zaterdag 25 juni 2016

Weekje Veluwe en een kwakdipje


De laatste tijd is niet erg veel van vogelen terecht gekomen en aangezien het ondertussen ook al wel aardig zomer zou moeten zijn is er ook niet veel te beleven. De afgelopen week was ik echter met de studie de hele week op de Veluwe, maar veel verder dan de 'normale' bossoorten als appel- en goudvinken, kruisbekken, bonte vliegenvanger, vuurgoudhanen, boomleeuweriken, gekraagde roodstaarten, raven, grote gele kwikstaart, grauwe vliegenvangers, bosuilen, houtsnippen en nachtzwaluwen leverde dat niet op. De waarneming van een nachtzwaluw die we overdag in de bosrand vonden vormde wel het hoogtepuntje van de week, maar helaas was het beest ons te snel af voor een foto. Verder waren natuurlijk ook de herrieschoppende rugstreeppadden, everzwijnen en reeën leuk om te zien en mochten de nodige plantensoorten als beenbreek er ook wel zijn.
Rugstreeppad
Grote gele kwikstaart
Beenbreek
Heideveld
Hoogveentje
Vandaag was ik de hele dag weg, dus een kwak die aan het einde van de middag werd gevonden op de Galgenplaat probeer ik vanavond nog even op mijn IJsselmondelijst te zetten. Bij aankomst blijkt de vogel helaas verstoord te zijn dus in het wilgje langs de Strooppot waar die in had gezeten zit hij helaas niet meer. Ik zoek nog even op de Galgenplaat zelf, maar de kwak blijft voor mij helaas nog een doelsoort om op IJsselmonde te zien.
Galgenplaat

zaterdag 11 juni 2016

Avondrondje door de Hollandse Laagvenen

Vanavond maak ik met Arie Zoeteman nog even een rondje door Zuid-Holland om wat leuke soorten op te rollen. Al enige dagen zit namelijk een ralreiger bij het dorpje Noordse Dorp, bij Nieuwkoop, en aangezien die nog op mijn Zuid-Hollandlijst ontbreekt gaan we daar maar even een kijkje nemen. De soort zag ik slechts eenmaal eerder in Limburg en dat was toen geen superwaarneming, dus sowieso hoop ik 'm nu wat beter te kunnen zien, maar getuigen de foto's zou dat wel goed moeten komen.

Als we om kwart over acht op de plek aankomen zien we de vogel gelijk lopen op wat drijvend slangenwortel, super! De vogel wordt op internet inmiddels vervaagd omdat die alleen vanaf privé-terrein zichtbaar is, dus het is lekker rustig. Het reigertje uit Zuid-Europa jaagt al sluipend over de drijvende waterplanten en vangt daarbij de nodige kleine visjes. Een schitterend gezicht!


Ralreiger
Na een tijdje vliegt de vogel naar de kant en is daarmee uitzicht, een teken om snel verder te gaan richting de kleine geelpootruiter bij Haastrecht. Eerst luisteren we aan de andere kant van het dorpje nog even naar een fel krassende groter karekiet. Altijd leuk!

Om in Haastrecht te komen is het flink binnendoor rijden langs allerlei kleine plaatsjes, maar na een dik half uur zijn we dan eindelijk in het Doove Gat. Het ondergelopen weiland ligt er werkelijk schitterend bij en d'r lopen kemphanen, kleine plevieren, flink wat zwarte sterns, nog wat smienten en wintertalingen. Het duurt even voordat we de kleine geelpootruiter gevonden hebben, maar hij blijkt ook in de sloot naast de plas te foerageren waar we 'm op enige afstand zien lopen.
Doove Gat
We besluiten de avond bij de Surfplas van Krimpen aan de Lek waar een toendrarietgans met twee lamme vleugels rondhangt. Bij aankomst zien we de mislukkeling gelijk al lopen op het grasveldje en is d'r weer een puntje binnen op de eeuwige maandlijst. Al met al toch weer een geslaagd avondrondje zo door het Zuid-Hollandse laagveengebied.

donderdag 9 juni 2016

Libellen op Kwintelooyen

Als ik vanmiddag rond een uur of drie klaar ben op de universiteit besluit ik eens via Kwintelooyen, bij Veenendaal, richting Rhenen te gaan. Hier willen namelijk nog wel eens plasrombouten zitten, een soort die ik nog maar één keer eerder heb gezien en ik wel weer eens in de kijker wil hebben.

In de twee uur die ik rondstruin bij de plasjes krijg ik helaas de gewenste libel niet in m'n kijker, hoewel iemand die er rond loopt vanmiddag wel tot twee keer toe een exemplaar heeft gezien. Ondanks de 'dip' is het echter wel weer even lekker om de libellensoorten weer de rivu te zien passeren, met o.a. een venwitsnuitlibel, vuurlibel en een glassnijder. Een familie raven die de hele middag rondhangt zorgt ook nog voor de nodige afleiding.
Glassnijder
Vuurlibel
Venwitsnuitlibel

zaterdag 4 juni 2016

Lekker vogelen en puntjes scoren in de Delta

Afgelopen week had ik met de universiteit vrij veel veldwerk wat hier en daar nog de nodige appel- en goudvinken, fluiters, vuurgoudhaantjes, zwarte spechten, wespendief, kruisbek en grauwe vliegenvangers opleverde. Daarnaast bracht ik op de laatste avond van mei nog een bezoekje aan wat heideveldjes bij Veenendaal om daarmee nachtzwaluw op de eeuwige maandlijst te zetten. Uiteindelijk lieten daar meerdere exemplaren zich horen en ook zag ik voor het eerst sinds jaren weer eens mooi een exemplaar vliegen. Wat een gave beesten! Ook riep er nog een bosuil en kwam er nog een houtsnip al brommend en zippend over.
Ondertussen is juni echter alweer aangebroken en met Jacob Molenaar en Herman van den Brand ga ik dus maar de Delta in om wat maandsoortjes op te rollen. Na in mei niet veel aan de eeuwige maandlijst te hebben gedaan is het wel weer even lekker om een dagje te gaan vogelen en wat puntjes te scoren hier en daar. 

Als we om half negen uit Ambacht wegrijden zit het nog potdicht, dus besluiten we maar naar de slechtvalken in de Waalhaven te gaan. Van onderen is de kast net zichtbaar in de mast en net iets onder zitten twee slechtvalken, leuk! De witoogeend van Rhoon kunnen we hierna ondanks goed zoeken helaas niet vinden, waarna we doorgaan richting de Beninger Slikken. 

Bij aankomst verbazen we ons er weer eens over hoe het gebied er bij licht, een prachtig stuk! Ook qua vogels is het ondanks de mist goed toeven met flink wat grutto's, tureluurs, een kemphaan, ca. 15 dwergmeeuwen waarvan enkele bijzondere fraaie 2 kj's, wat zomertalingen en op de hekjes zitten wat oeverzwaluwen mooi te zijn. 
Dwergmeeuw
Oeverzwaluw
Als we even later de Haringvlietsluizen overrijden zit het nog steeds potdicht, zodat we maar doorrijden bij de Kwade hoek en de ijseenden voor later vandaag bewaren. De volgende stop is dan Markenje waar flink wat dwergsterns, zwartkopmeeuwen, een late rotgans en wat zilverplevieren en rosse grutto's rondstappen. Een baardmannetje aan de binnenkant van de dijk laat zich in tegenstelling tot deze genoemde soort een stukje fraaier bekijken... Wat een juweeltjes zijn het toch. 

Baardman
Bij 't Volgerland tikken we even later nog een mannetje nonnetje die wat heeft met zijn vleugel. Voor nu maakt dat eigenlijk even niet uit en schrijven we 'm graag bij voor de maand juni... 
Nonnetje 
De Brouwersdam is in alle opzichten verlaten, waarna we gelijk maar doorsteken richting Schelphoek. Hier drijft de grote zee-eend die al jaren in de buurt bivakkeert gelukkig rond, net zoals een fraaie roodhalsfuut. Verder zien we in de naastgelegen inlagen nog wat steenlopers, kanoeten, zilverplevieren, rosse grutto's, dwergsterns, een noordse stern, kleine zilverreiger, strandplevier en nog wat mooie zwartkopmeeuwen. Ook opvallend zijn de solo-rotganzen die her-en-der foerageren. Vermoedelijk vleugellamme beesten die van ellende de zomer ook maar in Nederland moeten doorbrengen.
Zwartkopmeeuw
In de rest van de Prunje zit niet heel veel extra's meer. Wel leuk is nog een volle adult zomerkleed zwarte ruiter en een naast de weg foeragerend groepje van 4 zomertortels. Op dezelfde akker zingt ook nog een veldleeuwerik en hippen de nodige gele kwikstaarten rond. Een tafereeltje dat we over 10 jaar nog steeds in ons land gaan zien?! 
Zwarte ruiter 
Zomertortels
Veldleeuwerik
Veldleeuwerik en gele kwikstaart
Als we even later bij de Kwade Hoek aankomen voor de herkansing van de ijseenden blijkt het water vreselijk hoog te staan. De ijseenden krijgen we helaas dan ook niet in beeld en veel verder dan wat middelste zaagbekken en een brandgansje zonder papa en mama komen we niet... 
Brandgans
Via de Strypse Wetering, waar we nog een steltkluut zien lopen tussen de vele tureluurs, grutto's en een kemphaan, gaan we door richting de Maasvlakte. Bij het Papegaaienbekeiland zien we een kuifaalscholver maar verder is het in wat bosjes erg stil. Getuigen enkele waarnemingen (deze en deze) lijkt het weldegelijk de moeite om ook in het voorjaar flink te struinen. Iets wat in onze optiek veel te weinig wordt gedaan maar ook wel komt omdat in het voorjaar de pap nou eenmaal mager is.

Bij de Westplaat treffen we even later nog twee regenwulpen, maar de meeste steltlopers lopen te ver om er iets van te kunnen maken. We sluiten onze tocht door de Delta bij het Oostvoornse meer waar we één van de roodmussen een enkele keer horen zingen, maar in beeld krijgen lukt helaas niet. 's Avonds zie ik dan nog na even posten om 22:15 de bekende velduil in de Crezéepolder jagen die daar ook alweer een maand rondhangt. Dat is uiteindelijk m'n 7de puntje voor de eeuwige maandlijst, toch leuk!