zaterdag 23 december 2017

Wintertelling op de Sophiapolder

Vorige week kon het niet doorgaan, dus vandaag staat de maandelijks wintertelling op de Sophiapolder gepland. Laurens van der Padt, Laurens van der Wind, Matthieu Plaisier en ik zullen om 10:00 worden overgezet met het pontje, maar voor die tijd vogelen we ook nog even. De Crezéepolder bijkt weinig spannends te herbergen, maar als we in de schemer aankomen is het leuk om te zien dat er een kleine 200 kolganzen hebben overnacht. Ze vertrekken vervolgens richting de Alblasserwaard. Daarna checken we nog wat ruige stukken in de Volgerlanden, wat nog een groepje ringmussen, kepen en een houtsnip oplevert.

Ook op de noordpunt van de Sophiapolder, waar we worden afgezet, blijkt een houtsnip te zitten. De eerste waarneming voor het eiland van deze soort! Verder zitten in de ruigtes wat watersnippen, maar geen spannende soorten. Desalniettemin zal er in de trektijd vast wel eens een zeldzaamheid hebben gezeten, het is een mooi stukje!
Noordpunt Sophiapolder
Het is nog hoogwater, dus de grote groep eenden is nu gelijk mooi te tellen en te checken. Daaruit blijkt dat er ongeveer 500 wintertalingen zwemmen. De 1500 die hier een paar winters terug nog zaten halen we bij lange na niet meer, vermoedelijk speelt de nabijgelegen Crezéepolder daarbij ook een rol waar we mogelijk een gedeelte van dat aantal momenteel overwintert.
Wintertalingen
Op de noordpunt zijn overigens ook de vele beversporen opvallend. Veel jonge wilgjes zijn omgeknaagd en op meerdere plekken liggen keurig wat afgekloven stokjes bij elkaar, soort van speciale eetplekjes lijkt het wel. Een burcht zit overigens nog niet op het eiland, dus deze bevers zwemmen toch zeker wel een kilometer naar deze plek. Maar misschien komt er nog wel een burcht in de nabije toekomst?!
Beversporen
Vervolgens lopen we het eiland rond terwijl het waterpeil daalt. Daardoor nemen de aantallen kokmeeuwen aanzienlijk toe, die met 1100 exemplaren de algemeenste soort van de ochtend is. Grote verrassingen komen we niet tegen, maar een vijftal scholekster, 13 pijlstaarten, 3 geelpoot- en 3 pontische meeuwen, 6 waterpiepers en een slechtvalk maken het toch nog tot een aangename telling. Eén van de pontische meeuwen blijkt overigens de Pools Y-PNVA, een exemplaar die ik in november 2013 zag en sindsdien elke winter in de regio overwintert. Nu dus als een adult, leuk!

Als we helemaal rond zijn bewonderen we nog even het nieuwe honk wat op het eiland is neergezet. Dat staat er met name om groepen te ontvangen in een overdekte ruimte, een bezoekerscentrum zal het niet echt worden. Gelukkig lijken de vogels geen last van het gevaarte te hebben.
Bezoekerspunt Sophiapolder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten