donderdag 30 september 2010

Zanglijsters!!!!!

Als ik vanochtend naar school fiets zie ik al gauw groepen zanglijsters en dat blijft de hele ochtend een beetje doorgaan. Ik zie er ongeveer bij elkaar 750 met daartussen ook weer mijn eerste koperwieken. Andere jongens hebben de eerste 3 uur uit school geteld en kwamen om een aantal van 2500!!!

Vanmiddag weer naar het oosten van Ambacht maar de draaihals is weer pleite. Wel zit de boompieper er nog steeds. In andere braakliggende terreintje treffen we nog 2 boompiepers, een gele kwikstaart, heggenmussen, Min. 50 zanglijsters, een zwartkop en roodborsten. Ook is er de hele tijd trek van groepen kieviten.

Vanavond nog even naar mijn Opa en oma in Leerbroek. Onderweg zie ik wat roeken, 10 ooievaars en een paar grote zilverreigers. Op de plaats van bestemming zitten 2 steenuilen te roepen in een paar knotwilgen en ook hier hoor ik nog veel zanglijsters.

woensdag 29 september 2010

Weer een Draaihals!!

Normaal gesproken klop ik altijd de bosjes aan de westkant van Ambacht en Jan aan de oostkant. Vandaag heb ik zin om het weer eens aan de oostkant te doen. Ik begin bij de Fast Ferry waar zwarte roodstaarten met succes hebben gebroed. Ik zie in totaal 4 vogels waarvan dus 2 beesten van dit jaar. Het mannetje heeft er zin in want die gaat luidkeels lopen zingen. Leuk!! Vervolgens kom ik al vogelend bij de Karwei. Daar tegenover langs de rivier ligt een heel stuk braakliggend terrein. Als ik erop loop zie ik al gauw een tapuit en als ik er bijna helemaal overheen ben heb ik er 6 opgeschreven. Ik wil bijna weer van het terrein afgaan als er opeens een vogel langs mij vliegt en voor mij invalt. Ik loop er direct heen, stoot hem op en determineer hem als draaihals. Erg leuk!! Al gauw weer wat mensen ge-sms't maar er komen er niet zoveel als bij de vorige twee. De draaihals laat zich aan behalve mij nog aan maximaal 10 personen zien. Verder zaten er in dit stukje ook nog een boompieper en er vlogen nog een bergeend, kolganzen en een veldleeuwerik over.

Draaihals

's Avonds vliegt er opeens een gierzwaluw boven de straat!! Erg gaaf en laat!

dinsdag 28 september 2010

Zanglijsters!

Als ik uit school fiets hoor ik na een tijdje een zwarte mees. Leuk! Vanmiddag naar Polder Sandelingen Ambacht gegaan waar de eerste tafeleenden ook weer present zijn. Een mooi mannetje en een vrouwtje. Verder zie ik qua eenden de gebruikelijke kuif-, slob- en krakeenden. Ook vliegen mijn eerste kolganzen over van het najaar samen met grauwe ganzen. Verder zie ik in het gebied nog 3 rietgorzen, 2 watersnippen, er vallen 4 sijzen in en het paapje is nog steeds ter plaatse, verschillende zanglijsters en er vliegen nog 4 kramsvogels over.

Als ik hier uitgekeken ben ga ik nog even naar Rijsoord maar dat levert behalve 8 zanglijsters en een sperwer vrijwel niets op.

Onderweg naar huis kijk ik nog even bij een haag die helemaal vol blijkt te zitten van zanglijsters. Er komen er maarliefst 21 uitzetten samen met wat merels! Erg leuk!

zaterdag 25 september 2010

Busexcursie naar de Oostvaardersplassen

Vandaag was de excursie van 'De Boomvalk' naar de Oostvaardersplassen. Dat betekende dat we vanochtend om half acht bij Rotterdam Lombardijen moesten staan en we stonden er ook om half acht. De bus werd steeds voller en na nog wat vogelaars uit Capelle opgehaald te hebben vertrokken we richting de 'OVP'. Onderweg zag ik uit de bus nog een grote zilverreigers en ook verschillende groepjes gaaien waarvan er de afgelopen week in het oosten en langzamerhand ook meer in het westen erg veel van doortrekken. Zie: www.trektellen.nl. Erg leuk was ook een visarend die ik ontdekte maar hij werd helaas maar door een paar mensen gezien omdat we achter een paar bomen gingen.

In de Oostvaardersplassen aangekomen eerst zoals altijd naar het bezoekerscentrum gegaan en vanaf daar aan we dan in verschillende groepen naar de 'Zeearend' lopen. Bij de 'Kluut' zaten erg veel slobeenden en er vlogen nog 14 tafeleenden over die waarschijnlijk ook invielen. In het wilgenbos begon het ook al leuk met een zingende kleine bonte specht. Helaas konden we hem niet ontdekken in een wilg maar het geluid alleen al was erg leuk! Verder zaten er in het bos erg veel grote bonte spechten, matkoppen, sijzen en ik zag mijn eerste kramsvogel weer van het najaar. Er vlogen ook nog een groepje kruisbekken, 3 smienten en sijzen over. Ook bleef een landkaartje niet onopgemerkt


Landkaartje


Het uitgedunde wilgenbos

Voordat we naar de 'Zeearend' zijn gegaan eerst nog naar het Wigbels eiland. Daar zaten verschillende grote zilverreigers, 19 pijlstaarten, 36 bergeenden en Jan ontdekte erg ver in een boom een zeearend. Helaas vloog hij snel weg en uit beeld. Verder vlogen er hier nog een groep van 14 en 18 lepelaars over.


Wigbels eiland

Toen we in de 'Zeearend' arriveerde zat deze stampvol. En was het erg lastig om te kijken door een telescoop door al dat gestamp e.d. op de vloer.
Na een tijdje vlogen alle ganzen op en dat kan maar 1 ding beteken. Toen ik de telescoop erop zetten bleek het nog waar te zijn ook. Er vloog een schitterende onvolwassen zeearend onder de ganzen en hij ging al snel zitten. Na een tijdje vloog hij weer een stukje om weer te landen en zo ging dat een tijdje door totdat hij uit beeld verdween. Verder zaten hier nog 3 baardmannetjes, slobeenden, smienten en kieviten.

Om kwart voor twaalf waren we hier uitgekeken en moesten we weer naar de bus. Onze groep ging door de 'weilanden' waar we nog 2 buizerds, 2 bruine kiekendieven en er vloog nog een groepje van 10 goudplevieren over.

Hierna vertrokken we richting de Kleine praambult. Daar zagen we eigenlijk niks. Bij de grote praambult zaten echter erg veel brandganzen, veel grote zilverreigers, 2 raven en weer zat er een zeearend. Deze zat niet al te ver en het zou goed dezelfde kunnen zijn geweest als die we uit de 'Zeearend' zagen.


2 raven

Op het eind gingen we naar het Jan van de Boschpad. Daar vlogen 3 lepelaars over toen we er heen liepen. Vanaf die soort heuvel zagen we erg veel wintertalingen, slobeenden, smienten, bergeenden en ertussen zaten ook nog 4 zomertalingen. Verder zat er ook weer een Zeearend ver in een boom welke een mooie afsluiting van de dag was.


Jan van de Boschpad

vrijdag 24 september 2010

De laatste purperreigers..

Vanmiddag weer even naar Polder Sandelingen. Het paapje was nog steeds aanwezig en ook was de eerste tafeleend weer present van het najaar! Verder zaten er in het gebied de normale krakeenden, 3 slobeenden en verder de gebruikelijke zangertjes. Wel leuk waren nog 2 boomvalken die mooi overkwamen en in zuidelijke richting verdwenen net als een bruine kiekendief, sperwer, enkele buizerds en een groep van 45 kieviten.

Vanavond weer even naar Polder Sandelingen om te kijken of er de reigers die gezien vanaf de gorzenbult hier overkomen en dat bleek nog aardig te kloppen ook! Vanavond zag ik hier samen met L Boon een groepen van 7 purpers, 3 blarren, 7 blarren en een groep van 17 blarren en 2 purpers. Niet verkeerd en waarschijnlijk de laatste paar purperreigers die uit Nederland vertrekken en in 1 week naar de Sahel vliegen! Verder vlogen er vanavond nog enkele groepen kieviten over en een gele kwikstaart.

donderdag 23 september 2010

Eerste sijs en goudhaan weer!

Vanochtend had ik de eerste 2 uur uitval en ik moest dus later beginnen. In die twee uur gelijk maar aardig gevogeld.

Eerst naar Polder Sandelingen zoals altijd. Er zaten samen met de gebruikelijke krak- en kuifeenden in een slootje nu ook 4 wintertalingen en 5 slobeenden. Verder was het vrij rustig maar er vlogen nog wel wat vinken, graspiepers, gele en witte kwikstaarten en een boompieper over. Na nog wat afgestruind te hebben behalve de gebruikelijke tjiftjaffen en fitissen ook nog een paapje gevonden.

Hierna weer naar een wijkje in Rijsoord gegaan omdat ik daar gisteren ook 3 zwarte mezen super had gezien. Nu in eerste instantie niet kunnen vinden maar na een tijdje zag ik er opeens 4. Helaas verdwenen ze weer in het vele groen wat aanwezig is in de wijk. Verder zaten er in deze wijk nog enkele sijzen, die voor mij weer de eerste van het jaar zijn en nog een goudhaan. Ook mijn eerste weer van het najaar. Vervolgens nog wat rondgefietst wat nog een grote groep van maarliefst 96 aalscholvers en 2 sijzen overvliegen opleverde.


Meerkoet

woensdag 22 september 2010

De trek begint weer!!

Vanochtend had ik op school de eerste twee uur gym. Het was buitengym dus opletten geblazen. En gelukkig niet voor niks de hele gymles omhoog gekeken. Om ongeveer 10 voor negen kwamen er twee kruisbekken luid roepend over. Erg leuk!! Verder vlogen er nog wat graspiepers, zanglijsters en aalscholvers over. Uit school was het windstil en warm dus er was aardig thermiek. Terwijl ik naar ons huis aan het fietsen was scoorde ik dan ook eerst een ooievaar met een torenvalk en een bruine kiekendief en later nog 2 ooievaars samen en twee buizerds. De ooievaars zijn erg leuk, en zeker op IJsselmonde waar ze niet broeden.

Thuis aangekomen gelijk weer naar buiten gegaan en naar Polder Sandelingen. Daar vlogen vanmiddag nog wat torenvalken, een schitterende boomvalk, een groep van 38 kieviten en 6 sperwers over. Verder zaten er in het gebied nog steeds een zomertaling net als gisteren en eergisteren, 2 paapjes, een tapuit en er vlogen nog aardig wat graspiepers over. Hierna naar Heerjansdam gereden naar de tennisbaan. In een grote groep mezen aldaar zat een matkop, welke ik daar nog nooit had gezien en een gekraagde roodstaart. Beide vond ik erg leuk. Hier had ik ook nog een overvliegende boomvalk en op een akker 4 gele kwikstaarten ter plaatse.

Toen ik hier uitgekeken was nog even naar een wijkje in Rijsoord gegaan wat nog erg leuk bleek te zijn ook! Er zaten maarliefst 3 zwarte mezen in een den en liet zich uitzonderlijk fraai bekijken. Echt super! Ik werd hier echter gebeld door Jan dj dat hij een bonte vliegenvanger had langs de Veerse dijk. Dat is aan de andere kant van Hendrik-Ido-Ambacht. Gelijk erheen gefietst maar helaas samen met hem niet meer terug kunnen vinden. Wel zagen we nog wat heggenmussen en tjiftjaffen.

Als ik weer thuis kom vliegt er een schitterende groep van 18 kruisbekken laag roepend over. Super!!


Heggenmus
Fotograaf: Jan de Jong

zaterdag 18 september 2010

Weer naar de Maasvlakte

Vanaf vorige week zondag zat er op de Maasvlakte bij de EON-centrale een sperwergrasmus en vandaag kwam eindelijk de mogelijkheid om met iemand mee te rijden er naar toen. Om half negen kwamen we daar op de plek aan. De plek was een dijkje met erop verschillende vlierstruiken en verder nog wat lage begroeiing. We begonnen gewoon aan 1 kant en liepen erlangs hopend dat hij eruit zou komen. Na een tijdje kwam er een grote Sylvia uit maar niet af kunnen maken want hij vloog naar een rij struikjes verderop. Toen we dat hadden uitgestruind kwam er een zwartkop uit. Hierna dus maar weer terug naar het dijkje en nu hadden we hem snel gevonden maar liet zich nog niet geweldig zien. Hij vloog namelijk een stukje, landde in een vlier en knalde gelijk naar de bodem. Na een tijdje gewacht te hebben kwam hij ook een paar keer mooi langs vliegen en uiteindelijk ook even mooi bovenin een struik zien zitten. Erg gaaf en zeker omdat ik hem nog niet had dus er is weer een soort bij op de lijst, 290! Verder zaten er in deze strook erg veel fitissen.

Hierna maar naar de Maasmond gereden of er misschien nog iets zou vliegen. En wat bleek, 10 minuten te laat want toen hadden ze een vorkstaartmeeuw. In het half uur dat we hier nog op de dijken zaten zagen we nog wel mooi 2 kleine jagers, een bontbekplevier, 2 bonte strandlopers en nog een paar grote sterns. Ook vloog er een tijdje een grote gele kwikstaart boven onze hoofden. Mijn eerste weer van het najaar. Na gehoord te hebben dat er een ijsgors op de Vuurtorenvlakte zat daar maar heengegaan. Er zaten verschrikkelijk veel graspiepers, kneuen, 2 tapuiten, een erg vroege keep (ook mijn eerste weer van het najaar) en na een tijdje hoorde we hem roepen en zagen we 'm een stukje vliegen. Helaas niet goed op de grond gezien maar toch weer een nieuw jaarsoort binnen, 246.
Toen we een 'eng' geluid hoorde bleek dat een valkparkiet te zijn die ons voor niks aan het denken had gezet maar toch wel onverwachts. Verschillende mensen gaven door dat er een grauwe klauwier vlakbij de sperwergrasmus zat. Om half twaalf kwamen we op de plek aan en de vogel was toen precies even uit beeld maar na 10 minuten wachten en genieten van 2 grauwe vliegenvangers kwam hij opeens te voorschijn en liet zich echt schitterend bekijken! Hij ving ook verschillende insecten en dingen. Er werd hier gezegd dat er bij het Reebok-gebouw nog steeds een draaihals zat dus maar gelijk er even langs gereden en na enige tijd zoeken gevonden. Verder zaten er hier ook nog een grauwe vliegenvanger, zwarte roodstaart en fitissen.Grauwe klauwier
Fotograaf: Koos Luijk


Grauwe vliegenvanger
Fotograaf: Koos Luijk

Vanavond op de bult in de gorzen van kwart over zeven tot acht uur nog 35 blauwe reigers, 13 purperreigers en 6 reigers spec. die te ver vlogen om te determineren. Niet verkeerd in 3 kwartier en dit zorgde voor een leuke afsluiting van de dag.

woensdag 15 september 2010

Zomertaling en Smelleken

Vandaag is het weer woensdag dus even naar het Polder Sandelingen. Van alle tapuiten en paapjes die er zaten is er nog 1 over. Een stukje verder op zit er tussen wat krakeenden een taling die actief aan grondelen is. Als ik er met de verrekijker heen kijk zie ik dat het een zomertaling is. Erg leuk en onverwachts! Na nog wat rond te hebben gefietst eigenlijk niks meer gevonden behalve nog 2 dodaarzen.

Vanavond naar mijn opa en oma geweest in Leerbroek. Voor het donker nog even het land ingelopen en dat was niet voor niks. In een wat ondergelopen stukje zaten 2 witgatjes en 7 watersnippen. Na een tijdje als ik een stukje heb gelopen vliegt er opeens een kleine valkje een eind voor me op wat een smelleken blijkt te zijn. Hij jaagt nog even in de polder en zet dan koers naar het zuidwesten, stoer! Verder zit er ook weer de eerste smient en 5 wulpen. Ook erg leuk waren 2 kemphanen die opeens laag tegen de wind in aankwamen en mooi voorbij kwamen net als nog 3 wulpen en een bruine kiekendief.

maandag 13 september 2010

Maasvlakte

Vanochtend even met Laurens P op de bult gestaan in de Gorzen maar er vloog helemaal niks. We moesten het doen met wat graspiepers en een wulp. In de Crezéepolder stootte we nog wel 67 watersnippen en 2 graspiepers op. Hierna weer even naar de Draaihals maar nu niet gevonden, ook niet door mensen die al een uur hadden lopen zoeken. Gisteren zat hij er nog wel dus hij heeft er drie dagen gezeten. Hierna ben ik met Koos L en Jan dJ naar de maasvlakte gegaan. Bij het Oostvoornse meer hadden we maarliefst 8 goudvinken waarvan we 1 vrouwtje goed hebben gezien. Verder in de struiken nog wat zwartkoppen, tjiftjaffen en 6 grasmussen. Op het meer zwommen nog een groepje van 14 geoorde futen, op een dammetje zat nog een groep van ongeveer 50 tureluurs en er vloog nog een groepje van 7 wulpen over. Hierna eerste naar het Distripark gegaan. Het terreintje langs het Reebok-gebouw en langs die containers hebben we helemaal afgestruind. In totaal hadden we hier 1 grasmus, 2 heggenmussen, roodborst, een gekraagde roodstaart, 2 zwarte roodstaarten, 4 tapuiten, 2 paapjes, een gele kwikstaart, 10 tjiftjaffen en we wisten dat er ergens bij het Reebok-gebouw een draaihals was gezien. We dachten echter dat die draaihals op een heel andere plek zat. Toen we hier dus opeens een draaihals opstootte keken we heel gek maar uiteindelijk bleek het 'helaas' dezelfde te zijn. Maar dat maakte het niet minder leuk. Deze was echter wel erg lastig.

Hierna richting de vuurtorenvlakte gereden voor een IJsgors. Uit de auto zagen we nog een gekraagde roodstaart en tapuit en toen we daar aankwamen was er geen kip te bekennen. We zagen het niet zitten om de hele vlakte met z'n drieën af te zoeken omdat dat waarschijnlijk erg lang zou duren. Daarom nog even naar de Maasmond gelopen waar 3 zwarte sterns aan het foerageren waren en een tapuit en graspieper op de stenen liepen. Verder nog op de Maasvlakte 6 tapuiten en nog 2 grote sterns boven zee.


Tapuit
Fotograaf: Koos Luijk


Zilvermeeuw
Fotograaf: Koos Luijk

vrijdag 10 september 2010

Draaihals

Vandaag nog steeds 1 draaihals ter plaats:Leuk Zoekplaatje
Fotograaf: Koos Luijk

donderdag 9 september 2010

Nog steeds één

Vanochtend voor schooltijd nog even een kwartiertje lopen zoeken naar de draaihalzen die ik gisteren had ontdekt bij Rijsoordt maar geen gevonden. Vanmiddag vielen er drie uren uit dus vanmiddag weer naar de plek toegegaan en nu wel 1 opgestootte, erg leuk en later ook nog met andere gezien. Verder zaten er hier ook nog steeds een boomvalk en een paapje. Verder hier in de omgeving nog een tapuit en in Polder Sandelingen Ambacht bevond zich een boompieper die zich nog even mooi liet bekijken en nog 3 tapuiten en 4 paapjes.


Tapuit

Vanavond weer even naar de draaihals geweest en weer schitterend gezien. Hij bleef tot in de schemer in een struikje zitten om waarschijnlijk daar de nacht door te gaan brengen.

woensdag 8 september 2010

Draaihalzen!!!

Vanmiddag is de enige middag die ik in de week vrij ben en dat is dan ook heel de middag vogelen. Het begint zoals al enkele woensdagmiddagen in Polder Sandelingen. Gisterenavond had ik hier 9 paapjes en 7 tapuiten. Nu zijn het evenveel paapjes maar twee tapuiten minder maar dat maakt het niet minder leuk! Van een tapuit probeer ik nog een foto te maken maar door de verrekijker is dat toch wel erg lastig.


Tapuit

Hierna nog een soort vuilnisbelt uitgestruind maar verder dan 6 tjifjtaffen, een grasmus, roodborst en 2 heggenmussen kom ik niet. Hierna naar de andere kant van de snelweg gegaan waar sinds een paar jaar ook een stuk ruigte is. Na een tijdje zie ik een paapje op een paaltje zitten en even later vliegt er nog iets naar de slootkant waar ik niet direct van kan zien wat het is en er zit nog een groep putters. Als ik weer wat verder fiets over het schelpenpad vliegt er opeens een draaihals naast me op en laat zich even mooi zien aan de andere kant van een soort korte sloot! Echt super gaaf. Na een hoop vogelaars uit de buurt te hebben ge-sms't stoot ik hem nog een keer op om de exacte locatie van het beest precies te bepalen. Na hem opgestootte te hebben vliegt hij naar een wilg waar hij zich 5 minuten goed laat zien en terwijl ik wat bewijsplaatjes probeer te maken vliegt hij naar het zuiden.
Mijn bewijsplaatjes..., gelukkig zijn er later betere foto's gemaakt

Ik moet even mijn kijker loslaten omdat hij achter een struikje gaat en vervolgens ben ik hem kwijt. Is hij nou in de akker geland of in een stuk ruigte achter een paar kassen, een eindje verderop? Al gauw arriveren er een paar vogelaars en ik en nog een paar gaan bij de kassen zoeken en de andere gaan kijken of de oude plekken-theorie werkt. Na alles afgestruind te hebben bij de kassen waar alleen maar een oeverloper, tapuit en een boomvalk overvloog zijn we weer naar de oude plek terug gegaan waar de andere inmiddels weer weg zijn. We lopen langs een ander klein slootje en na tientallen meters stoot ik hem weer op en vanaf nu laat hij zich heel de middag er goed bekijken. Na een tijdje vliegt hij weer een stukje en land onderin een wilg. Ik en nog een paar andere zien er echter 1 hoog in een wilg zitten. Het zijn er dus twee en na een tijdje gaan ze ook zelfs achter elkaar aan. Echt super gaaf. Helaas zijn ze 's avonds onvindbaar voor de vogelaars die overdag niet konden.
Betere foto's
Fotograaf: Jan de Jong

maandag 6 september 2010

Tapuiten!

VAnochtend moet ik het tweede uur beginnen dus nog even een half uurtje in Polder Sandelingen Ambacht geweest. Was op zich wel erg leuk want bij het begin gelijk al zaten 7 tapuiten op het afgemaaide gras en lieten zich er leuk zien. Verder zaten er ook nog een paapje en een eindje verder 3 boompiepers. Deze vlogen helaas op en vlogen op richting het zoele zuiden net als 8 gele kwikstaarten. Verder in het gebied nog een zuidelijk spitskopje, roodborst, heggenmussen en tjiftjaffen.

's Middags als ik uit school kom zitten er 2 paapjes langs het fietspad ook in Polder Sandelingen, leuk!

's Avonds vliegen er over de bult nog 10 boerenzwaluwen en in de naastgelegen Crezéepolder zaten nog 30 watersnippen.

zaterdag 4 september 2010

Bosjes kloppen

Vanochtend sta ik van half acht tot kwart voor elf op de bult te tellen. Het is alleen erg jammer dat er weinig te tellen is, er vliegt namelijk bijna niks. Om kwart over acht komt er dan eindelijk iets: 2 grote zilverreigers vliegen naar het zuiden en niet veel later gevolgd door 3 roeken, deze gaan echter naar het noorden. Verder komen er nog 20 smienten, 3 boompiepers welke ik alleen maar heb gehoord, 2 bergeenden, 42 boerenzwaluwen 2 graspiepers en een torenvalk. Omdat het deze ochtend zo stil is in de lucht krijgen de jagers in de polder ook wat aandacht. De ene grauwe gans na de andere wordt uit de lucht geknald. Op zich wel een leuk gezicht om naar te kijken, maar ja.. Ter plaatse zitten verder nog 3 sperwers, ijsvogel en een bruine kiekendief. Hierna nog even naar de Crezéepolder geweest waar ik nog nog 37 watersnippen op heb gestoten. Vervolgens Jan de J opgezocht die ergens in de buurt van Hendrik-Ido-Ambacht aan het struinen was. Na een tijdje gevonden maar de 2 paapjes en 3 tapuiten die hij had niet meer terug gevonden. Samen ontdekte we een stukje verder nog een boompieper en er vloog nog een ooievaar over. Na gegeten te hebben zijn we langs de Veerse dijk stukjes uit gaan kammen. In het eerste braakliggende terreintje zaten 3 heggenmussen en ook leuk waren veel bastaardloopkevers, een luipaardlichtmot en zeggendoorntjes. In het volgende stukje hadden we 7 tjiftjfaffen, een zwartkop en een heggenmus en op het laatste braakliggende terrein zaten 8 tjiftjaffen, heggenmus waar een stok voor nodig was om hem uit het bosje te krijgen, zwartkop en een grasmus. Verder zaten er hier ook nog kleine vuurvlinders.


Kleine vuurvlinder
Fotograaf: Jan de Jong


Bastaardloopkever
Fotograaf: Jan de JongLuidpaardlichtmot
Fotograaf: Jan de Jong

Hierna naar de galgenplaat gegaan wat nog een slobeend, vrouwtje gekraagde roodstaart, 2 tuinfluiters, 4 zwartkoppen, 13 tjiftjaffen en een wintertaling. Toen we even naar wat tjiftjaffen kwamen er drie 'nijlganzen' aanvliegen. Jan zegt voor de grap, 'kijk effe of het geen casarca's zijn'. En ja hoor, super mooi komen er 3 casarca's recht over richting het zuiden. Heel erg gaaf!! Hierna nog even naar Polder Sandelingen Ambacht gegaan waar we op een terreintje 13 tjiftjaffen, 2 grauwe vliegenvangers die zich mooi laten zien, heggenmussen en hier nu ook een zanddoorntje.


Zanddoorntje
Fotograaf: Jan de Jong
Als we nog een tijdje door het gebied fietsten komen er weer 4 'Nijlganzen'aan en ook nu zijn het weer casarca's!! echt niet normaal maar wel super gaaf!! Verder in het gebied nog een rietzanger, paapje en een slobeend.

vrijdag 3 september 2010

Een paar purpers

Vanmiddag zat er bij ons op de garage deze struiksprinkhaan, erg leuk want ik had er nog nooit een gezien:
Struiksprinkhaan

Vanavond sta ik op de bult samen met André L. Het vliegt niet heel spetterend toch hebben we nog een groep van 13 en 5 purpers. Niet verkeerd op zich maar het kan beter, laat ik het zo zeggen. Gisteren was het trouwens ook niet veel, toen hadden we 3 purren en 4 blarren maar ja, niks aan te doen. Verder hadden we nog een regenwulp die recht over kwam, 2 scholeksters, 5 gele kwikstaarten en verder een hoop boerenzwaluwen ter plaatse die in het maïs gaan slapen. Vlak voor dat we weggingen riep er een waterral uit het riet, ook altijd wel leuk.

woensdag 1 september 2010

September!

Vandaag is het 1 september en dat betekent voor mij dat het vandaag weer schrijven wordt voor de maandlijst. Vanmiddag even naar Polder Sandelingen gegaan waar de eerste 2 paapjes alweer aanwezig waren. Verder zaten er nog een tuinfluiter, kleine karekieten in struiken langs de snelweg, dat vond ik zelf een erg gekke plek maar dat maakt het juist weer leuk. Ook vloog er nog een boomvalk over. Vanavond uiteraard weer naar De Gorzen. Helaas kwamen er vanavond geen purperreigers over maar we hoorde de eerste boompieper van het seizoen over de bult, 2 witgatjes vlogen naar het zuiden en een blauwe reiger. In de struikjes onder de telpost zat nog een gekraagde roodstaarten bij de inham van de rivier hoorde we nog een ijsvogel.