zaterdag 22 maart 2014

Oost-IJsselmonde met weer de Balt!

Vanochtend begonnen Laurens vd Padt en ik weer eens de dag met een telling op De Gorzen. Na een klein uurtje werd ook weer duidelijk waarom we dat zolang niet gedaan hadden, er vloog zo goed als niks... Leuk waren nog wel een tweetal geringde ooievaars die in de Crezéepolder landen, maar die ik helaas niet afgelezen kreeg.

We besluiten dan ook maar een rondje in de Crezéepolder te maken, en dat levert inderdaad nog wel wat leuke soorten op. Zo zit er een fikse groep waterpiepers, van zo'n 25 exemplaren, een bokje dat al enkele weken op dezelfde vierkante meters zit, een rouwkwikstaart tussen een paar witte kwikken en nog steeds een hoog aantal watersnippen, zo'n 60 exemplaren.

We fietsen hierna door richting Polder Sandelingen, waar ook een bokje aanwezig blijkt te zijn. Verder is het daar nog erg rustig. Aangezien bij Barendrecht een paartje patrijzen was gezien, besluiten we daar toch maar even een poging te wagen. Dit aangezien deze soort dit jaar behoorlijk lastig op IJsselmonde is en er nog maar een enkele waarneming van deze soort is gedaan. Het bezoekje aan Barendrecht heeft helaas niet het gehoopte gevolg en we moeten ook nog eens een uur schuilen voor de regen...

Terug door de Polder de Hooge Nesse en langs de Oude-Maas levert nog wat zingende matkoppen en roodborsttapuiten op. In Zwijndrecht nemen we hierna nog even een kijkje langs de Lindtsedijk voor meeuwen wat nog twee Nederlandse kleine mantels opleverd, waarna we rustig naar de Sophiapolder fietsen waar we vanavond een slaapplaatstelling voor Sovon uitvoeren.
Roodborsttapuit (man)
Nadat ook Laurens vd Wind bij het pontje is gearriveerd, worden we met z'n drieën naar de noordpunt gevaren, vanwaar we de telling uitvoeren. De meeuwen staan daar prachtig dichtbij en ook de steltlopers komen daar op de dijk slapen. Uiteraard checken we de hele tijd de meeuwen, waar we nog een kleine mantelmeeuw, bekende Noorse zilver- en grote mantelmeeuw en een bekende Poolse pontische aflezen.

Poolse pontische meeuw Y[PNVA]
Daarnaast staan er nog een ongeringde 'pont' en twee geelpootmeeuwen, en groot is de euforie als opeens de baltische mantelmeeuw ertussen blijkt te staan.Het is bijna alweer een maand geleden dat deze Finse kleine mantelmeeuw door ons bij Zwijndrecht en later in Dordrecht werd gezien, en de vogel blijkt dus nog steeds in de omgeving aanwezig!

Baltische mantelmeeuw
De telling is verder ook een succes met 152 grutto's, 30 kluten, 7 bonte strandlopers, 4 bontbekplevieren, zo'n 500 kok- en stormmeeuwen, 53 grote mantelmeeuwen, 160 zilvermeeuwen en 95 kleine mantelmeeuwen.
Grutto's
In het donker worden we teruggezet en even later ben ik weer thuis na een dag die erg tam begonnen was op De Gorzen, maar erg sterk werd geëindigd op de Sophiapolder!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten