zaterdag 31 augustus 2019

Noordse glazenmaker én grote spitskop nieuw!

Gisteren was een dagje vogelen op de Maasvlakte met Arne van Wingerden rustig met hier en daar wat bonte vliegenvangers, tuinfluiters, paapjes, een enkele braamsluiper en uiteindelijk ook nog een draaihals op de parkeerplaats van Lyondell. Die vondst maakte het nog tot een geslaagde en vermakelijke ochtend. Langs de Westplaat zaten overigens ook veel vogels, waaronder nog een visarend, maar stonden op het pad onder andere ook nog parnassia. Een prachtige plantensoort!
Parnassia
Bosjes langs de Antarticaweg
Vandaag stap ik rond elf uur bij Laurens van der Wind en zijn vader in om een lange reis te maken naar het oosten van het land. In de Engbertsdijkvenen gaan we namelijk proberen om noordse glazenmakers te zien. Vorig jaar hadden we al een poging gedaan in Drenthe, maar dat mislukte toen helaas. Hopelijk gaat het dus vandaag wel lukken om deze libel te vinden. De laatste libel die ik in Nederland nog 'makkelijk' kan zien. De mercuurwaterjuffer werd namelijk alleen in 2011 in Nederland gezien en verdween op een verdachte manier. Dwergjuffer, die ook in Nederland voorkomt, wordt zeer sterk verborgen gehouden en ontbreekt dus ook nog op mijn lijst. Noordse glazenmaker is wat dat betreft een eitje, maar natuurlijk wel een prachtige soort die niet op de lijst mag ontbreken...
Engbertsdijkvenen
Na ruim twee uur komen we aan in het gebied, waar we na een korte wandeling op de locatie komen van de noordse glazenmakers. Een prachtig gebied met veel veenmos en slangenwortel, en ook zien we vrijwel gelijk een noordse glazenmaker vliegen. Een mannetje patrouilleert honkvast boven een hoekje in het veen en duldt geen pottenkijkers. Wanneer een mannetje uit de andere hoek komt buurt gaan ze na een potje knokken weer naar hun eigen plekje. Uiteindelijk blijken er drie territoriale mannetjes op de plek aanwezig te zijn, die zich alleen vliegend laten bekijken. Ondanks dat zijn de kenmerken prima te zien, wat een gave beesten!
Noordse glazenmaker                                                   ©Laurens van der Wind
Het zijn grote libellen die opvallend donker gekleurd zijn, met weinig gele en groene tekening. Daarnaast zijn enkele subtiele kenmerken met wat geduld ook te zien, zoals de zwarte achterkant van de ogen en de streep over de snuit die niet versmalt. Erg leuk! Vermoedelijk zien we ook nog een vrouwtje, maar omdat deze zich niet op de foto laat zetten durven we die niet hard te maken.

Na dit succes rijden we via Planken Wambuis terug richting Ambacht. In dat gebied doen we nog een poging om bruine vuurvlinders te vinden, maar dat lukt ons niet meer. Wel is het leuk met veel kleine vuurvlinders, enkele kleine parelmoervlinders en zelfs nog een kommavlinder. Een atalanta laat zich dan weer het beste van het stel fotograferen...
Atalanta
Aangezien ik vanavond geen verplichtingen had, besluit ik nog maar een tweede insect te gaan twitchen. Afgelopen week werden namelijk in Leiden meerdere grote spitskoppen gehoord. Een sprinkhaan die zich uitbreidt naar het noorden en waarvan in Nederland nog maar enkele gevallen bekend waren. Naast het station van Leiden bleek echter een populatie aanwezig te zijn in exotische grassoorten, maar deze sprinkhanen laten zich vooral in het donker horen. Na tienen kom ik dan ook pas aan op de locatie, maar op afstand hoor ik het indringende gesnor al. Een heel hard geluid!

Om de sprinkhanen te vinden in de grassen blijkt dan weer een stuk lastiger. Met een zaklamp moet ik diverse pogingen doen om er één van de twee die ik hoor in beeld te brengen. Uiteindelijk lukt het gelukkig met één exemplaar. Een prachtige nieuwe aanwinst voor de Nederlandse lijst!
Grote spitskop

maandag 26 augustus 2019

Rustige ochtend, maar leuke purperreigertrek!

Afgelopen zaterdag leverde wat rondfietsen in de regio na een nacht vleermuizenonderzoek helaas nog weinig spannends op. Het blijft toch lastig om zeldzame soorten te vinden, ondanks dat de tijd nu weer uitstekend is... Het bleef weer, net als wel vaker de laatste weken, bij wat paapjes, een geelpootmeeuw, tapuit, kleine plevieren, boomvalk en rietzangers.

Vanochtend stond ik voor de verandering weer eens in de Crezéepolder op de telpost, maar ook daar bleef het rustig. Samen met René en Thomas Los zien we nog een bosruiter over komen, maar ook nog enkele bontbekplevieren en een goudplevier. Verder vliegen wat groepjes slobeenden, wintertalingen en de eerste smienten langs, maar tam is het zeker. De grootste verrassing van de telling zien we heel slecht, en blijkt een groepje kruisbekken. In het veld is het spannend omdat de roep lijkt op die van witbandkruisbek, maar uiteindelijk blijken het gewone kruisbekken met roeptype 'D'. Kruisbekken hebben namelijk verschillende types die op sonogrammen goed van elkaar te onderscheiden zijn. Toch een leuke soort!

Naast de telpost lopen ook nog even twee fraaie bosruiters, prachtige vogels! In de rest van de polder zijn verder helaas geen leuke steltlopers te vinden en de rest van de dag vogel ik nauwelijks.
Bosruiters
Vanavond leek echter wel de wind eindelijk in de goede richting te zitten. Als de wind in deze tijd van het jaar uit het noordoosten komt betekent dat dat de purperreigers weer gaan vertrekken. Met flink wat vogelaars zien we vanavond inderdaad 136 purperreigers vertrekken uit Kinderdijk of uit andere kolonies langs komen. In één ruk vliegen dezen uiteindelijk door naar de Sahel, diep in Afrika. Ongelofelijk! Altijd een fascinerend schouwspel om te zien.
Purperreigers
Voor de totalen voor vandaag, zie hier.

donderdag 22 augustus 2019

Weer eens naar de Mavla

Nu de laatste decade van augustus is aangebroken is het weer de doortrek van leuke dwaalgasten als draaihals, sperwergrasmus en ortolaan. Deze periode vind ik altijd erg aantrekkelijk om te vogelen, zeker in gebieden zoals de Maasvlakte waar al veel doortrekkende vogels zitten. Een spannende tijd! Vanochtend rijd ik om zes uur weg uit Alblasserdam met Albert Molenaar om weer eens een poging te doen een leuke soort te vinden op deze plek. We beginnen echter in de hoek bij de Westplaat, waar we op het slik nog wat kanoeten, zilverplevieren en andere steltlopers zien lopen. We hadden gehoopt deze door het hoge water wat dichterbij te zien, maar dat blijkt niet het geval te zijn. In de bosjes horen we nog wat boompiepers, rietzanger, nachtegalen en een spotvogel. Er zit genoeg dus! 

Even later lopen we dan ook rond bij het Luzerneveld en op de Vuurtorenvlakte. Veel vogels zitten er niet in de bosjes, maar we zien nog wel een enkele bonte vliegenvanger, wat tuinfluiters, veel fitissen en zeker twee kleine karekieten. Het is dan ook zeker spannend om te vogelen, maar een krentje krijgen we niet gevonden. Als we op de Tweede Maasvlakte nog even stoppen om wat velden af te speuren voor morinelplevieren, valt ons oog wel op een jonge kuifaalscholver. Dat is dan wel weer een leuke soort en verrassing! 

Kuifaalscholver - 1kj
In de duindoorntjes van de Tweede Maasvlakte levert een zoekactie naast wat fitissen ook nog een tuinfluiter, braamsluiper en grasmus op. Toch altijd spannend die struikjes... Op de oude Maasvlakte checken we ook nog enkele plekken, zoals de Missouriweg en Antarcticaweg, wat nog wat bonte vliegenvangers oplevert. Een echte krent zat er dus vandaag niet in, maar wie weet later nog dit najaar?! Het kan in ieder geval nog steeds op de Maasvlakte, genoeg bosjes! 
Bosjes langs de Missouriweg

woensdag 21 augustus 2019

Augustus - het wordt weer spannend in Ambacht!

Ondertussen zijn de laatste tien dagen van augustus aangebroken, wat altijd weer spannend is met doortrek van zeldzaamheden. In deze tijd van het jaar is het aantal doortrekkende vogels overdag niet hoog, maar wel kunnen leuke verrassingen opduiken. De afgelopen dagen heb ik dan ook aardig wat gevogeld rond Ambacht, zoals in het Waalbos en op de Crezée- en Sophiapolder. Helaas zonder de vondst van een zeldzaamheid. Desalniettemin zag ik met name langs de Noord nog de nodige geelpoot- en pontische meeuwen, maar ook in Ambacht kwam ik nog twee geelpootmeeuwen tegen. Leuk! Ook liepen in de genoemde polders nog de nodige kemphanen, grutto's, veel oeverlopers en enkele bosruiters.
Geelpootmeeuwen (1kj boven, 2kj onder)
Op ruige terreintjes trof ik verder nog een paapje en zowaar ook weer een boompieper. Dit exemplaar verbleef echter al in de klauwen van een sperwer toen we 'm zagen. Luid krijsend werd hij meegevoerd, tja, het is eten en gegeten worden. De leukste soort was wellicht een bonte vliegenvanger, welke ik ontdekte in het bekende wijkje in Rijsoord. Een plek waar ze al in eerdere jaren zijn opgedoken.
Bonte vliegenvanger
Vanavond deed ik ten slotte nog een poging in de Zegenpolder om watersnippen te vangen. De aantallen in de polder zijn helaas niet erg hoog, maar ondanks dat lukte het toch om een exemplaar te ringen. Voor het eerst dat ik deze soort ring. Erg leerzaam dus! In de polder liepen verder nog wat kleine plevieren en een tweetal kerkuilen kwam jagend voorbij.
Watersnip (1kj)

zaterdag 17 augustus 2019

Weer de alaska en ander vertier

Vandaag is Laurens van der Wind van plan richting Westhoek te gaan voor de alaskastrandloper. Ondanks dat ik 'm gisteren al heb gezien besluit ik ook maar in te stappen. Ze geven immers geen best weer op, dus vogelen in de omgeving zit er waarschijnlijk niet in. Samen met ook Arne van Wingerden rijden we dus rond acht uur Ambacht uit richting het hoge noorden. Na een voorspoedige reis komen we daar rond kwart over tien aan. Het is op die plek eigenlijk net pas droog en de vogel is dan ook nog niet gezien vandaag. Het water komt nu langzaam omhoog dus de timing lijkt uitstekend te zijn! Na nog geen half uur is het dan ook inderdaad opeens raak, als de vogel in een groepje bonte strandlopers recht voor de menigte neerstrijkt! Vanaf dat moment loopt hij eigenlijk continue recht voor de grote groep vogelaars en is dus prachtig te zien!
Alaskastrandloper
Het afspeuren van de vele steltlopers is een hele vermakelijke bezigheid, dus ik doe verwoede pogingen om ook nog een breedbekstrandloper te vinden. Dat lukt helaas niet en na een half uurtje verdwijnen de eerste grote groepen de dijk over. Ook de alaskastrandloper verdwijnt op deze manier en de akker raakt weer gevuld met duizenden strandlopers. Wat een bizar gezicht, fantastisch!

Bonte en krombekstrandlopers
Na van al deze strandlopers genoten te hebben zetten we koers richting de plasjes langs de N31, waar een grauwe franjepoot en drie witwangsterns snel weer in beeld zijn. Leuke soorten om te zien, zeker omdat ik ze zo'n 4-5 jaar niet meer in de kijker heb gehad. Het vogelen op IJsselmonde levert ten slotte minder van deze soorten op dan kilometers door Nederland touren...
Plasjes langs de N31
Ook lachsterns heb ik al vijf jaar niet meer gezien, dus op de terugweg rijden we ook nog langs Schagen. In wat bollenveldjes zien we nog wat krombekstrandlopers, bosruiters, een zilverplevier en veel andere steltlopers, maar gelukkig ook drie lachsterns. Twee adulten en een jong exemplaar laten zich van afstand mooi zien. Wat een gave vogels!
Lachsterns
De laatste bestemming van de dag licht in de Waverhoek, waar al enige dagen een steltstrandloper rondhangt. Het is pas het vijfde geval van deze Noord-Amerikaanse dwaalgast die in Nederland wordt gezien. Een paar jaar geleden zag ik al een exemplaar in Limburg, maar het blijft natuurlijk een leuke soort. Dit exemplaar is daarbij nog extra bijzonder, omdat hij twee dagen voor zijn aankomst in Nederland nog in Ierland werd gezien...

Bij aankomst is de vogel echter niet meer aanwezig in het natuurgebied, dus we moeten gaan zoeken. Enkele dagen geleden was de vogel een paar kilometer naar het zuiden neergestreken, dus we rijden ook nu maar die kant op. Daar blijkt hij inderdaad te lopen en vanaf de weg is hij daar mooi te zien. Een prachtige soort en mooie afsluiter van deze succesvolle dag!
Steltstrandloper

vrijdag 16 augustus 2019

Alaskastrandloper!!

Gisterenavond was ik weer gearriveerd in Meijendel voor een nachtvangst en met het plan om vandaag ook de hele ochtend te ringen. Het duurde even voordat ik hulp had geregeld, maar uiteindelijk zouden vanochtend Erik-Jan Visser, Jeroen van der Giessen en Hans Bossenbroek mij helpen. Gisterenavond werd echter wel duidelijk dat een alaskastrandloper was gefotografeerd in Westhoek, langs de Friese Waddenkust. De mogelijkheid om eerder af te haken was dus wel ruim aanwezig.

Vannacht viel de vangst tegen en bleven de netten helaas leeg. Ook vanochtend blijkt tijdens de eerste ronde dat er vrijwel geen aankomst is. De meeste netten zijn leeg, helaas. Al vroeg komt echter al de melding dat de alaskastrandloper al in beeld is. Zo vroeg had ik dat niet verwacht, aangezien het nog even zou duren voor het hoog water is. We kunnen dus gaan afbreken en als de netten zijn opgeruimd verlaten we de ringbaan om af te reizen richting Friesland. De uiteindelijk totalen zijn hier terug te vinden, met toch nog een spotvogel als leukste soort van de ochtend.
Spotvogel
Onderweg naar het noorden stijgt de spanning of de Noord-Amerikaanse dwaalgast nog in beeld zou zijn als we daar aankomen. Het is per slot van rekening pas de eerste waarneming in Nederland, dus nogal een zeldzaamheid... Bij aankomst is de vogel echter al even uit beeld, want de duizenden strandlopers zijn binnendijks op de akker gaan zitten. Door het hoge water zijn ze van het slik gekomen, maar het is lastig zoeken tussen de vele bonte en krombekstrandlopers. Na een half uurtje is het even spannend, maar het blijkt om een breedbekstrandloper te gaan. Ook leuk!

Na een uurtje gaat het water weer zakken en trekken de eerste steltlopers weer het wad op. Wat een prachtige gezicht om die duizenden strandlopers over te zien trekken. Ongelofelijk, wat een plek. De hoop is dat de vogel nu weer zal worden gevonden, maar dat duurt nog even. Het blijft maar scannen, scannen en nog eens scannen van de vele strandlopers. Zo lopen er wel een tiental kleine strandlopers op het Wad, maar de alaska krijgen we niet gelijk gevonden.
Publiek...
Opeens is er rond kwart over één paniek, een stuk verderop dan waar wij zitten te zoeken. Na een sprint zijn we ter plaatse en zien we de vogel al snel lopen voor de enorme groep steltlopers. Hij loopt eigenlijk helemaal in zijn eentje en valt daarom toch wel erg op. Prachtig! Hij laat zich op afstand mooi bekijken en we kunnen deze fraaie soort dus bijschrijven. Na een tijdje gaat hij steeds verder weg tot hij uiteindelijk uit beeld verdwijnt.
Alaskastrandloper
We vertrekken daarom ook maar van deze locatie en besluiten de schildraaf in Leeuwarden op te zoeken. Deze vogel zwerft al weken door Noord-Nederland, nadat hij eerst door heel Engeland heeft gevlogen. De uiteindelijk herkomst is echter dubieus en de kans is aanzienlijk dat hij is ontsnapt of per schip hier is gekomen. De soort, die ten zuiden van de Sahara voorkomt, vertoont immers niet veel trekgedrag. Ondanks die onzekerheid wil je zo'n vogel natuurlijk wel even zien, maar dat valt toch niet mee. Na een dik half uur rondrijden en posten willen we 't eigenlijk voor gezien houden, maar dan loopt hij toch opeens op het dak. Mooi!
Schildraaf
Op de terugweg stoppen we nog even bij de plasjes langs de N31, nabij Harlingen. Daar werden vandaag twee grauwe franjepoten en drie witwangsterns ontdekt. We vinden in de gauwigheid één exemplaar van de eerste soort, en twee van de tweede soort. De jonge witwangsterns, want die zien we, laten zich mooi foeragerend bekijken boven de slootjes. Een leuk kleed wat je niet veel ziet! Al met al dus een fantastische dag met een nieuwe soort voor Nederland en ook het nodige vertier daaromheen...

woensdag 14 augustus 2019

1000 plantensoorten op de lijst!

De afgelopen dagen heb ik weinig noemenswaardige activiteiten gedaan. Zaterdag waaide het hard, dus die dag heeft me enkel een paar nieuwe plantensoorten opgeleverd in Rotterdam, zoals kransnaaldaar en bleke basterdwederik. Ook het begin van de week zag ik nog wat nieuwe plantensoorten in Ambacht. In sloten bleek dwergkroos veel voorkomend, en zag ik ook gekroesd fonteinkruid, om maar wat te noemen. De vogelrondjes naar de Crezéepolder leverde de gebruikelijke grutto's op, waarvan ik nog twee ringen aflas, enkele bosruiters en twee zwarte sterns. Een rondje in Waalbos leverde gisteren de eerste verrassing op van de laatste tijd: een zeearend vloog plotseling boven het gebied. Het onvolwassen beest had ik zo'n 20 minuten in beeld en verdween uiteindelijk hoog richting de Sophiapolder. Altijd een leuke soort!
Kransnaaldaar
Dwergkroos
Watersnip
Zeearend
Vanochtend plaatste ik weer eens wat netjes in de veldbonen in de Zegenpolder, maar de meeste vogels zijn verdwenen. Ondanks dat ving ik nog twee rietgorzen, maar ook twee blauwborsten. Toch leuk!
Blauwborst
Na deze vangst reis ik af naar de Hoekse Waard om akkerranden te tellen voor insecten. Dat gaat uitstekend en levert ook nog een roepende kwartel op. Halverwege maak ik bij Strijensas nog even een uitstapje naar de APL-polder. Een prachtig natuurgebied langs het Haringvliet. Op de natte oevers zie ik daar o.a. bruin cypergras, veerdelig tandzaad, klein kattenkruid, driekantige bies, welriekende ganzevoet en slijkgroen. Prachtige soorten! Op de dijk tref ik uiteindelijk nog slanke mantelanjer. Mijn 1000ste plantensoort!!
Bruin cypergras
Veerdelig tandzaad
Slijkgroen
Kleine kattenstaart

vrijdag 9 augustus 2019

Kwartels, grauwe vliegenvanger en meer in de duinen

Omdat ik nu vakantie heb, is er ook weer tijd om een nachtvangst te doen in Meijendel. Gisterenmiddag ben ik dan ook via wat planten in Den Haag naar de ringbaan gegaan, wat nog een heel aantal leuke en nieuwe soorten opleverde. Na een speurtocht op waarneming.nl kon ik zo boskortsteel, oorsilene, hartgespan, wilde sorge en berglook vinden, maar ook nog andere soorten kon ik toevoegen aan mijn plantenlijst.
Oorsilene
Berglook
Eenmaal in de duinen is het hard werken geblazen om alle netten op te zetten, maar in de avond verschijnt helaas geen steltloper op het toneel. De wind is oostelijk vannacht, wat goed is voor nachttrek langs de kust. Rond twee uur heb ik dan ook opeens twee opvliegende kwartels in de zaklamp, maar helaas nog lege netten. Uiteindelijk lukt het me in de vreoge ochtend om twee kwartels op te stoten die in een net belanden. Nog zeker vijf andere exemplaren vliegen nog steeds ongeringd rond. Deze vlogen elders in de buurt van de vangplek op. Maar geen slechte score! Het betreft weer een mannetje en een vrouwtje, waarvan de laatste zijn handpennen aan het ruien is. Kennelijk toch een vogel die ergens uit de buurt komt?!

Kwartel man (boven) en vrouw
In de vroege ochtend arriveren ook Maarten Verrips en Rinse van der Vliet. Eén van de eerste vogels die Rinse de hut inbrengt is een heuse grauwe vliegenvanger! Een erg gave soort, die ik nog nooit eerder ringde of in m'n hand had. Een vogel met bijzondere slanke, lange vleugels en ranke pootjes. Een goed begin!
Grauwe vliegenvanger
Zo goed als de start is wordt het de rest van de ochtend niet, maar saai is het zeker niet. Ondanks wat kleien buitjes is het prima vangweer, wat uiteindelijk 24 verschillende soorten oplevert. Leuke vangsten zijn zo nog een ijsvogel, spotvogel, twee boompiepers, huiszwaluw en weer eens een witgatje. Erg lang geleden dat ik deze laatste soort hier ving!
Huiszwaluw
Spotvogel
Witgat
Voor de totalen zie hier.

Op de terugweg door het duin kan ik nog weer zandlangbaardgras, sering en alpenbes bijschrijven. Een kort ommetje levert elders langs de kust nog zwarte engbloem, rozetsteenkers en duinaveruit op. Zo is dat ringen ook nog wel te combineren met het vinden van zeldzame planten. Maar al met al was het weer prima toeven in Meijendel!
Rozetsteenkers
Zwarte engbloem
Zandlangbaardgras