zaterdag 29 februari 2020

Onverwachte kraanvogels!!

Vanochtend moet ik met Yvonne de Geus een excursie leiden in het Waalbos, maar voordat ik die kant op ga stip ik eerst nog de nodige huismussen in Ambacht in. Er blijken er toch flink wat te zitten... In het Waalbos fiets ik eerst nog een rondje in de hoop op het eerste kievitsnest, maar dat blijkt helaas nog niet aanwezig. Wel zijn de kieviten al volop aanwezig en wordt ook al gebaltst!
Het Waalbos ligt er door de nattigheid prachtig bij! 
Met een klein groepje lopen we vervolgens rond 10u het gebied in, waarbij de verwachtingen niet erg hoog gespannen zijn. We kijken naar groenlingen, waterhoenen, scholeksters en een leuke winterkoning. Er is genoeg te zien, tot ik opeens een groep grote vogels opmerk. Met de kijker erop is het gelijk duidelijk wat het zijn: kraanvogels! De groep van 21 vogels komt vervolgens schitterend langs, erg gaaf! Met de zuidwesten wind van de laatste tijd had ik helemaal geen kraanvogels verwacht, maar kennelijk zegt dat toch niet alles.
Kraanvogels
De groep vliegt in de baan die ze vrijwel altijd pakken. 's Ochtends vroeg bleek de groep al opgemerkt in Zeebrugge (8:46) en ook in Zeeland werden ze opgemerkt. Mijn theorie is dat als ze de randstad naderen, dat ze hun koers verleggen richting noordoost om al de havens, schoorstenen en torens te mijden. Om dan ook nog om Dordrecht heen te vliegen is vaak net iets teveel van het goede, zodat ze precies tussen Ambacht en Ridderkerk doorvliegen. Over deze smalle strook komen in het voorjaar opvallend vaak de groepen kraanvogels, maar ook roofvogels lijken deze route te prefereren. Interessant! Na het Waalbos werd de groep nog tot in Lunetten (12:15) gezien, zodat ze gemiddeld 60 km/u hebben gevlogen.
Kraanvogels
Na deze bonus kan de excursie niet meer stuk en genieten we nog van de variatie tussen wintertalingen, tafeleenden, slobeenden en smienten. Prachtige vogels zijn dat eigenlijk!

Aangezien ik vanmiddag nog de tijd en een auto tot mijn beschikking heb, kam ik de Rotterdamse havens nog uit. Wie weet heeft het onstuimige weer nog een roodkeelduiker of iets dergelijks de havens in geblazen? Hoe ik ook zoek, een goede soort zit er weer niet in. Helaas... De score blijft steken bij roeken, slechtvalk, scholeksters, grote mantelmeeuwen, kneuen en dodaarzen. De leukste waarneming van de middag is wel een nijlgans, die geringd is in België. Mijn eerste aflezingen van deze soort uit dat land!
Belgische nijlgans R-CS

zaterdag 22 februari 2020

Leuke soorten tussen de bedrijven door

De laatste tijd heb ik vooral tussen de bedrijven door wat gevogeld, maar vooral ook tijdens het werk. Afgelopen week was ik bijvoorbeeld voor een vogeltelling op de Zandmotor, nabij Ter Heijde. Ondanks de harde wind was genieten! Op het strand kwam ik gelijk een groep van 18 sneeuwgorzen tegen, stond een groep drieteenstrandlopers met de kop in de wind en was zelfs een grote jager even kort ter plaatse. Heerlijk!
Sneeuwgors
Drieteenstrandlopers
Grote jager
Een telling afgelopen vrijdag op de Utrechtse Heuvelrug leverde juist weer andere soorten op, zoals boomleeuwerik, grote lijster en kleine bonte specht.
Boomleeuweriken
Grote lijster
Na de bedrijvigheden overdag was een poging om houtsnippen te vangen in de Zegenpolder helaas niet succesvol en kwam ik nog slechts één exemplaar tegen. Wel lukt het weer een waterpieper te ringen langs de Devel, waar naar schatting nog zo'n 90 waterpiepers sliepen. Overigens is het daar ook qua andere soorten nooit vervelend, met cetti's zangers, havik, ransuil en grote zilverreigers. 
Waterpieper
Heel opmerkelijk was ook de boerenzwaluw die afgelopen week werd opgemerkt bij de Gaatkensplas. Zo'n geval eind februari is werkelijk uitzonderlijk in Nederland, dus ook ik kon het niet laten om 'm op te zoeken. Tijdens mijn bezoek was hij honderden meters opgeschoven, waar hij foerageerde boven een zojuist gegierd perceel. Verrassend deze zomergast! 

Vanochtend heb ik nog wat over IJsselmonde gezworven, met name rond de Devel en in het Waalbos. Veel verrassends leverde dat niet op, maar twee grote zaagbekken op de Waal, de eerste baltsende kieviten weer in het Waalbos en twee keer een havik waren toch de moeite waard! 

zaterdag 15 februari 2020

Huismussen en een wintertelling

Op de zaterdagen ben ik de laatste tijd ook druk met andere zaken, maar vanochtend staat de wintertelling van de Sophiapolder nog op het programma. Het pontje ligt in het dok voor reparatie, dus vandaag doe ik de telling even vanaf de kan. Onderweg naar de Veersedijk ben ik echter nog druk met het instippen van huismussen. Dit broedseizoen wil ik al de huismussen in de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht in beeld hebben. Zo stip ik ook deze ochtend weer de nodige mussen in. Een leuke bezigheid en het zijn natuurlijk schitterende beestjes!
Huismussen
Eenmaal op de Veersedijk blijkt het water op de Sophiapolder nog flink hoog te staan. Het tellen vanaf de vaste kant gaat dan aanzienlijk makkelijker, omdat vrijwel het hele eiland dan goed te overzien is. De aantallen zijn zoals verwacht laag, omdat door het hoge water het eiland minder aantrekkelijker is voor vogels om te foerageren. Ook nauwelijks eenden zijn aanwezig. Op de vlonders rust een mooie groep van 33 scholeksters, maar ook een slechtvalk zit daar uit te rusten. Verder is een groep van 14 pijlstaarten altijd fraai en lopen er zowaar 8 kolganzen op de dijk. Deze tellen we niet vaak tijdens de wintertellingen!
Slechtvalk en afgekalfde oevers...

vrijdag 14 februari 2020

Meeuwen zijn schaars dit jaar, maar toch aflezingen

Door de zachte en natte winter is het een slechte winter geweest om veel ringen van meeuwen af te lezen. De meeste meeuwen blijven buiten de stad en ook het weer om door Rotterdam-Zuid te fietsen is niet ideaal. Daarnaast had ik veel minder tijd, maar vandaag kan ik alsnog een dagje de stad in. Met voldoende kruimels in de fietstassen leg ik de gebruikelijke ronde af, via Ridderkerk richting Keizerswaard. Het duurt even voor ik de eerste kokmeeuw aflees, maar uiteindelijk zitten op veel plekken toch nog wel meeuwen, alleen minder. Bij Keizerswaard tref ik zo een bekende Deense kokmeeuw en ook is een wilde eend weer present. Deze is geringd in de eendenkooi van Strijen.
Deense kokmeeuw
Wilde eend uit Strijen
Ook is op de meeste plekken alweer een enkele kleine mantelmeeuw aanwezig, maar de aantallen zijn nog laag. Ondanks dat tref ik bij Britsenburg alweer mijn eerste geringde exemplaar, een Nederlands beest uit vermoedelijk de Rotterdamse havens. Toch leuk! In het Zuiderpark is slechts één van de kokmeeuwen aanwezig die vorig jaar op deze plek zijn geringd, maar een Noorse kokmeeuw is zoals altijd wel trouw present.  
Nederlandse kleine mantelmeeuw
Langs de Boergoensevliet lees ik even later nog drie kokmeeuwen met metalen ringen af; allen bekende exemplaren. De Kroaat die hier normaal overwintert is niet aanwezig, maar als ik even later langs de Nieuwe Maas voer komt hij daar opeens aanvliegen. Leuk! Ook halsbandparkieten laten zich nog leuk bekijken, toch wel mooie beesten als je ernaar kijkt, maar dat doe je niet zo vaak eigenlijk... 
Halsbandparkiet
Kroaatische kokmeeuw W-S76E
Ook de rest van de plekken in de stad blijken rustig, maar hier en daar lees ik nog geringde meeuwen af. Met name bekende uit eerdere jaren en uiteindelijk zie ik vandaag slechts één kokmeeuw die ik nooit eerder heb gezien: een Pool, Y-TR7H. Al met al dus een relatief rustige dag, maar uiteindelijk toch nog 30 aflezingen!
Poolse kokmeeuw Y-TR7H

