woensdag 3 juli 2013

Broedvogels op de Sophiapolder een succes!

Vanavond was dan het moment dat de broedvogels, die we normaal vanuit de verte op de noordelijke overloopdijk van de Sophiapolder zien zitten, geteld gingen worden. Samen met Dave vd Spoel en Sander Elzerman konden we vanavond met de 'boswachter' naar het eiland om de nesten van visdieven en meeuwen te tellen en dat is goed bevallen!

Onderweg door de polder tegen de 100 kemphanen, tientallen grutto's waaronder ook aardig wat mooie juvenielen, enkele witgatjes, wat slobeenden en ook de overzomerende smient was nog present. Verder zien we nog een havik en slechtvalk jagen boven het gebied.

Onderweg naar de bewuste dijk, komen we  over de helemaal vol gegroeide dijk en worden we al lastig gevallen door stormmeeuwen. Helemaal aan het eind van de avond als we langs de buitenkant varen komen we erachter waarom, enkele stormeeuwen broeden hier namelijk aan de buitenkant en hebben ook al flinke jongen!

Vanuit de verte zien we het paartje bontbekplevieren al lopen en aangezien we eerder dit jaar ze hebben zien broeden zijn we uiteraard erg benieuwd, en ja hoor, er lopen vier schitterende pullen bij, schitterende beestjes!


Bontbekplevieren met pullen
Op de dijk aangekomen wordt het ook uitgekijken en even later zien we de eerste nesten met eieren liggen en ook enkele pullen.  Meeste nesten zijn van visdieven, maar ook enkele van kluten, storm- en kokmeeuwen. De pullen zijn ook allemaal visdief en er loopt een flink jong van een kleine mantelmeeuw rond. 


Visdieven
Klutennest
Zeer waarschijnlijk stormmeeuw nest
Kleine mantel
De broedlocatie
Op de noordpunt lopen we ook nog even rond en ik kan het niet laten nog even naar planten te kijken. Zo staat ook hier liggende ganzerik, wat zomerfijnstraal en een plant die ik fotografeer blijkt scherpe fijnstraal te gaan, leuke soort! Een triester gezicht is een ode lepeleaar die geslagen is door waarschijnlijk de havik, wel mooie om zo een keer de snavel te zien..

Scherpe fijnstraal
Lepelaar
Na nu een lastige afdaling naar het bootje, de boswachter was even naar ons gevaren, varen we nog een rondje om het eiland wat de eerder genoemde jonge stormeeuwen opleverde, en verder ziet het er weer eens wat anders uit zo vanaf het water. Tien uur was ik weer thuis na toch wel een erg leuke avond en de Sophiapolder is toch inmiddels een groot succes!!

Lastig instappen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten