zaterdag 11 maart 2017

Geen kwikken, wel andere soorten in het net

Vandaag is nog een halve klusdag op het ringstation in Meijendel om alle netten weer vangklaar te maken. Daarnaast kan er ook wel wat gevangen gaan worden en gezien de trek in maart van rouw- en witte kwikstaarten en bonte strandlopers heb ik wel hoop op wat leuke vangsten. Bij aankomst in de duin om een uurtje of zes is het opvallend stil, geen vogelleven nog hier in tegenstelling tot de bebouwde kom waar door het licht de zangactiviteit toch enkele weken eerder van start gaat...

De netten worden opgezet en ook vliegen de eerste witte kwikstaarten over, als ze maar naar beneden willen komen... Uiteindelijk wordt het een beetje een frustrerende dag wat die kwikstaarten betreft, want iets van 5 exemplaren zijn in de loop van de ochtend wel neergestreken in de buurt van het slagnet of zelfs op het slagnet, maar we waren te laat en eentje wist nog te ontsnappen. Helaas... Bonte strandlopers zagen we overigens helemaal niet vandaag.
Witte kwikstaart (rechts) naast de slag

De normale mistnetten leverde uiteindelijk nog wel dertig vangsten op, waaronder alweer opvallend veel tjiftjaffen, waarvan de eerste alweer zaten te zingen op de baan, een tweetal staartmezen, een vuurgoudhaan en normale soorten zoals een winterkoning en heggenmus die ook gewoon bijzonder fraai zijn in de hand.
Staartmees
Winterkoning
Vuurgoudhaan
Heggenmus
Een spreeuw die we op het eind van de middag vangen is toch nog wel het hoogtepunt voor mij voor vandaag. Deze soort blijft altijd lastig om te vangen en alleen de eerste keer dat ik hier op de baan was, 14 juni 2014, vingen we een aantal spreeuwen. Dat waren toen juveniele vogels, zo'n fraaie adult als vandaag is toch wel weer wat anders. Wat een prachtige tekening! Spreeuw
Rond een uur of vijf ben ik weer thuis en dan is het altijd even de 'schade' opnemen wat door de anderen op IJsselmonde is gevonden. Het valt mee vandaag en enkele typische maartgasten blijken weer gearriveerd te zijn, zoals een groepje van 5 zomertalingen in de Crezéepolder. Een grote lijster bij het Perenlaantje in Ambacht is eigenlijk nog een betere soort, dus eerst rijd ik daar maar snel naartoe.

In een grote groep kramsvogels en koperwieken vliegt hij opeens luid roepend op en met een zware ratel landt hij in wat populieren een stukje verderop. Leuk! Het blijft een onwijs lastige soort op IJsselmonde, zeker nu hij als broedvogel is verdwenen. Op doortrek moet het nu dus maar gebeuren en dit is in Ambacht in ieder geval wel de plek waar dat kan, en dus ook gebeurt.

In de Crezéepolder is het hierna weer even genieten hoe mooi de polder erbij ligt. Een mooie groep kluten, twee bontbekplevieren, foeragerende tureluurs en kemphanen en grote aantallen smienten en wintertalingen met daartussen wat pijlstaarten, slobeenden en dus ook die zomertalingen. Daarvan blijkt echter nog maar één mannetje aanwezig die zich met wat zoeken op afstand nog wel even laat bekijken. Een leuke afsluiting van een mooie dag!
Zoek de zomertaling... (links onder de slobeenden)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten