zaterdag 8 mei 2021

IJsselmonde Big Day 2021: 120 soorten!

Ook dit jaar is toch weer een Big Day op IJsselmonde gepland. Dit jaar doe ik 'm samen met Laurens van der Padt. Qua voorbereiding zijn we nog nooit zo beroerd geweest, alleen in de Zegenpolder wist ik wel wat leuke dingen te zitten. Gisteren nog daar een Engelse kwikstaart, temmincks strandloper, smient en veldleeuwerik, dus daar moesten we hopelijk maar wat bonussen pakken ten opzichte van de rest. Het weer leek op zich goed te worden, al zou wel een regenfront midden op de dag passeren. Besloten was ook om dit jaar voor het eerst alleen met de auto te gaan. Dat betekende dus net wat flexibeler en ook wat minder tijdslurpend natuurlijk, dus we starten om 02:00 exact. 

Vanuit Ambacht vertrekken we richting Rotterdam, waar de bekende OOIEVAAR (1) de eerste soort op de lijst is, al snel gevolgd door MEERKOET (2). Op Heijplaat is ROEK (3) even later makkelijk in de kolonie, en zien we ook al ZILVERMEEUW (4) en KLEINE MANTELMEEUW (5) foerageren in de berm. We luisteren nog even op wat plekken voor zwarte roodstaart, maar helaas. Wel schrijven we SCHOLEKSTER (6) bij waarna we in Rhoon rond kwart voor 3 snel KERKUIL (7), BOSUIL (8), KIEVIT (9), CETTI'S ZANGER (10) en NACHTEGAAL (11) bijschrijven. De kerkuil laat zich ook nog even leuk bekijken en de bosuilen zijn dit jaar lekker vocaal! Op de Gaatkensplas horen we geen dodaars, maar FUUT (12) en BLAUWE REIGER (13) wel. Om 3:00 rijden we de Waalweg op waar RANSUIL (14) gelukkig eens heel makkelijk blijkt te zijn. Fraai! En alle uilen binnen het uur binnen. Met nog een WILDE EEND (15) op zak rijden we naar de Devel, waar we achter elkaar RIETZANGER (16), SNOR (17), WATERHOEN (18), KLEINE KAREKIET (19), BLAUWBORST (20), RIETGORS (21) en KRAKEEND (22) bijschrijven. WATERRAL (23) is altijd lastig, maar laat gelukkig zijn gekrijs horen. Roerdomp is stil, dus daar moeten we nog een keer voor terug. Het is ook fris en de zangactiviteit is niet al te hoog. 

Om half 4 tikken we TAFELEEND (24) binnen bij Knooppunt Ridderkerk, waar ook een ZANGLIJSTER (25) en WINTERKONING (26) vroeg zijn begonnen met zingen. Op het Eiland van Brienenoord is DODAARS (27) makkelijk en horen we ook prettig al ZWARTE ROODSTAART (28). Na de eerste MEREL (29) keren we terug naar de Devel, waar we nu wel kortstondig ROERDOMP (30) horen. Verder zingen dezelfde rietvogels en KOEKOEK (31). Bij de Jan Gerritsenpolder zien we in de schemer helaas geen middelste zaagbekken meer, wel horen en zien we TJIFTJAF (32), FITIS (33), TUINFLUITER (34), GRASMUS (35), EKSTER (36), ZWARTE KRAAI (37), KUIFEEND (38) en GRAUWE GANS (39). In het Buitenland van Rhoon even later ook de eerste SPRINKHAANZANGER (40), KOOLMEES (41), VINK (42), KNOBBELZWAAN (43), HOUTDUIF (44), HEGGENMUS (45), BUIZERD (46) en gelukkig ook KRAMSVOGEL (47). Gisteren liep een groepje van acht, nu gelukkig nog één!  

Om 5:45 gaan we richting het Klein Profijt, waar de nieuwe soorten weer snel elkaar opvolgen. PUTTER (48), PIMPELMEES (49), HAVIK (50), ZWARTKOP (51), AALSCHOLVER (52), GEKRAAGDE ROODSTAART (53), GROTE BONTE SPECHT (54), GAAI (55), BOOMKRUIPER (56), MATKOP (57), BERGEEND (58), GROENLING (59), VISDIEF (60), ROODBORST (61), STAARTMEES (62), BOERENZWALUW (63), GIERZWALUW (64) en KOKMEEUW (65). Extra blij zijn we met een slapende GROTE ZILVERREIGER (66) tussen de blauwe reigers, een goeie soort voor de Big Day! Ook APPELVINK (67) is altijd prettig en dit jaar zit er weer een territoria BOOMKLEVER (68) in het Klein Profijt, scheelt weer in het Donckse Bos! 

Grote zilverreiger

Bij de uitgang zien we een fraaie GRAUWE VLIEGENVANGER (69), ook altijd een lastige soort! We nemen even later weer onze plaats in op de dijk, waar zowaar ook nog wat van trek blijkt te zijn. Met name gierzwaluwen en boerenzwaluwen trekken langs, maar dat biedt altijd perspectief natuurlijk. In de Zegenpolder zien we ondertussen SLOBEEND (70), GELE KWIKSTAART (71), TAPUIT (72), SMIENT (73), KLUUT (74), TURELUUR (75), HUISZWALUW (76), KLEINE PLEVIER (77), GROENPOOTRUITER (78), SLECHTVALK (79), LEPELAAR (80), WITTE KWIKSTAART (81), BRUINE KIEKENDIEF (82), KNEU (83), KAUW (84), HOLENDUIF (85) en STORMMEEUW (86). Een PURPERREIGER (87) is de eerste leuke trekker, uiteindelijk zien we er zelfs vier! Veel voor deze lastig Big Day soort, die uiteindelijk alle teams wel zien vandaag. Ook twee ZWARTKOPMEEUWEN (88) komen langs en een GROENE SPECHT (89) verplaatst zich langs de post. 

Grauwe vliegenvanger

Na een uurtje besluiten we naar het westen te lopen voor veldleeuwerik, waarna Laurens opeens een WIELEWAAL (90) oppikt die net boven de bomen naar oost flapt. Altijd leuk met de typische manier van vliegen. De vogel is kort ter plaatse in een kruin en vliegt dan toch weer laag door. Voor ons alweer de 3e op een Big Day, zodat ik verreweg de meeste wielewalen op een Big Day heb gezien op IJsselmonde... Niet veel later zien we drie kleine steltlopers uit het zuidwesten aankomen. In vlucht is al snel duidelijk dat het om een BONTBEKPLEVIER (91) en twee KLEINE STRANDLOPERS (92) gaat. Zeker die laatste is een erg leuke soort! Het drietal valt in de Zegenpolder in, en laat zich daar ook aan de overige teams zien. Die zien vervolgens ook allemaal het prachtige mannetje smient dat wellicht anders door menig team gemist zou zijn... Hoort er ook weer bij natuurlijk! Tot slot jakkert er nog een BOOMVALK (93) hard naar noord en komt een WULP (94) luid roepend over. Al met al gaat het lekker, maar we horen ook van dwergmeeuwen en zwarte sterns over de Crezéepolder door een ander team. Het wordt geen makkie vandaag... 

Plek van vuurgoudhaan

Eenmaal terug bij de auto zitten daar onverwachts een grauwe én een BONTE VLIEGENVANGER (95). Mooi!! In de polder zien we makkelijk RINGMUS (96), HUISMUS (97) en SPREEUW (98), terwijl bij de golfbaan de VUURGOUDHAAN (99) uit volle borst zit te zingen. TURKSE TORTEL (100) zien we even later, waarna we nog een poging door voor goudhaan in Rhoon. Dat lukt helaas niet. Ook grote lijster (je moet toch wat proberen) werkt niet mee, maar we komen de grote zilverreiger nog wel weer tegen bij Poortugaal. Hierna moeten we de VELDLEEUWERIK (101) maar weer proberen in de Zegenpolder. Die lukt gelukkig en ook ENGELSE KWIKSTAART (102) zit nog keurig op z'n plek. Hier zingt onverwachts nog een BRAAMSLUIPER (103) en nog onverwachter is een overvliegende SIJS (104). 

