maandag 26 november 2018

Eerste succesvolle vangst voor waterpieperonderzoek!

In het riet van de Devel is 's winters al vele jaren een slaapplaat van waterpiepers. Deze soort broedt met name in de Alpen en ze komen in de 'lage landen' overwinteren. Op IJsselmonde kunnen de aantal fors oplopen, tot ruim over de honderd exemplaren. Ondanks dat het zo'n algemene wintergast is, weten we maar erg weinig van deze soort. Ze worden (ook Europees gezien) nauwelijks geringd voor onderzoek. Enkel een project in Luxemburg is me bekend waar enkele jaren structureel waterpiepers worden gevangen. Na het behalen van mijn ringvergunning heb ik daarom ook gelijk een vergunning aangevraagd voor een RAS-project van waterpiepers. Het doel hiervan is om door de jaren heen de overleving van de vogels te bepalen, en komen ze bijvoorbeeld jaarlijks terug naar dezelfde slaapplaats? Op de langere termijn wil ik misschien ook nog wel op andere slaapplaatsen in de buurt gaan vangen, om te kijken of ze sterk gebonden zijn aan één locatie...

Maar eerst moesten de eerste vogels langs de Devel gevangen worden natuurlijk. De toestemming van het Waterschap was gelukkig snel geregeld, waarna ik het vanavond eens ging proberen. En dat viel niet tegen! Met een enkel netje in het riet ving ik zo een viertal exemplaren van mijn doelsoort: waterpiepers! Mooie beesten zo in de hand, alleen het nadeel van op een slaapplaats ringen is dat je de vogels eigenlijk in het donker ringt... Zoveel zie je er dan niet meer aan, laat staan om een goede foto te maken.
Waterpiepers
Niet alleen waterpiepers vliegen het net in. Er hangt zowaar ook nog een fraai mannetje roodborsttapuit in en een cetti's zanger. Leuke vangsten dus, maar het belangrijkst is wel dat het werkt met de waterpiepers! Hopelijk gaat dat nog meer mooie vangsten en resultaten opleveren!
Cetti's zanger
Roodborsttapuit

Geen opmerkingen:

Een reactie posten