zaterdag 7 november 2015

Veel pap op IJsselmonde, nóg weinig krentjes

Na gisteren al met Hans Bossenbroek de Crezéepolder te hebben doorgestruind, met als resultaat 9 bokjes en op de blokken langs de Noord wederom een oeverpieper, gingen Laurense van der Padt, Laurens van den Wind en ik vandaag weer eens de andere kant op, richting de Oude-Maas.

We beginnen in het Develbos waar we tal van mezengroepjes afzoeken, die pallas' boszanger of een andere leuke 'phyllo' moet toch een keertje kunnen hier.. Helaas levert het niet meer op dan wat (vuur)goudhaantjes, maar de geoorde fuut is nog wel aanwezig en er roepen nog wat waterrallen uit het riet. Even verderop, langs de Devel, vliegt even later een luid roepende goudplevier over! Pas m'n eerste dit jaar op IJsselmonde, terwijl ik 'm vorige jaar zelfs miste op het eiland...

Struinen op wat geoogste maïsakkers levert mooie groepen zangvogels op. Enkele honderden vinken en groenlingen, tientallen ringmussen, kepen, rietgorzen, waterpiepers en veldleeuweriken zitten op de akkers, maar een leuke soort zoals een geelgors vinden we helaas niet. Langs de Oude-Maas treffen we nog een fraaie flock zangvogels, met o.a. tientallen goudhanen en wat zwarte mezen, en eenmaal meen ik zelfs een spannende phyllo te zien die we helaas niet meer terug kunnen vinden.

In de natuurontwikkeling in de Zuidpolder, wat nu één groot ruig terrein is, lopen we even later wederom tegen mooie groepen vinkachtigen aan. Nu zijn het met name erg veel kepen, en tegen de 100 exemplaren zie je er niet vaak op IJsselmonde!
Kepen
Verder zitten er nog veel vinken, groenlingen, putters, ringmussen, rietgorzen en we trappen nog 9 bokjes op, leuk! Leuke verrassingen zoals fraters vinden we niet, maar het ziet er wel erg goed uit voor deze soort!
Zuidpolder
We vogelen nog verder tot aan de A29, maar dat levert op een goudplevier en een kemphaan in een groep overvliegende kieviten na niks meer op. Al met al was het vandaag toch weer een spannend dagje vogelen, en in de komende weken moet in deze hoek van het eiland, ondanks dat het najaar is afgelopen, toch wel een goede soort te vinden zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten