zaterdag 27 juni 2015

Weer eens nachtvlinders en orchideeën

Na weer een hele week in Wageningen, met nog wel excursies naar de Utrechtse Heuvelrug en de Oostvaarderplassen, was ik vanavond weer in Ambacht. Aangezien het inmiddels weer rustig is geworden qua vogels en er vannacht weer genachtvlinderd zou worden in De Gorzen besloot ik dat maar weer eens te gaan doen.

Met o.a. Hans Meijer en Dave van der Spoel blijf ik tot half vier aangezien de vlinders er wel zin in hebben! Uiteindelijk zien we 76 soorten waaronder leuke soorten als populieren-, pauwoogpijlstaart, zwart beertje, moeras-w-uil en als nieuwe soort voor IJsselmonde witte hermelijnvlinder.
Witte hermelijnvlinder
Zwart beertje
Vuursteenvlinder
Pauwoogpijlstaart

Populierenpijlstaart
Vandaag begin ik dus met vogelen wat later dan normaal en stap om 12 uur op het pontje naar de Sophiapolder. Het is hoog water dus heel veel is er op het eiland niet te beleven. De groep van ondertussen 500 kemphanen, tureluurs en grutto's staat ver in de noordpunt, maar andere soorten lijken er niet tussen te zitten als de havik de boel een paar keer wakker schrikt. Verder is het rustig op het eiland met alleen nog een 3kj geelpootmeeuw en een cetti's zanger die weer vanaf de Galgenplaat zit te schetteren na toch 2 jaartjes weg te zijn geweest. 

Hierna fiets ik nog een rondje langs de Oude-Maas tot Heerjansdam wat uiteindelijk vooral orchideeën oplevert. Op enkele plekken zie ik zo uiteindelijk ca. 30 rietorchissen en een kleine 50 bijenorchissen. Van die laatste zijn er op die plek pas over de 100 geteld, en deze orchidee lijkt daarmee behoorlijk in opkomst op IJsselmonde! 
Rietorchis
Bijenorchis
Als laatste werp ik nog een blik in de Crezéepolder waar ze nu toch al een heel eind zijn met de graafwerkzaamheden. Vogels zitten er ook weer genoeg, en met name meeuwen, waartussen ook weer een pontische een geelpootmeeuw. Qua steltlopers is het rustig met enkel wat territoriale kleine plevieren en een kluut.

zaterdag 20 juni 2015

Een nona in de duinen en casarca op Sophia

Afgelopen zondagmiddag werd er in Hoek van Holland een zingende noordse nachtegaal ontdekt. Aangezien ik de hele week voor m'n studie op een camping in Garderen zat, had ik vanochtend pas de tijd om deze soort op mijn Zuid-Hollandlijst bij te schrijven. Rond een uurtje of 9 kom ik in m'n eentje aan in de duinen, waar in vogelaars in geen velden of wegen te bekennen zijn. Rondom de plek loop ik wat rond en hoor her en der wat normale nachtegalen door de duinen schetteren, maar de 'nona' houdt z'n bek dicht. Niet lang nadat Frank van Duivenvoorde en Luuk Punt zijn gearriveerd begint het echter wel te zingen en is de soort binnen. Het lukt me helaas niet de vogel te zien, maar goed, horen is scoren!

Af en toe is een zeldzaam plantje weleens leuk om op te zoeken, en aangezien ik nu toch alleen ben besluit ik een tweetal zeer zeldzame plantjes in Hoek van Holland binnen te tikken. Op de parkeerplaats van een camping is de grond roodachtig gekleurd door het mosbloempje, en langs de Boulevard zijn snel enkele exemplaren van het laksteeltje gevonden. Verder is er hier niet veel te beleven en rond elven ben ik wel weer thuis.
Mosbloempje
Met Laurens van der Padt spreek ik hierna af om met het pontje van 12u richting de Sophiapolder te gaan. Op het eiland aangekomen blijkt deze weer bomvol te zitten met honderden tureluurs, een kleine 200 grutto's (w.o. slechts enkele 1 kj's), zo'n 1000 krakeenden en duizenden kokmeeuwen. Veel vogels dus om te checken, en uiteindelijk levert dat nog een leuke soort op ook: een casarca! Samen met een paartje nijlgans laat deze fraaie eend zich op niet al te grote afstand goed bekijken, pas mijn 3de waarneming van deze soort op IJsselmonde en de eerste weer sinds 2010.

Casarca
Andere leuke dingetjes die we uiteindelijk nog zien zijn 3 geringde kleine mantelmeeuwen, 10 kleine plevieren, alweer zo'n 50 wintertalingen, 2 pijlstaarten en ook het eerste mannetje kemphaan weer.
Wintertaling
We lopen hierna nog een rondje door de Crezéepolder waar de werkzaamheden weer een aardig stuk zijn gevorderd. In een groep meeuwen zien we nog een pontische meeuw, maar verder is het op de lokale kluten en kleine plevieren na erg rustig. Leuk zijn even later nog wel een viertal zwarte sterns die op de Noord foerageren. 

Na het avondeten fiets ik nog een bekend rondje door Polder Sandelingen, Waalbos en de Devel, waarin ik met name in het laatste gebied hoop op een roerdomp die daar weer lijkt te broeden. Die zie ik uiteindelijk niet, maar het is verder een mooie avond met mijn eerste kuifeendennest, 11 rietorchissen, snorren, een bruine kiekendief met een jong haasje en verder de gebruikelijke gasten als roodborsttapuiten en koekoek. 
Kuifeendennest

zaterdag 13 juni 2015

IJsselmondevogelen wordt weer leuk!

't Is vanochtend regenachtig dus het is pas rond een uurtje of 12 als ik besluit om weer eens richting de Sophiapolder te gaan. Daar aangekomen blijkt het hard opkomend tij te zijn dus ik moet opschieten met alles te checken, want er zitten weer gruwelijk veel vogels. Over het eiland verspreid tel ik uiteindelijk 447 grutto's en schat ik zo'n 175 tureluurs. Erg triest natuurlijk deze hoge aantallen van waarschijnlijk allemaal uitgemaaide jongen/nesten.

Qua stelten is het verder niet veel met de eerste witgatjes weer terug uit het noorden, 75 kluten met slechts 1 pul, dus de rest van de nesten lijkt weer te zijn mislukt, en nog een bontbekplevier. Het eiland zit verder weer vol voornamelijk krakeenden, zo'n 900, maar ook weer 75 wintertalingen, een smient en vier zomertalingen. Verder staat er in het groepje kleine mantelmeeuwen nog een 3kj geelpoot- en een 2kj pontische meeuw, ook altijd leuk natuurlijk!
2kj pontische meeuw
Man zomertaling
Rond een uurtje of 2 staat het water al hoog en dan is er niet veel meer aan. Na door het pontje weer overgebracht te zijn rijd ik richting de Crezéepolder om te kijken hoever daar de werkzaamheden inmiddels zijn gevorderd. Onderweg kom ik nog langs het braakliggende terrein bij de Karwei en dat vereer ik nog maar even met een bezoekje om te kijken of de bekende geringde kleine plevier weer present is. Op het steenachtige terrein vind ik uiteindelijk maar liefst 5 territoria van kleine plevieren op een relatief klein stuk, ook het geringde exemplaar loopt er weer bij en is dus voor minimaal het 5de jaar op rij trouw aan dit stuk, erg leuk!


Kleine plevier
De Crezéepolder blijkt bij aankomst weer een behoorlijk stuk mooier te zijn geworden dan de laatste keer dat ik er was, met nu een aantal flink uitgegraven plassen. Daarnaast ligt een mooie groep meeuwen met daartussen ook weer een 2kj pontische meeuw. Verder zie ik totaal door de polder nog een eenzame bontbekplevier, een tiental witgatjes die dus alweer terug zijn, 8 kluten waarvan minimaal 2 op nest en de polder dus gelijk gebruiken, 5 kleine plevieren (2 territoria), meerdere tureluurs en een paartje bergeend met jong laat gelijk het resultaat van de ontpoldering zien.
Bontbekplevier
Broedende kluut
Vanavond rijd ik nog even naar Kinderdijk in de hoop op een zichtwaarneming van een aldaar gevonden woudaap vandaag. Dat lukt helaas niet maar wel hoor ik met Herman vd Brand het beest een keertje blaffen. Op terugweg zie ik boven de Noord nog een zwarte stern aan de goede kant van de rivier vliegen wat dus een jaarsoortje is voor de IJsselmondejaarlijst. Al met al vanmiddag weer leuke soortjes en aantallen, en het spannend vogelen lijkt weer te zijn begonnen na een (zoals altijd) saai voorjaar op IJsselmonde als het gaat.

maandag 8 juni 2015

Planten en meeuwen in R'dam-Zuid

Vandaag ben ik nog vrij, waarna ik de rest van de week in Garderen (voor de studie) hoop door te brengen. Na het middageten besluit ik met de auto nog even Rotterdam-Zuid in te gaan voor meeuwen en wat zeldzame planten. Dat laatste is ook altijd nog een leuke bezigheid nu het op vogelgebied weer een stuk rustiger is geworden. Ik begin bij Heijplaat waar ik op het dak van de vuilstort 3 Nederlandse kleine mantelmeeuwen aflees en er verder nog 2 pontische meeuwen zie.

Hier in de havens staan her en der nog wat nieuwe plantensoorten voor me en in een kwartiertje tik ik zo het zeer zeldzame behaard beukkruid en hoge dravik binnen, en zie daarnaast nog nieuwe zeldzame planten in vorm van knopig doornzaad, kegelsilene, boksdoorn, grijze mosterd, gewimperd baardgras en pijlkruidkers. Toch weer een paar nieuwe plantensoorten erbij voor me, altijd leuk!
Behaard beukkruid
Pijlkruidkers
Knopig doornzaad
Het plantenkijken levert ook nog twee zwarte roodstaarten op en bij de slechtvalkenkast in de Waalhaven vlieg een adulte vogel rond. Rotterdam-Zuid zelf levert hierna slechts 2 geringde kleine mantelmeeuwen op, maar ik zie nog wel een fraaie 2kj pontische meeuw en ik kan nog hazenstaart als plantensoort bijschrijven.
2kj pontische meeuw
Hazenstaart
Al met al geen slecht middagje in Rotterdam-Zuid met nog 8 nieuwe plantensoorten voor me!

zaterdag 6 juni 2015

Puntjes scoren in de Delta

Juni is ondertussen aangebroken, dus dan wordt er al gauw een blik geworpen op de eeuwige maandlijst. Juni is typisch een maand waarin je wat suffe soorten nog mist, dus vandaag is een mooie gelegenheid om het een en ander af te kruisen. Laurens van der Padt, Herman van den Brand en ik beginnen vandaag maar op de Maasvlakte, waar de balkanbaardgrasmus van gisteren helaas alweer verdwenen is.

We beginnen bij de telpost op de 2de Maasvlakte, en een kwartiertje over zee kijken levert de gehoopte jan-van-gent en zwarte zeeëenden op; de eerste puntjes zijn binnen! We rijden hierna nog verder richting de Stuifdijk in de hoop op kuifaalscholvers, die zien we helaas niet maar wel kunnen we nog eider bijschrijven. Verder horen we nog wat spotvogels en vliegen er wat dwerg- en grote sterns heen en weer.

Op de Westplaat zijn de steltjes weer niet goed te checken door de vele trilling, maar op het Oostvoornse meer is een zeekoet een mooie 4de punt voor vandaag. Een wandeling aan de andere kant van het meer levert helaas niet de gewenste roodmus op, dus rijden we hierna maar verder richting Stellendam. Daar gaat het ook weer lekker met een overzomerend mannetje brilduiker, een groepje middelste zaagbekken en één zielige zilverplevier die de reis naar het noorden kennelijk niet meer ziet zitten.

Bij Oostdijk horen we nog een zomertortel koeren en in de weilanden zit een mooie groep van een kleine 20 zwartkopmeeuwen, wat een fraaie beesten! Er zitten wat geringde tussen maar door het gras is het niet af te lezen.
Zwartkopmeeuw
Op de Brouwersdam is een aantal steenlopers een makkelijke achtste punt voor vandaag, terwijl een rotgans voor mij niks opleverde. De Prunjepolder zorgt hierna voor mijn eindtotaal van 10 punten met noordse stern en strandplevier.

Hierna hebben we vrijwel alles gehad en hebben we het ook wel aardig gezien met de eeuwige maandlijst. Met toch weer tien puntjes op zak en een lekkere dag vogelen zijn we rond een uurtje of 4 weer thuis.