zaterdag 17 juni 2017

Mooi broedsucces in Ambacht!

De afgelopen week was het op wat vleermuizenwerk na rustig, dus de zaterdag was er vandaag weer om lekker wat rond te vogelen op IJsselmonde. Vanochtend begin ik de dag maar met een rondje Crezéepolder, waar het water echter aardig hoog staat. De steltlopers staan dus in het hoge gras, maar als ze opvliegen zijn ze wel aardig te schatten. Dat levert uiteindelijk ca. 150 grutto's en ruim 200 tureluurs op. Mooie aantallen! Het aandeel jonge exemplaren is lastig te bepalen en ook zijn de poten voor eventuele geringde exemplaren niet te checken. Op een kleine zilverreiger na is het erg rustig, waarna ik dus maar even naar huis ga.
Grutto's
Kleine zilverreiger en lepelaar (links)
In de middag had ik afgesproken om met Dave van de Spoel naar de Sophiapolder te gaan om een schatting te maken van het aantal nesten op het schelpeneiland. Om 14:00 varen we dus richting het eiland, waar we al vogelend naar het afgesloten deel gaan. Op het eiland lopen de gebruikelijke soorten, waaronder wel een mooie groep lepelaars die fanatiek aan het vissen is, een mooi gezicht! Verder staat er nog een geelpootmeeuw en is een wulp eigenlijk wel de beste soort die op het eiland staat.
2kj geelpootmeeuw
Vissende lepelaars
Als we op de dijk lopen vliegt er plotseling een rivierrombout voor ons op van het pad. Leuk! Deze zeldzame libellensoort leeft als nimf in de Nederlandse rivieren, waarna ze op strandjes uit moeten sluipen. Dat was de theorie althans. De laatste tijd wordt namelijk ook steeds duidelijker dat de soort minder kieskeurig blijkt te zijn en ook uitsluipt op basaltblokken. Dit exemplaar verdwijnt echter hoog richting de andere kant van de rivier.

Een weidebeekjuffer die we een tiental meters verderop treffen doet dat gelukkig niet en laat zich fraai bekijken. Ook al zo'n zeldzame soort voor IJsselmonde die vermoedelijk gewoon langs rivieren zich door het land verspreiden. Fraai!
Weidebeekjuffer
Eenmaal op het afgesloten stuk dijk worden we vrijwel meteen aangevallen door stormmeeuwen, die weer volop jongen blijken te hebben. Ook zien we nog een nest dat op uitkomen staat, dat precies boven de hoogste waterlijn is gevestigd. Hoog, droog en voedsel om de hoek. De populatie schatten we op zo'n twintig paar, een mooi aantal en het lijkt hier te groeien!
Wakende stormmeeuw
Nest stormmeeuw net boven de waterlijn
In de buurt van het schelpeneiland is gelijk duidelijk dat er wel wat visdieven broeden, ze vliegen volop rond. In de gauwigheid, we moeten immers zo snel mogelijk weer weg, tellen we acht nesten van visdief en ook nog twee klutennesten. Leuk! Hopelijk gaat het ze allemaal lukken om jonge groot te krijgen dit jaar! Wie weet kunnen we de visdieven over enkele weken nog wel van een ringetje voorzien.
Visdiefnest
Verder vliegen ook enkele kleine mantelmeeuwen alarmerend boven onze hoofden, die nestelen kennelijk na een aantal jaar van afwezigheid ook weer op het eiland. Op basis van eerdere waarnemingen moet er ook wel minimaal 3 paar zitten. Vermoedelijk zijn dit wat beesten die niet meer op de daken aan de overkant passen, want op het industrietterrein van Alblasserdam is een kleine dakkolonie uitgegroeid tot wel ca. 50 paar kleine mantelmeeuw. Die blijken daar al volop met jongen rond te lopen.
Dakkolonie kleine mantelmeeuw
In deze tijd van het jaar is het ook altijd spannend op de Sophiapolder met dode vogels, in verband met botulisme want nogal wat slachtoffers kan veroorzaken. Dat aantal dode beesten valt gelukkig mee, maar we vinden in de kolonie nog wel een dode zwartkopmeeuw. Mooi om die kop van dichtbij te bekijken, maar ook mooi dat het een exemplaar met Belgische ringen is. Die worden er uiteraard vakkundig afgehaald, en op basis daarvan blijkt het een elfjarig exemplaar te zijn die is geringd nabij Antwerpen.
Vlaamse zwartkopmeeuw
De terugweg varen we via de Galgenplaat, waar weer een grauwe vliegenvanger aanwezig blijkt te zijn. Op dit Ambachtse schiereiland zitten vermoedelijk wel 1-2 paartjes van deze schaarse broedvogel van IJsselmonde. Ook broedt er in de buurt een havik, die ook dit jaar minimaal één jong blijkt te hebben. Mooi!
Jonge havik
Aangezien het nu laag water is besluit ik nog even de Crezéepolder rond te fietsen om de steltlopers daar nog goed te kunnen tellen en checken. Dat levert een mooi aantal van 21 juvenielen grutto's op tussen 136 exemplaren, een mooie geelpootmeeuw, maar verder is het nog erg rustig. Een gouden sprinkhaan die ik op de dijk hoor zingen is wel het hoogtepunt. Deze soort trof ik namelijk alleen in 2013 in de polder aan, toen tot wel 20 exemplaren. Deze grootste bekende populatie in Zuid-Holland blijkt echter tot weer/nog aanwezig nadat de dijk een stuk is verlaagd en het gebied tot wel een aantal jaar kaal is geweest. Leuk dat ze er weer zitten dus!
2kj geelpootmeeuw

Geen opmerkingen:

Een reactie posten