zaterdag 30 oktober 2010

Goede trek en een klauwierdip!

Vanochtend stond ik samen met Laurens P vanaf ong. 8 uur op de telpost De Gorzen. Dat hielde we tot half twaalf vol. De telling was helemaal niet verkeerd want we sleepte o.a. het dagrecord vink binnen met minimaal 1000 exemplaren, de exacte aantallen kan ik hier nog niet geven want Laurens heeft ze. Verder vlogen er af en toe erg mooie groepen koperwieken tot 79 exemplaren. Erg gaaf om die beesten laag over te zien komen. Verder vlogen er nog veldleeuweriken, ong. 50 kepen 6 sijzen, een paar groepen smienten en na half elf kwamen ook de kieviten door in groepen tot 60. De krenten in de pap waren een Barmsijs spec. die in zijn eentje luid roepend over kwam en misschien is een groep van 22 goudplevieren ook wel het noemen waard. Verder zaten er ter plaatse nog een goudhaan, keep, een roepende waterral en een ijsvogel.

Toen de telling een beetje inzakte zijn we maar vertrokken om in de crezéepolder hopend een leuke gors te gaan ontdekken of iets dergelijks.. Helaas bleek onze droom niet uit te komen maar verder was het nog wel aardig leuk met 35 veldleeuweriken, 45 vinken met ertussen minimaal 1 keep, een erg grote groep van ongeveer 250 holenduiven, 75 kauwen, 250 grauwe ganzen en 20 kolganzen aan de grond wat voor IJsselmonde niet een alledaagse verschijning is. Verder was het bokje wat Laurens bijna dood trapte ook niet verkeerd en liet zijn typische bokjeseigenschappen zien: op het laatste moment opvliegen, geluidloos, snel weer invallen, klein snaveltje en erg mooie gele strepen op de rug.

Vervolgens naar huis gegaan om te eten en toen ik daar klaar mee was naar Polder Sandelingen gegaan. Daar zaten nog 4 smienten, 11 slobeenden, wat tafeleenden en helaas konden we een gemelde kraanvogel niet terugvinden.
Omdat er de laatste dagen erg veel pestvogels zijn gezien hebben we nog even wat goede struiken afgezocht maar dat leverde helaas alleen maar een stuk of 30 koperwieken op. Toen we hier uitgekeken waren wilde we naar de Karwei gaan toen we opeens een schokkend sms'je kregen van André L: Via db alerts kwam de melding van een daurische klauwier!! in het develbos. Nog niet helemaal zeker volgens de alert. Waargenomen door Jk Bossenbroek Toen het tot ons doorgedrongen was zijn we gelijk als een gek naar het Develbos gefietst waar het nog effe zoeken was naar de plek. We kwamen als 6de en 7de aan maar helaas nog te laat. Het enige wat we nog konden doen was het verhaal van de ontdekking aanhoren en gaan zoeken. Het verhaal ging een beetje zo: Jan kees ging vanmiddag een rondje fietsen door het Develbos of hij misschien nog pestvogels zou ontdekken. In het gebied zijn namelijk veel besdragende struiken te vinden. Toen hij over een pad fietste wat door het bos gaat zag hij opeens een klauwier op zo'n vijf meter afstand in een rozenbottel zitten. Al gauw bemerkte hij dat hij met een izabelklauwier te maken had. Hij kon hem mooi bewonderen maar tot zijn spijt was hij zijn camera vergeten en was zijn mobiel was leeg. Na een tijdje vloog de vogel op naar achteren en is Jan Kees naar huis gegaan om zijn camera te halen en de melding door te geven. Terug in het bos is de vogel dus niet meer door hem en vele andere teruggevonden. Ook bij mij leverde 2,5 uur zoeken helaas geen klauwier op (wel nog een baardman, wintertaling, tafeleenden, goudhaan en slobeenden) en zelfs de Oude-plekken theorie bleek niet te werken.

maandag 25 oktober 2010

Toevoeging 9 oktober

Hierbij de vermelding dat de foto's bij het bericht van 9 oktober bij het verhaal staan. Met dank aan Jan de Jong voor de foto's.

zaterdag 23 oktober 2010

Grt Glptrtr!!

Vandaag was de excursie van de VWG IJsselmonde naar de Delta. Om acht uur vertrokken we met drie auto's vanaf het NME-centrum ondanks het erg slechte weer wat was voorspeld voor vandaag. Onderweg naar onze eerste stop, de Prunjepolder voor de Grote Grijze Snip, zagen we een grote zilverreiger, wat rotganzen, wulpen en smienten. Op de plek aangekomen waaide het verschrikkelijk hard en het kijkscherm biedde nauwelijks bescherming. Alles werd afgezocht maar er werd geen grote grijze snip gevonden. Wel was er even kort een havik ter plaatse, er zat een mooi mannetje pijlstaart, er vloog laag een goudplevier over, een vrouwtje middelste zaagbek was actief aan het duiken en verder zaten er veel smienten en wintertalingen.

De volgende stop was Neeltje Jans voor de rosse franjepoten die hier gisteren gezien waren. Onderweg stak er nog een groepje van 10 patrijzen over en zagen we nog wat bonte strandlopers. Op de plek van de franjepoten aangekomen was er geen franjepoot te bekennen. Wel was er nog een groep van ca. 25 dwergmeeuwen mooi aan het foerageren en 1 exemplaar kwam ook mooi even dichtbij. Erg gaaf!! Verder was het op deze plek erg stil. Aan de andere kant van Neeltje Jans zat op het eind van een soort van pier een schitterende zeekoet!! Erg gaaf en hij liet zich mooi bekijken!! Voor mij was het pas de tweede weer nadat ik mijn eerste in 2006 had gezien, erg leuk dus! Verder vlogen hier nog een mooie juveniele kuifaalscholver langs was ook gelijk meegenomen is natuurlijk en er was nog kort een slechtvalk aan het jagen.


Zeekoet
Fotograaf: Jan de Jong

Toen Jan op zijn mobiel keek en zag dat de grote geelpootruiter weer gezien was vandaag zijn we naar Colijnsplaat gereden. Bij aankomst was de vogel net weer binnendijks gevlogen en hij werd al heel erg snel teruggevonden. Hij werd weer in een sloot teruggevonden en hij liet zich schitterend bekijken. Na een tijdje vloog hij op en vloog recht over ons heen om achter ons weer in de sloot te landen. Super waarneming! en nog meer omdat het voor mij uiteraard een nieuwe is. Deze soort brengt mijn lijst op 295 en mijn jaarlijst op 254!


Grote geelpootruiter
Fotograaf: Jan de Jong


De 'Menigte'

Verder zaten er hier nog 4 zilverplevieren, verschillende zwarte ruiters en bonte strandlopers.

Ons plan was om via Neeltje Jans naar de Brouwersdam te gaan. Bij Neeltje Jans nog steeds een groep dwergmeeuwen en nu ook 2 mooie noordse sterns die vlakbij de kant aan het foerageren waren. Schitterende beesten en zeker bij de juveniel waren de lichtere armpennen erg opvallend! Langs de Brouwersdam zagen we nog wel 2 mooie roodhalsfuten, een roodkeelduiker, 4 paarse strandlopers, nog 2 dwergmeeuwen, 2 drieteenstrandlopers, 2 kanoeten, aardig wat middelste zaagbekken en een rosse grutto. Toen we hier uitgekeken waren zijn we naar huis gegaan.
Ondanks het slechte weer toch nog een mooi vogeldag beleefd met in totaal 75 soorten waarvan een Lifer en een nieuw jaarsoort!


Grote mantelmeeuw

woensdag 20 oktober 2010

Alles zit er nog steeds!!

Vanochtend weer met Jan dJ naar de strandleeuwerik gegaan of hij er misschien nog zou zitten. Bij aankomst vrij snel gevonden en weer goed kunnen bekijken. Verder zaten hier nog wat putters, kneuen en een grote gele kwikstaart.


Strandleeuwerik
Fotograaf: Dave van de Spoel

Toen we hier voor de vijfde keer weer uitgekeken waren zijn we naar de Crezéepolder gegaan. In het half omgeploegde stuk hadden we wat veldleeuweriken, kneuen en watersnippen. Opeens vloog er een tikkende gors op en het bleek de geelgors te zijn die dus toch nog aanwezig was. Erg leuk en zeker voor andere vogelaars op IJsselmonde die hem 's middags akker gebanjerd voor de ijsgors. Deze was gelukkig ook nog steeds aanwezig en heeft zich vandaag nog aan een aantal gelukkige vogelaars laten zien.


