zaterdag 17 september 2016

Fijne soorten op de Mavla en een bairds

De Maasvlakte was voor ons dit jaar nog niet echt een succes, met niet meer dan een enkel draaihalsje. Door anderen was er in augustus overigens ook niet meer dan een draaihals en een roze spreeuw gezien, maar september bleek het toch weer goed te komen. Op 6 september was dat alweer de 7de kleine spotvogel en pas de 3de twitchbare dwerggors voor de Maasvlakte die opdoken. Verder werd er nog een enkele draaihals gezien en gisteren werd het opeens leuk met o.a. ook een ortolaan en een grote pieper.

Vandaag moest het dus maar weer eens gebeuren en rond half acht komen Laurens van der Padt, Laurens van de Wind, Jacob Molenaar en ik aan bij het Luzerneveld. Er lopen al de nodige mensen door de greppel, dus we besluiten de Vuurtorenvlakte maar gelijk te gaan. Bij de bosjes aangekomen blijken er vogels te zitten. Spannend!!

De eerste bonte vliegenvangers, grasmussen, zwartkoppen, fitissen en gekraagde roodstaarten zijn al snel door de kijker gegaan. Ook zit er de nodige trek in de lucht, resulterend in gele kwikstaarten, boompiepers, sijzen en opeens een brul ergens uit de bosjes: 'Roodkeel!!' Als de stem wegsterft in de verte horen we inderdaad de roodkeelpieper langskomen dankzij roepjes. Altijd leuk!

Dan blijkt er opeens ook nog een 'acro' te zitten, dus die moest wel even afgemaakt worden. Terwijl ik dit beestje volg (het blijkt uiteindelijk een kleine karekiet te zijn) hoor ik een brul achter me: 'Roodmus!'. Snel stiefel ik de bosjes door naar Laurens en Laurens die net het beestje vonden in de bosjes. We horen 'm een paar keer roepen, maar krijgen 'm niet gelijk in beeld. Terwijl we staan te wachten op een glimp van deze oostelijke dwaalgast komt er opeens een roepend langgerekt beestje over de vlakte aanvliegen: een ortolaan! Leuk!

Niet veel later blijkt de roodmus in een gedeelte verderop te zitten en laat zich daar nog even fraai bekijken. Mijn eerste najaarsbeest pas, gaaf!
Roodmus                                                                ©Merijn Loeve
Aangezien alles wel flink wordt uitgekamd besluiten we naar Maasvlakte 2 te gaan om daar maar kilometers te maken langs de lange rij duindoorntjes. Daar blijken nog aardig wat vogels in te zitten, zo'n 10 fitissen, 2 gekraagde roodstaart, een paapje, roodborsttapuit, grauwe vliegenvanger, rietzanger, wat grasmussen en gras- en boompiepers. Verder zijn twee velduilen leuk, net als de opvallend veel sijzen die goed tam zijn...
Sijzen
Terwijl we aardig op weg zijn, komt opeens het appje door dat een vale pijlstormvogel is gevlogen langs Katwijk, richting zuid! Die komt dus in principe deze kant op, dus we besluiten maar terug te lopen om een poging te wagen. Het is immers voor ons allen nog een lifer...

Als we over zee kijken zien we de nodige jan-van-genten, wat zwarte zee-eenden en nog een dwergmeeuw. We zijn er echter al vrij snel klaar mee, de bosjes zitten immers vol en over zee vliegt eigenlijk niks. En die vale pijl, die zal toch wel hier niet langs komen...

Even later lopen we weer verder, en dan komt het volgende appje: 'Nu vale pijl langs de Maasvlakte!'. We rennen nog de dijk op, maar helaas, de vogel is al ten zuiden van ons opgepikt dus we zijn kansloos. Als we tien minuten langer hadden gezeten, hadden we 'm gehad. Nog nooit waren we zo dichtbij, maar je moet natuurlijk nog wat te wensen over laten...

We lopen hierna het pad naar de Westplaat af. Het is leuk vogelen, maar spannender dan wat vuurgoudhaantjes, bonte vliegenvangers, braamsluipers, boomleeuweriken, veel zwartkoppen en de eerste keep (vroeg!) komen we niet. Op wat plekken bij het Distripark, het Reebokgebouw en bij Bayer zien we nog wat tapuiten, paapjes, boompiepers, fitissen en een bonte vliegenvanger.

Ondertussen zit op de Tweede Maasvlakte een roodkeelpieper en bij het Luzerneveld nog steeds een draaihals en wat ijsgorzen. De roodkeelpieper vinden we even later niet terug, maar op het Luzerneveld en op de dijk laten de draaihals en de ijsgorzen zich leuk bekijken! Verder zitten hier ook weer de eerste oeverpiepers van het najaar en zit er nog een rietzanger op de kale dijk.
Draaihals
IJsgors
Ondertussen is er vanmiddag ook een bairds strandloper gevonden in de Brabantse Biesbosch, een Amerikaanse soort die het dit najaar goed doet! Het is altijd leuk natuurlijk en voor Jacob is het nog een lifer, dus voordat we de afslag pakken rijden we nog even door. Niet veel later hebben we 'm in beeld tussen enkele bontbekplevieren, vlak onderaan de dijk. Super!!Bairds strandloper
Het blijft ook weer verbazen wat een aantallen vogelser in de Muggenwaard rond zwerven. Honderden bontbekplevieren, bonte strandlopers, twee zilverplevieren, een groepje kanoeten, wat kleine strandlopers, vele grote en kleine zilverreigers en een smelleken komt nog langs jakkeren.

Al met al weer een lekkere dag gevogeld met mooie soorten als resultaat!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten