zaterdag 29 januari 2011

Dagje treinen

Ik had nog een dagkaartje van de Kruidvat dus heb vandaag een dagje met Jan getreind.
Om half zes stond de wekker en om acht uur kwamen we aan in Vught om daar taigarietganzen te gaan zoeken. Eenmaal uit de trein zijn we met de fiets richting de ganzen gefietst. Eerst reden we een stuk door het bos waar we zwarte mezen, een kuifmees (nieuw-jaarsoort!), sijzen en boomklevers hadden. Eenmaal uit het bos moesten we zo'n 5 kilometer langs een brede vaart fietsen om bij de plek aan te komen. In de vaart zwommen wat smienten, een vrouwtje nonnetje, 2 dodaarzen en er stond een grote zilverreiger langs de kant.

Zonsopkomst

Bij de plek van de ganzen aangekomen waren er geen ganzen te bekennen. Wel lag er een helaas dode das op de weg. Het is de eerste (dode) das die ik zie dus op zich is het wel 'leuk'. Als we hier een tijdje staan te kijken komen er opeens wat kramsvogels, een grote lijster en een havik over. Ook komt er een groepje rietganzen over met daartussen een kolgans maar helaas vallen de ganzen niet in. We zijn van plan nog even naar een weggetje verderop te rijden om daar nog even te kijken. Als er (n)iets zit gaan we gauw richting het station. Bij het weggetje aangekomen ziet Jan al gauw 4 ganzen in een weiland foerageren. Als we onze kijker erop zetten blijken het rietganzen te zijn met lange nekken, gele snavels etc. Kortom Taigarietganzen! Ze laten zich goed zien maar omdat we de trein willen halen rijden we als een gek richting Vugth.

Dode das

Gelukkig halen we de trein en zetten we koers richting de Amsterdamse Waterleidingduinen voor de waterspreeuwen. Onderweg zien we uit de trein maarliefst 8 wilde zwanen en verder niet heel veel bijzonders. Wel moeten we opvallend lang doen voor blauwe reiger en torenvalk hebben we niet eens voor de daglijst... Uiteraard moeten we een paar keer overstappen enz. maar uiteindelijk komen we toch bij station Heemstede-Aerdenhout uit.

Amsterdam-centraal

We hadden maar drie kwartier hiervoor ingepland wat veel te kort blijkt te zijn. Als we in de duinen aankomen kijken we gauw even in de Oranjekom waar wat dodaarzen, wintertalingen en kuifeenden zwemmen. Hierna lopen we langs het stroompje waar de Waterspreeuw(en) zich moeten bevinden. Snel zien we mensen staan en even laat ook de Waterspreeuw. Al gauw begint de vogel met zingen, wat een schitterend geluid en extra leuk omdat hij dat de vorige keer niet deed! We maken snel wat foto's en omdat we de trein van 12:11 toch niet halen lopen we maar door richting de tweede. Deze laat zich ook goed zien. We blijven hier echter maar heel kort omdat we dan nog even een klapekster kunnen proberen. Deze laat zich helaas niet vinden maar we zien zowaar nog wel een zilverplevier, glanskop (nieuw-jaarsoort!) en een grote zaagbek. Als we aan onze terugweg beginnen komen we erachter dat we de volgende trein ook niet meer kunnen halen... Dan maar de volgende nemen..

Waterspreeuw

We zouden eerst nog bij Hillegom voor een bonte kraai stoppen maar dat laten we maar schieten. Omdat de bonte kraai vlak naast het spoor zou zitten doen we ons best hem te zien maar verder dan zo'n 8 zwarte kraaien komen we niet. Bij station 'De Vink' stappen we uit en zetten koers richting Wassenaar. We stoppen uiteraard nog even op de plek waar donderdag nog taigarietganzen zaten maar verder dan wulpen, kieviten en een grote zilverreiger komen we niet. Omdat we nog wel even die casarca willen zien rijden we nog een weggetje om. We zien geen casarca maar horen wel een waterral en zien een groep kramsvogels. We fietsen dus weer verder en als ik zeg dat het jammer is dat we de casarca niet hadden zien we hem opeens zitten!

Casarca

Bij de Ganzenhoek aangekomen beginnen we met zoeken naar die taigaboomkruiper. Helaas komen we in het begin niet veel verder dan wat glanskoppen en kuifmezen. Ook een poging om hier de klapekster nog te zien mislukt helaas. Dan vinden we na een tijdje toch opeens een groepje van zo'n 6 boomkruipers waar 2 exemplaren met witte onderdelen tussen zitten. Omdat we heel erg weinig (geen) ervaring met deze beesten hebben, hebben we de foto's even op het forum gezet en wachten dus met spanning af (als bekent is wat het zijn zal ik dat hier even melden). Als we zo die boomkruipers aan het afzoeken zijn komt er opeens een barmsijs in een boom zitten wat een grote blijkt te zijn, weer een nieuw-jaarsoort dus!

Taigaboomkruiper
Fotograaf: Jan de Jong

Om kwart voor vijf stapten we weer in de trein om om 17:50 weer in Zwijndrecht te arriveren. Vandaag bij elkaar 60 soorten waarvan 7 nieuw voor dit jaar!

Toevoeging 21:58 :
Foto's zijn op het forum van waarneming gezet en het blijkt dus toch een taigaboomkruiper! Erg leuk!! Hier het topic


Toevoeging 1 februarie 7:25 :
Dankzij de foto's van Jan blijkt het om twee vogels te gaan. Één van de twee vogels had een roestbruine vlek op de rug wat ook op de foto's zichtbaar. Deze had ook net als de ander zonder die vlek een prima trapje etc.

woensdag 26 januari 2011

Weer eens Woensdagmiddag-rondje

Van de week niet heel veel meer gevogeld. Gisterenavond nog wel even bij de waterpieper-slaapplaats bij de Devel gepost voor Roerdompen. Helaas geen roerdomp gezien maar wel nog 24 waterpiepers.


Devel

Vandaag kreeg ik op school een sms van Jan dat hij een pestvogel bij de Mac had! Erg leuk en zeker omdat ik er uit school langs kom. Gelijk maar gaan kijken maar toen ik aankwam was de vogel uiteraard net niet aanwezig.. Eigenlijk maar heel kort gebleven en maar weer naar huis gegaan. Morgenochtend nog maar een keer proberen.

Na dat ik even thuis was geweest maar weer eens een rondje in de buurt gemaakt. Nu ook in het gezelschap van Jan. In Polder Sandelingen zaten de gewone grauwe en Canadese ganzen en ook 5 smienten. Verder was het erg rustig.
Toen we bij het villawijkje in Rijsoord aankwamen zat daar een erg grote groep van zo'n 50 sijzen! Ook zaten er nog wat putters bij maar de sijzen kregen terecht de meeste aandacht.

Hierna reden we door het Waalbos richting Heerjansdam. Op de akkers was het erg rustig en de enige vogels die we zagen waren 2 grote zilverreigers en een groep holenduiven.


Een boerderij in Waalbos

Bij de tennisbanen was het qua vogels ook vrij rustig. We zagen nog wat sijzen maar dat was dan ook alles. Wel ontdekte we nog een vogelscherm langs de Waal. Het enige wat er zat waren wat meerkoeten en ene fuut..


Het uitkijkscherm

Hierna nog een stuk langs de Oude-Maas gefietst maar ook daar was het rustig. Op de Oude-Maas zwommen nog wat kuif-, tafel- en bergeenden. Verder foerageerde er in een weilandje een groep van zo'n 30 kramsvogels.


De suikerfabriek van Puttershoek

zaterdag 22 januari 2011

Ganzenexcursie

Vandaag was de zogenaamde ganzenexcursie van de Natuurvereniging van Ridderkerk naar Zeeland. Het zou dus niet helemaal op zeldzaameheden en dergelijke gericht zijn omdat er ook aardig wat niet-vogelaars bij waren. Ik ben toch maar mee gegaan in de hoop de jaarlijst wat op te krikken en uiteraard van al het bevederde vlees te genieten.

We zouden om 8:30 vertrekken uit Ridderkerk maar door gebrek aan auto's duurde dat wat langer. Ook ging er iemand van RTV Rijnmond mee. Om half tien kwamen we aan op de eerste stop, het Oudeland van Strijen. Uiteraard werden alle ganzen bekeken maar er werd vooral ook gezocht naar de dwergganzen. Na een tijde werd er een groepje van minmiaal 13 dwergganzen gevonden. M'n eerste nieuw-jaarsoort van de dag was binnen. Helaas zaten ze op een aardige afstand maar ze lieten zich toch leuk bekijken.Matige foto's van het groepje dwergganzen

Ook ontginnen een slechtvalk, 3 grote zilverreigers en 4 nonnetjes niet aan het oog van de deelnemers. De slechtvalk liet erg mooi bekijken.


Sander is het 'slachtoffer' van RTV Rijnmond

Hierna rijden we door richting de Grevelingendam. Onderweg worden soorten als kramsvogel, roek en grote zaagbek aan de daglijst toegevoegd. Op de dam aangekomen
gaan we eerst aan de westzijde van de dam kijken. Hier zitten veel groepjes geoorde futen, bij elkaar zo'n 60 exemplaren. Erg veel! Ook zit er nog één kuifduiker tussen. Verder zien we nog wat middelste zaagbekken, een nonnetje en een groepje van 14 dodaarzen.


Kuifduiker

Aan de andere kant van de dam zien we dat het laagwater is. Daarom Zitten de meeste steltlopers vrij ver weg. Desondanks kunnen we de bonte strandlopers, zilverplevieren, kanoet, steenloper en tureluurs aardig bekijken. In het water zwommen tussen de rotganzen nog 2 pijlstaarten en ver op slik zat nog een slechtvalk.


Rotganzen

Onderweg naar de volgende stop, de Prunje, zien we in een groep knobbelzwanen nog 2 wilde zwanen!
In de Prunje aangekomen zien we uiteraard direct grote aantallen smienten en ganzen. Leuke dingen zijn een kemphaan die in z'n eentje op een eiland staat, wat pijlstaarten en ook een groepje va 9 nonnetjes is het noemen waard. Even later zien we ook nog 2 lepelaars aan de achterkant van de Prunje en valt er een grote groep goudplevieren in.


Kemphaan

Als we hier zijn uitgekeken zetten we koers naar de Brouwersdam. Op de dam aangekomen word er eerst een restaurantje opgezocht maar aangezien deze gesloten is begint men gelijk met vogelen. Bij de Spuisluis is het erg leuk. We zien verschillende roodkeelduikers, een eider, veel brilduikers en middelste zaagbekken en wat zwarte zee-eenden. Qua futen is het ook niet verkeerd met zo'n 4 geoorde futen, een kuifduiker, 2 roodhalsfuten en uiteraard de 'normale' futen. Op de stenen was het de rest van de dam erg rustig maar hier zitten nog wel wat paarse strandlopers en steenlopers en er vliegt opeens een oeverpieper op!


Paarse strandloper

Hierna rijden we weer de dam af richting Oudorp maar op het midden word nog even gestopt en kijken we even aan de binnenkant van de dam voor gemelde witbuikrotganzen. En ja hoor, er zit een mooie groep van zo'n 55 exemplaren! Mijn grootste groep tot nu toe! Op het Zuid-Hollandse deel van de dam is het ook erg leuk. Zeker bij het haventje waar gigantische groep eiders en brilduikers zitten! Nog nooit heb ik zoveel honderden eiders hier gezien! Als we naar het strand lopen zien we opeens 4 eenden laag over het water richting het noorden vliegen wat ijseenden blijken te zijn! Een erg leuke soort! Als we alles aan het afzoeken zijn word er opeens een parel- en even later een ijsduiker ontdekt! Even later heb ik ze ook in beeld maar helaas is de ijsduiker weer gauw verdwenen.

Als eind van de dag gaan we richting de Plompe toren om de dag af te sluiten met de aldaar aanwezige velduilen. Als we aankomen is het nog te vroeg en dus vogelen we nog wat in de inlagen en omstreken. We zien wat rot- en brandganzen maar ik denk dat 2 bruinvissen de meeste aandacht krijgen. Af en toe komen de vinnen boven het water van de Oosterschelde uit.


Brandgans

Na een tijdje is het tijd om te vertrekken naar de plek en als we daar aankomen is het al aardig druk. Al gauw zien we een uil jagen boven het land en hij laat zich schitterend bekijken. Een stukje verder heeft een vogelaar ook nog een velduil in de telescoop! Wat een schitterende beesten zijn het! Ook zien we na een tijdje een blauwe kiek en even later nog één. Als we blij met onze 2 velduilen terug naar de auto lopen worden er nog 2 andere velduilen gezien. We rennen gauw terug maar één is er al weer weggevlogen en de ander zit nog in het gras. We hebben dus in totaal 3 velduilen wat een schitterende afsluiting van de ganzenexcursie is!Velduil+publiek

vrijdag 21 januari 2011

Blijdorp en weer de pont!

Ik zit vandaag to 11:15 aan m'n toetsen en ga dan gauw Rotterdam in richting Blijdorp. Aangezien de kwakken die daar zitten 'wild' zijn wil ik er toch nog wel eens eentje zien, uiteraard ook voor de jaarlijst.


De plek met de kwak en ooievaar

Ik cross door de stad en sta zo na een kleine drie kwartier voor de poort. Er zit niemand in een hokje dus besluit ik om het van buitenaf te proberen. Als ik de plek zie waar altijd de flamingo's en ook de kwakken zitten, is er alleen en niet-wilde ooievaar te bekennen. Even later blijkt dat alle flamingo's binnen zitten. Ik ben bang dat de kwakken er dus ook bij zitten. Als ik even later naar de ooievaar kijk zie ik toch opeens een kwak foerageren. Hij is ongeringd en laat zich leuk bekijken. Ik kijk nog even naar een toren waar zowaar 2 wilde ooievaars op blijken te zitten. Ook weer een nieuwe voor de jaarlijst!


Kwak

Ik fiets gauw naar het eiland van Brienenoord waar Jan ook zou komen nadat hij zijn toetsen zou hebben gemaakt. Daar aangekomen begin ik maar weer met het checken van meeuwen. Ik zie wel een paar opvallende meeuwen maar na een tijdje is het echt raak. De Pontische meeuw zit op de pier en laat zich schitterend bekijken. Even later vliegt hij een stukje en zwemt dan totdat we (Jan was inmiddels gearriveerd) weggaan. Foto's maken lukt nu een stuk beter en ik heb dan ook wat bewijsplaatjes.Pontische meeuw

Als we zijn weggefietst fietsen we gauw door richting Rhoon. We zijn van plan langs de snelweg te gaan voor roeken. Iets ervoor echter komen we langs een soort van ren waar 4 dwergganzen in zitten! Erg grappig, ik had ze nog nooit gezien eigenlijk en nu is ook goed te zien hoe klein ze zijn!


Dwergganzen

Als we langs de A15 rijden zien we opeens 2 roeken zitten. Ze gaan op een lantarenpaal zitten en wij gaan er gewoon foto's van maken. Opeens komt er een politieauto naar ons toe en vraagt wat we aan het doen zijn. We antwoordden dat we naar vogels aan het kijken zijn. Even is het stil en dan zegt meneer agent dat hij dacht dat we op lantarenpalen aan het schieten waren... Ach ja, misschien moet ik wel medelijden met die man hebben..
Een stukje verder stuiten we nog op 3 roeken en ook zit er nog een groepje van 8 kneuen.


Roeken

Hierna fietsen we door richting de Koedoodse plas waar de wilde zwaan nog steeds staat te dutten. Wat een lomp beest! We zijn alweer gauw uitgekeken en rijden naar een boerderij waar een grote groep ring- en huismussen zitten. Vooral de ringmussen zijn leuk omdat deze steeds schaarser worden op IJsselmonde. We keren weer gauw om, werpen een blik op de Gaatkensplas, zien de Buffelkop en rijden weer door. Aan de patrijzen word iets meer aandacht besteedt en het lukt me om zowaar nog een aardige foto te maken.


Patrijzen

We gaan gauw weer verder en stoppen alleen nog even in Heerjansdam voor de grote lijsters. Deze zitten nu een grasveldje verder en laten zich leuk bekijken. Uiteraard is precies nu de accu van mijn camera leeg.. Er zitten nog wel wat koperwieken maar opeens hoor ik er een ander roepje tussen, appelvink! En ja hoor, hij laat zich erg mooi bekijken en zowaar krijg ik mijn camera nu wel opgestart!


Appelvink

donderdag 20 januari 2011

Weer een paar jaarsoorten!

Vandaag had ik twee toetsen en moest om 12:30 beginnen. Daarvoor ben ik nog even naar Heerjansdam geweest om te kijken of daar de grote lijsters nog aanwezig waren. Als ik bij de tennisbaan aankom zie ik niks op het hek zitten waar ik ze vorig jaar had maar op een voetbalveld. Ze laten zich mooi bekijken tezamen met 2 koperwieken en 3 merels. Erg leuk en één van de weinige broedgevallen van IJsselmonde. Als ik de lijsters zo een tijdje bekijk vliegen er opeens 2 ringmussen over. Ze lijken in de buurt te landen maar ik vind ze niet meer terug. Als ik weer een stukje verder rij zie ik opeens 5 sijzen in een els vlak voor me zitten. Ze laten zich echt schitterend bekijken maar helaas heb ik geen fototoestel meegenomen... Als ik weer onderweg ben naar school kom ik ook langs een plek die stikt van de vinkachtigen. Ik tel gauw zo'n 30 groenlingen, 40 sijzen en 20 vinken.

Als ik na de toetsen naar huis fiets zie ik opeens mijn eerste kleine mantels weer van het jaar vliegen! Thuis aangekomen ga ik nog gauw even naar het Perenlaantje in de hoop een houtsnip op te stoten. Helaas vliegt er geen houtsnip voor me op als ik langs de hoge conifeerhagen loop. Wel zie ik nog een goudhaantje maar daar moet ik het dan ook mee doen.
Omdat houtsnippen in de schemer nog wel eens willen verplaats besluit ik om te wachten totdat het een beetje donker wordt. Aangezien ik nog een uur de tijd heb loop ik nog even naar de Karwei waar ik nu opeens wel gauw een ransuil vind. Hij laat zich schitterend bekijken en zat helemaal vrij.
Hierna weer gauw terug naar het Perenlaantje en om 18:03 zie ik dan toch opeens kort een houtsnip vliegen die ergens bij Jan in de tuin inviel, die is binnen!


Ransuil

woensdag 19 januari 2011

Weer mis...

Als ik vanochtend op school zit krijg ik sms'jes van Jan. Het begon met 'Alk is binnen en de 308 ook!' en dan: 'Kheb 'm nu op 10 meter, GAAF!!' Uiteraard is dat allemaal heel er gaaf maar niet als je op school zit en de leraar je perse 'vast' wil houden tot 15:00. Nou vooruit dan, je mag iets eerder weg zegt hij dus ren ik om 14:56 de school uit, spring in m'n regenpak omdat het plenst en cross als een gek weg richting Dordrecht.

Om kwart voor vier kom ik doornat van het zweet aan op de plek waar nog een paar vogelaars staan die er niet echt happy uitzien. Ze hebben de vogel dan ook nog niet gevonden. De komende drie kwartier blijft de vogel ook onvindbaar. Na een tijdje komen er vogelaars aan met berichten als: 'volgens een vrouw, is de vogel vanmiddag weggevlogen richting W'. Dan zakt de moed in de schoenen en heb ik ze maar op de trappers gezet en rustig naar huis gefietst.
Onderweg kom ik nog langs een slaapplaats van vinken, groenlingen en spreeuwen waar ik ook nog een keep tussen zie, maar ja...


De haven bij daglicht

dinsdag 18 januari 2011

Een korte ochtend

Afgelopen dagen nog wel wat vogels gezien maar niet zoveel om een stukje over te schrijven. Zo zat er zondag een vuurgoudhaan in de tuin en er vlogen toen 13 kleine en 5 wilde zwanen over! Erg leuke en wilde was een nieuwe tuinsoort!
Maandagochtend werd ik gebeld door Jan dat hij een roepende bosuil in zijn tuin had. Gelijk maar heengegaan voor de jaarlijst en toen ik in zijn straat kwam hoorde ik hem twee keer roepen! Die was binnen. Toen nog in de tuin wat gelopen wat zowaar nog een roepende waterral opleverde!! Een erg leuke soort, eerst hadden we hem als zanglijster bestempeld die een waterral nadeed omdat er verschillende zanglijsters aan het zingen waren maar het bleek uiteindelijk toch een waterral.

Vanochtend moest ik om 11 uur beginnen dus heb ik besloten om via de boomklevers en witkopstaartmezen bij het Donckse bos en de Pontische meeuw in Rotterdam naar school te gaan. Onderweg zie ik nog wat normale vogels maar het is eigenlijk nog te donker en als ik bij het Huys ten Donck aankom is het al aardig licht.Na zo'n 10minuten langs de rand stil te hebben gestaan gaat er opeens een boomklever roepen! Hij blijft roepen maar het lukt me in de 10 minuten erna hem niet in beeld te krijgen dus fiets ik langzaam weer verder langs het bos. Na een tijdje begint er weer een boomklever te roepen en deze zit wat dichterbij dus laat zich ook even erg mooi zien. Na een tijde vliegt hij richting een paar huizen en kan ik hem niet meer terugvinden.


Matige foto van de boomklever

Hierna vervolg ik dus mijn route naar de witkopstaartmezen en als ik de groep gevonden heb zijn ook de witkopstaartmezen gauw gevonden. Ik kom in totaal op 4 witkopstaartmezen, veel staartmezen en 2 witkoppige staartmezen. Vooral de witkoppen laten zich echt super mooi bekijken. Helaas heb ik geen goede camera en weinig ervaring, anders hadden er vast veel mooiere foto's gestaan;)Witkopstaartmezen

Als ik hier ben uitgekeken fiets ik gauw door richting het eiland van Brienenoord. Omdat het om 8:15 laag water was en doordat het water erg hoog stond de laatste dagen was ik bang dat de pier weer onder water zou staan. Gelukkig was dat niet het geval en na enig zoekwerk had ik dan toch opeens de Pontische meeuw in beeld die al poetsend op de pier stond. Hij laat zich en de kenmerken goed zien maar helaas lukte het me niet om een foto te maken die een beetje toonbaar was en waar je een meeuw op zou kunnen herkennen.


De pier

Al met al zat ik even later toch met een glimlach en 2 nieuw-jaarsoorten op school.

Helaas, geen alk..

Om kwart over zeven kreeg ik een sms'je van Jan dat er een alk in een haven van Dordt zit. Aangezien mijn ouders het niet geoorloofd vinden dat ik er samen met Jan heen fiets ben ik er even samen met mijn vader en Jan geweest.
Als we aankomen is er niemand te bekennen maar na een tijde wordt er toch gezocht door zeven man maar helaas blijft de alk onvindbaar. Maar niets aan te doen, morgen komt er weer een kans!

zaterdag 15 januari 2011

Brand maar toch leuk

Vandaag met Jan weer naar de Buffelkopeend geweest die gisteren weer was gezien. Onderweg zijn we van plan om net als anders gewoon over de Kijfhoek te gaan. We wisten wel dat er brand was maar hadden er niet op gerekend dat het viaduct afgesloten zou zijn door de politie wat dus het geval was. We gingen dus gewoon op een fietspad ernaast rijden. Toen vroegen de politie of we over het viaduct wouden waarop Jan antwoordde dat we naar de sportvelden gingen. Na even langs de sportvelden te hebben gereden hebben we uit het oog van de politie gewoon de trap gepakt en konden we bovenop naar de 'brand' kijken. 'Helaas' was het vuur inmiddels gedoofd. Als we aan de andere kant naar beneden gaan worden we aangesproken door de politie hoe we over het viaduct zijn gekomen. We antwoorden dat gewoon met de trap zijn gegaan. Als ze het goed gekeurd hebben zeggen ze nog wel dat de rook gevaarlijk is voor je gezondheid (niet wetend dat na verbranding van Alcohol alleen maar CO2 en water vrijkomt)en mogen we onze weg vervolgen.
We fietsen langs de plek waar de casarca was gezien maar hij blijkt ook nu onvindbaar. Er zitten nu ook veel minder nijlganzen dan eerder deze week. Als we door Heerjansdam fietsen zien we nog een gekke soepeend die op lijkt te trekken met twee 'wilde' eenden.De Oude Maas lijkt helemaal leeg en verder dan wat kuifeenden en smienten komen we niet. In wat wilgenstruweel stuiten we echter al gauw op een groepje staartmezen waar we 2 witkoppige uit weten te halen. Eentje laat zich af en toe schitterend zien op een paar meter maar is erg lastig te fotograferen.
Een stukje verder zit weer een groep staartmezen alleen zit er hier een matkop tussen die zich ook even schitterend laat bekijken!


Slechte foto van een witkoppige staartmees

Als we langs de Gaatkensplas fietsen blijken de patrijzen weer onvindbaar. De Buffelkopeend echter, die gisteren weer was teruggevonden, is snel gevonden en hij laat zich weer mooi bekijken. Hij duikt, poetst en staat weer op de jaarlijst van 2011 waar het eigenlijk om ging. Verder zitten er op de plas nog 2 bergeenden, tafel- en kuifeenden en een dodaars.


Buffelkopeend

Bij de Koedood zijn de Finnen weer vertrokken met de kou en moeten we het met de slaapkop doen die ook nu weer lekker zit te slapen. Ik heb volgens mij nog nooit zoveel wilde zwanen in een winter gezien (of nog nooit zoveel naar een wilde zwaan geweest..). Verder zit hier bar weinig en omdat we tegenwind hebben en het vrij hard regent besluiten we om weer richting Zwijndrecht te gaan. Bij de Carnisse grienden blijkt het water erg hoog en er zitten dan ook alleen maar zo'n 40 wintertalingen en 2 smienten. In de kreek die erachter langs loopt zien en horen we een ijsvogel en maarliefst 4 matkoppen!


Vogelaars die naar de Buffelkopeend aan het kijken zijn.

Als we nu langs de patrijzen rijden zijn ze in tegenstelling tot eerder vandaag gauw gevonden en laten zich normaal bekijken. Ik probeer nog wat plaatjes te maken maar verder dan een zeer slecht bewijsplaatje lukt me niet.Als we door het Develbos richting de Galgenplaat gaan zien we in een vaart een vrouwtje brilduiker zwemmen en uit het riet klinkt de schelle roep van en waterral. Als we langs het rangeerterrein rijden zien we de brandweerauto's één voor één vertrekken en dat er hekken op het viaduct geplaatst. We schenken er echter niet al teveel aandacht aan en rijden door Zwijndrecht naar de Galgenplaat. We zijn er echter weer gauw vanaf omdat er stomweg gewoon niks zit.


Het bijna lege meer op de Galgenplaat

We proberen bij de Karwei nog een ransuil te vinden maar ook dat lukt ons niet. Dan maar je geluk bij het Perenlaantje beproefen maar ook de gewenste houtsnippen en ringmussen laten zich niet vinden. Wel zien we nog wat rietgorzen en goudhaantjes.

De wintertelling in Polder Sandelingen moet nog gedaan worden en aangezien Jan moet gaan leren voor zijn toetsen doe ik het even met Laurens vdP. In een drassig stukje voel ik opeens iets onder mijn schoen vandaan komen wat zowaar een bokje blijkt te zijn!! Hij valt weer in maar op de plek kunnen we hem niet vinden totdat hij weer onder mijn schoen weg vliegt en een heel stuk verder invalt. Als ik Jan sms is hij er echter al weer gauw en als wij verder door het gebied struinen vindt hij zowaar op een andere plek nog een bokje! wij zien verder in het gebied nog een watersnip, 2 smienten, 3 wintertalingen, een graspieper en 2 slobeenden. Op zich geen verkeerde wintertelling, helaas hebben we wel moeten constateren dat het aantal grauwe ganzen dramatisch is gestegen naar zo'n 500 exemplaren! Ondanks deze tegenslag nog een mooi dagje gehad met weer drie nieuwe voor de jaarlijst;)


Polder Sandelingen

donderdag 13 januari 2011

Helaas, geen casarca..

Vanmiddag uit school nog even gauw naar polders bij Zwijndrecht gefietst omdat daar pas nog een casarca was gezien in een groep nijlganzen. Als ik op de plek aankom zie ik al aardig wat nijlganzen zitten. Helaas vind ik de casarca er niet tussen. Behalve de vele nijlganzen foerageren er ook nog een grote groep houtduiven en zo'n 15 knobbelzwanen. Aan de andere kant van het dijkje waar ik op sta zie ik de groep zwanen zitten waar een tijdje geleden de kleine en wilde zwanen tussen zaten. Deze blijken inmiddels weer gevlogen. Ook foerageert er nog een grote groep kramsvogels met wat koperwieken ertussen en er lopen 4 buizerds op een dijk.Als ik even later langs de Oude Maas sta zie ik slechts één krakeend en een fuut. Al eenden zijn weer pleiten door de dooi vermoed ik. Op de terugweg naar huis zie ik in de devel nog een groepje slobeenden zwemmen.


De Devel

zaterdag 8 januari 2011

Excursie VWG IJsselmonde

Vandaag was de excursie van de VWG van IJsselmonde naar de Delta. Om half negen zouden we vertrekken vanaf de Groene Draak, een soort 'verenigingsgebouw'. Daar vertrokken dan ook om half negen zo'n 19 mensen op weg naar de eerste stop, Stellendam. Als we om 9:11 opeens een rode wouw uit de auto zien ter hoogte van Hellevoetsluis is de eerste 'goede soort' al binnen! Helaas vliegt hij gauw door zodat er geen plaatjes geschoten kunnen worden, tevens zien we ook nog een groep van zo'n 50 wilde zwanen.

Bij Stellendam aangekomen gaan we maar gelijk de Kwade hoek afzoeken. Op het water dobbert een groep tafeleenden met wat brilduikers, middelste zaagbekken en een mooie kuifduiker. Op het slik foerageren wat drieteenstrandlopers, een groep bontjes, 56 kluten en verder de gebruikelijke tureluurs, scholeksters en wulpen. Opeens is het dan toch raak, er wordt een mogelijke ruigpootbuizerd gezien aan de overkant jagend boven de kwelders. Al gauw is duidelijk dat het er echt één is. Ondanks de grote afstand zijn de vogel en de kenmerken goed te zien net als een blauwe kiekendief die er ook aan het jagen is.
Helaas wisten we niet dat er in de haven zelf ook een ruigpoot zat, maar ja, niks aan te doen...)


Ruigpootbuizerd (erg ver...)
Fotograaf: Jan de Jong

Via Havenhoofd en de polders gaan we richting de Brouwersdam. In het haventje van Havenhoofd zwemt een vrouwtje nonnetje en grote zaagbek maar ook huismus en turkse tortel worden op de daglijst genoteerd. Een stukje verder jaagt er op een akker een blauwe kiek en als we Goedereede binnen rijden staat pimpelmees in no time op de lijst. Als we Goedereede aan de andere kant weer verlaten stuiten we al gauw op een schitterende smelleken die zich echt uitzonderlijk mooi laat bekijken. Hij zit vlak langs de weg te badderen in een plasje en is echt schitterend te zien!


Nonnetje

Smelleken
Fotograaf: Jan de Jong

Op de Brouwersdam is het over het algemeen vrij rustig. Op het Zuid-Hollandse deel zien we een groepje van 6 rotganzen, wat steenlopers, middelste zaagbekken en brilduikers. Als we in het Zeelandse deel komen zien we op de stenen enkele paarse strandlopers, kanoeten, 2 drieteenstrandlopertjes, 4 rotganzen en de witbuiken blijken wederom onvindbaar. Op zee zwemt een groep van zo'n 30 zwarte zee-eenden die zich wel aardig laten bekijken, verder zwemmen er nog wat brilduikers, gewone en grijze zeehonden en middelste zaagbekken.


Rotganzen

Omdat er een roodhalsgans in de Prunje is gemeld gaan we daar maar gelijk heen. Als we op de plek aankomen zit er een hele grote groep rotganzen waar geen roodhalsgans tussen blijkt te zitten. Wel zien we hier nog 3 kemphanen, pijlstaarten en een jagende slechtvalk. Gelukkig vinden we in een groep brandjes een stukje verderop wel de roodhalsgans. Hij laat zich erg mooi zien en gaat ook even badderen! Bij Schelphoek zien we nog wat dodaarzen, middelste zaagbekken en ook een witgatje die actief in een plasje aan het foerageren is. Bij de Koudekerkse inlaag moeten we het doen met wat dodaarzen en rotganzen. Ook Neeltje Jans lijkt aardig uitgestorven. We kunnen geen witbuik of kuifaalscholver vinden. Wel zien we nog wat aalscholvers, middelste zaagbekken en 2 rotganzen maar daar blijft het ook bij.


Roodhalsgans (zit in het plasje)
Fotograaf: Jan de Jong

De groep waar de Roodhals inzat. Roodhals niet te zien op de foto.

Als we bij het Veerse meer aankomen zijn de parel- en ijsduiker niet in beeld wat ook het komende half uur zo blijft. Wel zien we nog een kuifduiker en een geoorde fuut. Als we net weer weg zijn en bij Colijnsplaat naar de grote geelpootruiter aan het zoeken zijn zien we dat de ijsduiker weer gemeld is. De meeste van ons willen liever nog naar de grote geelpootruiter zoeken dus worden de duikers in de doofpot gestopt. De grote geelpoot blijft echter onvindbaar dus moeten we het doen met wat zwarte ruiters, een kleine zilverreiger, 4 nonnetjes en een groepje van 16 toendrarietganzen. Op de Oosterschelde zien we ook nog wat pijlstaarten en zilverplevieren.


Zwarte ruiter

We gaan om ongeveer half vier weer richting Schouwen-Duiveland waar we nog een mooie groep kleine zwanen treffen met daartussen nog zo'n 20 wilde zwanen. Schitterende beesten zijn het! In een soort van vaart zwemmen tevens nog wat pijlstaarten en smienten.


Kleine zwanen

De laatste stop is de Grevelingendam waar het nu geheel hoog water is. Een prachtige groep steltlopers bestaand uit 250 rosse grutto's en 150 scholeksters staan op de dijk te rusten aan laten zich schitterend bekijken! Een stukje verder staat in het water ook nog een grote groep met bonte strandlopers, zilverplevieren en een kanoet.


Pijlstaarten

Als we om 17 uur weer bij de Groene Draak aankomen is het alweer bijna donker. Daarom besluiten Jan en ik nog even langs de begraafplaats te gaan voor bosuilen. Als we op het fietspad aan het wachten zijn komt er opeens een uil op een tak zitten wat uiteindelijk een ransuil blijkt te zijn... Helaas, maar dat mag de pret niet drukken want vandaag heb ik maarliefst 79 soorten gezien en de jaarlijst tot 108 soorten gebracht.
Al met al is de excursie zeer geslaagd!!


Fotograaf: Jan de Jong