maandag 10 februari 2020

Hoog water in de Crezéepolder

Dankzij een harde westenwind en hoge afvoer over de rivieren, stond het water in de Noord vanmiddag bijzonder hoog. In de Crezéepolder, waar de dijk enkele jaren geleden is doorgestoken, stond het water op een hoogte die nog niet was voorgekomen. Blijft een prachtig gezicht om het water te zien komen en hoe de natuur daaronder kwijnt en profiteert.
Crezéepolder
Meeuwen waren volop bezig met het vissen van zwemmende muizen en mollen. Ze hingen in een flinke groep boven het veld dat steeds verder onder liep. Roodborsten, waterpiepers en cetti's zangers redden zichzelf op het drijvende riet en in de restanten van de kragen die nog boven het water uitstaken.
Roodborst
Crezéepolder
Cetti's zanger - zelfs nu nog lastig...
De steltlopers weten ook niet goed wat te doen. Een flinke groep scholeksters komt nog aan vanaf de Sophiapolder, waar waarschijnlijk ook geen droog plekje meer te vinden was. De overwinterende oeverloper had de brugleuning nog om droge voeten te houden.
Oeverloper
Al met al vallen de gevolgen voor het hoge water voor vogels nog wel mee, die vleugels zijn tóch wel handig natuurlijk...

zaterdag 8 februari 2020

O.a. appelvinken bij gebrek aan meeuwen...

De laatste weken is op IJsselmonde alles goed uitgekamd naar zeldzame soorten, zodat de kans niet groot is om een goede soort te vinden. Afgelopen zaterdag heb ik nog maar in wat onbekendere stukken gezocht zoals langs de Pruimendijk en in Polder Oud-Reijerwaard. Deze polder ligt momenteel voor een groot deel braak, waardoor het toch nog wel spannend vogelen is. In de natte stukken vond ik uiteindelijk vier verschillende bokjes, maar ook tal van watersnippen hielden zich op. In het gras liepen tegen de vijftig graspiepers en ook bleken enkele veldleeuweriken aanwezig. Wie weet dat ze hier nog een broedgeval gaan proberen?! Zou tof zijn!
Polder Oud-Reijerwaard
Met enige regelmaat probeer ik ook nog waterpiepers te ringen in de Devel, wat meestal toch wel resulteert in één of twee vangsten. Het blijven fantastische beesten! Terugvangsten heb ik helaas nog niet gehad. 
Waterpieper
Vandaag besluit ik weer eens een rondje te maken door Zwijndrecht, voornamelijk ook om kokmeeuwen af te lezen. Al snel blijkt dat er weinig meeuwen in de bebouwde kom zitten en dat ze al helemaal slecht reageren op de kruimels. Eén bekende Poolse kokmeeuw kom ik tegen, maar verder is het heel rustig. Leuk is wel de zwartkopmeeuw die in Ambacht overwintert en welke ik op een afwijkende locatie, in de Volgerlanden, tegenkom. 
Zwartkopmeeuw
In Zwijndrecht bezoek ik daarna nog het Develpark, waar deze winter enkele appelvinken verblijven. Het duurt niet lang voordat ik ze gevonden heb en een groepje van de boomknoppen zie eten. Een prachtige soort die gaaf blijft om te zien. 
Appelvink
Langs de Oude Maas check ik ook de haven waar enkele honderden kuifeenden verblijven en welke ook goed te zijn controleren. We dachten altijd dat deze groep, die foerageert bij een graansilo of iets dergelijk, onzichtbaar was, maar dat blijkt niet het geval. Tussen de eenden tref ik vanochtend echter geen zeldzaamheid zoals een topper of ringsnaveleend (je weet het nooit...), maar een slechtvalk laat zich op een loods nog leuk bekijken. Het exemplaar blijkt geringd, maar door de afstand is de ring helaas niet af te lezen. 
Slechtvalk
Vanavond hebben we met zo'n 15 vogelaars de overnachtende meeuwen op de Sophiapolder geteld. Door het eiland te omsingelen konden we een goed beeld krijgen waar de duizenden kokmeeuwen, ruim 900 zilvermeeuwen en andere meeuwensoorten ongeveer vandaan komen. Een nuttig en leuk projectje!