dinsdag 25 december 2012

Dag in Zeeland met weer de Kwade Hoek!

Zaterdag vroeg Hugo Moerman of ik met hem en zijn vader vandaag een dag in Zeeland wilde vogelen. Daar had ik wel oren naar dus werd ik vanochtend om kwart over acht opgehaald. Het is nog donker en het miezert maar volgens de buienradar zal het niet lang duren voordat het droog is. De eerste bestemming is bij Yerseke waar gisteren en eergisteren het groepje van 6 roodhalsganzen zat dat eerst ook op Schiermonnikoog heeft verbleven.

Bij aankomst kunnen we helaas snel constateren dat het groepje niet aanwezig is tussen de rotganzen. Wel zien we hier nog een zevental kluten, een geoorde fuut en kunnen we met de normalere soorten een stevige basis leggen voor de daglijst.

Plasje zonder roodhalsganzen
Al vogelend langs de Oosterschelde met een zwarte ruiter, kleine zilverreiger en verder de nodige middelste zaagbekken en dergelijke komen we aan bij de plek waar ik aan het begin van het jaar velduilen zag. Deze lieten zich nu echter niet vinden maar een groep van 60 pijlstaarten was wel een leuke verrassing. Het Veerse Meer blijkt even later helemaal vol te zitten met meerkoeten, smienten en rotganzen maar verder is het qua 'leuke' soorten nog erg tam.

Noord-Beveland is snel doorkruisd en even later staan we op Neeltje Jans te zoeken naar kuifaalscholvers. Deze laten zich vandaag helaas niet vinden maar wel laten wat dodaarzen, middelste zaagbekken en een geelpootmeeuw zich zien.

Middelste zaagbek (man)
Bij Burghsluis is even later de bekende zwarte rotgans snel gevonden en hij laat zich erg fraai bekijken in een flinke groep brand- en rotganzen.


Zwarte rotgans
Verder is het rond de Plompe Toren en de Stolpweg erg stil en zetten we koers richting Scharendijke. De grote groep rotganzen is gelijk in beeld maar de 6 gemelde witbuikrotganzen laten zich helaas niet zien. Een overvliegende slechtvalk is nog wel het noemen waard.

Op de Brouwersdam aangekomen is de eerste vogel die we zien een vrouwtje ijseend, de vogel zit dichtbij de kant en laat zich werkelijk schitterend bekijken.

IJseend
Verder zien we langs de dam opvallend veel kuifduikers, tientallen roodkeelduikers, brilduikers, middelste zaagbekken, eiders, enkele paarse strandlopers, een overvliegende slechtvalk en de groep zwarte zee-eenden zit helaas iets te ver om er de gemelde brilzee-eend uit te halen.

Het leukste hebben we voor het laatst bewaard en dat is de Kwade Hoek. Toen ik hier een kleine maand geleden ook rond liep was het niet gelukt alle vier de kweldersoorten, frater, sneeuwgors, strandleeuwerik en ijsgors, te zien dus hopelijk gaat dat nu wel lukken.

Om half twee parkeren we de auto op de parkeerplaats en even later zijn we op weg naar het kwelder. Onder het gezang van een cetti's zanger moeten we ons een wegbanen over het pad dat vrijwel geheel bedekt is met water. Van een paar vogelaars die we tegenkomen krijgen we te horen dat alles behalve de strandleeuweriken nog gezien is vandaag. Even later zien we in de verte al een grote groep vogels vliegen wat bij nader inzien om een groep van 66 sneeuwgorzen blijkt te gaan. Ze foerageren tussen het helmgras en gaan even later ook op het strand zitten waar ze zich leuk laten bekijken.

Sneeuwgorzen
Terwijl we van deze vogels genieten horen we ook enkele ijsgorzen en we zien een groep van ca. 25 vogels vlakbij ons invallen. De vogels laten zich af en toe kort tussen het helmgras zien en lopen vlug door het helmgras waardoor het lastig is om ze goed in beeld te krijgen.

IJsgors
Fotograaf: Hans Moerman
Als we ook van deze vogels genoten hebben die ik dus de vorige keer gemist had kunnen we weer verder. Even later hoor ik wat vogels roepen en blijk het groepje van 13 fraters vlakbij te zitten en dus is de 3de soort binnen.
Fraters
De moeilijkste hebben we dus nog overgelaten, de strandleeuweriken. We moeten eigenlijk al weer terug naar de auto omdat we weer op tijd thuis moeten zijn maar ik loop nog even een rondje verder op het kwelder. Hier blijkt de groep ijsgorzen heen te zijn gevlogen die nu bestaat uit ongeveer 40 vogels, maar ze laten zich maar sporadisch zien. De strandleeuweriken kunnen we helaas weer niet vinden en dus lopen we met 3 van de 4 wenssoorten op zak weer terug naar auto.

Weer terug in de auto blijkt de daglijst te zijn gegroeid tot 81 soorten, niet verkeerd!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten