donderdag 16 maart 2017

Volop voorjaars tijdens rondje Zwijndrechtse Waard!

Ook vanochtend is het weer stralend weer, dus ik besluit voor ik de boeken in duik een rondje Zwijndrechtse Waard te fietsen. De eerste plek waar ik heenga is de Devel, en onderweg krijg ik natuurlijk al wat flashbacks naar maandag. Hier is de lammergier allemaal overgekomen... Het blijft nog wel een beetje ongelofelijk...

Waar maandag echter de blauwborsten nog niet waren gearriveerd in Polder Sandelingen, is dat langs de Devel wel het geval. Bij het Kijfhoekkerkje hoor ik op een kort stukje wel vier mannetjes aarzelend de eerste strofes zingen. Deze zijn in ieder geval mooi op tijd terug! Gedeeltelijk overwinteren blauwborsten in het Middelandse Zeegebied en zijn dus niet zo heel ver weg. De beesten die doorvliegen naar West-Afrika tot onder de Sahara zullen vermoedelijk wel iets later terug gaan keren.
Blauwborst
Langs de Devel is het verder nog rustig met enkel wat zingende rietgorzen, een roodborsttapuiten, bruine kiekendieven en nog een tweetal cetti's zangers. In de Polder De Hooge Nesse is een ringmus in een groepje huismussen nog wel een aangename verrassing. Broedgevallen van deze soorten zijn toch al wel jaren geleden in de Zwijndrechtse Waard, en toen was het ook vanuit deze polder. Wellicht broedt er toch nog wel een enkel paartje hier, het zou leuk zijn!
Ringmus
De aantallen kieviten zijn overigens niet om over naar huis te schrijven hier, hier en daar baltst nog wel een exemplaar met veel is het niet. In een groep kokmeeuwen die op een zojuist bemest stuk land zitten is een fraaie zwartkopmeeuw nog wel het noemen waard. Altijd leuk. Langs de Oude-Maas is het verder rustig dus bij Heerjansdam span ik me wat in om daar een geringde buizerd af te lezen. Uiteindelijk lukt dat op één cijfer na, dus ik moet nog een keertje terug. Het zou leuk zijn als ik 'm rondkrijg!
Geringde buizerd
Het Waalbos is het laatste gebied voor vandaag, waar weer veel eenden: 55 smienten, 20 slobeenden en twee bergeenden rond zwemmen, maar waar ook vele paartjes kievit blijken te zijn neergestreken. Afgelopen jaar was het hier al een ware kraamkamer voor kieviten, tureluurs en zelfs leverde het de terugkomst op van de veldleeuwerik als broedvogel op IJsselmonde! Wellicht zijn dus de kieviten uit de omgeving hierheen getrokken, want in bijv. Polder Sandelingen is dit jaar (net als vorig jaar) geen kievit te bekennen. Helaas gaan grote delen van het Waalbos nog volgeplant worden met bomen, dus de komende tijd moeten we misschien maar eens met stokjes aan de slag...
Smienten
Kievit
Al met al is wel duidelijk dat met de eerste gearriveerde blauwborsten en de vele territoriale vogels overal het broedseizoen is aangebroken. Spannend!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten