonder jongen, maar wie wee ook niet? In het Waalbos, waar het tweede punt ligt, is het bijna net zo stil. Al de tureluurs en kieviten zijn met hun jongen vertrokken. Ik kom nog maar één paartje kieviten met kuikens mee, en als het goed is zijn vele kuikens uitgevlogen.

Omdat van de week gemaaid gaat worden door de pachters, loop ik gelijk de hele polder door om te kijken of ze nog ergens weg moeten blijven. Op een enkele gele kwikstaart en een paartje veldleeuwerik na is er echter niks meer te beleven. Het lijkt hier dus een goed broedseizoen te zijn geweest!

Na deze relevante tellingen en inventarisatie zit het 'werk' er voor vandaag nog niet op. Ook de huiszwaluwen van Ambacht moeten er nog 'even' aan geloven. Jaarlijks tel ik in de hele gemeente en in Oostendam al de huiszwaluwen, en de laatste jaren gaat het goed met ze hier! In het bijzonder aan de oostkant van Ambacht, waar ze volop lijken te profiteren van de Sophiapolder waar bagger en muggen volop te vinden zijn. Op 't gemakje doe ik dan nu ook weer de ronde. Toch wel weer lekker om zo rond te struinen in de eigen gemeente. En uiteindelijk weer met succes! Het aantal van vorig jaar wordt weer met ruim tien nesten verbeterd. Van een slecht seizoen wat betreft huiszwaluwen lijkt hier dus geen sprake. De eerste jongen staan immers ook al op uitvliegen, terwijl anderen nog met de nestbouw bezig zijn. Dat dan weer wel. Maar een mooi resultaat!
Huiszwaluwjong
Linksboven wordt nog gebouwd, terwijl onderin de jongen zitten.

Honger!! 
Na al dit getel is het nu nog tijd voor de beste soort van de dag. Tien dagen geleden, toen ik op Terschelling zat, werd namelijk weer een blauwe breedscheenjuffer gefotografeerd, nadat er in juni 2014 ook twee op het eiland waren gezien. Deze soort komt eigenlijk voornamelijk voor op de hoge zandgronden langs beekjes. Daaraan voldoet de Sophiapolder totaal niet, maar het stromende water van de rivier trekt kennelijk toch. Dat laten ook wel de weidebeekjuffers zien, waarvan er tegenwoordig ook meerdere rondhangen. Een soort die een paar jaar terug echt zeldzaam was op IJsselmonde!

Voordat ik aan de insecten ga, kijk ik eerst het eiland nog rond voor de broedvogels en andere leuke dingetjes. Zo lopen er ruim 300 kemphanen (de mannetjes die alweer op de terugreis zijn), tientallen tureluurs, waarvan voornamelijk jonge vogel, wat grutto's, een pontische en geelpootmeeuw en alweer de nodige wintertalingen. Wat betreft de broedvogels is het gelukkig nog een drukte van belang in de visdievenkolonie en is een stormmeeuwpaar opvallend aanwezig. Dit paar heeft namelijk op een grote stronk midden op het eiland gebroed, en loopt nu wat rond met de kuikens. Mooie beesten! 
Stormmeeuw
 Na de vogels is nu de oostelijke dijk aan de beurt voor de insecten. Het waait toch nog aardig, wat het niet makkelijker maakt om de juffers te vinden. Ik zie dan ook eerst vier weidebeekjuffers, voordat ik eindelijk een blauwe breedscheenjuffer op het pad tegenkom. Maar wat gaaf om deze soort op IJsselmonde te zien! In de gauwigheid zie ik er maar één, want tot wel vier exemplaren moeten er rondhangen! 
Blauwe breedscheenjuffer
Insectenrijke dijk
Naast dit juffergeweld, alhoewel ik verder maar één lantaarntje en één roodoogjuffer tegenkom, hoor ik ook weer de nodige leuke sprinkhane. Zo zitter weer voor het eerst sinds 2014 greppelsprinkhanen te zingen. Ik hoor er gelijk zeven! Waar die nou opeens vandaan komen? Dat vraag ik me overigens ook van de gouden sprinkhaan af. Deze soort was nog nooit op het eiland gezien en is eigenlijk alleen maar bekend van de Crezéepolder in heel Zuid-Holland, maar nu hoor ik zowaar tien exemplaren zingen! Een fijne vondst van deze soort die zich langs de Waal en Merwede richting het westen lijkt uit te breiden. Wie weet waar ze nog meer op gaan duiken?!
Greppelsprinkhaan
Gouden sprinkhaan
Ten slotte rijd ik nog via het braakliggende veld bij de Karwei terug richting huis. Daar zie ik dat de kleine plevieren druk zijn met hun tweede legsel, want het eerste is volledig mislukt. Ik vermoed dat op de stenen gewoon niks geen eten te vinden is voor de jongen, terwijl de ouders regelmatig op de Sophiapolder gaan foerageren. Het jong dat ik tegenkom geef ik dan ook weinig kans... Een triest einde, van een prachtige dag met nuttig werk en bijzondere insecten!  
Kleine plevier
Kleine plevier - zoek 'm!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten