donderdag 30 december 2010

Mooie afsluiter

Vanochtend was het alweer de laatste dag dat Evert bij me was dus hebben we een rondje IJsselmonde gedaan. Vlak bij Zwijndrecht troffen we in een sloot een vrouwtje grote zaagbek aan!! Erg leuk omdat hij zich goed liet bekijken. Hierna doorgereden richting de Oude-Maas. Bij een inhammetje zien we opeens 2 ijsvogels. Ze laten zich erg mooi zien en vliegen even later vlak langs ons weg. Op het water van de Oude-Maas zitten nog steeds erg veel kuifeenden. De groep is aangegroeid tot zo'n 1000 exemplaren. Verder zien we nog een aantal smienten, 2 vrouwtjes en een mannetje brilduiker en even later valt er nog een groep van 3 vrouwtjes en 3 mannetjes in, 2 dodaarzen, tafeleenden, 3 vrouwtjes grote zaagbekken op het water en er vliegt er nog één over. In wat wilgenbosjes zitten nog 3 matkoppen waarvan één zich uitzonderlijk mooi laat bekijken.


Grote zaagbek

Aan de andere kant van de dijk zit nog een uitzonderlijk grote groep ganzen voor IJsselmondse begrippen, zo'n 500 brandganzen en 750 kolganzen.
Als we verder langs de Oude-maas fietsen zien we nog wat brilduikers, dodaarzen, 4 scholeksters en wat wintertalingen. Helaas zijn de bokjes bij Barendrecht alweer vertrokken door de dooi en ook de patrijzen blijken onvindbaar. Bij de Carnisse grienden is het ook rustig en we kunnen geen roerdomp vinden. Wel zitten er nog wat matkoppen, wintertalingen en in een els een groep van zo'n 30 sijzen.

Als we de polder in fietsen blijkt er een grote groep brand-, kol- en grauwe ganzen te zitten. Als we de groep hebben afgezocht blijken er ook nog eens 14 toendrarietganzen tussen te zitten! 4 laten zich mooi vooraan de groep bekijken. Verder zit er in een groepje knobbelzwanen die op spruiten foerageren een mooie adult wilde zwaan.


De Polder

Wilde zwaan

Hierna wordt onze route vervolgd richting Koedood. Evert ziet al gauw wat in een boompje zitten en als hij z'n kijker erop zet komt het woord 'pestvogel' over zijn lippen. En ja hoor, hij zit een tijdje in het boompje en vliegt dan naar een nabijgelegen bosje om daar even mooi te gaan foerageren. Ik probeer wat foto's te maken waarvan er maar 2 een beetje zijn gelukt. Na een tijdje vliegt hij weer naar z'n eerste boompje en daar zit hij nog steeds als we weer weggaan. Verder zitten er nog 10 wulpen en de 2 wilde zwanen uit Finland laten zich schitterend bekijken!!Pestvogel

Op de terugweg naar huis zien we nog een grote zilver en een Rondje IJsselmonde is weer met succes afgerond. Waarschijnlijk hebben we dat nog wel aan de pestvogel te danken.Wilde zwanen

woensdag 29 december 2010

Rondje Zeeland

Vandaag met mijn vader, broer, zusje, Jan en Evert een rondje Zeeland gedaan. We begonnen bij het Oostvoornse meer waar een parelduiker en roodhalsfuten waren gemeld. Als we bij het meest zuidelijke uitkijkpunt over het meer aankomen ontdekken we gauw een roodhalsfuut die vlak bij de kant zit en even later komt er nog één bij. Verder zitten er nog 2 wilde zwanen die even later naar een grotere groep van zo'n 20 wilde zwanen vliegen. Qua andere watervogels is het ook niet verkeerd want we zien nog 30 dodaarzen, een kuifduiker, nonnetje, brilduikers en wat middelste zaagbekken. Ook komt er nog een jagend vrouwtje blauwe kiek over.
Bij een uitkijkpunt een stukje verder op zitten nog 9 wilde zwanen, wat brilduikers,een geoorde fuut en als we de moed bijna hebben opgegeven voor de parelduiker zegt een vogelaar dat hij hem in beeld heeft. Even later is dat bij ons ook het geval en hij laat zich goed zien. Helaas duikt hij erg veel en legt dan grote afstanden af waardoor hij soms weer lastig is terug te vinden.

Onderweg naar Stellendam zien we uit de auto een mannetje blauwe kiekendief, een kleine mantelmeeuw en wat toendrarietganzen. Bij Stellendam aangekomen is het vrij rustig met een slechtvalk, een mannetje grote zaagbek en brilduiker, wat bontjes, zilverplevieren en een vrij grote groep kuifduiker. Ook leuk was een groepje van 3 vrouwtjes grote zaagbekken in het haventje van Havenhoofd.
ALs we door de polders bij Goedereede rijden zien we aardig wat brandganzen maar ook 2 zilverplevieren, een watersnip en een schitterende smelleken die vlak langs de weg zit, super!!


Grote zaagbekken
Fotograaf: Jan de Jong

Als we bij de Brouwersdam aankomen is het best mistig geworden maar gelukkig kunnen we nog wel wat zien. In het eerste gedeelte wat nog Zuid-Holland is zien we brilduikers, middelste zaagbekken, steenlopers, wat kanoeten, zilverplevieren en wat rosse grutto's. In het Zeelandse gedeelte zien we gauw 2 zwarte zee-eenden, brilduikers, middelste zaagbekken en op de stenen foerageert een groep van 29 kanoeten, zilverplevieren, bonte strandloper, steenlopers en paarse strandlopers. Bij de Spuisluis blijken de witbuikrotganzen helaas afwezig maar er zitten nog wel 4 eiders, 8 zwarte zee-eenden en 2 drieteenstrandlopers waarvan er eentje mank liep.


Ons 'clubje'

Na een kop soep gingen we via de Stolpweg richting de gemelden roodhals- en dwergganzen in Polder Burgh- en Westland. Bij de Stolpweg zien we wat tureluurs, een ijsvogel, middelste zaagbek en wat brilduikers. Als we langs de Oosterschelde rijden zien we op het water ook nog 2 kuifduikers, middelste zaagbekken en dodaarzen. Als we op de plek van de ganzen aankomen zien we al wat mensen staan maar zij hadden nog niks gevonden in twee groepen brandganzen langs de weg. Wij konden er ook niks tussen vinden. We zijn dus maar door de polder gaan rijden en al snel hadden we een groep waar Evert na 5 seconden de roodhalsgans had gevonden. Hij liet zich mooi bekijken!! Verder zat er nog een wilde zwaan en in een plasje wat kluten, zwarte ruiters, bontje en tureluurs.


Roodhalsgans
Fotograaf: Jan de Jong

Als de groep ganzen is opgevlogen gaan we nog even naar Neeltje Jans voor de kuifaalscholvers. Deze laten zich snel vinden want 2 zitten op de bekende gele boeien. Verder loopt er nog een rotgans en in een haventje zit een groep van 32 middelste zaagbekken waarvan de mannetjes aan het baltsen zijn, een schitterend gezicht!!


Kuifaalscholver
Fotograaf: Jan de Jong

Terug gaan we via de Grevelingendam nabij Bruinisse maar helaas blijkt de gemelde zwarte rotgans onvindbaar. Wel vinden we nog wat dodaarzen,een pijlstaart en wat bontjes en dergelijke. Als we om half zes de deur weer binnen stappen kijken we met een glimlach op ons gezicht terug op de dag.


Middelste zaagbek
Fotograaf: Jan de Jong

dinsdag 28 december 2010

Zwartkeellijster en nog veel meer moois

Vandaag met een groepje vogelaars uit de buurt en Evert naar de Zwartkeellijster in België geweest en erg veel kwelders in Zeeland afgestruind. Om acht uur rijden we weg uit ambacht en om tien over half tien staan we in Loppem voor het huis van Filip de Ruwe.Als we dankzij zijn gastvrijheid binnen gelaten worden zit de zwartkeellijster nog niet in de tuin maar we vermaken ons prima met wat sijzen, kepen en nog meer normalere tuinvogels. Ze zijn bijna allemaal geringd en de zwartkeellijster ook kunnen we vaststellen als hij na een kwartiertje opeens midden op het gras zit. Schitterend!!, wat een mooie vogel, jammer dat Loppem niet in Nederland ligt ander zou ik nu aan de 300 zitten... Hij vliegt jammergenoeg al na een minuut weg en wij besluiten dan om ook maar weer koers te zetten naar ons kikkerlandje.


Zwartkeellijster
Fotograaf: Jan de Jong

Onderweg naar onze eerste stop in Nederland, het voorland van Nummer één, zien we nog wat wulpen, een kleine zwaan en gek genoeg ook nog 3 ooievaars.
Als we bij onze eerste bestemming aankomen kijken we gek op als we wat rare schapen langs de weg zien staan, we laten ons er echter niet door afleiden en gaan gauw op zoek naar de sneeuwgorzen die hier gemeld waren.Als we eerst de plasjes en dergelijke wat onder de dijk ligt hebben afgezocht hebben we toch al aardig wat leuke dingen. Zo zitten er 2 toppers, een middelste zaagbek, kluut, zilverplevieren, rosse grutto's, bontjes, smienten, slobeenden,7 grote zaagbekken en tussen een groepje brandjes ontdek ik een foerageerde juveniele witbuikrotgans. Na een tijdje wordt het echter spannender als er een blauwe kiekendief overkomt en later ook op de zandplaten op de Westerschelde gaat jagen. Ze jaagt namelijk een grote groep van zo'n 90 zangertjes op waar we minimaal 20 sneeuwgorzen uit kunnen halen doordat we het wit op de vleugels zagen. Tevens zitten er nog 8 strandleeuweriken en de rest kunnen we niet afmaken maar dat zijn waarschijnlijk fraters geweest. Verder zaten er ook nog 2 slechtvalken te rusten. Als we even later een oeverpieper horen en er naar toe kijken zien we opeens een groepje van 15 sneeuwgorzen vlak onder de dijk lopen. Super!! Wat een gave beesten!


Witbuikrotgans
Fotograaf: Jan de Jong

De volgende stop is bij het Paulinaschor waar grauwe gorzen waren gemeld. Na ong. een half uur zoeken kunnen we ze helaas niet vinden maar we zien nog wel veel wulpen, bontjes, zilveplevieren, wat oever- en graspiepers, rietgorzen en zo'n 50 veldleeuweriken.

Als we door de 6.6 kilometer lange tunnel zijn gegaan pakken we de eerste afslag omdat er op het schor nabij Ellewoutsdijk fraters waren gemeld. Als we op de plek aankomen zien we een gigantisch groot kwelder. We struinen door een gedeelte in het midden maar we hebben lang niet de tijd om alles af te zoeken. In het gedeelte zien we 2 blauwe kiekendieven, veldleeuweriken en veel rietgorzen. We besluiten op het eind nog een poging te wagen en zowaar, er zitten 2 fraters mooi vlak onder de dijk!! Erg gaaf en voor mij een nieuw dit jaar, nr. 260. Verder zitten er hier in een plasje nog 22 kluten.

Hierna zetten we koers richting Colijnsplaat om de grote geelpootruiter terug te vinden. Er was eigenlijk weinig hoop omdat hij voor het laatst op 22 december was gezien. Bij aankomst eerst buitendijks gekeken wat vrijwel niks opleverde. Toen we langs de beste sloot reden riep Evert opeens: 'Witgat of iets dergelijks'. Gelijk teruggereden en het bleek zowaar de grote geelpoot te zijn!! Erg gaaf en hij liet zich heel mooi bekijken!!


Grote geelpootruiter
Fotograaf: Jan de Jong

Als we zijn uitgekeken en de grote geelpoot van slootje is gewisseld gaan we richting Rilland om de daar gemelde grauwe gorzen en ruigpootbuizerds te gaan zoeken. De Ruigpoten zijn gelukkig niet meer nodig als we vanuit de auto opeens een rover zien vliegen die na nadere inspectie een ruigpoot blijkt te zijn!! Hij laat zich mooi zien maar het is uiteraard van korte duur omdat we op een snelweg rijden. Bij Rilland gaan we gauw het schor op om voor het donker misschien nog iets te vinden maar dat levert helaas alleen nog groenlingen, rietgorzen en verder nog wat rosse grutto's en bontjes op. Wel loopt er op een weilandje nog een groepje van 5 patrijzen.
Een poging om nog sneeuwganzen te zien leverd zowaar nog 3 soepganzen, 10 patrijzen en een roerdomp op. Al met al een geslaagd dagje en zeker voor Evert omdat hij maarliefst 5 nieuwe soorten scoorde!


Sloot van de Grote geelpootruiter

maandag 27 december 2010

Veel vogelen

Ik heb momenteel een logé. Ik vogel erg veel maar heb even geen tijd om het op mijn blog te zetten dus zien jullie het later. Hopelijk staat aan het eind van de week alles erop.
Cornelis

Grote zilvers

Als ik vanmiddag met mijn vader Evert Meijer hebben opgehaald uit Zeist en we zijn thuis stappen we bijna gelijk weer de deur uit op zoek naar de houtsnippen. Als we langs de 2 hagen lopen zijn de houtsnippen gauw binnen, we tellen er drie. Verder zitten er hier in wat ruigtes nog zo'n 18 rietgorzen en wat heggenmussen. Na een tijdje komt er een grote zilverreiger over die in een slootje land en hij laat zich daar nog wel grappig bekijken. Hierna zien we bij de Karwei erg weinig. Er zit een dodaars op het water en verder vliegen er wat krakeenden en aalscholvers over. Vlak voor het donker als we op het wachten zijn voor de ransuilen komen er twee grote zilverreigers uit het gebied van de houtsnippen en lijken op de Sophiapolder te landen. Als het echt donker is zien we één ransuil uit de bosjes komen en houden we het voor gezien.

zaterdag 25 december 2010

1ste kerstdag

Donderdag was er een ruigpootbuizerd op Sophiapolder, een eiland in de Noord, gemeld. Gisteren daarom vanaf de Alblasserwaardse kant het eiland afgezocht maar geen ruigpootbuizerd gevonden. Wel zagen we nog wat smienten, wintertalingen en er kwam een mooi mannetje blauwe kiekendief voorbij. Hierna hebben we bij het perenlaantje nog wat gevogeld wat nog 2 houtsnippen en een groepje rietgorzen opleverde.


De haag van de houtsnippen

Vandaag 1ste kerstdag kwam er om ong. 12 uur het bericht dat er een grote trap was ontdekt nabij Bergen op Zoom. Gisteren was er ook al één gemeld nabij Nijmegen maar deze was helaas door één waarnemer gezien maar wel prachtig vastgelegd!! Grote trappen zijn steeds schaarser geworden in Duitsland en er is sinds 1997 geen wilde grote trap in Nederland meer waargenomen. Maar goed, ik had dus net vervoer geregeld toen het bericht kwam dat hij was weggevlogen. 'Mijn' chauffeur wilde pas weer gaan rijden als hij weer was gemeld wat natuurlijk heel logisch is!

Ons gezin ging echter wandelen bij Rhoon en ik ben met Jan dan ook gaan wandelen. Om kwart over twee werd de grote trap echter weer gemeld maar aangezien ik om vier uur weer thuis moest zijn en het een vliegerig beest lijkt heb ik de gok niet gewaagd. Onze wandeling was uiteraard ook niet zonder succes. Bij de Gaatkensplas waren helaas de bokjes net weggevlogen dus moesten we het doen met de 5 patrijzen en een watersnip.


Patrijzen
Fotograaf: Jan de Jong

Bij de Koedoodse plas hebben we een rondje gelopen en na een tijdje ontdekte we de twee in Finland geringde wilde zwanen die hier als sinds 2007 bijna elke winter worden gezien. Aangezien het me nog nooit was gelukt ze te zien was het extra leuk. Verder zien we nog een waterpieper, wat kramsvogels, een groep brand-, kol-, grauwe en canadese ganzen en de groep 9 patrijzen die hier normaal zitten bleken er nu 10 te zijn! Zal waarschijnlijk wel een zwerver zijn die zich bij de groep heeft gevoegd.


Wilde zwanen
Fotograaf: Jan de Jong

Al met al nog een leuk rondje gehad vanmiddag en hopelijk komt er volgende week nog een kans om de grote trap op mijn lijst te schrijven.

donderdag 23 december 2010

Wit

Helaas had ik vanochtend geen fototoestel bij me want m'n zusje moest haar spreekbeurt houden dus kan ik geen foto's plaatsen.

Vanochtend in de crezéepolder en de Gorzen gevogeld. Onderweg er naar toe vliegt er nog een groep van zo'n 15 kleine zwanen over. In de crezéepolder aangekomen ben ik de eerste mens die na de sneeuwval in de polder is gegaan, alles is dus spierwit en het doet bijna zeer aan je ogen.
Als ik net aankom, = komen er vier ganzen aan wat 2 kolganzen en 2 toendrarietganzen blijken te zijn die zich aardig laten zien. Verder zitten er in de polder nog 50 grauwe ganzen. Als ik de polder ga doorlopen kom ik eigenlijk niet zoveel tegen. Leuk zijn 2 waterpiepers die in sneeuwloze slootkanten foerageren, wat krakeenden, een wintertalingen en waterhoenen. Verder komt er nog een groep van 6 knobbelzwanen overvliegen. Deze knobbelzwanen lijken ook te vluchten voor sneeuw en ijs. Als ik bij het inham tussen de griend en de polder kom zitten daar maarliefst 215 krakeenden, wat kuifeenden en zo´n 40 meerkoeten. In de griend is alles nog spierwit en ik zie dan ook maar enkele staart- en koolmezen en wat merels. Op het meer der stilte is een wak vrij wat druk wordt bezocht door zo'n 450 krakeenden, 50 wintertalingen, veel meerkoeten en wilde eenden.

