zaterdag 6 september 2014

Bomvolle Mavla met 4 draaihalzen en hop

Gisterenavond ben ik weer in Ambacht gekomen en vandaag staat er een flinke dag vogelen op het programma. Een telefoontje met Laurens vd Padt gisterenavond leidde er toch toe om vandaag weer eens lekker op de Maasvlakte te gaan struinen. Iets na half zeven rijden we met z'n tweeën weg uit Ambacht wat bij Laurens vd Wind zijn de gordijnen nog gesloten....

We besluiten om op de midden op de eerste maasvlakte te beginnen aangezien er bij de vuurtorenvlakte etc. wel genoeg mensen zullen rondlopen. We besluiten te beginnen bij de parkeerplaats van Bayer, want als we aankomen zien we vanuit de auto al een draaihals opvliegen en er eentje op de grond foerageren!! Dat gaat lekker, de eerste vogels die we zien...
Draaihals
We lopen hierna de parkeerplaats rond en pluizen 'm tot de bodem uit. Er zitten genoeg vogels: fitissen, gekraagde roodstaart, boompieper, zo'n 10 roodborsten, wat zwartkoppen, grasmussen, een tweetal bonte vliegenvangers,een vuurgoudhaan en een rietzanger.

Bonte vliegenvanger
Als we uiteindelijk toch worden weggestuurd lopen we naar alle struiken en hoge vegetatie die we maar zien. Dat levert de eerste paapjes en tapuiten van de dag op, nog een rietzanger, een kleine karekiet en bij een hek met een onkruidrandje zitten een bonte vliegenvangers, wat braamsluipers, twee vuurgoudhanen en een zwartkop. Vooral dit laatste is wat me enorm naar de Maasvlakte trekt. Op de meeste idiote plekken zitten vogels en het mooie is dat ze geen kant op kunnen... Dat laatste zegt overigens ook niet alles, want meerdere malen hebben we vandaag dat we een vogeltje voor ons zien opvliegen en landen in een paar struikjes. Hoe we vervolgens ook zoeken; nergens meer terug te vinden. Of ze in een konijnenhol gaan zitten, of we ze doodtrappen, wat dan ook, frustrerend is het soms wel....
Tapuit
We rijden hierna door richting het Distripark waar we gewoon wat stukken met kniehoog onkruid uitpluizen. Dit vooral na aanleiding van deze waarneming. Er blijken ook vogels in te zitten, maar op wat grasmussen, braamsluipers en een gekraagde roodstaart na komt er niet veel uit. Wat lage duindoornvegetatie elders op het Distripark levert nog wel een tweetal leuke soorten op: een sprinkhaanzanger en blauwborst!
Onkruidheuveltjes
Aangezien er op de vuurtorenvlakte een sperwergrasmus is gevonden besluiten we toch ook maar die kant op te gaan. Onderweg komen we nog Arie Kolders en Ies Meulmeester tegen die dat beestje hadden en nog een draaihals, en zij zeggen dat het ook bij de vuurtorenvlakte stikt van de vogels. We besluiten daar aangekomen maar gelijk de greppel onder de Nieuwe Stuifdijk uit te lopen. Die blijkt inderdaad vol te zitten met vogels, erg gaaf. Zo zien we wat bonte vliegenvangers, een gekraagde roodstaart, wat zwartkoppen, grasmussen, 15 paapjes, wat tapuiten, twee patrijzen en ook hier 2! draaihalzen! 
Paapjes
Op de Vuurtorenvlakte zien we hierna ook nog zo'n 15 paapjes, 2 bonte en een grauwe vliegenvanger en wat braamsluipers, maar de sperwergrasmus kunnen we helaas niet vinden. Wel zie ik opeens in de verte een flits van een forse vogel met golvende vlucht. Het beest valt in voordat ik m'n kijker erop heb. Als we die kant oplopen vliegt hij opeens op: hop! Deze voor mij nieuwe Zuid-Hollandsoort verdwijnt richting de Maasmond, maar komt even later toch weer terug en valt in op de vlakte. Daar laat hij zich lastig zien en het blijkt een vliegerig beest in het kwadraat te zijn... Aangezien er wat twitchers in aantocht zijn besluiten we het beest niet langer achterna te rennen en lopen nog wat rond.
Hop                                                                             © Laurens van der Padt
Eenmaal met o.a. Herman vd Brand, Laurens vd Wind en Hans Tetteroo is het beestje toch weer snel gevonden, maar met z'n sierlijke vlucht is hij ook weer snel verdwenen. We besluiten het dan ook voor gezien te houden en rijden richting de Westplaat en het Oostvoornse Meer. Op de Westplaat lopen honderden bontbekplevieren met daartussen een kleine en krombekstrandloper, en op twee palen zit een visarend. 
Visarend
Op het Oostvoornse meer kunnen we helaas geen zeekoet vinden, maar langs de kant lopen wel schitterend twee waterrallen. Die zie je ook zelden op deze manier!
Waterral
De Strypse Wetering bij Rockanje levert ook nog een vijftal kleine strandlopers op, waarna we koers zetten richting de Beninger Slikken waar al enige tijd een koereiger rondhangt. We kunnen deze tussen de kleine zilverreigers helaas niet vinden en op een dwergmeeuw na is er verder niet veel te beleven. 
Beninger Slikken
Op de terugweg zien we dat er een drieteenstrandloper gruwelijk is gefotografeerd op de Sophiapolder.. Laurens vd Wind gaat gelijk door en na het eten schuiven Laurens en ik bij 'm aan. De vogel is eerst even zoek maar even later zien we 'm in een groepje van 5 bontbekplevieren lopen, het blijft toch leuk! Tevens zitten er weer een hele berg meeuwen bij de inlaat waar we 3 geelpootmeeuwen en een juveniele zwartkopmeeuw tussen zien. Deze laatste is eigenlijk wel de leukste soort van de avond, aangezien dit pas de tweede zwartkopmeeuw ter plaatse is op de Sophiapolder!
1 kj zwartkopmeeuw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten