woensdag 29 februari 2012

Roet in het heerlijke eten

Om half twaalf kreeg ik het sms'je dat de struiken van de ransuilen bij de Karwei waren weggehaald. Gelijk ben ik er heen gegaan om dat te controleren en het even vast te leggen omdat er maandag nog gezegd was de ze niks met de struiken zouden doen en ze van de roestplaats afwisten..

Bij aankomst zie ik inderdaad dat alles weg is en dat er nog een kraan bezig is om alle takken op een hoop te gooien. Met enige opluchting stel ik wel vast dat er in een boompje tussen de bramen, die nog ongeschonden zijn, vijf ransuilen zitten.
Onderweg naar huis word ik opeens gebeld door m'n moeder dat er bij een buurvrouw een duif in een pijp was gevlogen en binnen was gekomen en of ik die dus wilde vangen. Tien minuten later sta ik dus in een hokje en hoor de vogel, wat een spreeuw blijkt te zijn, fladderen. Even later is de vogel gevangen en blijkt dat hij een lamme poot heeft. Desondanks blijkt hij goed te kunnen vliegen en is zo in de tuin verdwenen.

Spreeuw
Omdat ik de sneeuwgans van de Biesbosch op de jaarlijst heb staan en ik toch wel graag een 'echtere' wil besluit ik vanmiddag even naar de Alblasserwaard te gaan. 

Tot de eendenkooi van Oud-Alblas is er niet veel te beleven maar daar in het plas-dras lopen enkele honderden grutto's te foerageren. Hieronder kan ik 3 gekleurringde vogels en een kemphaan vinden.Grutto's
Als er een slechtvalk over komt vliegt alles naar achteren dus besluit ik verder te gaan richting de Donckse Laagten.  In de eerste groep kolganzen die ik afzoek kan ik een zwarte halsband (2PE) aflezen, een vogel die in 2008 in Nijkerk is geringd en ook in 2010 op deze plek is gezien.

Kolgans (2PE)
Verder kan ik tussen de duizenden ganzen helaas geen halsband meer vinden. Wel laat de sneeuwgans zich zoals verwacht heel makkelijk vinden en nog aardig bekijken in een grote groep brandganzen.

Sneeuwgans
In de Donckse Laagten zitten slechts twee grutto's en 3 kemphanen, erg rustig dus. Een slechtvalk op een hek is nog wel het noemen waard.

Slechtvalk
Al met al vandaag toch nog een leuke dag gehad met een verdwaalde spreeuw en veel vogels in de Alblasserwaard. Helaas gooide een scheepswerf een beetje roet in het eten...

dinsdag 28 februari 2012

Jaarsoorten rondom Zeist

Mijn moeder moest vanmiddag in Zeist zijn en omdat we een fietsendrager hebben zag ik mijn kans schoon om daar een rondje in de bossen te fietsen en nog enkele soorten op de jaarlijst te zetten. Hugo had er ook wel zin in en zo kwamen we dus om drie uur, iets later dan geplant, aan bij de Vogelbescherming Zeist waar mijn moeder de auto parkeerde.

Het is erg grijs, druilerig en het miezert een beetje. Ondanks dat is er vollop activiteit in het bos wat vogels betreft en de eerste groep mezen vinden we dan ook al als we enkele meters in het bos zijn. Deze groep levert gelijk al mijn eerste jaarsoort op, er zitten namelijk enkele kuifmezen tussen! Rustig fietsen we weer verder en onderweg naar de plek waar enkele zwarte spechten waren gezien en gehoord horen we wat zwarte mezen en goudvinken roepen. Als we in de buurt van de desbetreffende plek zijn horen we in de verte opeens de roep van een zwarte specht, een schitterend geluid dat erg ver draagt. Helaas roept de vogel hierna niet meer en we krijgen hem dus ook niet te zien.

Na een tijdje rondfietsen in het bos met nog weer vele zwarte mezen, boomklevers, glanskoppen, sijzen en kuifmezen komen we opeens een onverwachte jaarsoort tegen. In een groep vinken horen we namelijk enkele kepen roepen die deze winter wel heel erg schaars zijn, leuk! Even later komen we nog een groepje van deze fraaie vinkachtigen tegen.

In het bos is kleine bonte specht nog de enige soort die ik nog niet op mijn jaarlijst heb staan en omdat we nog wat tijd hebben beginnen we met zoeken naar die kleine spechtje. Dat levert eerst niet veel op, op een grote lijster na, maar als we weer richting Zeist fietsen horen we opeens vlak naast het bad de kleine bonte specht roepen. Even later laat de vogel zich ondanks het grijze weer nog mooi zien foerageren in de kruinen, leuk!.

Inmiddels is het weer tijd terug te keren naar de auto en ondanks het grijze weer is het toch een erg succesvolle fietstocht geweest in de bossen rondom Zeist.


maandag 27 februari 2012

Succesvol ochtendje in de Biesbosch

Deze eerste ochtend van mijn voorjaarsvakantie samen met Hugo Moerman in de Brabantse Biesbosch geweest met als hoofddoelen klapekster en kleine bonte specht. Toen we nog amper 10 minuten onderweg waren kwam de eerste jaarsoort van de dag al over in vorm van een witte kwikstaart! Verder zien we nog de bekende steenuil en bij de Kop van 't land zwemmen wat grote zaagbekken en brilduikers.

Op Brabantse oever aangekomen horen we vrijwel gelijk enkele grutto's en even later zien we een groep vliegen. Op acht bonte strandlopers na is het in Polder Hardenhoek verder erg stil. Een stukje verder op de Hilweg horen we de eerste cetti's zanger van de dag maar op de plek waar al lange tijd een klapekster rondhangt behalen we geen succes. Een paar wandelingetjes in wat wilgenbossen levert helaas ook geen kleine bonte specht op, wel horen we nog enkele cetti's zangers.

We besluiten dus maar naar de klapekster van Polder Malta te gaan en die blijkt erg makkelijk. Als we op het fietspad fietsen komt hij opeens langs gevlogen en gaat langs het pad jagen en weet zowaar twee flinke wormen te verschalken.

Klapekster
We zoeken hierna nog even naar kleine bonte spechten maar helaas weer zonder succes. Een jagende smelleken in Polder Hardenhoek is wel een leuke verrassing en een mooie aanvulling op de jaarlijst. Deze soort zorgt voor een mooie afsluiting van een ochtendje Biesbosch vogelen die ondanks met het missen van kleine bonte specht nog aardig succesvol was.

zaterdag 25 februari 2012

Waterspreeuw en oehoe in het oosten des lands

De anderen hadden gisteren al een mooie dag in Limburg met onder andere zingende kortsnavelboomkruipers, middelste bonte spechten en kuifleeuweriken. Helaas kon ik niet mee genieten omdat ik gisteren nog geen vakantie had. Uiteraard baalde ik hiervan omdat ik toch wel wat soorten gemist had maar gelukkig kon ik vandaag het een en ander inhalen.

Deze dag stond namelijk in het teken van twee soorten, waterspreeuw en oehoe. Beide zijn aanwezig in het oosten van het land omdat we over de A1 zouden gaan vroeg Evert Meijer of we hem misschien op konden pikken bij afslag Kootwijk. Uiteraard konden we dat en zo stonden Herman, ik en Rick om iets voor half acht op Evert te wachten. Het opendraaien van het raampje leverde gelijk al de eerste jaarsoort van de dag op, een zingende zwarte mees!

Als Evert is afgezet door z'n vader rijden we met z'n vieren verder richting Landgoed Twickel om hier de eerste soort in te halen, namelijk middelste bonte specht. Als we uitstappen op de parkeerplaats horen we gelijk een vogel roepen, gaaf! In het hiernavolgende half uur horen en zien we ongeveer 4 vogels rondom de parkeerplaats en kan ik tevens nog glanskop op m'n jaarlijst bijschrijven.


Als we hier zijn uitgekeken rijden we door richting Hengelo waar al enige tijd een zwartbuikwaterspreeuw. Deze vogel uit Scandinavië is al sinds 10 februari in een 'vaartje' met watervalletjes aanwezig. Bij aankomst duurt het niet lang voordat we de vogel bij een watervalletje vinden en waar hij zich schitterend laat bekijken. Even later gaat de vogel ook zingen, super! Nadat ik vorig jaar de vogels van de Amsterdamse Waterleidingduinen heb gezien is ook dit weer echt genieten.Zwartbuikwaterspeeuw
Als we uitgekeken zijn besluiten we richting 'de oehoe van Beleefdelente' te gaan. Als we op de plek aankomen is de oehoe gauw gevonden, een kwestie van de camera opzoeken en kijken waar die op is gericht. Hij laat zich erg mooi zien en als er nog een geelgors en een grote lijster boven je hoofd zitten te zingen is het plaatje compleet.


Oehoe
Omdat Herman weer bijtijds thuis wil zijn besluiten we het voor gezien te houden in het oosten des lands en keren we huiswaarts. Als we op de A1 rijden vliegt er opeens een raaf en laat uiteraard kort maar fraai zien. De leukere verrassing komt als we bij afslag Kootwijk staan en er een roepende boomleeuwerik overkomt, voor mij de zevende jaarsoort van de dag die de lijst omhoog schroeft naar 179 soorten.

Al met al weer een erg slaagde dag in het oosten des lands en zeker voor Evert die deze dag maarliefst twee lifers scoorde!

zaterdag 18 februari 2012

Van kruiend ijs tot zuurstokken

In deze rustige periode wat zeldzaamheden betreft is er tijd genoeg om jaarsoortjes te gaan zoeken en vandaag begonnen Herman, Rick, Laurens, Laurens en ik op de Oostvaardersdijk, nabij Almere. Het eerste gedeelte van het Markermeer is bevroren maar even later komen we de eerste kuif- en tafeleenden in zicht. Tot aan 'De Trekvogel' zien we naast vele kuif- en tafeleenden ook nog enkele grote zaagbekken, nonnetjes en brilduikers. Verder is het ook een schitterend gezicht om grote ijsbergen kruiend ijs op de dijk te zien liggen.
Bij de Knardijk aangekomen zien we daar in een haventje een grote groep van een paar honderd nonnetjes, gaaf! Hierna rijden we door richting het stadspark in Lelystad om daar appelvinken te scoren. We lopen nog maar net het parkje in of we horen en zien al enkele vogels. Uiteindelijk komen we uit op iets van 15 vogels en we zien nog een boomklever.

Na dit succes gaan we terug naar de Oostvaardersplassen. Bij het bekende wildrooster aangekomen zien we vlak naast de weg de bekende man ruigpootbuizerd zitten en hij laat zich schitterend bekijken. Zeker omdat ik deze vogel en ook bijna geen adult man ruigpoten heb gezien is het extra leuk!

Ruigpootbuizerd
Vanaf de kleine praambult zien we een groepje bonte strandlopers maar verder is het erg rustig. Gelukkig is er bij de grote praambult meer te beleven. Zo komt er een schitterende groep trompeterende wilde zwanen over en zitten er ook nog verschillende in het gebied. Naast dit zwanengeweld scoor ik ook mijn eerste jaarsoort van de dag, er zitten namelijk twee raven op een kadaver.

Nadat we ook hier geen zeearend hebben gevonden rijden we richting de Dodaarsweg. Onderweg komen we nog een fraaie groep wilde zwanen tegen en zien we een blauwe kiekendief jagen. Op de Dodaarsweg aangekomen zien we een ruigpootbuizerd jagen, er vliegen zo'n 500 holenduiven rond maar verder is er niet veel te beleven. Daarom rijden we richting de Wulpweg waar gisteren een sneeuwgans was gezien. We kunnen de sneeuwgans en de andere ganzen helaas niet vinden, wel haagt er nog een mooi mannetje blauwe kiekendief.

Omdat hier in de omgeving niet veel meer te halen valt besluiten we weer richting Rotterdam te gaan en de dwergganzen te gaan proberen. Eerst doen we een poging bij de Moerdijk waar de afgelopen dagen ook dwergganzen waren gezien. We kunnen de vogels hier echter niet vinden dus rijden we naar het Oudeland van Strijen waar ook weer dwergganzen waren gezien. Op de Vlaamseweg aangekomen zien we al snel een groepje van 8 vogels dichtbij de 'weg' zitten. De vogels heb ik nog nooit zo goed gezien, gaaf! Achter dit groepje zien we even later nog een groepje van zeven vogels.Dwergganzen
Vanaf hier zijn we zo in Zeeland dus besluiten we richting de Grevelingen te gaan om daar flamingo's op de jaarlijst te zetten. Na drie kwartier rijden en met wat kleine zwanen en rotganzen op zak komen we aan bij de dijk langs de Grevelingen. Na een snelle scan over het water is de groep zuurstokken bestaand uit iets van 25 Chileense, 1 Caraibische en 4 Europese flamingo's.

Roodhalsfuut ontbreekt nog op ieders jaarlijst en mede omdat er ook twee ijsduikers op de Brouwersdam zitten besluiten we daarheen te gaan. Op de Spuissluis aangekomen duurt het niet lang voordat de eerste ijsduiker gevonden wordt, helaas zwemt hij wel aardig ver. Even later wordt ook de tweede vogel gevonden die iets dichterbij zwemt en zich leuk laat bekijken.

Zwarte zee-eend
Behalve deze twee ijsduikers zwemmen er ook nog wat groepjes kuifduikers, brilduikers, middelste zaagbekken, eiders en zwarte zee-eenden. Hiertussen zien we nog een  geoorde fuut en als de grote groep zwarte zee-eenden opvliegt blijkt daar een aantal grote zee-eenden tussen te zitten, leuk! Op de stenen zien we verder nog rosse grutto's, wat kanoeten en paarse strandlopers en er vliegen nog  3 drieteenmeeuwen voorbij.

Bij Ouddorp was een zwarte rotgans gemeld dus die werd nog even opgezocht. Deze helaas niet gevonden maar in het groepje rotganzen zaten nog wel 8 witbuikrotganzen.

Witbuikrotganzen
We sluiten de dag af die in Flevoland is begonnen bij 't Kiekgat maar de cetti's zanger wil helaas niet zingen door de harde wind. Ondanks dat hebben we weer een schitterende dag gehad waarin we weer een aardig deel van het land doorkruist hebben en waarin we mooie soorten gezien hebben.

vrijdag 17 februari 2012

Meeuwen in Rotterdam

Deze dag samen met Hugo Moerman, Arie Zoeteman en Jan de Jong heel de dag door Rotterdam gefietst op zoek naar meeuwen en dergelijke. Hoofddoel was de kleine burgemeester langs de Rotte maar we begonnen in Rotterdam-Zuid om te kijken of de al langdurige eerste winter zwartkopmeeuw nog aanwezig was. Dat bleek inderdaad het geval en de vogel liet zich weer leuk bekijken.

Zwartkopmeeuw
Behalve deze zwartkopmeeuw zitten er ook nog enkele andere meeuwen waaronder een gekleurringde zilver- en kokmeeuw, leuk! Als we bij het Zuidpark brood beginnen te voeren komen er veel meerkoeten maar ook twee knobbelzwanen een kijkje nemen.. Eén van de knobbelzwanen was geringd met een aluminium-ring (966T) en ze aten echt uit je hand. Meerkoeten waren ook erg tam en even later stond er weer een soortje bij op de handlijst...
Knobbelzwanen
Meerkoet

Als we hier zijn uitgekeken vervolgen we onze route richting het eiland van Brienenoord. Er zitten niet veel interessante meeuwen dus vermaken we ons met 5 nonnetjes, een brilduiker, grote zaagbek, dodaars en een overwinterende oeverloper, leuk!! 

Brilduiker
In Feyenoord kunnen we de aanwezige pontische en geelpootmeeuw helaas niet vinden. Wel kunnen we hier nog twee ringen van kokmeeuwen aflezen en zien we nog een kleien mantelmeeuw. Als we op ons horloge kijken zien we dat het tijd is om richting de Rotte te vertrekken. 

Na een kwartiertje fietsen en met een slechtvalk op zak die op de Willemsbrug zat komen we aan bij de Rotte en fietsen we langzaam richting het noorden. Als we bij de eerste meeuwen op de Rotte aankomen zit daar nog niet de kleien burgemeester tussen maar wel een mooie juveniele geelpootmeeuw, fraai!!

Geelpootmeeuw
Een stukje verder zit de vogel opeens tussen een paar zilvermeeuwen op het dak van een gebouw. Na enkele boterhammen komt de vogel echter naar beneden en in het volgende half uur laat de vogel zich erg fraai zien en fotograferen.


Kleine burgemeester
Jan blijft hier om een vogelaar die komende is de vogel aan te wijzen en ik besluit met de andere twee richting Blijdorp te gaan. Tijdens een dagje Rotterdam mogen de kwakken uiteraard ook niet ontbreken. Als we bij de oude ingang aankomen zien we dat er geen enkele vogel van de dierentuin aanwezig is omdat ze aan het verbouwen zijn, gelukkig laten de kwakken zich wel zien. Als we op de saaie beesten zijn uitgekeken besluiten we huiswaarts te gaan en bijna thuis aangekomen scoor ik m'n derde jaarsoort van de dag, in Rijsoord komt een ooievaar overzeilen. 

donderdag 16 februari 2012

Op en rond de Noord

Nu de dooi is ingevallen zal het niet lang duren voordat al de grote zaagbekken en nonnetjes weer van de rivieren zullen verdwijnen. Vanmiddag daarom nog even op en in de omgeving van de Noord gekeken. Onderweg bij de Vrouwgelenweg kregen een paar huismussen nog wat aandacht.


Huismus
In het Noordpark is het erg stil en ook op de rivier is op 2 dodaarzen na niets te beleven. In een slootje langs de Veerse Dijk zwemt een drietal slobeenden die zich leuk laten bekijken.


Slobeenden
Op de Sophiapolder zitten dan eindelijk de eerste nonnetjes van de middag, vijf vrouwtjestypen liggen tussen de honderden smienten en krakeenden te rusten op de kant. Op een ransuil in de struiken na is er verder niet veel te beleven dus houd ik het voor gezien en ga naar huis.

Nonnetjes met smienten en krakeenden

zaterdag 11 februari 2012

Giervalk!!

Om iets over acht komen Laurens vd Padt, Rick, Herman en ik door het plaatsje Philippine, onze bestemming is bijna bereikt. Deze dag staat namelijk vooral in het teken van de giervalk en ook de taigarietganzen nabij Udenhout staan op de planning.


We beginnen met zoeken nabij het gehucht 'Zandstraat' waar de vele hoogspanningsmasten en akkers worden afgezocht, helaas zonder resultaat. Daarom besluiten we richting  Sas van Gent te gaan op daar de telefoonmast te checken en een lokale bakkerij van een bezoek te vereren. De mast blijkt helaas leeg, gelukkig is de bakkerij gevuld..

