zaterdag 22 oktober 2016

Een weekje in Tsjechië (15-22 oktober)

Van 15 tot 22 oktober zat ik voor mijn studie in het prachtige Sumava National Park, in het zuidwesten van Tsjechië. We bivakkeerden daar in het dorpje Modrava, midden in het natuurgebied met haar uitgestrekte bossen en mooie beekdalen. De hele week staat volgepland met excursies, maar we zijn zowat de hele week buiten dus de nodige tijd om te vogelen is er hopelijk ook. Wat leuke soorten zitten in het park, waarvan de belangrijkste met stip op 1 de auerhoen is. Verder nog hazelhoen, dwerguil, ruigpootuil, oeraluil, drieteenspecht en op enkele locaties witrugspecht en korhoen.

Zaterdag kom ik met de bus vanuit Praag naar het dorpje en onderweg zie ik mijn eerste leuke soort in de vorm van notenkrakers. In enkele dorpjes zie ik wat exemplaren in de toppen van sparren zitten, leuk! Een zeearend die in de verte cirkelt is ook nog leuk en verder worden de landschappen vanaf Praag steeds mooier. Van landbouw gaat het over in bosgebied met beekdalen, prachtig! Het weer is ook fantastisch dus als ik arriveer en m'n spullen heb gedropt ga ik snel maar wat zwerven door het dorpje en in de bossen.


Modrava
Sumava
Uitzicht uit m'n kamer
In het dorpje is het gelijk al goed toeven met een europese kanarie, wat groepjes goudvinken, grote lijsters, kramsvogels, een kleine barmsijs, kortsnavelboomkruipers, veel zwarte en kuifmezen en net buiten het dorpje een waterspreeuw in de beek. Qua insecten is het echter bijna leuker. Het is best warm weer en de eerste vlinder die ik zie is een rouwmantel. Gaaf! Nog nooit gezien.
Rouwmantel
Al snel blijken er ook flink wat leuke sprinkhanen te zingen, zodat ik ook aardig op de grond gefocust ben. Her en der zoemt een greppelsprinkhaan en even later vind ik een kleine groene sabelsprinkhaan en gouden sprinkhaan.
Kleine groene sabelsprinkhaan
In een open plekje in het bos zie en hoor ik vervolgens nog zoemertje, wekkertje, zompsprinkhaan en ene voor mij dan onbekende sprinkhaan, wat om de kleine goudsprinkhaan blijkt te gaan. Leuk!
Kleine goudsprinkhaan
Zompsprinkhaan
Tevens stoot ik hier tot mijn grote verrassing een hazelhoen op, die voor me prachtig het bos in zeilt, gaaf! Verder zeilt er nog een ruigpootbuizerd over en schrijf ik onder andere nog keep bij op de Tsjechiëlijst.

De rest van de week zijn het enkel de vogels waar het om draait, en waarvan de heilige graal toch wel de auerhoen is. Uiteindelijk vinden we deze in de beperkte tijd die we hebben niet, alhoewel we wel hier en daar poep van deze mysterieuze dieren vinden. Ze zijn er wel! We zien echter nog wel andere gave soorten zoals een dwerguil, nog een hazelhoen, een fraaie zeearend en als hoogtepunt toch wel een hele mooie drieteenspecht.
Auerhoenpoep
Dwerguil
Zeearend
Drieteenspecht
Deze soort doet het goed in het park door de grote aantallen dode bomen, waarvan een bastkever de schuldige is. In het bos zijn dus hier en daar grote vlaktes met dode bomen te vinden, plekken waar we ook zwarte spechten zagen.
Dood bos
Sporen van de keverlarven onder de bast


Het was al met al een erg mooie week met enkele fraaie soorten! Uiteindelijk miste ik er tussen neus en lippen door ook nog de eerste bergheggenmus voor Nederland door, maar goed, als er één schaap over de dam is...

zaterdag 8 oktober 2016

Rustige vangst met exotische gast

Het was alweer even geleden, maar vanochtend ben ik weer vroeg present op de ringbaan in Meijendel met Rinse van de Vliet en Peter Spierenburg. Het is nog pikkedonker en tijdens het nettenopzetten zitten er nog wat bosuilen te roepen en vliegt er bijna een kerkuil in het net!

Hierna volgt een drukke ochtend, want we hebben twee keer een flinke excursie over de vloer en de vogels vliegen ook maar door... Uiteindelijk resulteert het wel in een mooie vangst, maar helaas zonder echte krentjes, zelfs geen bladkoning... Een exemplaar hielt zich overigens wel vlakbij de netten op, maar liet zich niet vangen.

Een napoleonwever was uiteindelijk misschien wel het hoogtepunt van de ochtend. Deze vogel uit Afrika wordt veel gehouden als kooivogel en daar zal de gevangen vogel van vanochtend ook ongetwijfeld zijn historie hebben.
Napoleonwever
Verder zijn het gewoon de normale soorten die in de hand natuurlijk ook gewoon leuk zijn. Met name de roodborsten doen het goed en we ringen uiteindelijk 77 exemplaren van deze soort, allemaal doortrekkers vanuit Scandinavië.
Roodborst
Een lichte tjiftjaf zorgt nog even voor wat opwinding, maar het blijkt helaas niet meer te zijn dan dat dus voor mijn eerste Siberische tjiftjaf in de hand moet ik nog even geduld hebben. 
Tjiftjaffen
Rietgorzen zijn ook altijd leuk en blijven in de hand fascinerende beestjes. Alleen al om die prachtige tekening op de tertails..
Rietgors
Voor de totalen zie hier.

vrijdag 7 oktober 2016

Wat struinen hier en daar

Gisterenmiddag leverde wat struinen in de uiterwaarden bij Elst en in de bossen van Rhenen als hoofdprijs een roepende bladkoning op in een grote groep mezen. Elk najaar lijken er wel weer meer van deze oostelijke dwaalgasten te komen, dus het was voor mij wachten tot ik er 'eindelijk' eentje zou hebben hier in het binnenland. Gisteren dus.Verder was het nog spannend met veel graspiepers, rietgorzen en wat geelgorzen, maar verder zat er niet iets wat tussen. Alhoewel, wat roepende bramensprinkhanen zijn natuurlijk ook nog wel leuk om even bij te luisteren en te kijken...

Bramensprinkhaan (vrouw)
Vanmiddag ben ik weer mooi op tijd in Ambacht en struin dus de Crezéepolder nog maar even door, nu het nog kan voordat de dijk wordt doorgestoken. Veel vogels zitten er weer, met name graspiepers en leuk zijn nog 4 bokjes en de hoofdprijs is een velduil. Altijd leuk als die plotseling voor je opvliegt!  
Velduil

woensdag 5 oktober 2016

Struinen levert altijd wat op...

In de omgeving van Rhenen en Wageningen heb ik dit najaar nu al wel wat leuke struinplekjes gevonden. Onder andere een mooi veld waar ik elke dag wel langs kom en waar altijd wel wat graspiepers zitten. Nu was mijn gedachte dat hier ook gewoon die grote of roodkeelpieper moet kunnen, dus elke dag loop ik het veld even rond. Vanmiddag doe ik dat voor de 6de keer en warempel, geen leuke pieper maar wel een fraaie velduil! Blijkt maar weer dat zoeken overal wat oplevert, het kost alleen wat moeite... En die leuke pieper komt nog wel.


Velduil

dinsdag 4 oktober 2016

Zoveel commotie voor..., ja voor wat eigenlijk?

Het is alweer tegen het einde van de les vanochtend, als er plotseling een foto doorkomt van een sprinkhaanzanger op de Maasvlakte. Meteen rinkelen de alarmbellen, want het ziet er erg spannend uit voor een kleine sprinkhaanzanger! Dat zou de eerste twitchbare zijn in Nederland, nadat er al eerder 4 exemplaren zijn gevangen op ringstations. Eenmaal thuis aangekomen blijkt het om een zeker exemplaar te gaan, dus ik ga als een speer naar het station, deze moet ik hebben!

Rond een uur of drie ben ik in Ambacht, waar ik gelijk in de auto stap en naar de Tweede Maasvlakte rijd waar de vogel in het helm zit. Daar aangekomen is gelijk duidelijk waar de vogel moet zitten, gezien de vele auto's langs de weg en een kringetje om wat helm en duindoorns heen...

Niet veel later zie ik het beestje tussen het helm scharrelen, super!! Op soms slechts enkele centimeters van vogelaars vandaan scharreltje het beestje rond, en een enkele keer vliegt tie en stukje. Een erg gave waarneming en mooie ervaring! En wat is er nou beter dan zo'n twitch op de Maasvlakte?!
Twitchers
'Sprinkhaanzanger'
Het verhaal krijgt echter een staartje... 's Avonds begint namelijk het zagen aan de determinatie als kleine sprinkhaanzanger, en plotseling blijken allerlei kenmerken niet te kloppen voor deze soorten uit het verre oosten. De meeste kenmerken wijzen uiteindelijk naar 'onze' gewone sprinkhaanzanger, dus heel twitchend Nederland lijkt er met open ogen ingestonken te zijn. Vermoedelijk was het wel ieders mooiste sprinkhaanzanger en natuurlijk was het gewoon een mooie ervaring, en daar doe je het eigenlijk ook al voor...

EDIT 4-2-2017: het verhaal krijgt nog een langer staartje, aangezien het op basis van DNA toch wél om een kleine sprinkhaanzanger blijkt gegaan te zijn!

zaterdag 1 oktober 2016

Weer zeldzaamheden op IJsselmonde

Na het onstuimige weer van de afgelopen dagen, is vandaag de wind weer naar het zuidoosten gedraaid. Optimaal weer om lekker op IJsselmonde te blijven vogelen en aangezien het vandaag Euro Birdwatch is beginnen Laurens van der Wind en ik vanochtend met trektellen in de Crezéepolder. Het blijkt gelijk dat het goed vliegt met veel graspiepers en ook opvallend veel witte kwikstaarten, leuk! Om 8:05 horen we opeens een twee keer 'zip' in de rietkraag naast de telpost, het lijkt ons allebei een graszanger, maar aangezien we de vogel niet meer horen en 'm niet kunnen vinden laten we het maar gaan. Als er eentje zit horen we hem later vanochtend nog wel...

Even later is ook Laurens van der Padt van de partij en het hopen is op die leuke krent tussen de vele graspiepers. Wat veel graspiepers zijn het, uiteindelijk tellen we er 3587, een heel mooi aantal! Verder is het rustig en de echte krentjes blijven uit, wel zien we nog twee wulpen, een grote zilverreiger, rietgorzen, wat grote gele kwikstaarten, watersnippen, kemphanen, smienten, wat lepelaars en een late gele kwikstaart overtrekken.

Om 9:00 wordt er ook opeens weer 'gezipt' in de rietkraag en blijkt er inderdaad een graszanger te zitten, leuk! De telpost die in De Gorzen is gevestigd stroomt leeg, maar de vogel blijkt lastig en is erg bewegelijk. Uiteindelijk ziet en hoort iedereen de vogel, en aangezien de trek rond half twaalf aardig is ingekakt besluiten we de rest van de polder door te lopen. Er zitten veel graspiepers, rietgorzen en watersnippen en wat trappen ook nog 4 bokjes op. Verder zijn nog twee tapuiten en twee paapjes leuk, en in de oostelijke punt van de polder vliegt een grote pieper voor ons op! Gaaf! Dit is alweer de zoveelste voor de polder, maar de eerste dit najaar weer. Erg leuk dus!!

Crezéepolder
We besluiten hierna nog even in Waalbos rond te gaan struinen, maar onderweg komen we op de begraafplaats nog een appelvink tegen. In Waalbos is het ook weer spannend met veel graspiepers en rietgorzen, maar we vinden ook een boompieper. Helaas roept de vogel maar één keer en staat dat roepje door de wind niet op de opname, maar we geven 'm het voordeel van de twijfel. Die Siberische boompieper komt nog wel een keer...
Waalbos
Met het struinen zijn we wel aardig klaar, dus we besluiten deze nu al geslaagde vogeldag op de Sophiapolder. Hier is het ook niet saai met nog twee bonte strandlopers, een geelpootmeeuw, enkele fraaie pontische meeuwen en we zien voor het eerst de ontsnapte dwerggans die al even op het eiland bivakkeert. Jammer van dat ringetje...
Ontsnapte dwerggans
Pontische meeuw (1kj)
En zo bleek een dagje op IJsselmonde vogelen (het 6de Waddeneiland...) weer erg productief met twee leuke zeldzaamheden!