woensdag 23 november 2011

Een bokje op een meter...

Vandaag moesten de leraren over ons vergaderen dus hadden we een datje vrij, helemaal niet erg. Na eerst iets voor school gedaan te hebben fietste ik om iets over negen thuis weg om te beginnen in een wijkje naast de deur. Het duurde niet lang voordat ik een mezengroepje had gevonden en na even turen bleken er 2 vuurgoudhanen tussen te zitten, leuk!!

In Polder Sandelingen zit al sinds zaterdag een eerste winter kleine mantelmeeuw in een sloot en vandaag kon ik er eindelijk wat leuke foto's van maken.


Kleine mantelmeeuw
Nu ik toch bezig was moesten kon ik de drie aanwezige blauwe reigers in dezelfde sloot niet ongeroerd laten staan net als een stormmeeuw en een wintertaling.Blauwe reiger

Wintertaling (man)

Stormmeeuw
Terwijl ik hiermee bezig ben zie ik een eenzame zwaan uit het noordoosten komen wat mijn eerste kleine zwaan van het najaar blijkt te zijn, wat laat maar liever laat dan nooit.

De grote plas zit vol met grauwe ganzen, meerkoeten en kuif-, tafel- en krakeenden en met enige moeite weet ik er twee smienten en zes slobeenden uit te halen.

Smient (man)
Aan de andere kant van het pad zit nog een smient, wat wintertaligen en een groepje canadese ganzen.

Canadese ganzen
Op het volgende plasje laten wat krakeende en aalscholvers zich leuk fotograferen.

Aalscholver


Krakeenden
Dan na zo'n drie kwartier, veel later dan gepland, vertrek ik uit het gebied richting Waalbos. Eerst rijd ik nog even door een wijkje van Rijsoord wat behalve een koperwiek ook nog een grijze stille tjiftjaf opleverd, helaas ben ik deze al gauw weer kwijt.

Koperwiek
De omgeploegde akkers van het Waalbos zijn verlaten van vogels zodat ik gauw doorfiets naar het nieuwe stukje in het Zuidwesten van het gebied. Als ik langs het inmiddels bekende meertje loopt duurt het niet lang voordat ik vleugeltjes tegen m'n schoen voel en iets weg zie vliegen, bokje!! De vogel valt in een slootje in maar ik besluit nog even door te lopen wat nog een tweede bokje oplevert, deze vliegt echter ver de polder in dus besluit ik de eerste weer op te zoeken.

Op de plek aangekomen waar ik hem ongeveer heb zien invallen sta ik opeens oog-in-oog met dit kleine snipje. Gauw sluip ik achteruit, loop naar de overkant van de sloot en het fotograferen kan beginnen met het resultaat hieronder.

Bokje
Na een kwartier wordt het hem toch te veel en vliegt hij weer terug naar het meertje en kan ik me verder concentreren op de aanwezigheid van enkele waterpiepers in een forse groep graspiepers. Ze zijn er vrij makkelijk uit te halen door hun roep en soms laten ze zich leuk bekijken.


Waterpieper
Hierna fiets ik door naar de Oude-Maas. Daar aangekomen zie ik dat er op een wintertaling en wat krakeenden na helemaal niks op de rivier zit. Dan maar weer wat foto's gaan maken van andere dingen zoals kraaien en eksters.

Zwarte kraai

Ekster
Terwijl ik hier mee bezig ben zie en hoor ik nog wat matkoppen, een witgatje, dodaars en een ijsvogel. Op de Veerplaat zie ik nog een leuke mezengroep maar verder is het erg stil dus rijd ik via het Develbos naar huis. Dat levert alleen nog een roepende waterral op, bij Heerjansdam zie ik nog wel een mooie ijsvogel, altijd leuk!

IJsvogel
Al met al vandaag toch nog wat leuke dingetjes gezien en gefotografeerd, ook wel eens leuk. Hoogtepunt was uiteraard het bokje!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten