woensdag 7 augustus 2019

Op naar de 1000 planten!

Aangezien ik nog maar tientallen soorten verwijderd ben van de mijlpaal van 1000 plantensoorten, ben ik vandaag en gisteren met Arne van Wingerden op pad geweest om hier wat aan te doen. Gisterenochtend op IJsselmonde zo nog wat algemene soorten opgezocht, zoals muurfijnstraal en zegekruid. Prachtige planten.
Muurfijnstraal
's Middags leverde een rondje in de Alblasserwaard ook nog wat zeldzame plantensoorten op. In Sliedrecht zagen we zo vertakte paardenstaart, moesdistel en middelste ganzerik. Meer richting het oosten langs de Merwede waren geoorde zuring, dichtbloemige kruidkers en springzaadveldkers op bekende plekken goed te vinden. Een enkele soort mistten we ook, maar over het algemeen ging het planten 'twitchen' aardig soepel.
Vertakte paardenstaart
Springveldkers
Wat dieper in de Alblasserwaard kwamen we nog dauwnetel tegen, maar bleek ook een smalle waterweegbree nog aanwezig op een plek van eerdere jaren. Een close-up van het vruchtje van deze plant was hiervoor wel noodzakelijk, maar het bleek de soort! Eenmaal weer in Ambacht kon ik daar ook nog een nieuwe scoren: sikkelklaver.
Dauwnetel
Nootje met 2 groeven - smalle waterweegbree
Sikkelklaver
Op IJsselmonde valt immers nog genoeg te halen, en voor vandaag heb ik een aardig rondje uitgestippeld over het eiland. Het levert algemene soorten op, zoals moerasmelkdistel, maar ook wat zeldzamere zoals het ruige klokje, waar we ook nog even voor moeten zoeken. Langs de Oude-Maas zien we verder nog kleine kaardenbol, glad biggenkruid, aardpeer en groot moerasscherm. Elders in de Albrandswaard zijn brede waterpest, wollige sneeuwbal en rechte alsem makkelijk te vinden.
Kleine kaardenbol
We besluiten het rondje in Rotterdam, waar we in de havens onder andere het zeldzame kamferalant treffen. Het staat in de spoorrails dus is wat klein, zodat we er in eerste instantie flink overheen kijken. Rond zes uur houden we het wel voor gezien, als we de sachalinse duizendknoop als laatste hebben kunnen opschrijven. Toch wel leuk die planten, en er valt nog genoeg te ontdekken!

Kamferalant
Naast al die planten komen we niet echt leuke vogelwaarnemingen tegen, maar wel nog enkele noemenswaardige insecten. Bij het Klein Profijt zit er zo opeens een boomsprinkhaan op de auto, wat toch wel onverwachts is. De zuidelijke boomsprinkhaan is op IJsselmonde een stuk zeldzamer, en ik heb dan ook nog maar een paar van deze exemplaren. Deze soort heeft in tegenstelling tot de zuidelijke soort wél vleugels. In de Alblasserwaard kwamen we daarnaast ook nog drie argusvlinders tegen. Een soort die op IJsselmonde de afgelopen jaren helaas is verdwenen. Helaas, helaas. Zou die ooit nog terugkomen? Een prachtige soort is het...
Boomsprinkhaan
Argusvlinder

Geen opmerkingen:

Een reactie posten