Als ik om 12:00 bevroren thuis kom heb ik wel een leuk ochtendje gehad.

woensdag 22 december 2010

dinsdag 21 december 2010

Sneeuwvrij!!!

Vanochtend kreeg ik het blijde bericht dat ik vandaag vrij zou zijn wegens sneeuw. Uiteraard was dat geen probleem en al gauw was afgesproken met Jan de Jong dat we een rondje IJsselmonde zouden gaan doen.

We zijn gewoon op de fiets gestapt nadat we een beetje route hadden uitgestippeld. Onderweg naar de Oude-Maas zagen we bij een wak een groep van 39 aalscholvers foerageren die vlak langs de weg zaten. Erg leuk gezicht en tevens foerageerde er nog 2 waterpiepers. Jan was alleen zijn SD-kaartje voor in zijn camera vergeten. Mijn broer moest nog in Barendrecht wezen dus hoefde we niet het hele eind weer terug. Toen we het kaartje in ontvangst hadden genomen weer naar onze 'oude' route teruggekeerd. Op een akker zat een groep van kol-, nijl-, brand- en grauwe ganzen tezamen met een groep smienten. Ook leuk is een mooi mannetje havik die over de groep vloog.


Aalscholvers
Fotograaf: Jan de Jong

Op de Oude-Maas zwom een hele grote groep kuifeenden met wat smienten en krakeenden, we schatten op ongeveer 750 stuks!! Verder ontdekten we er nog 4 vrouwtjes en een mannetje brilduiker tussen, een dodaars en een fraai mannetje nonnetje die zich erg mooi laat bekijken. In een gemengde groep kol- en brandganzen vliegt ook nog een toendrarietgans over! Als we een stuk verder weer op de Oude-Maas kijken zitten daar nog een dodaars, 2 scholeksters wat toch wel leuk is hier in de winter, een groep smienten, vrouwtje brilduiker en een vrouwtje grote zaagbek.De grote groep kuifeenden

Nonnetje
Fotograaf: Jan de Jong

Bij de Oude-Barendrechtse brug vliegt een prachtig mannetje grote zaagbek over. In wat struikjes zitten in een groep staartmezen nog een goudhaan en 2 matkoppen. Als we bij de Heinenoordtunnel zien we twee brilduikers overvliegen maar ook drie zwanen wat 2 kleine en een wilde zwaan blijken te zijn. En die wilde zwaan betekent voor mij weer een vinkje op mijn IJsselmondse-jaarlijst.

Bij de gaatkensplas waren verschillende interessante slootjes waar dan ook bokjes waren gezien. Wij hoopte uiteraard op een bokje, zeker omdat ik nog nooit een bokje aan de grond hem gezien. Wel erg veel opgestootte maar nooit goed gezien. Na alle slootjes gecheckt te hebben 3 watersnippen, wat waterhoenen en ook een mooi bokje gezien!! Eindelijk en erg gaaf om te zien!! Ook waren dankzij de sneeuw de patrijzen snel gevonden. De 5 donkere vlekjes in de sneeuw werden als eerst opgemerkt door Jan.


Bokje
Fotograaf: Jan de Jong

Hier in het haventje nog steeds de Roodhalsgans die we de vorige keer ook al hadden. In de Carnisse grienden zien we nog zo'n 40 wintertalingen en dankzij een vogelaar die voorbij fietst zien we een mooie roerdomp in het riet. Erg leuk en ook dit is mijn beste waarneming van roerdomp! Als we naar de roerdomp staan te kijken komt er ook nog een mannetje blauwe kiek over en als we een stukje verder rijden nog een vrouwtje. Ook erg leuk! Tevens zitten er hier nog 2 brilduikers en een vrouwtje grote zaagbek op de Maas.


Roerdomp

Roodhalsgans
Fotograaf: Jan de Jong

Als we hier zijn uitgekeken gaan we door de spierwitte polder richting Koedood. Fietsen gaat vrijwel niet door de sneeuw dus leggen we het stuk lopend af. Het is wel een beetje zwaar lopen maar als je hoort dat je kerstvakantie is begonnen omdat de lessen op woensdag ook uitvallen is dat niet zo erg! Het enige wat we nog tegenkomen is een groep van grauwe en Canadese ganzen met daartussen 8 kol- en 1 brandgans. Bij de Koedood aangekomen zien we al gauw een groep van zo'n 21 kramsvogels die verstoord wordt door een blauwe kiek die zich even mooi laat bekijken. Een stukje verder zitten er in een weiland weer wat donkere vlekjes. Deze keer zijn het 9 patrijzen!! In een brede sloot gelegen naast het uitgestrekte wit loopt een waterral wat te zoeken op het ijs. Wat hij zocht weet ik niet maar hij laat zich erg mooi bekijken!! In een paar honderd meter die we hierna fietsen zien we in totaal 3 blauwe kiekendieven. Waarschijnlijk zijn het 2 verschillende maar ze laten zich wel erg mooi bekijken!


Waterral

Blauwe kiekendief
Fotograaf: Jan de Jong

Op de terugweg naar huis zien we in de Waal nog zo'n 400 meerkoeten en 23 hazen afsteken tegen de witte achtergrond. Heerlijk zo'n dagje sneeuwvrij!!Onze fietsen en ik in de sneeuw
Fotograaf: Jan de Jong

zaterdag 18 december 2010

Perenlaantje, PSA en wat digiscoping

Vanochtend samen met Jan en Koos bij het Perenlaantje op zoek geweest naar houtsnippen en ander leuks. Dit gebied is een voormalige golfbaan en dankzij de hoge conifeerhagen erg geschikt voor houtsnippen. Onderweg er naar toe zie ik nog een goudhaantje, overvliegende kolganzen en veldleeuweriken en een groep van ong. 40 vinken. Bij het Perenlaantje aangekomen zit er bij het begin een groep vinken putters. Als we langs de eerste haag lopen vliegt er al gauw een houtsnip op en na nog meer hagen en struikjes komen we op 6 stuks uit. Helaas geen van alle mooi aan de grond gezien maar wel enkele erg mooi in vlucht gezien.


Het gebied vanaf een afstand genomen

Verder zitten er in het gebied nog een groep van 21 ringmussen wat voor IJsselmonde een groot aantal is. Tevens zitten er ook nog 15 rietgorzen. Omdat we nu toch dicht bij de Karwei zijn daar ook maar gelijk even heen gelopen. Om de beruchte vlakte vonden we slechts 11 putters en er zaten nog 3 ringmussen in een struikje. In de wilgen konden we geen ransuilen ontdekken maar wel was leuk het verschil tussen hoog en laag water te zien.Vanaf vaste wal zagen we op de Sophiapolder nog een slechtvalk zitten en er vloog nog een groep van 10 kleine zwanen over. Een schitterend gezicht!!
Heel de ochtend was er ook erg veel trek van voornamelijk kolganzen maar we zagen ook nog een groep van 43 toendrarietganzen, verschillende groepen houtduiven, wat veldleeuweriken en een goudplevier in een groep kieviten.

Thuis aangekomen wat geprobeerd met het foto's maken door mijn telescoop. Het geeft geen denderend resultaat maar was op zich wel leuk om uit te proberen. Het resultaat staat hieronder.


Houtduif

Heggenmus

Vink

Toen ik hiernaar op mijn kamer zat zag ik dat er weer erg veel ganzen vlogen. Daarom toch maar weer even naar Polder Sandelingen Ambacht gegaan. Dat leverde nog wel wat graspiepers, een mooie waterpieper die op het ijs liep en verder veel overvliegende kol-, brand-, enkele toendrarietganzen en een blauwe kiekendief.De plas en een blauwe reiger in PSA

zaterdag 11 december 2010

Weer eens rondje IJsselmonde

Vanochtend samen weer eens een rondje IJsselmonde gedaan met nog een paar jongens. We begonnen bij de Oude-Barendrechtse brug. Onderweg hiernaar toe zagen we nog een groep van 40 kneuen, mooi 2 dodaarzen, 2 smienten, een waterpieper en verder was er gigantische trek van ganzen. We hadden tot een uur of 10 zo'n 2000 brandganzen en 1000 kolganzen en waarschijnlijk zijn het er nog veel meer geweest. We hebben dus zo'n half uur op de Oude-Barendrechtse brug gestaan wat totaal geen verkeerde beslissing was. Er zaten zo'n 600 smienten ter plaatse en 4 baardmannetjes. Erg leuk want hier waren ze bij mijn weten nog nooit gezien. Verder vlogen er nog 16 wintertalingen, 7 brilduikers, 5 watersnippen en 3 kuifeenden over. Vooral de brilduikers waren schitterend om te zien!!


Mannetje brilduiker
Fotograaf: Jan de Jong

Hierna richting de Gaatkensplas gefietst. Onderweg zagen we nog 3 groene spechten, 3 mooie mannetjes brilduiker en een rietgors. Helaas was de Gaatkensplas nog steeds dichtgevroren zodat ik de Buffelkopeend helaas niet om mijn Decemberlijst kan zetten. Wel zitten er nog 2 slobeenden, wat tafeleenden en veel krakeenden in een sloot. In wat weilandjes zitten ook nog steeds een groepje patrijzen. Nu zijn het er vijf dus waar de zesde van de vorige keer is gebleven weet ik ook niet. De vogels liepen na een tijdje ook in een tuin, een erg grappig gezicht!!Patrijzen
Fotograaf: Jan de Jong

Hierna door richting de Koedoodse plas. Onderweg zie ik als we langs een bosje fietsen opeens een waterral erin vluchten. Hij liet zich even heel kort aan mij zien, helaas was hij te snel weg. Wel kwamen er nog 4 halsbandparkieten aan. Bij de Koedood zaten wat wintertalingen, veel krak- en wilde eenden en een groep van 25 wulpen. Toen we hier waren uitgekeken hebben we koers gezet richting de grienden. Al gauw stootten we op een groepje staartmezen waar we na enig zoekwerk een witkoppige en een vuurgoudhaan uit wisten te halen.

De Rhoonse grienden leverde verder nog meer leuke dingen op zoals een ijsvogel die vlak langs het pad zich liet bekijken. Erg leuk, tevens riep hier een waterral! Verder in de griend erg veel staartmezen, pimpelmezen, koolmezen en een matkop. In een grote inham zat nog een groep van maarliefst 250 wilde eenden met daartussen nog 4 wintertalingen. Hierna door richting de Carnisse grienden. Deze helemaal doorgefietst wat nog 3 brilduikers op de rivier opleverde, een roepende waterral, erg veel wilde eenden en een mooi vrouwtje nonnetje die in een geul mooi te zien was. In het nabijgelegen haventje zat er behalve 12 futen en een dodaars ook nog een roodhalsgans. Aangezien hij een manke poot had en zo in zijn eentje in het haventje zwom houd ik het op een escape. Ook zitten er hier nog 3 slobeenden en een brilduiker.


Vrouwtje brilduiker
Fotograaf: Jan de Jong

Terug helemaal langs de Oude-Maas naar huis gefietst wat nog 11 brilduikers, wat wintertalingen, een ijsvogel, een rietgors, een tamme spreeuw en 2 dodaarzen opleverde. Thuis aangekomen stel ik vast dat een rondje IJsselmonde eigenlijk helemaal niet verkeerd is! Zeker niet als je 27 brilduikers op een dag heb!


Een tamme spreeuwe
Fotograaf: Jan de Jong

donderdag 9 december 2010

Brilduikers!

Vanmiddag had ik vrij dus moest ik maar weer eens het woensdagmiddagrondje gaan doen. Dat was al weer een tijdje geleden. Gisteren had ik uiteraard iets veel beters te doen, de week ervoor naar Pestvogels in Dordt geweest enz.

Ik begon zoals gewoonlijk in het veld waar alles dicht lag dus er zaten erg weinig watervogels op wat meerkoeten, waterhoenen, wilde eenden en knobbelzwanen na. In wat ruigte stootte ik helaas geen houtsnippen op maar nog wel een waterpieper en een watersnip. Verder foerageerde er nog een groep van 67 grauwe ganzen op een weilandje.


Grauwe ganzen

Het Waaltje bij het Waalbos lag een al weer aardig open en daar maakte veel kuif-, krakeenden en meerkoeten gebruik van. Verder zat er hier op een akker nog een buizerd die mijn hart even sneller deed kloppen, helaas geen ruigpoot.

Hierna maar gelijk doorgestoomt naar de Oude-Maas omdat daar de laatste dagen nog wel wat brilduikers waren gezien. Aangezien ik het schitterende beesten vind wil ik het zeker niet missen. Net een stukje ervoor zie ik langs het fietspad veel koolmezen op de grond foerageren samen met wat vinken en een keep. Op zich wel een leuk gezicht zo bij elkaar. Ook zit er nog een ijsvogel boven het begin van Het Waaltje. Op wat akkers zie ik nog een groep van zo'n 37 knobbelzwanen, 103 kolganzen, 66!nijlganzen en 10 grauwe ganzen, in wat wilgjes is nog een late tjiftjaf aan het foerageren.


Het stukje Waal met links ergens in de wilgen de IJsvogel

Op de Oude-Maas zitten erg veel eenden. Waarschijnlijk komt dat doordat er veel wateren in de omgeving dicht liggen. De grote groep bestaat voornamelijk uit kuif-, krakeenden en smienten. Verder zie ik nog 6 wintertalingen, 2 aalscholvers, een dodaars en gelukkig ook nog 10 Brilduikers. Eerst een groepje van 4 mannetjes en een vrouwtje, dan 3 mannetjes en een vrouwtje en nog een los vrouwtje. Ze laten zich leuk bekijken maar zijn helaas een beetje schuw van aard. Ook probeer ik wat plaatjes te schieten waarvan ik er hier maar één durf te tonen.


Brilduikers

woensdag 8 december 2010

Studie Bio!

Vandaag eindelijk de mogelijkheid om met iemand mee te rijden naar Maastricht. Het enige probleem was natuurlijk school nog. Gisteren dus een brief aan mijn adjunct geschonken en dankzij hem heb ik vandaag vrij gekregen omdat hij het o.a. een mooie vogel vond. Omdat hij misschien moeilijkheden met school zou krijgen, kreeg ik vrij voor de reden: 'Studie Bio'. Een erg goede reden vind ik zelf.

Om 4:55 ging vanochtend dus de wekker, om 5:15 reed ik samen met Dave vd Spoel weg en om 7:20 kwamen we aan op de St. Pietersberg. Uiteraard was het nog stikdonker dus zijn we rustig naar het zuidoostelijke uitkijkpunt gelopen. De werkzaamheden in de fabriek waren in volle gang terwijl we afwachtten tot het licht zou worden. Gelukkig werd het licht maar het ging helaas sneeuwen zodat we tot en met 10:00 geen fatsoenlijk beeld van de wand konden krijgen, helaas. Toen het wat beter werd leverde dat ook geen Rotskruiper op. We begonnen het hier langzamerhand een beetje zat te worden en zijn dus naar de Oehoe-plek gelopen. Onderweg zagen we nog een mooi vuurgoudhaantje en verder zaten er in het bos nog wat boomklevers.


De Fabriek

De wand bij het zuidoostelijke uitkijkpunt

Op de plek aangekomen waren de Oehoe's gauw gevonden. Eentje zat er onder de coniferen en de andere een stukje naar links. Maar ook hier leverde het vele speuren over de wanden geen Rotskruiper op net als bij het noordwestelijke uitkijkpunt wat we hierna bezochten. Wel was het hier nog even spannend toen een groene specht tegen de wand ging foerageren en vrijwel hetzelfde gedrag als de Rotskruiper vertoonde. Verder riepen er hier nog 2 glanskoppen en er zat dichtbij nog een roodborst die zat te kijken waarom we zolang bleven staan.


De Oehoe's

Hierna dus maar weer naar het zuidoostelijke uitkijkpunt gelopen. Vanaf hier weer geen Rotskruiper maar het begon wel weer te sneeuwen. Omdat we toch niks konden zien onze tijd maar een beetje verprutst met sneeuwballen gooien. Ondertussen bleven we wel scherp wat Dave ontdekte zowaar nog een slechtvalk die overvloog!

Toen we hier uiteindelijk toch alles hadden afgescoopt weer naar het Oehoe-uitkijkpunt gelopen. Ons plan was om hier nog één keer ons geluk te beproeven en als dat niet mocht baten nog even bij het noordwestelijke uitkijkpunt kijken en dan de warme auto in kruipen. Gelukkig was het niet nodig om naar het noordwestelijke uitkijkpunt te lopen want om kwart voor drie kwamen er een stel magische woorden uit de mond van Dave: 'k heb 'm!! Hierna zo'n kwartier super kunnen bekijken terwijl de vogel druk aan het foerageren was op een wand. Hij vloog soms stukjes, bewoog zijn vleugels op zijn typische manier en zat soms ook een heel tijdje stil. Uiteindelijk één keer een beetje rood kunnen zien maar al met al was het een schitterende waarneming!! Echt super gaaf om hem na zo'n zeven en een half uur zoeken nog te zien!! Echt heel erg gaaf en voor mij uiteraard nieuw. Nr. 299 en hij brengt de jaarlijst naar nr. 259! Tijdens het kwartier dat we hem bekijken komt er ook nog even een groene specht met hem foerageren op dezelfde manier. Erg leuk gezicht om dat in één scoopbeeld te zien. Verder horen we nog 2 goudvinken, een geelgors en een graspieper overvliegen.

Al met al is deze Studie Bio zeer geslaagd stel ik vast als ik om half zes m'n huis binnenstap!!


De wand waar de Rotskruiper op foerageerde