Engelse kwikstaart (op 7 mei 2021)

Boven de Gaatkensplas even later veel OEVERZWALUWEN (105), waarna we bij een korte stop in Waalbos een WATERSNIP (106) zien opvliegen. Ook altijd lastig! In Ambacht zien we BRANDGANS (107). Vanwege opkomend tij gaan we nu eerst snel naar de Crezéepolder en vervolgens naar de Sophiapolder. Crezéepolder blijkt goed voor de meeste basale soorten, maar het blijft hard werken voor OEVERLOPER (108), GROTE MANTELMEEUW (109), GRUTTO (110), TORENVALK (111) en ZWARTE RUITER (112). Kemphaan vinden we niet, een aantal NOORDSE KWIKSTAARTEN (113) in de rietkraagjes gelukkig wel. Het water stijgt dus snel naar de Sophiapolder. Het water is al hoog, maar gelukkig niet hoog genoeg. Een mooie groep bontbekplevieren blijkt aanwezig met een schitterende KANOET (114), fraai, maar de regen guntst ondertussen omlaag! Lastig kijken, maar het is niet anders. Na een half uurtje vertrekt de groep met ook nog een tweetal KEMPHANEN (115). Gelukkig! PONTISCHE MEEUW (116) blijkt ook nog aanwezig, maar verder geen lastige soorten als ijsvogel en geelpootmeeuw. We moeten nog terug dus. 

De makkelijkste soort van de dag die we nog moeten is ROODBORSTTAPUIT (117), dus we gaan richting Waalbos waar we inderdaad snel een paartje vinden ondanks het slechte weer. We lopen een ronde in het gebied in de hoop op wintertaling of een soort als witgat, maar helaas. Een overvliegende SPERWER (118) maakt de ronde toch geslaagd, waarna we vol goede moed richting Barendrecht gaan. Vlak voordat we bij de Gaatkensplas zijn zien we een rover cirkelen, zodat we toch even stoppen en checken: buizerd. Tegelijkertijd knalt ook een valkje over: eerste denk ik boomvalk, maar met de kijker op blijkt het een smelleken! Voordat het goed en wel bij Laurens is doorgekomen zit hij al achter de bomen en een sprint mag niet baten. Ai... Telt dus helaas niet voor de lijst, want we hadden hier het oude record van 118 soorten (119 incl. grote canadese gans) kunnen verbreken! Bij de Gaatkensplas zoeken we nog vergeefs naar een broedende rouwkwikstaart, maar als we vertrekken vliegt wel een eenzame REGENWULP (119). Het record is dus binnen, en dat al om half 6! De Big Day loopt door tot 21u, dus we hebben nog even...

De Rhoonse Baan kan nog weleens goed zijn voor paapje bijvoorbeeld, dus die checken we vervolgens. Levert helaas niks op. Ook checken we nogmaals de Zegenpolder, waar we hopen op wellicht nog een ingevallen steltloper. Die vinden we niet, maar op een akker blijkt wel een PAAPJE (120) rond te lopen, zodat we eindelijk op de 120 soorten zitten. Het is half 7, dus nog 2,5u om dat aan te scherpen. Onderweg naar de auto worden we wel weer even opgehouden door een fraaie bonte en grauwe vliegenvanger. 

Bonte vliegenvanger

Voor goudhaan dwalen we nog door het Donckse Bos, Rotterdam-Zuid checken we nog voor geelpootmeeuw en bij de Sophiapolder brengen we nog lange tijd door voor geelpootmeeuw en ijsvogel. Die laatste hoor helaas alleen ik en een geelpoot vinden we helemaal niet, zodat we uiteindelijk blijven steken op 120 soorten. Voor ons een mooi aantal, maar het blijkt helaas niet genoeg voor de winst. Het winnende team ziet maar liefst 124 soorten, waaronder dwergmeeuw, zwarte stern, kleine zilverreiger, bosrietzanger, witgat, goudhaan, bosruiter, graspieper, wintertaling, ijsvogel en koperwiek die wij dan weer mistten. Desalniettemin een leuke dag weer, met natuurlijk ook een aantal leuke verrassingen voor ons, als kanoet, kleine strandlopers en wielewaal! 

Zegenpolder vanaf de dijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten