maandag 2 mei 2011

Breskens met een leuke afsluiting!

Het is vanochtend half vijf als het Renaultje van Ies G. nabij de Alblasserdamse brug tot stilstand komt. Jan en ik stappen erin en samen zetten we koers richting Breksens. Onderweg vliegt er opeens een uil boven de auto maar hij laat zich te kort zien zodat we maar een vraagteken bij de naam 'kerkuil' noteren.

Op de telpost aangekomen staat er al een mannetje of twintig de lucht af te speuren. Door de harde wind vliegen de oever-, huis, boer- en gierzwaluwen mooi laag langs en ze vliegen soms bijna tegen iets/iemand aan. Een geweldig gezicht!!  Ook is de wind erg goed voor steltjes en dat blijkt ook wel want vandaag werd het telpostrecord kanoet verbeterd tot 4700!! Deze vlogen in mooie groepen over de schelde samen met veel zilverplevieren, groenpootruiters, rosse grutto's, tureluurs, bontbekplevieren en ook mijn eerste krombekstrandloper van het jaar!

Door het binnenland was er veel trek van groenpootruiters, bosruiters, een paar mooie groepen kemphanen en zwarte ruiters en vooral veel tureluurs. Leuk al die groepen stelten die ook erg veel gemengd waren! Qua rovers was het ook niet verkeerd met tot 16:00 twee mooie mannetjes grauwe kieken, tientallen bruine kieken, in totaal 5 blauwe kieken waaronder een paar discussiegevallen maar helaas toch allemaal blauwe. De valken vlogen ook leuk met tegen de honderd torenvalken, 5 slechtvalken, 20 smellekens wat ik eigenlijk echt niet verwacht had en zo'n 20 boomvalken!!

Lepelaars
Verder vlogen er nog 7 purperreigers, een vrouwtje beflijster, mijn eerste wielwaal, 30 lepelaars, kleine zilverreiger, mijn eerste 3 zomertortels en ook  heb ik drie nieuwe sterns voor het jaar. Er vliegen namelijk 4 dwergsterns, 4 grote sterns en een noordse stern over de Westerschelde. Om iets voor vier verlaten we de telpost en ga door zeeland terug naar huis.

Als we door de westerscheldetunnel zijn wordt er koers gezet richting het bokkegat voor de grote geelpootruiter. Bij aankomst zit het wel helemaal vol met bosruiters, zwarte ruiters, groenpoten, kemphanen, watersnippen en tureluurs maar de grote geelpoot zit er niet tussen. Wel leuk is nog een temminck's strandloper die op zijn typische manier laag bij de grond foerageert. Ook het noemen waard is een witbuikrotgans die in een grote groep rotjes aan de andere kant van de dijk zit.

Groenpoot, tureluur, bosruiter, kemphanen en een bergeend
De route wordt vervolgd richting de Prunje om de daar aanwezige strandplevieren op de jaarlijst te zetten. Op de plek aangekomen zien we gelijk al wat mooie bonte strandlopers waar wat krombekstrandlopers, drieteentjes, kleine strandlopers en bontbekplevieren tussen staan. De steltjes zijn erg mooi met hun verse zomerkleed en het is dan ook genieten! Hierna duurt het niet lang meer voordat de eerste strandplevier zich laat zien en niet veel later gevolgd door enkele andere. Gaaf!!!

Kleine strandloper

Strandplevieren

Bontbekplevieren met een krombekstrandloper

Drieteenstrandlopers, bonte strandlopers en krombekstrandlopers
De laatste bestemming ligt bij de Krammarsluizen waar al enkele weken een ringsnaveleend huist. Onderweg naar de kijkhut vertelt Ies ons dat er hier meer dan 5 jaar geleden buidelmezen broeden en dat je gewoon onder het nest kon gaan staan terwijl hij het aan het maken was. Hoe bizar!! Als hij net is uitgesproken klinkt er opeens de roep van een buidelmees. Helaas laat de vogel zich niet zien maar desalniettemin is het erg leuk en onverwacht. 

In de hut aangekomen zien we de ringsnaveleend  vrijwel gelijk, hij zwemt vlak voor de hut en laat zich erg leuk bekijken. Deze buidelmees en ringsnaveleend zijn mooie afsluiters van het dagje met maarliefst 11 jaarsoorten. De jaarlijst staat nu op 230 soorten.


Ringsnaveleend

Geen opmerkingen:

Een reactie posten