Giervalk
Nadat het een en ander achter de kiezen is weggedouwd steken we het kanaal over richting de Autrichepolder. We wisselen de telefoonnummers uit met een zoekende Belg maar verder is er weinig te beleven. Als we hierna weer in de polders rondom Zandstraat aan het zoeken zijn komt opeens de melding binnen dat om 09:52 de giervalk op de telefoonmast zat.. Als we onderweg zijn komt echter de melding door dat de vogel nu aanwezig is in de Autrichepolder. Daar aangekomen laat de vogel zich op enige afstand op een paaltje zien, eindelijk is de giervalk binnen!

Als de Belg ingelicht is dat we de vogel gelocaliseerd is vliegt de vogel op, jaagt kort eventjes en gaat op een groot betonblok zitten. Dat blok staat vlak naast een onverharde weg waarvandaan de vogel schitterend te zien is. Dan vliegt de valk opeens op, recht op onze auto en die van de Belg af, vliegt omhoog, blijft even hangen en glijdt dan langzaam over de auto's heen om vervolgens even met een blauwe kiekendief te stoeien en op een akker te landen, echt geweldig!! (Hier de indrukwekkende foto's van de Belg)

Na een tijdje vliegt de vogel van de akker op en gaat een stukje verder op een berg zitten. Dat is voor ons ook het teken om deze polders te verlaten en koers te zetten richting Udenhout. Onderweg komen we nog twee houtsnippen en een groep van 12 patrijzen tegen.

Op de plek aangekomen zijn de vogels gauw gevonden en laten zich erg fraai bekijken! Behalve de zo'n 30 taigarietganzen zitten er ook nog enkele honderden toendrarietganzen waarvan er 3 een halsband dragen.Taigarietganzen
Omdat op de jaarlijst van Herman nog grote zee-eend ontbreekt besluiten we in de Reeuwijckse plassen te eindigen. Daar aangekomen zijn de drie aanwezige vogels gauw gevonden op de plas waar tevens vele nonnetjes, brilduikers en smienten aanwezig zijn.

Grote zee-eend
Nonnetje

Al met al hebben we vandaag een schitterende dag gehad met uiteraard de giervalk als 'soort-van-de-dag'!!

donderdag 9 februari 2012

Nonnetjes op de Noord

Vanmiddag uit school weer eens gevogeld, na een tijdje wordt je dat schaatsen immers ook zat... Door de strenge vorst zijn de rivieren bevolkt met vele eenden maar ook met zaagbekken. Ook de Noord, gisteren zaten er maarliefst zo'n 26 nonnetjes!

Ik begin bij de Sophiapolder waar de afgelopen tijd ook af  en toe nonnetjes waren gezien. Die zitten er nu niet, het hele eiland is verlaten op een slechtvalk na. Ook de ransuilen lijken vertrokken door het strenge winterweer, ik kan namelijk zo gauw geen ransuil vinden.

Stormmeeuwen
Als naar de dijk fiets in de Crezéepolder zie ik wat waterpiepers en een graspiepers op het ijs scharrelen, die hebben zware tijden... Eenmaal op de dijk duurt het niet lang voordat ik mijn eerste nonnetjes zie. Behalve dit nonnetje zwemmen er nog wat dodaarzen en aan de overkant zitten honderden smienten en krakeenden.

Als ik een stukje verder loop zie ik nog enkele nonnetjes en kom ik Laurens&Laurens tegen. Zij hebben van een collega gehoord dat die een roerdomp had bij het Meer der Stilte. Samen lopen we dus verder over het dijkje en even later vliegt de vogel inderdaad naast ons op uit het riet, gaaf!

Weer terug bij de dijk zie ik nu nog wat meer nonnetjes, uiteindelijk kom ik uit op 20 vogels, gaaf! Tevens vliegen er nog twee grote zaagbekken over.


Nonnetjes

maandag 6 februari 2012

Nieuw tuinsoort!

Uit school zat er vanmiddag opeens een nieuwe tuinsoort op de voerderplank een waterhoen!

Waterhoen