zaterdag 18 augustus 2018

Een plant als hoogtepunt...

Samen met onder andere Matthieu Plaisier sta ik vanochtend weer in de Crezéepolder te tellen. Het is een rustig onderhoudende telling, met wat aantallen van boerenzwaluwen, gele kwikstaarten en aalscholvers. Daarnaast maakten wat grote zilverreigers, goudplevieren, zwarte ruiters, bosruiter en gierzwaluwen de telling niet saai. Een krentje bleef echter uit. Zie hier voor de totalen.

Na de telling volgde nog een zoektocht naar bonte vliegenvangers in de Gorzen, maar dat leverde ze nog wel op. Een melding van een mogelijke kleine jager over de Lek naar west zette ons nog wel stevig op de pedalen richting de rivierenkruising bij Ridderkerk. Het mocht echter niet baten, want de jager was vermoedelijk een paar minuten eerder gepasseerd. We waren dichtbij, dat wel...

Verder leverde de dag ook in Ambacht geen gewenste bonte vliegenvanger op en kwamen we op de ruige terreinen niet verder dan wat boompiepers. Uiteindelijk werd het zelfs plantenkijken, waarbij de waarneming van stijf hardgras op een bekend stoepje in Ambacht (die helemaal nieuw is bestraat) toch wel de leukste was. Volgende week weer een poging voor die échte goede soort...
Stijf hardgras

Geen opmerkingen:

Een reactie posten