IJsgors
Fotograaf: Dave van de Spoel

Vanmiddag wisten we eigenlijk niet goed waar we heen moesten en zijn daarom maar even naar Polder Sandelingen gegaan. Was op zich niet verkeerd met nog 4 kramsvogels, 5 dodaarzen waarvan een groepje van 3, 14 slobeenden, 13 smienten die normaal 's winters nooit in dit gebied aanwezig zijn en nog 4 wintertalingen.

Met deze dag kwam (even??) een einde aan de leuke dingetjes op IJsselmonde want donderdag waren de IJs-, geelgors en strandleeuwerik verdwenen. Misschien kwam het omdat ik ook op donderdag en vrijdag in Leerbroek ging logeren. Daar had ik nog een paar steenuilen, grote zilverreigers en veel kramsvogels.

dinsdag 19 oktober 2010

Strand-, Boomleeuwerik, IJs- en Geelgors!!

Vanochtend weer met Jan wezen vogelen. Eerst naar de strandleeuwerik en deze was nog steeds aanwezig. Hij liet zich weer goed bekijken en daarmee liet hij weer zien wat voor gaaf beest hij wel niet is. Verder zaten er hier 2 grote gele kwikstaarten, zo'n 65 putters, een zwarte roodstaart en wat graspiepers en kneuen. Hierna naar de Crezéepolder om te kijken of we misschien de IJsgorzen nog terug konden vinden.

In het half omgeploegde stuk stootte we erg veel watersnippen om, maarliefst 34!! Verder ook mijn eerste bokje weer van het najaar. Toen we op het interessante stukje kwamen vloog er opeens een gors vlakbij ons op. We zagen gelijk de roestbruine stuit en hoorde de roep, toen hij even voor de dijk vloog was ook de gele kleur goed te zien: 'GEELGORS!' Voor IJsselmonde is dit een erg goede soort en voor mij was hij dan ook nieuw voor mijn IJsslmondelijst. Helaas vloog hij weg richting het Zuidwesten. Op dit stukje zaten verder nog wat veldleeuweriken, kneuen en graspiepers. Een naastgelegen maïsakker was nog goed voor 2 ringmussen, 17 kramsvogels en 2 rietgorzen.

Vervolgens naar de andere kant van de polder gegaan om daar nog een akker uit te struinen. Toen we daar aankwamen vloog er een vogeltje luid roepend boven de akker, een IJsgors. Er zat er dus 1 en dat was goed nieuws want veel vogelaars hadden ze gisteren gemist. Gelijk veel mensen ge-sms't etc. Helaas landde deze IJsgors niet maar leek naar de andere kant van de polder te vliegen om daar waarschijnlijk te landen. (Dat werd nog meer bevestigd toen Leo B aankwam rijden op ons sms'je af. Hij zag hem toen zitten aan de andere kant van de polder). Verder stootte we nog een Bokje, wat watersnippen, graspiepers en veldleeuweriken op.

Hierna nog naar de akker waar we gisteren zoveel vinken en kepen hadden gezien. Op deze akker aangekomen bleken er nu veel minder te zitten maar we hadden er nog wel een paar. Iets leuker was wel een boomleeuwerik die ook ter plaatse was op de akker en zich goed liet bekijken. Ook noemenswaardig waren 2 appelvinken die luid roepend overvlogen richting noord.


Boomleeuwerik
Fotograaf: Jan de Jong

Na bij mij thuis gegeten te hebben zetten we koers richting de Galgeplaat. Het was hier erg stil en het leukste was wel een ijsvogel. Hierna op een paar terreintjes nog wat putters, keep, 3 huismussen, heggenmussen, zanglijsters en roodborsten. We kregen een telefoontje dat er weer wat vogelaars bij de Karwei stonden dus zijn we daar ook maar heengereden. Daar aangekomen de strandleeuwerik weer gezien en het begint onderhand een beetje te vervelen. Hierna met nog een paar vogelaars naar de Crezéepolder gegaan omdat de ijsgors nog door iemand anders was gezien. Toen we de akker opliepen vloog hij al vrij snel op en liet zich daarna ook super bekijken op de grond.


IJsgors
Fotograaf: Adri Clements

maandag 18 oktober 2010

2 nieuwe soorten voor IJsselmonde!!

Gisteren kreeg ik een sms'je van Sander E dat hij zou gaan tellen op de bult in de Gorzen. Ik was van plan ook te gaan tellen maar ging helaas iets later weg. Onderweg kreeg het sms'je dat hij een bladkoning had bij de bult. Helaas mocht iets harder fietsen niet baten en moest het doen met een tjiftjaf en wat mezen.

Daarna nog met Sander E en Jan dJ tot 11:20 geteld. Er kwamen geregeld aardige groepjes vinken over en totaal hadden we er vandaag 615. Verder vlogen de veldleeuweriken af en toe over in groepjes tot 23. De vette krenten van vandaag waren een groepje van 6 appelvinken die recht overkwam, een grote zilverreiger die naar noord vloog en de echte klappers waren 2 ijsgorzen in een groepje veldleeuweriken. Dit is een nieuw soort voor IJsselmonde en is dus nog nooit op het eiland waargenomen. Erg gaaf dus!! Voor volledige telling zie trektellen.


Zwarte mees
Fotograaf: Jan de Jong

Hierna ben ik met Jan naar de Crezéepolder gegaan waar de grond nu officeel gekocht is om natuurgebied van te maken. Zie dit filmpje. Nu is het echter nog gewoon akkerland dus we hoopte stiekem nog op ijsgorzen omdat er van die beesten vrij veel worden gezien. Na eerst één akker afgezocht te hebben leverde dat nog aardig wat veldleeuweriken, een ringmus en verder nog wat vinken op. Op een ander stukje waar een boer precies aan het ploegen was. Ik zag daar wat kleine vogeltjes vliegen dus liepen we even daar heen. Toen we het stukje al aardig uitgekamd te hebben hadden we alleen nog een groepje van 20 kneuen, 2 witte kwikstaarten en 30 veldleeuweriken. Uiteraard niet verkeerd en toen we stonden te overleggen wat we nu gingen doen vlogen er vlak naast ons 2 ijsgorzen luid roepend op!! Echt geweldig! Helaas vlogen ze na een tijdje op richting zuidoostelijke richting. We konden helaas niet zien of ze landen. We zijn daar dus gaan zoeken met nog 2 vogelaars erbij en we konden ze helaas niet vinden. Wel zaten hier nog 26 graspiepers, wat kneuen, veldleeuweriken en een tamme witte zebravink. Wat dat beest hier doet snap ik nog steeds niet maar waarschijnlijk is hij ergens ontsnapt vermoed ik.


Zebravink
Fotograaf: Jan de Jong

Als Jan en ik hier uitgekeken zijn gaan we even bij Jan eten waarna we naar de Karwei gaan om gewoon wat leuks te ontdekken. Als we aankomen horen we een 'gek' geluidje en zien we een vogeltje landen. Hij landt boven op dus we zetten gelijk de kijker erop. Dan staat we opeens oog in oog met een strandleeuwerik. Echt geweldig! Wederom een nieuw soort voor IJsselmonde!! Echt super gaaf om zoiets te ontdekken.Het terrein bij de Karwei
Fotograaf: Sander Elzerman


Fotograaf: Jan de Jong


Strandleeuwerik
Fotograaf Sander Elzerman

Toen we hier stonden kregen we een telefoontje van Telpost Kinderdijk dat er bij Lopik 13 kraanvogels deze kant op zouden komen. Na de strandleeuwerik goed te hebben bekeken zijn we naar Ridderkerk gereden en langs de rivier gewacht op de kraanvogels. Helaas leverde het niks op en Telpost Kinderdijk aan de overkant had ze ook niet gezien, helaas.
Toen we terug door de Crezéepolder fietste zagen we wel een gigantische groep met vinken. We schatte het op ongeveer 175 kepen en 225 vinken. Verder zaten er nog 5 ringmussen. Net voor het donker ben ik nog even langs de strandleeuwerik gegaan en hij was nog steeds ter plaatse. Erg leuk!!

woensdag 13 oktober 2010

Hij is er weer!

Vanmiddag zoals altijd weer begonnen in Polder Sandelingen. In het gebied zitten alweer 10 slobeenden, 2 wintertalingen, een tafeleend en 2 dodaarzen. Verder vlogen er nog een sijs en 3 veldleeuweriken over. Een stukje verder langs de Achterambachtseweg zaten no 4 goudhaantjes die zich erg mooi lieten zich op misschien 2 meter afstand! In Rijsoord was het verder erg stil met alleen een sijs die even een rondje vloog. Op een parkeerplaats van een restaurant zat een sijs luidkeels te zingen bovenin een els. Ik had dat nog nooit gehoord en het klonk erg grappig vond ik. Verder zaten er bij Waalbos een grote groep hout-, holenduiven, kauwen en kraaien, 78 kieviten en een grote zilverreigers. Ik was hier nog vroeg dus ik ben maar door Heerjansdam (in een wijk een matkop!) naar de Gaatkensplas gefietst omdat de Buffelkopeend weer present zou zijn. Eerst ook nog even langs de Kleine Duiker gereden waar een Bahamapijlstaart, 5 wintertalingen, 2 slobeenden en een smient zaten. Op de Gaatkensplas was de Buffelkop gauw gevonden. Eigenlijk heb ik niet eens stilgestaan om naar hem te kijken maar dat doet niet ter zake. Toen ik hier 'klaar' was nog even langs de Oude-Maas gaan kijken. In een rietkraag zat een waterral te roepen net als een baardman. De Baardman liet zich niet zien maar hij was wel weer een nieuw-soort voor de jaarlijst op IJsselmonde die nu op 163 staat. Verder zaten er hier nog een keep, 4 matkoppen waarvan 2 zich schitterend lieten bekijken, 41 watersnippen en een grote zilverreiger. Op de terugweg langs de Oude-Maas zie ik nog wat matkoppen en wintertalingen. Verder is het erg stil.

Zilvermeeuw

zaterdag 9 oktober 2010

DBA op Texel!

Vanochtend stonden ik en Jan dJ om 4:45 bij Koos L. We stonden een tijdje buiten en hoorde verschillende zanglijsters, koperwieken, een veldleeuwerik en een heggenmus overtrekken. Erg leuk om die geluidjes uit zo'n zwarte nacht te horen. We kwamen ruim op tijd aan in Den Helder om de pont van 7:30 te halen. Tijdens de overtocht werd het langzaam licht en werden o.a. rotganzen, steenloper en grote mantelmeeuw al op de daglijst bijgeschreven.

Op Texel aangekomen zijn wij bij 't Horntje en NIOZ wat bosjes gaan kloppen. Er zaten erg veel zanglijsters waarvan eentje die we op een paar centimeter konden benaderen en nog bleef zitten. Erg leuk om mee te maken.De Zanglijster (Foto's niet gecropt!!)
Fotograaf: Jan de Jong

Verder was het nog erg leuk met veel sijzen, kepen, 2 vrouwtjes en een mannetje beflijster, koperwieken, een tapuit, 2 kramsvogels en 3 goudhaantjes. In het haventje was nog een grote stern aan het foerageren en er zwommen nog 3 eiders. Ook werd al snel duidelijk dat er aardig wat beweging in de lucht zat want er vlogen verschillende groepen graspiepers, koperwieken, veldleeuweriken, wulpen, kepen en zanglijsters over. Van een paar andere vogelaars hoorde we dat er een kleine zilverreiger zat in een plasje dichtbij. Daar maar even naartoe gereden en hij zat er inderdaad. Verder hier nog een tapuit, tureluurs, een jagende blauwe kiekendief, er vlogen 2 lepelaars over en er zwommen smienten en wintertalingen.

Toen we hier na 10 minuten uitgekeken waren over een landweggetje weer naar de Pontweg gereden. Was erg leuk want bij een boerderij zaten veel kepen, koperwieken, ringmussen en een goudhaantje en vooral de eerste foerageerde heel erg mooi in de berm en lieten zich schitterend zien.

Bij Otterstaat in een paar weilanden was een havik een groep 300 wulpen aan het pesten. In dit weiland zaten eveneens nog een paar grauwe ganzen met halsbanden. Toen we deze aan het aflezen waren hoorde we een vreemde roepje en dat bleek van een
Sneeuwgors te zijn die schitterend over kwam. Even later nog op dezelfde plek kwamen er ook nog 2 grote lijsters over en niet veel later een noordse stern die bijna nog helemaal zijn pakje van de zomer aan had! In het water van de Otterstaat zaten veel watersnippen, wulpen, smienten, slobeenden, een eenzame kluut, steenlopers en een kneu. Toen we hier uitgekeken waren zijn we naar Dijkmanshuizen gereden omdat daar de vorige dag nog Temmincks strandlopers waren gezien.

De Temmincks strandlopers bleken niet meer aanwezig maar er zaten nog wel wat bonte strandlopers, een kleine strandloper, twee gele kwikstaarten vlogen over en uit een groep graspiepers kwam de roep van een ijsgors. Verder zwommen er nog 3 pijlstaarten en vloog er nog luid roepend een Zilverplevier langs. In de hut kregen we de melding door dat één van de twee zwarte ooievaars ter plaatse was onder Oudeschild en omdat ik deze nog niet heb zijn we er gelijk heen gereden. Helaas was hij weer weggevlogen en de zwarte ooievaar krijgen we helaas niet te zien vandaag.

We waren nu toch al weer wat naar het Zuiden gereden en daarom gingen we nu gelijk maar even naar de gemeldden bladkoningen zoeken. Helaas bleken ze onvindbaar en onze tocht had dus weer een nieuwe bestemming: Ecomara. Hier zou ook een bladkoning moeten zitten net als strandleeuweriken. Aangekomen was de parkeerplaats leeg en er was geen strandleeuwerik te bekennen. Dan maar die bladkoning zoeken die we ook niet konden vinden tussen ca. 10 goudhaantjes. Terug op de parkeerplaats zat de strandleeuwerik er wel en hij liet zich schitterend bekijken!! Echt super te zien op een paar meter!


Strandleeuwerik
Fotograaf: Jan de Jong


Na een tijdje waren we wel weer uitgekeken en gingen we naar De Muy. In een struikje zat een spannend beestje met een ziek oog maar het bleek om een tuinfluiter te gaan. Verder was het erg stil en zat er alleen een tamme sijs.


Spannende tuinfluiter


Het publiek bij de sijs waaronder ikzelf, staand uiterst links.


De Tamme sijs
Fotograaf: Jan de jong


Jan keek weer eens op zijn mobiel en hij zag dat er een blonde ruiter in de Slufter was gevonden! Wij gelijk naar de auto en gassen maar. Op de plek aangekomen was het een drukte van vanjewelste en met dank aan een man die me even door zijn telescoop liet kijken had ik weer een nieuw soort!! Nr. 293 welgeteld (292 was de spannende valk van 6 augustus wat een roodpootvalk bleek te zijn!!). Verder dachten mensen nog een tweede te zien maar dat bleek een kemphaan te zijn. Verder zaten er in het gebied nog wat bonte strandlopers en een kleine zilverreiger.

Om half vier waren we hier wel weer uitgekeken en zetten we koers naar Otterstaat waar een Bonapartes strandloper was gezien. Onderweg kregen we echter de melding van een Baardgrasmus dus de auto werd meteen gedraaid en weer terug naar de Oorsprongweg gereden. Op de plek aangekomen was de vogel net weer gezien. We stonden er nauwelijks een minuut toen de vogel door een man aan de andere kant van een hekje was gezien. Toen ik daar aankwam zag ik de vogel gelijk en het duurde niet lang voordat ik de vogel schitterend in beeld had!! Super waarneming en wederom een nieuwe voor mij!! Na hem tien minuten te hebben bewonderd naar de Mokbaai gereden om daarna de boot van 6 uur terug te hebben.


Baardmangrasmus
Fotograaf: Jan de Jong

In de Petten zaten veel watersnippen, 2 zilverplevieren, er joeg even kort een smelleken en er zat nog een oeverpieper. In de Mokbaai zaten erg veel bonte strandlopers, wulpen, rosse grutto's, kluten en zilverplevieren. Vanaf de boot zagen we nog twee bontbekplevieren over het Marsdiep vliegen en net weer uit Den Helder vloog er een groep van 8 patrijzen over de weg. Deze dag zag ik 99 soorten waarvan 2 lifers. Ook mijn doel om 250 soorten te halen in 2010 is geslaagd, want met deze dag heb ik er 252!

Toevoeging 10 november 2010: Foto's van Koos Luijk:

Strandleeuwerik

Goudplevier

Torenvalk


Baardgrasmus

Sijs

donderdag 7 oktober 2010

Bladkoning!!!

Als ik om tien voor vier thuis kom uit school en in mijn mailbox kijk zie ik gelijk het mailtje staan: 'Jan-Kees Bossenbroek mailt: Bladkoning in Zwijndrecht!' Gelijk de plek bekeken en er als een gek naar toe gefietst. Jan dJ is al ter plaatse en hij heeft de vogel 3x horen roepen en een keer goed gezien en binnen een paar seconde heb ik ook de vogel in beeld!! Schitterend!! Hierna verdwijnt hij even in een andere boom om zich daarna nog 1x goed te laten zien waarna hij vervolgens onvindbaar blijft.. Erg jammer voor een vogelaar die de vogel dus op een paar minuten mist.

Ik ben echter erg blij met deze soort waardoor mijn lijst nu op 291 staat. Tevens is hij uiteraard ook nieuw voor mijn IJsselmonde lijst en voor veel meer lijsten..

woensdag 6 oktober 2010

Woensdagmiddagrondje

Vanmiddag weer mijn rondje gedaan in de buurt. Het begon in Polder Sandelingen Ambacht. In een stukje ruigte zaten nog een watersnip, wast zanglijsters, rietgors en een graspieper. Een stukje verder zat er op een hek een tapuit samen met een paapje en in een sloot zwommen nog 2 dodaarzen, wat slobeenden en een wintertalingen.

Vervolgens nog even een terreintje afgestruind wat nog een paartje roodborsttapuiten opleverde. Erg leuk want ik had ze op deze plek nog nooit gehad.

In Rijsoord kom ik niet verder dan een groepje van 8 sijzen en in Waalbos en bij Heerjansdam is het ook niks. Dan nog maar even naar het Develbos. Als ik langs de Devel kom fietsen zie ik gelijk een valk vliegen. Ik determineer de valk als boomvalk en zo zet ik hem dan ook op www.waarneming.nl. Ik krijg echter al snel commentaar dat het geen boomvalk is en ook geen torenvalk. De mensen zijn er nog druk mee bezig dus ik wacht in spanning af..

Toevoeging 10 oktober 2010: De valk blijkt een Roodpootvalk te zijn. Uiteraard ben ik hier erg blij mee omdat deze vogel voor mij een nieuw soort is, 292 om precies te zijn.

Verder zit er nog een grote groep mezen in het bos en stiekem hoop ik op een bladkoning maar helaas.. Verder zitten er in de groep nog wel 6 tjiftjaffen, een zwarte mees, 3 matkoppen en verder veel pimpel-, kool- en staartmezen. Een paar bessenstruiken zitten ook de nodige zanglijsters. Bij elkaar tel ik er 47.


Roodpootvalk

dinsdag 5 oktober 2010

Weer een Rode wouw!

Vanmiddag weer eens naar Polder Sandelingen geweest. Voor degene die nieuwsgierig zijn hoe dit gebiedje er nou eigenlijk uitziet hieronder een paar foto's.

Polder Sandelingen Ambacht

Vanmiddag een rondje gefietst in het gebied. In een stukje riet en wilgenstruweel komt er als ik hard slis toch nog een kleine karekiet te voorschijn! Best laat en verder hier nog 2 dodaarzen, een slobeend en een rietgors. Een stukje verder zit er op een hek een paapje en ik zie een rover die gepest word door een groep postduiven. Als ik wat beter kijk blijkt het een Rode Wouw te zijn! Mijn 3de in 3 dagen! Hij blijft een tijdje cirkelen boven het gebied en verdwijnt in Noordoostelijke richting boven Hendrik-Ido-Ambacht.


Rode wouw

zondag 3 oktober 2010

Rode wouwen

Als ik vandaag in de tuin zit krijg ik twee keer de schrik van mijn leven. Eerst om 13:10 en dan nog een keer om 15:49. Om tien over één ben ik naar een buizerd aan het kijken die achter het huis verdwijnt. Daarna kijk ik zoals altijd wel recht omhoog en er hangt recht boven onze tuin laag een Rode wouw te zweven! Super gaaf en hij laat zich schitterend zien als hij in Zuidwestelijke richting verdwijnt. Daarna nog een keer eigenlijk precies het zelfde. Ik was naar een buizerd aan het kijken als opeens deze vogel erbij gaat vliegen. Hij laat zich iets minder goed zien maar nog wel erg mooi!

Verder vlogen er vandaag nog een gele kwikstaart, 9 zwarte mezen, vinken, sijzen, 10 buizerds, 4 sperwers, een keep en graspiepers over de tuin.

zaterdag 2 oktober 2010

Texel!

Begin september had ik een treinkaartje gekocht bij de Albert Hein voor maarliefst 13,50 de hele dag onbeperkt reizen met de trein maar er was nog niet van gekomen. Vandaag moest het dan maar en we (met Jan dj en Sietse K) hadden we besloten om naar Texel te gaan. De eerste trein uit Zwijndrecht ging 6:10 en deze namen we dan ook. Onderweg zagen we toen het langzaam licht werd de eerste vogels verschijnen. Wintertaling, smienten, ringmussen en een witgat. Helaas hadden we een kwartier vertraging en daardoor miste we de boot van half tien.


De fietsen in de trein

In de 3 kwartier die we dus overhielden hebben we wat langs de Waddenzee gevogeld. Dat leverde nog 57 steenlopers, 2 paarse strandlopers, een kanoet, 2 bontbekplevieren, een rotgans, een foeragerende grote stern en een verzwakte vink op een piertje op die daar waarschijnlijk naar beneden was getuimeld in het eerste struikje wat hij zag.


Jan fotografeert een steenloper

Vanaf de boot van half elf zagen we nog wat visdieven en uiteraard de zilver-, kok- en kleine mantelmeeuwen.


Zilvermeeuw

Op Texel aangekomen zijn we langs de oostkant naar het Noorden gefietst. We wisten helaas niet dat er een bij 't Horntje een bladkoning zat, helaas maar niks aan te doen. Wel zagen we bij NIOZ erg veel zanglijsters, koperwieken, 2 tjiftjaffen, graspiepers en sijzen. In een plasje vlakbij de NIOZ zaten twee bonte strandlopers samen met een kleine strandlopers, een tapuit, 5 tureluurs, wat steenlopers en eiders. Een heel stuk langs de dijk gefietst wat veel steenlopers, eiders, bontbekplevieren, wulp en graspiepers opleverde. Even binnendijks zagen een groep goudplevieren en hoorde we een keep.

Bij Oude schild in het haventje zaten 2 oeverpiepers en vanaf hier zijn we weer binnendijks gaan rijden. Bij Otterstaat zaten erg veel wulpen, kokmeeuwen, kieviten, kolganzen, smienten en dit alles werd regelmatig opgejaagd door een aanwezige smellekens of een slechtvalk. Verder zaten er hier ook nog een kemphaan, 2 rosse grutto's, grutto, slobeenden, 2 bonte strandlopers en goudplevieren.

Na het wagejot zijn we het 'binnenland van Texel' ingereden om wat akkers af te gaan zoeken naar de gisteren gemelde zwarte ooievaar. Als we door een klein plaatsje rijden zien we nog een paapje, wat sijzen en twee mooi grote lijsters. De zwarte ooievaar kunnen we helaas niet vinden. Wel zien we nog wat sijzen, erg veel zanglijsters op akkers en in tuinen waar we er vandaag ongeveer 1500 gezien van hebben gezien. Als we hier zijn uitgekeken rijden we naar het Reddingsboothuis waar vandaag een dwerggors was gemeld. Onderweg zien we nog verschillende tapuiten, 15000 bonte strandlopers die in een grote groep boven de Waddenzee vliegen, een jagend vrouwtje blauwe kiekendief, oeverpieper, kanoet en bontbekplevier. Bij het Reddingsboothuis is helaas de dwerggors uit beeld maar er moet nog wel ergens een beflijster zitten. Helaas komen wij niet verder als 3 gekraagde roodstaarten, een paapje, roodborsten en een zwartkop. Wel is leuk te zien dat een gekraagde roodstaart van over zee gelijk hier neerploft.

Als we hier zijn uitgekeken gaan we langs De Cocksdorp waar we nog een grote zilverreiger en 57 groenpootruiters zien. Hierna word het hard fietsen geblazen want we moeten de pont van 18:00 halen die we gelukkig ook nog halen net zoals de treinen. Om kwart voor tien ben ik weer thuis.


Pont naar Texel